Dramatizace bajky

V hodinách literárně dramatické výchovy si děti ve skupinách připravili dramatizaci vybrané bajky.

Sami si rozdělili role, vyrobili kulisy, naučili text a před celou třídou pak předvedli výsledek své práce.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Nejnovější aktuality