ROBOTI V KNIHOVNĚ

21. a 23. května jsme navštívili městskou knihovnu.

Tentokrát nám však paní Chovancová nevyprávěla o knihách, ale učila nás programovat roboty.
Interaktivní robotickou hračku ve tvaru včelky jsme se snažili naprogramovat tak, aby se dostala do určeného cíle nebo nakreslila obrázek. Při této nevšední návštěvě knihovny, která nás všechny nadchla, jsme si procvičili prostorovou a pravolevou orientaci, logické a informatické myšlení.

    Nejnovější aktuality