OBHAJOBA ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ

17. a 18. června jsme naši celoroční práci na "absolventkách" završili jejich obhajobami před komisí ve složení - ředitel školy či zástupkyně, vedoucí a oponent práce a popř. další vyučující.

Některých obhajob se pro inspiraci zúčastnili i žáci osmého ročníku. My jsme si zkusili, že vytvořit několik stran smysluplného textu na námi vybrané téma není vůbec jednoduché, a hlavně jeho zpracování dle daných pravidel některým, i přes pomoc vyučující ÚdTa, činilo obtíže. A hovořit plynule a poutavě o své práci před tolika lidmi, byla také zkouška ohněm. Ale jsme rádi, že jsme si to mohli vyzkoušet, a zajisté to oceníme na dalších typech škol.

Nejnovější aktuality