Projekt EU - OPVK

 

 

       

I. ročník

 

Číslo DUM

Název učebního materiálu

Vyučovaný předmět

Formát

Autor

Kontakt

1/B/1

Číslo 8

Matematika

Aktiv studio

Lucie Duroňová

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

1/B/2

Sčítání a odčítání do 10

Matematika

Aktiv studio

Lucie Duroňová

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

1/B/3

 Vztah o x více a méně

Matematika

Aktiv studio

Lucie Duroňová

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

1/B/4

 Přechod přes 10

Matematika

Aktiv studio

Lucie Duroňová

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

1/B/5

 Přechod přes 10

Matematika

Aktiv studio

Lucie Duroňová

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

1/B/6

Přechod přes 10

Matematika

Aktiv studio

Lucie Duroňová

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

1/B/7

Tělesa

Matematika

Aktiv studio

Lucie Duroňová

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

1/A/1

Velikonoce – zvyky, čtení koled, rýmy

Český jazyk

Activ Inspire

Věra Maříková

narodniskola@seznam.cz

1/A/2

Opozita – slova opačného významu

Český jazyk

Activ Inspire

Věra Maříková

narodniskola@seznam.cz

1/A/3

Věta - slovo

Český jazyk

Activ Inspire

Věra Maříková

narodniskola@seznam.cz

1/A/4

Význam slova, tvoření slov

Český jazyk

Activ Inspire

Věra Maříková

narodniskola@seznam.cz

1/A/5

Obrázkové čtení

Český jazyk

Activ Inspire

Věra Maříková

narodniskola@seznam.cz

1/C/11

Dopravní prostředky

Člověk a jeho svět

Activ studio

Isabela Klečková

narodniskola@seznam.cz

1/C/12

Ovoce a zelenina

Člověk a jeho svět

Activ studio

Isabela Klečková

narodniskola@seznam.cz

1/C/13

Listnaté stromy

Člověk a jeho svět

Activ studio

Isabela Klečková

narodniskola@seznam.cz

1/C/14

Jehličnaté stromy

Člověk a jeho svět

Activ studio

Isabela Klečková

narodniskola@seznam.cz

1/C/15

Zimní svátky

Člověk a jeho svět

Activ studio

Isabela Klečková

narodniskola@seznam.cz

1/C/16

Zdraví a strava

Člověk a jeho svět

Activ studio

Isabela Klečková

narodniskola@seznam.cz

1/C/17

Zdraví a čistota

Člověk a jeho svět

Activ studio

Isabela Klečková

narodniskola@seznam.cz

1/C/18

Nemoc a úraz

Člověk a jeho svět

Activ studio

Isabela Klečková

narodniskola@seznam.cz

1/C/19

Lidské tělo

Člověk a jeho svět

Activ studio

Isabela Klečková

narodniskola@seznam.cz

1/C/20

Náš dům

Člověk a jeho svět

Activ studio

Isabela Klečková

narodniskola@seznam.cz

 

 

II. ročník

 

Číslo DUM

Název učebního materiálu

Vyučovaný předmět

Formát

Autor

Kontakt

1/C/1

Jaro a jarní svátky

Prvouka

Activ studio

D.Horňáková

narodniskola@seznam.cz

1/C/2

Vlastnosti předmětů

Prvouka

Activ studio

D.Horňáková

narodniskola@seznam.cz

1/C/3

         Technika

Prvouka

Activ studio

D.Horňáková

narodniskola@seznam.cz

 

1/C/4

Lidské smysly, lidské tělo

Prvouka

Activ studio

D.Horňáková

narodniskola@seznam.cz

 

1/C/5

Vnitřní orgány člověka a kostra

Prvouka

Activ studio

D.Horňáková

narodniskola@seznam.cz

1/C/6

      Přišlo léto

Prvouka

Activ studio

D.Horňáková

narodniskola@seznam.cz

1/C/7

        Krajina

Prvouka

Activ studio

D.Horňáková

narodniskola@seznam.cz

1/C/8

Ekosystém les a louka

Prvouka

Activ studio

D.Horňáková

narodniskola@seznam.cz

1/C/9

Ekosystém zahrada a les

Prvouka

Activ studio

D.Horňáková

narodniskola@seznam.cz

 

