Historie

1885

MZŠ Ždánice využívá pro svou činnost tři školní budovy. Nejstarší (č. 23) pochází z roku 1885, hlavní (č.18) byla otevřena v roce 1930, budova č.684, ve které je umístěna školní družina a školní jídelna, slouží od roku 1964.

1984

Hlavní školní budova, nazývaná též „Měšťanka“, byla v letech 1984 – 1990 rozšířena o tzv. přístavbu. Ta byla původně zamýšlena jako propojovací část mezi měšťankou a budoucí pavilonovou školou, která měla stát na ploše mezi budovami č. 18 a č. 23. Nová škola se naštěstí nestavěla, současné školní populaci stačí současná kapacita. V přístavbě vznikly šatny, gymnastický sál, odborné pracovny.

2010

Původní vnější vzhled měšťanky vydržel 80 let. V červenci 2010 byla zahájena její rekonstrukce, která spočívala v zateplení obvodového pláště a půdních prostor, zhotovení nové fasády, výměně otvorových prvků a v sanaci a chemické izolaci suterénních prostor. Celkové náklady na opravu budovy činily 14 075 000,- Kč. Dotace z Fondu Soudržnosti činily 9 131 000,- Kč, Státní fond životního prostředí poskytl 537 000,- Kč, město z vlastních prostředků uhradilo 4 407 000,- Kč. Stavba byla otevřena 8.10.2010, venkovní práce probíhaly do konce listopadu. Architektonický návrh rekonstrukce zpracoval ing. František Machálek z Lipova. Dodavatelem stavebních prací byla firma MSO Kyjov majitele Bc. Luďka Šebesty.

Při slavnostním otevření starosta města Mgr. Miroslav Procházka řekl mj.: „Můžeme s klidem říci, že po těchto rozsáhlých rekonstrukcích nebude dlouhou dobu třeba investovat do budovy žádné finanční prostředky a vedení školy spolu s městem se budou moci soustředit na modernizaci inventáře a vnitřního vybavení školy“. Při slavnostním otevření starosta města Mgr. Miroslav Procházka řekl mj.: „Můžeme s klidem říci, že po těchto rozsáhlých rekonstrukcích nebude dlouhou dobu třeba investovat do budovy žádné finanční prostředky a vedení školy spolu s městem se budou moci soustředit na modernizaci inventáře a vnitřního vybavení školy“.

2013

Během hlavních prázdnin 2013 se dočkala obnovy i nejstarší školní budova. Ta prošla částečnou obnovou již několikrát. V roce 2009 dostala novou střechu, předtím v roce 1993 proběhla chemická sanace suterénního obvodového zdiva a oprava fasády. Stavební práce byly zahájeny 27.6.2013, předání stavby se uskutečnilo 20. srpna. Do zahájení školního roku probíhaly úpravy okolí školy. Během rekonstrukce proběhla výměna otvorových prvků (okna a dveře), oprava fasády s novými dekoračními prvky (římsy, šambrány), opravena střecha nad kotelnou.

Nově byly osazeny klempířské prvky, osvětlení vstupů a hromosvody. Celkové náklady činily 2 940 000,- Kč. Byly hrazeny z rozpočtu města. Dodavatelem stavby byla firma Markéta Vargová – Maňáková z Dubňan. Během prací byla z průčelí školy přemístěna do vstupní haly pamětní deska Jakuba Vrbase. Za ní byla zabudována schránka s dokumenty o Ždánicích v roce 2013. Nově byly osazeny klempířské prvky, osvětlení vstupů a hromosvody. Celkové náklady činily 2 940 000,- Kč. Byly hrazeny z rozpočtu města. Dodavatelem stavby byla firma Markéta Vargová – Maňáková z Dubňan. Během prací byla z průčelí školy přemístěna do vstupní haly pamětní deska Jakuba Vrbase. Za ní byla zabudována schránka s dokumenty o Ždánicích v roce 2013.

Posloupnost dalších úředních názvů školy

1930-1938 Masarykova měšťanská škola smíšená ve Ždánicích
1938-1940 Masarykova újezdní měšťanská škola smíšená ve Ždánicích
1940-1941 Újezdní měšťanská škola ve Ždánicích
1941-1945 Hlavní škola ve Ždánicích
1945-1948 Masarykova újezdní měšťanská škola smíšená ve Ždánicích
1948-1953 Střední škola smíšená ve Ždánicích
1953-1960 Osmiletá střední škola ve Ždánicích
1961-1984 Základní devítiletá škola ve Ždánicích
1984-1990 Základní škola Ždánice
1990-dosud Masarykova základní škola Ždánice

Historie názvu „Masarykova škola ve Ždánicích“

Jméno prezidenta T. G. Masaryka nesla škola od postavení budovy do roku 1938. Tento název byl v době německé okupace zrušen. Navrácen byl po osvobození na léta 1945-1948. Z iniciativy OF ve Ždánicích byla podána žádost o navrácení původního názvu. MŠMT ČSR obnovilo čestný název Masarykova základní škola Ždánice rozhodnutím ministra Milana Adama 7. 3. 1990. V roce 1942 byly během heydrichiády popraveni učitelé zdejší školy Václav Bumba a Pavel Krupička a vyučující náboženství na zdejší škole farář P. Václav Kostiha a kaplan P. František Voneš.

Během existence měšťanské školy ji navštěvovali žáci ze 16 okolních obcí. Bylo to především v letech 1930-1951, v následujícím období jejich počet klesal úměrně s otvíráním nových škol v těchto obcích. Škola ve Ždánicích měla nejvyšší počet žáků ve školním roce 1961/1962 –586 školáků. V roce 1987 byl naposled překročen počet 500 žáků. Od roku 1994 nepřekračuje jejich počet 400. Od roku 1913 prošlo ždánickou školou na 4 500 žáků, ve funkcích ředitele školy pracovalo 17 ředitelů.