Opatření proti šíření nákazy Covid-19

Opatření byla projednána na pedagogické radě 23. 8. 2021.

Platná od 1. 9. 2021

1. Vstup do školní budovy s rouškou, následná desinfekce rukou u vchodu.

2. Testování antigenními testy proběhne 3x – 1., 6., 9. září.

3. Výskyt pozitivně testovaných 1. nebo 6. 9.:

  • žák jde do karantény, musí podstoupit PCR test
  • třída se učí bez přerušení
  • PCR test pozitivní – rodiče informují školu, ta zašle na KHS seznam kontaktů, dál se řídíme pokyny hygienické stanice.

4. Výskyt pozitivně testovaných 9. 9. – platí pravidlo 2 dnů:

  • žáci, kteří byli v posledních 2 dnech v kontaktu s pozitivně testovaným žákem, jdou do karantény
  • pozitivně testovaný žák podstupuje PCR test. Jakmile je nákaza potvrzena PCR testem, musí se nechat otestovat všichni další spolužáci. V opačném případě návrat k výuce.
  • další postup stanoví KHS

5. Testování nepodstupují žáci a zaměstnanci, kteří:

  • prodělali onemocnění nejdéle před 180 dny
  • jsou 14 dnů po plném očkování
  • mají negativní výsledek testu z odběrového místa

6. Žáci, jejichž rodiče odmítnou testování, musí mít nasazený respirátor po celou dobu pobytu ve škole. Tito žáci se aktivně nezúčastní výuky Tv a Hv.

7. Ve společných prostorech školní budovy se pohybují žáci v respirátorech.

8. Žáci, jejichž rodiče odmítnou nošení respirátorů, jsou zařazeni do domácí výuky. Škola jim neposkytuje distanční výuku, zadá jim rozsah probíraného učiva v následujících dvou týdnech.

9. Distanční výuka se zavádí v případě, kdy do karantény nastupuje více než polovina třídy. Zbývající žáci se učí prezenčně.

10. Školní stravování – u stolu může sedět až 6 otestovaných dětí. Netestované děti musí od ostatních dodržovat odstup alespoň 1,5 m.

11. Rodičům umožníme vstup pouze do vestibulu školních budov.

Opatření byla projednána na pedagogické radě 23. 8. 2021.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Nejnovější aktuality