1/C/10

Ekosystém rybník

Prvouka

Activ studio

D.Horňáková

 narodniskola@seznam.cz

1/B/8

Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes 10

Matematika

Activ studio

Věra Maříková

narodniskola@seznam.cz

1/B/9

Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes 10 – souhrnné opakování

Matematika

Activ studio

Věra Maříková

narodniskola@seznam.cz

1/B/10

Sčítání do 20 s přechodem přes desítku

Matematika

Activ studio

Věra Maříková

narodniskola@seznam.cz

1/A/6

Věta, vyjadřování myšlenek

Český jazyk

Activ studio

Věra Maříková

narodniskola@seznam.cz

1/A/7

Abeceda – opakování a procvičování

Český jazyk

Activ studio

Věra Maříková

narodniskola@seznam.cz

1/A/8

Druhy vět

Český jazyk

Activ studio

Věra Maříková

narodniskola@seznam.cz

1/A/9

Věta oznamovací

Český jazyk

Activ studio

Věra Maříková

narodniskola@seznam.cz

1/A/10

Věta tázací

Český jazyk

Activ studio

Věra Maříková

narodniskola@seznam.cz

1/A/11

Věta rozkazovací

Český jazyk

Activ studio

Věra Maříková

narodniskola@seznam.cz

1/A/12

Věta přací

Český jazyk

Activ studio

Věra Maříková

narodniskola@seznam.cz

1/B/11

Odčítání do 20

s přechodem přes desítku

Matematika

Activ studio

Věra Maříková

narodniskola@seznam.cz

1/B/12

Sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku

Matematika

Activ studio

Věra Maříková

narodniskola@seznam.cz

1/A/13

Slovo a slovní význam

Český jazyk

Activ studio

Věra Maříková

narodniskola@seznam.cz

1/A/14

Slova nadřazená, podřazená a souřadná

Český jazyk

Activ studio

Věra Maříková

narodniskola@seznam.cz

1/A/15

Slova protikladná

Český jazyk

Activ studio

Věra Maříková

narodniskola@seznam.cz

1/A/16

Slova mnohoznačná a souznačná

Český jazyk

Activ studio

Věra Maříková

narodniskola@seznam.cz

1/A/17

Slova spisovná a nespisovná

Český jazyk

Activ studio

Věra Maříková

narodniskola@seznam.cz

1/B/13

Časová jednotka hodina, orientace v čase

Matematika

Activ studio

Věra Maříková

narodniskola@seznam.cz

1/B/14

Přímá, křivá a lomená čára

Matematika

Activ studio

Věra Maříková

narodniskola@seznam.cz

1/B/15

Rýsování úseček. Označení bodů a úseček.

Matematika

Activ studio

Věra Maříková

narodniskola@seznam.cz

1/B/16

Počítání od 0 do 100 a zpět po desítkách

Matematika

Activ studio

Věra Maříková

narodniskola@seznam.cz

1/B/17

Počítání od 0 do 100 po jednotkách

Matematika

Activ studio

Věra Maříková

narodniskola@seznam.cz

1/B/18

Porovnávání čísel v oboru do 100

Matematika

Activ studio

Věra Maříková

narodniskola@seznam.cz

1/B/19

Sčítání a odčítání celých desítek

Matematika

Activ studio

Věra Maříková

narodniskola@seznam.cz

1/B/20

Jednotky délky – mm, cm, dm

Matematika

Activ studio

Věra Maříková

narodniskoly@seznam.cz

1/A/18

Pravopis psaní ú - ů

Český jazyk

Activ studio

Věra Maříková

narodniskola@seznam.cz

1/A/19

Tvrdé a měkké souhlásky opak. pravopisu

Český jazyk

Activ studio

Věra Maříková

narodniskola@seznam.cz

1/A/20

Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

Český jazyk

Activ studio

Věra Maříková

narodniskola@seznam.cz

 

 

III. ročník

 

Číslo DUM

Název učebního materiálu

Vyučovaný předmět

Formát

Autor

Kontakt

2/C/11 

Světové strany

Prvouka

Activ studio

D.Horňáková

narodniskola@seznam.cz

2/C/12

Okolí obce

Prvouka

Activ studio

D.Horňáková

narodniskola@seznam.cz

2/C/13

Česká republika 

Prvouka

Activ studio

D.Horňáková

narodniskola@seznam.cz

2/C/14

Česká republika a sousední státy 

Prvouka

Activ studio

D.Horňáková

narodniskola@seznam.cz

2/C/15

A Z kvíz Česká republika 

Prvouka

Word

D.Horňáková

narodniskola@seznam.cz

2/C/16

Stopy minulosti

Prvouka

Word

D.Horňáková

narodniskola@seznam.cz

2/C/17

Pověsti a dějiny

Prvouka

Activ studio

D.Horňáková

narodniskola@seznam.cz

2/C/18

Lidský život

Prvouka

Activ studio

D.Horňáková

narodniskola@seznam.cz

2/C/19

Části lidského těla

 Prvouka

Activ studio

D.Horňáková

narodniskola@seznam.cz

2/C/20

Vnitřní stavba těla

Prvouka

Activ studio

D.Horňáková

narodniskola@seznam.cz

 

