Adventní televizní koncerty

Naše škola se do nich zapojuje už od roku 1999.

Přispíváme pravidelně poměrně vysokými částkami. V loňském roce jsme zaslali rekordních 26.300,- Kč. Za uvedené období jsme odeslali na nadační adventní konto celkem 261 300,-Kč. Do sbírky se zapojují žáci i zaměstnanci školy. Poděkování patří všem, zejména však rodičům, kteří umožňují, aby se žáci na charitativní akci podíleli. Každoročně připomínáme, že sbírka má význam nejenom materiální. Důležitější je možná dobrý pocit z pomoci potřebným a uvědomění si skutečnosti, že i přes nářky a nespokojenost se nemáme zase tak špatně. Při sledování reportáží z domovů a hospiců, pro něž se koncerty konají, jsme měli možnost sledovat těžké životní osudy, osamění, vážná onemocnění, zdravotní postižení klientů těchto zařízení. Školáci viděli, že zaslané finanční prostředky slouží a pomáhají potřebným.

Finanční prostředky, které shromáždíme do 10 prosince a následně zašleme na letošní 3. televizní koncert, budou věnovány charitativní organizaci „Kaňka“, která provozuje osobní asistenci a denní stacionář pro zdravotně postižené děti.

Předem děkujeme žákům a jejich rodičům za finanční příspěvky.

Nejnovější aktuality