Projekt Les ve škole

Od listopadu 2018 je naše škola zapojena do mezinárodního výukového programu o lese – Les ve škole, jednoho z nejrozšířenějších environmentálních programů na českých školách.

Pro poznávání přírodního prostředí je zásadní, aby se výuka, kromě školních tříd, odehrávala také v terénu. Program Les ve škole vede pedagogy k tomu, aby své žáky učili o lese přímo v lese, popřípadě na školní zahradě, městském parku,…

Základ tohoto programu tvoří roční plány lesních aktivit pro jednotlivé ročníky, kdy vyučující vybírá vhodnou lekci pro dané učivo. Jde zejména o přírodovědné předměty a přírodovědné zájmové kroužky, ale i učitel např. dějepisu jistě najde vhodnou aktivitu pro své žáky.

Ing. Romana Kožuská (koordinátor programu Les ve škole)