 

IV. ročník

 

Číslo DUM

Název učebního materiálu

Vyučovaný předmět

Formát

Autor

Kontakt

2/A/1

Vyjmenovaná slova

Český jazyk

Activ Studio

P.Netopilová

narodniskola@seznam.cz

2/A/2

Vyjmenovaná slova

Český jazyk

Activ Studio

P.Netopilová

narodniskola@seznam.cz

2/A/3

Vyjmenovaná slova

Český jazyk

Activ Studio

P.Netopilová

narodniskola@seznam.cz

2/A/4

Vyjmenovaná slova

Český jazyk

Activ Studio

P.Netopilová

narodniskola@seznam.cz

2/A/5

Slovní druhy – podstatná jména

Český jazyk

Activ Studio

P.Netopilová

narodniskola@seznam.cz

2/A/6

Slovní druhy – zájmena

Český jazyk

Activ Studio

P.Netopilová

narodniskola@seznam.cz

2/A/7

Slovní druhy – spojky

Český jazyk

Activ Studio

P.Netopilová

narodniskola@seznam.cz

2/A/8

Slovní druhy-

rod pod.jmen

Český jazyk

Activ Studio

P.Netopilová

narodniskola@seznam.cz

2/A/9

Slovní druhy-

pádové otázky pod.jmen

Český jazyk

Activ Studio

P.Netopilová

narodniskola@seznam.cz

2/A/10

Slovesa – osoba, číslo

Český jazyk

Activ Studio

P.Netopilová

narodniskola@seznam.cz

2/A/11

Slovesa – osoba, číslo

Český jazyk

Activ Studio

P.Netopilová

narodniskola@seznam.cz

2/A/12

Slovesa- čas

Český jazyk

Activ Studio

P.Netopilová

narodniskola@seznam.cz

2/A/13

Základní skladební dvojice

Český jazyk

Activ Studio

P.Netopilová

narodniskola@seznam.cz

2/A/14

Psaní ú,ů

Český jazyk

Activ Studio

P.Netopilová

narodniskola@seznam.cz

2/A/15

Význam slov

Český jazyk

Activ Studio

P.Netopilová

narodniskola@seznam.cz

2/B/1

Čtení a zápis čísel do 10 000

Matematika

Activ Studio

Z. Vacenovská

narodniskola@seznam.cz

2/B/2

Římské číslice

Matematika

Activ Studio

Z. Vacenovská

narodniskola@seznam.cz

2/B/3

Vzájemná poloha přímek

Matematika

Activ Studio

Z. Vacenovská

narodniskola@seznam.cz

2/B/4

Názvy početních operací

Matematika

Activ Studio

Z. Vacenovská

narodniskola@seznam.cz

2/B/5

Test

Matematika

Activ Studio

Z. Vacenovská

narodniskola@seznam.cz

2/B/6

Matematické pohádky

Matematika

Microsoft

Word

Z. Vacenovská

narodniskola@seznam.cz

2/B/7

Průzkum vesmíru

Matematika

Microsoft

Word

Z. Vacenovská

narodniskola@seznam.cz

2/B/8

Rovinné útvary a tělesa

Matematika

Activ Studio

Z. Vacenovská

narodniskola@seznam.cz

2/B/9

Zlomky – část celku

Matematika

Activ Studio

Z. Vacenovská

narodniskola@seznam.cz

2/B/10

Čtení a zápis zlomků

Matematika

Activ Studio

Z. Vacenovská

narodniskola@seznam.cz

2/B/11

Čtení a zápis čísel do 10 000

Matematika

Activ Studio

P. Netopilová

narodniskola@seznam.cz

2/B/12

Zaokrouhlování čísel

Matematika

Activ Studio

P. Netopilová

narodniskola@seznam.cz

2/B/13

Sčítání zpaměti do 10 000

Matematika

Activ Studio

P. Netopilová

narodniskola@seznam.cz

2/C/1

Hydrosféra

Člověk a jeho svět

Activ Studio

I. Klečková

narodniskola@seznam.cz

2/C/2

Karel IV.

