6. A

Učitelé

Třídní učitel/ka

Mgr. Vratislav Lysoněk

lysonek@mzszdanice.cz

Aktuality ze třídy