Covid-19 testování 22. a 29. 11.

Informace k testování na onemocnění Covid-19

  1. Žáci budou testovaní 1x týdně – v pondělí před zahájením vyučování.
  2. Příchod do školy – v 7,20 hod., neplatí pro dojíždějící žáky.
  3. Žáci, kteří v posledních 90 dnech prodělali onemocnění COVID-19, nebo jsou očkovaní, nemusí být testovaní, pokud předem předloží odpovídající doklad – lékařské potvrzení, doklad zaslaný SMS zprávou třídnímu učiteli.
  4. Žáci nepřítomní v den testování, se mu podrobí v den příchodu do školy.
  5. Žáci, kteří odmítnou testování, budou muset mít po celou dobu pobytu ve škole nasazenou ochranu obličeje.
  6. V případě pozitivního výsledku testování přechází žák do izolační místnosti. Zákonní zástupci si žáka následně převezmou. Distanční výuku pro pozitivní žáky škola neorganizuje.
  7. V případě pozitivního testu nedochází k odchodu celé třídy do karantény, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Nejnovější aktuality