Člověk a jeho svět

Activ Studio

I. Klečková

narodniskola@seznam.cz

2/C/3

Kraje ČR

Člověk a jeho svět

Activ Studio

I. Klečková

narodniskola@seznam.cz

2/C/4

Evropa-rekreace

Člověk a jeho svět

Activ Studio

I. Klečková

narodniskola@seznam.cz

2/C/5

Slunce

Člověk a jeho svět

Activ Studio

I. Klečková

narodniskola@seznam.cz

2/C/6

Člověk a energie

Člověk a jeho svět

Activ Studio

I. Klečková

narodniskola@seznam.cz

2/C/7

Krásy ČR

Člověk a jeho svět

Activ Studio

I. Klečková

narodniskola@seznam.cz

2/C/8

Pohoří ČR

Člověk a jeho svět

Activ Studio

I. Klečková

narodniskola@seznam.cz

2/C/9

Problémy a závislosti

Člověk a jeho svět

Activ Studio

I. Klečková

narodniskola@seznam.cz

2/C/10

Šikana

Člověk a jeho svět

Activ Studio

I. Klečková

narodniskola@seznam.cz

2/A/16

Stavba slova

Český jazyk

Activ Studio

P. Netopilová

narodniskola@seznam.cz

2/B/14

Násobení do 10 000

Matematika

Activ Studio

P. Netopilová

narodniskola@seznam.cz

2/A/17

Předpony a předložky

Český jazyk

Activ Studio

P. Netopilová

narodniskola@seznam.cz

2/A/18

Stavba slova

Český jazyk

Activ Studio

P. Netopilová

narodniskola@seznam.cz

2/B/15

Písemné násobení do 10 000

Matematika

Activ Studio

P. Netopilová

narodniskola@seznam.cz

2/B/16

Čertí škola – početní operace

Matematika

Activ Studio

P. Netopilová

narodniskola@seznam.cz

2/A/19

Podstatná jména

Rod střední

Český jazyk

Activ Studio

P. Netopilová

narodniskola@seznam.cz

2/A/20

Podstatná jména

Rod ženský

Český jazyk

Activ Studio

P. Netopilová

narodniskola@seznam.cz

2/B/17

Nerovnice

Matematika

Activ Studio

P. Netopilová

narodniskola@seznam.cz

2/B/18

Trojúhelník

Matematika

Activ Studio

P. Netopilová

narodniskola@seznam.cz

2/B/19

Čtverec, obdélník

Matematika

Activ Studio

P. Netopilová

narodniskola@seznam.cz

2/B/20

Opakovací test

Matematika

Activ Studio

P. Netopilová

narodniskola@seznam.cz

 

 

V. ročník

 

Číslo DUM

Název učebního materiálu

Vyučovaný předmět

Formát

Autor

Kontakt

3/A/1

Procvičování pravopisu

Český jazyk

Word

Marcela Lungová

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/A/2

Skladba

Český jazyk

Word

Marcela Lungová

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/A/3

Slovesné tvary a slovesné kategorie

Český jazyk

Word

Marcela Lungová

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/A/4

 

