Projekt HOBIT

Projekt MZŠ Ždánice + Fakultní nemocnice U Sv. Anny Brno

Naše škola se zapojila do projektu HOBIT – HOdina BIologie pro živoT: Implementace problematiky cerebrovaskulárních a kardiovaskulárních onemocnění do školního vzdělávacího plánu (reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0136), financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Obsahem projektu bude výuka žáků v jedné hodině přírodopisu v 8. ročníku, ve které budou seznámeni s tématem mozkové mrtvice a srdečního infarktu – nemocí, na které v České republice zemře každý druhý z nás. Žáci získají informace potřebné pro záchranu života člověka postiženého některou z těchto nemocí – mohou tak zachránit život Vám nebo jinému členovi Vaší rodiny.

Vzdělávací projekt HOBIT realizuje Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně pod záštitou odborníků věnujících se těmto závažným onemocněním.

Náplní hodiny v rámci projektu bude zjišťování povědomí žáků o srdečním infarktu a mozkové mrtvici a jejich schopností účinně pomoci postiženému. V další části hodiny jim budou předány podstatné informace o výše uvedených onemocněních.