Předložky a předpony

Český jazyk

Word

Lenka Procházková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/A/5

Hrátky se slovními druhy

Český jazyk

Word

Lenka Procházková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/A/6

Slovesa

Český jazyk

Word

Lenka Procházková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/A/7

Vzory rodu mužského

Český jazyk

Word

Lenka Procházková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/A/8

Putování za knihou

Český jazyk

Word

Lenka Procházková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/A/9

Vzory rodu ženského

Český jazyk

Word

Lenka Procházková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/A/10

Literární test pro páťáky

Český jazyk

Word

Lenka Procházková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/C/1

Člověk

Přírodověda

Word

Radek Neužil

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/C/2

Člověk a technika – jednoduché stroje

Přírodověda

Word

Radek Neužil

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/C/3

Člověk a technika

Přírodověda

Word

Radek Neužil

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/C/4

Vesmír

Přírodověda

Word

Radek Neužil

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/C/5

Živočichové

Přírodověda

Word

Radek Neužil

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/C/6

Živočišná a rostlinná buňka

Člověk a jeho svět

Activ Inspire

Lucie Duroňová

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/C/7

Viry a bakterie

Člověk a jeho svět

Word

Lucie Duroňová

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/C/8

Kapraďorosty

Člověk a jeho svět

Word

Lucie Duroňová

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/C/9

Jehličnany

Člověk a jeho svět

Word

Lucie Duroňová

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/C/10

Dvouděložné rostliny

Člověk a jeho svět

Word

Lucie Duroňová

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/C/11

Houby

Člověk a jeho svět

Word

Lucie Duroňová

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/C/12

Savci

Člověk a jeho svět

Activ Studio

Lucie Duroňová

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/C/13

Savci

Člověk a jeho svět

Word

Lucie Duroňová

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/C/14

Savci

Člověk a jeho svět

Activ Studio  +

Word

Lucie Duroňová

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/C/15

Kostra člověka

Člověk a jeho svět

Activ Studio  +

Word

Lucie Duroňová

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/C/16

Svalstvo člověka

Člověk a jeho svět

Power Point

Lucie Duroňová

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/C /17

Svalstvo člověka

Člověk a jeho svět

Word

Lucie Duroňová

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/C/18

Trávicí soustava

Člověk a jeho svět

Activ Studio

Lucie Duroňová

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/C/19

Vylučovací soustava

Člověk a jeho svět

Activ Studio

Lucie Duroňová

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/C/20

Lidské tělo

Člověk a jeho svět

Word

Lucie Duroňová

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/B/1

Počítání se zlomky

Matematika

Word

Dagmar Selucká

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/B/2

Piloti

Matematika

Activ Studio

Dagmar Selucká

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/B/3

Desetinná čísla

Matematika

Activ Studio

Dagmar Selucká

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/B/4

Zápis přirozených čísel

Matematika

Word

Dagmar Selucká

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/B/5

Sčítání a odčítání přirozených čísel

Matematika

Word

Dagmar Selucká

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/B/6

Symbolika v geometrii

Matematika

Activ Studio

Dagmar Selucká

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/B/7

Konstrukce trojúhelníku

Matematika

Word

Dagmar Selucká

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/B/8

Práce s jednotkami

Matematika

Activ Studio Word

Dagmar Selucká

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/B/9

Vlastnosti početních operaci

Matematika

Word

Dagmar Selucká

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/B/10

Hledám číslo

Matematika

Activ Studio

Dagmar Selucká

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/B/11

Jednotky času

Matematika

Word

Dagmar Selucká

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/B/12

Úhly

Matematika

Activ Studio

Dagmar Selucká

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/B/13

Mnohoúhelníky

Matematika

Activ Studio

Dagmar Selucká

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/B/14

Čísla větší než milion

Matematika

Activ Studio

Dagmar Selucká

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/B/15

Rovnice

Matematika

Activ Studio

Dagmar Selucká

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/B/16

Dělení přirozených čísel

Matematika

Activ Studio

Dagmar Selucká

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/B/17

Povrch krychle a kvádru

Matematika

Activ Studio

Dagmar Selucká

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/B/18

Tělesa

Matematika

Activ Studio

Dagmar Selucká

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/B/19

Jednotky délky a obsahu

Matematika

Activ Studio

Dagmar Selucká

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/B/20

Zlomky

Matematika

Activ Studio

Dagmar Selucká

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/A/11

Přídavná jména

Český jazyk

Word

Lenka Procházková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/A/12

Číslovky

Český jazyk

Word

Lenka Procházková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/A/13

Větný rozbor

Český jazyk

Word

Lenka Procházková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/A/14

Tvarosloví

Český jazyk

Word

Lenka Procházková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/A/15

Rozbor básně

Český jazyk

Word

Lenka Procházková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/A/16

Práce s textem

Český jazyk

Word

Lenka Procházková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/A/17

Poznej literární dílo

Český jazyk

Word

Lenka Procházková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/A/18

Karel Čapek

Český jazyk

Power Point

Lenka Procházková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/A/19

Dopis

Český jazyk

Word

Lenka Procházková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

3/A/20

Pravopisné testování

Český jazyk

Word

Lenka Procházková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

 

 

VI. ročník

 

Číslo DUM

Název učebního materiálu

Vyučovaný předmět

Formát

Autor

Kontakt

     4/A/1

Opakování slovní zásoby- zvířata

Anglický
jazyk

Prac.list

Alena
Bekerová

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

     4/A/2

Procvičování slovní zásoby- nemoci

Procvičování minulého času – sloveso “být“

Anglický
jazyk

Prac.list

Alena
Bekerová

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

4/A/3

Procvičování minulého času

Anglický
jazyk

Prac.list

Alena
Bekerová

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz  

4/A/4

Opakování učiva 5.třídy

Anglický
jazyk

Prac.list

Alena
Bekerová

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

4/A/5

Procvičování předložek

Anglický
jazyk

Interaktivní tabule

Alena
Bekerová

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz    

4/A/6

Test - Předložky

Anglický
jazyk

Prac.list

Alena
Bekerová

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz    

4/A/7

Části těla

Anglický
jazyk

Prac.list

Alena
Bekerová

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz    

4/A/8

Části těla

Anglický
jazyk

Interaktivní tabule

Alena
Bekerová

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz    

4/A/9

Oblečení

Anglický
jazyk

Interaktivní tabule

Alena
Bekerová

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz    

4/A/10

Mé oblíbené oblečení

Anglický
jazyk

Interaktivní tabule

Alena
Bekerová

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz    

5/A/1

Slovesa-shrnutí učiva

Český jazyk

Word

Bohumila Halačková

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz    

5/A2

Shoda Př s Po

Český jazyk

Interaktivní tabule

Bohumila Halačková

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz     

5/A/3

Větné členy-opakování učiva 6.r.

Český jazyk

Word

Bohumila Halačková

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz     

5/A/4

Opakování učiva 5. roč.

Český jazyk

Word

Marcela Lungová

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz     

5/A/5

Opakování literární teorie

Český jazyk

Word

Marcela Lungová

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz    

5/A/6

Opakování pravopisu

Český jazyk

Word

Marcela Lungová

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz    

5/A/7

Test z tvarosloví

Český jazyk

Word

Marcela Lungová

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

5/A/8

Jazykový rozbor

Český jazyk

Word

Marcela Lungová

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz     

5/A/9

Vypravování

Český jazyk

Word

Marcela Lungová

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz    

5/A/10

Mluvnické kategorie

Český jazyk

Word

Marcela Lungová

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

4/C/1

Každý kousek se počítá

Výchova osobnosti

Word

Marcela Lungová

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

4/C/2

Jaký jsem

Výchova osobnosti

Word

Marcela Lungová

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

4/C/3

Mé hodnoty

Výchova osobnosti

Word

Marcela Lungová

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz  

4/C/4

Jsi vůdčí typ?

Výchova osobnosti

Word

Marcela Lungová

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz  

4/C/5

Práva zvířat

Výchova osobnosti

Word

Marcela Lungová

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz  

4/C/6

Co bych byl, kdybych byl

Výchova osobnosti

Word

Marcela Lungová

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz 

4/C/7

Myslík

Výchova osobnosti

Word

Marcela Lungová

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz 

4/C/8

Listina práv

Výchova osobnosti

Word

Marcela Lungová

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz 

4/C/9

Jak vidím sám sebe

Výchova osobnosti

Word

Marcela Lungová

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz 

4/C/10

Jaký jsem kamarád

Výchova osobnosti

Word

Marcela Lungová

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz 

4/B/1

Rovnostranný a rovnoramenný trojúhelník

Matematika

Word

Libuše Hrdá

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz 

4/B/2

Objem, povrch, obsah

Matematika

Word

Libuše Hrdá

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz 

4/B/3

Opakování učiva 6. ročníku

Matematika

Word

Libuše Hrdá

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz 

4/B/4

Opakování učiva 5. ročníku

Matematika

Word

Libuše Hrdá

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz 

4/B/5

Zaokrouhlování přirozených čísel.

Matematika

Word

Libuše Hrdá

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz 

4/B/6

Operace s přirozenými čísly

Matematika

Word

Libuše Hrdá

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz 

4/B/7

Opakování zlomky a desetinná čísla

Matematika

Word

Libuše Hrdá

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

4/B/8

Body, úsečky, přímky

Matematika

Word

Libuše Hrdá

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

4/B/9

Kružnice a kruh

Matematika

Word

Libuše Hrdá

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

4/B/10

Přímky, úsečky, polopřímky, kružnice

Matematika

Word

Libuše Hrdá

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

5/C/1

Opakování - Afrika

Zeměpis

Word

Libuše Hrdá

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

5/C/2

Australský svaz

Zeměpis

Word

Libuše Hrdá

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

5/C/3

Letem světem zeměpisem

 

Zeměpis

Word

Libuše Hrdá

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

5/C/4

Opakování VESMÍR

Zeměpis

Word

Libuše Hrdá

518 633 614  

mzs.sborovna@seznam.cz  

5/C/5

Glóbus a mapa

Zeměpis

Word

Libuše Hrdá

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

5/C/6

Glóbus a mapa

Zeměpis

Power point

Libuše Hrdá

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

5/C/7

Poledníky a rovnoběžky

 

Zeměpis

Power point

Libuše Hrdá

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

5/C/8

Opakování poledníky, rovnoběžky.

Zeměpis

Word

Libuše Hrdá

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

5/C/9

Čas na zeměkouli

Zeměpis

Power point

Libuše Hrdá

518 633 614  

mzs.sborovna@seznam.cz   

5/C/10

Opakování: Určování zeměpisné polohy, čas na zeměkouli

Zeměpis

Word

Libuše Hrdá

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

5/B/1

Excel- tabulka,graf

Informatika

Excel

Helena Komárková

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

5/B/2

Hardware

Informatika

Activ

Studio

Helena Komárková

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

5/B/3

Software

Informatika

Power

Point

Helena Komárková

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

5/B/4

Word - tabulka

Rozvrh hodin

Informatika

Word

Helena Komárková

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

5/B/5

Word - obrázky,text

Informatika

Word

Helena Komárková

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

5/B/6

Word - vizitky

Informatika

Word

Helena Komárková

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

5/B/7

Word - tabulka

Informatika

Word

Helena Komárková

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

5/B/8

Malování - výklad

Informatika

Power

Point

Helena Komárková

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

5/B/9

Malování - abstraktní obrázek

Informatika

Word

Helena Komárková

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

5/B/10

Malování - dlaždičky

Informatika

Word

Helena Komárková

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

5/B/11

Klávesnice

Informatika

Power

Point

Helena Komárková

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

5/B/12

Klávesové zkratky

Informatika

Power

Point

Helena Komárková

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

5/B/13

Základní složení počítače

Informatika

Power

Point

Helena Komárková

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

5/B/14

Tiskárny

Informatika

Power

Point

Helena Komárková

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

5/B/15

Digitální fotoaparát

Informatika

Power

Point

Helena Komárková

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

5/B/16

Excel - úvod

Informatika

Power

Point

Helena Komárková

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

5/B/17

Excel - úkol - Hospodaření firmy

Informatika

Excel

Helena Komárková

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

5/B/18

Internet - úvod

Informatika

Power

Point

Helena Komárková

518 633 614  

mzs.sborovna@seznam.cz   

5/B/19

Internet 2

Informatika

Power

Point

Helena Komárková

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

5/B/20

MS Word

Informatika

Power

Point

Helena Komárková

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

4/A/11

Opakovací test – Přítomný průběhový čas

Anglický jazyk

Word

Alena

Bekerová

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

4/A/12

Osobní informace

Anglický jazyk

Interaktivní tabule

Alena

Bekerová

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

4/A/13

Osobní informace – pracovní list

Anglický jazyk

Word

Alena

Bekerová

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

4/A/14

Dny v týdnu, měsíce v roce

Anglický jazyk

Interaktivní tabule

Alena

Bekerová

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

4/A/15

Řadové číslovky

Anglický jazyk

Power Point

Alena

Bekerová

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

4/A/16

Procvičování řadových číslovek

Anglický jazyk

Interaktivní tabule

Alena

Bekerová

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

4/A/17

Test- Řadové číslovky

Anglický jazyk

Prac.list

Alena

Bekerová

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

4/A/18

Nepravidelná podstatná jména

Anglický jazyk

Interaktivní tabule

Alena

Bekerová

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

            4/A/19

     Popis zvířete

Anglický jazyk

Interaktivní tabule

Alena

Bekerová

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

            4/A/20

Opakování 1.lekce

Anglický jazyk

Prac.list

Alena

Bekerová

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

4/B/11

Opakování - geometrie

Matematika

Word

Libuše Hrdá

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

4/B/12

Obvod, čtverec, obdélník, převody jednotek

Matematika

ActivInspire

Libuše Hrdá

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

4/B/13

Obvody, obsahy, převody jednotek

Matematika

Word

Libuše Hrdá

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

4/B/14

Obsahy, povrchy, převody jednotek

Matematika

Word

Libuše Hrdá

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

4/B/15

Desetinná čísla

Matematika

ActivInspire

Libuše Hrdá

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

4/B/16

Dělitelnost dvěma, třemi, čtyřmi, pěti, devíti a deseti

Matematika

ActivInspire

Libuše Hrdá

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

4/B/17

Úhel

Matematika

ActivInspire

Libuše Hrdá

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

4/B/18

Druhy úhlů

Matematika

ActivInspire

Libuše Hrdá

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

4/B/19

Velikost, osy a druhy úhlů

Matematika

Word

Libuše Hrdá

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

4/B/20

Osová souměrnost

Matematika

PowePoint

Libuše Hrdá

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

5/C/11

Práce s mapou

Zeměpis

ActivInspire

Libuše Hrdá

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

5/C/12

Sopečná činnost

Zeměpis

ActivInspire

Libuše Hrdá

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

5/C/13

Atmosféra

Zeměpis

ActivInspire

Libuše Hrdá

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

5/C/14

Hydrosféra

Zeměpis

ActivInspire

Libuše Hrdá

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

5/C/15

Opakování Hydrosféra

Zeměpis

Word

Libuše Hrdá

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

5/C/16

Pedosféra

Zeměpis

PowerPoint

Libuše Hrdá

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

5/C/17

Půdní typy a druhy

Zeměpis

PowerPoint

Libuše Hrdá

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

5/C/18

Biosféra

Zeměpis

ActivInspire

Libuše Hrdá

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

5/C/19

Tropické lesy a savany

Zeměpis

PowerPoint

Libuše Hrdá

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

5/C/20

Pouště a subtropické rostlinstvo

Zeměpis

PowerPoint

Libuše Hrdá

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz   

 

 

VII. ročník

 

Číslo DUM

Název učebního materiálu

Vyučovaný předmět

Formát

Autor

Kontakt

6/C/1

Průvodce Evropskou unií

Výchova k občanství

Power Point

Lenka Procházková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/C/2

Světová náboženství

Výchova k občanství

Word

Lenka Procházková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/C/3

Dokážeme jednat v mimořádných situacích?

Výchova k občanství

Word

Lenka Procházková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/C/4

Společnost

Výchova k občanství

Power Point

Lenka Procházková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/C/5

Společnost

Výchova k občanství

Word

Lenka Procházková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/C/6

AZ-kvíz

Výchova k občanství

Word

Lenka Procházková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/C/7

Rodina

Výchova k občanství

Word

Lenka Procházková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/C/8

Sociální skupiny

Výchova k občanství

Power Point

Lenka Procházková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/C/9

Komunikace

Výchova k občanství

Power Point

Lenka Procházková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/C/10

Komunikace-řešení tajenky

Výchova k občanství

Word

Lenka Procházková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/A/1

Oprava chyb, určování druhů slov a větných členů

Český jazyk

Word

Pavel Fraj

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/A/2

Autoři a jejich díla, Ota Pavel - práce s textem, kvíz, zajímavosti

Český jazyk

Word

Pavel Fraj

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/A/3

Tvoření vět a souvětí, určování druhů VV

Český jazyk

Word

Pavel Fraj

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/A/4

Podstatná jména - opakování učiva 6. ročníku

Český jazyk

Interaktivní tabule

Bohumila Halačková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/A/5

Větný rozbor

Český jazyk

Word

Bohumila Halačková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/A/6

Slovní druhy

Český jazyk

Word

Bohumila Halačková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/A/7

Přídavná jména - opakování učiva 6. ročníku

Český jazyk

Word

Bohumila Halačková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/A/8

Čeští a světoví spisovatelé

Český jazyk

Word

Bohumila Halačková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/A/9

Zájmena

Český jazyk

Word

Bohumila Halačková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/A/10

Číslovky v pohádkách

Český jazyk

Interaktivní tabule

Bohumila Halačková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/A/11

První čtvrtletní písemná práce

Český jazyk

Word

Bohumila Halačková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/A/12

Příslovce

Český jazyk

Word

Bohumila Halačková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/A/13

Neohebné slovní druhy

Český jazyk

Word

Bohumila Halačková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/A/14

Procvičování psaní velkých písmen

Český jazyk

Interaktivní tabule

Bohumila Halačková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/A/15

Procvičování pravopisu i/y

Český jazyk

Word

Bohumila Halačková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/A/16

Způsoby obohacování slovní zásoby – procvičování

Český jazyk

Interaktivní tabule

Bohumila Halačková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/A/17

Věty dvojčlenné a jednočlenné – procvičování

Český jazyk

Interaktivní tabule

Bohumila Halačková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/A/18

Přísudek

Český jazyk

Interaktivní tabule

Bohumila Halačková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/A/19

Podmět

Český jazyk

Word

Bohumila Halačková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/A/20

Komplexní jazykový rozbor

Český jazyk

Word

Bohumila Halačková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/B/1

Poznáváme a třídíme hudební nástroje

Hudební výchova

ActivInspire

Pavel Fraj

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/B/2

Hudební kvíz

Hudební výchova

Word

Pavel Fraj

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/B/3

Co by měl znát z Hv na konci 7. ročníku

Hudební výchova

Word

Pavel Fraj

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/B/4

Hudební hrátky

Hudební výchova

Word

Pavel Fraj

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/B/5

Křížovka s tajenkou

Hudební výchova

Word

Pavel Fraj

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/B/6

Hudba kolem nás

Hudební výchova

Word

Pavel Fraj

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/B/7

Hledáme hudební nástroje

Hudební výchova

Word

Pavel Fraj

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/B/8

Platí ještě: Co Čech, to muzikant?

Hudební výchova

Word

Pavel Fraj

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/B/9

Hledáme hudební pojmy

Hudební výchova

Word

Pavel Fraj

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/B/10

Lištovka

Hudební výchova

Word

Pavel Fraj

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/C/1

Ověření Archimedova zákona

Fyzika

Word

Radek Neužil

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/C/2

Mechanické vlastnosti plynů

Fyzika

Word

Radek Neužil

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/C/3

Fyzikální veličiny

Fyzika

Word

Radek Neužil

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/C/4

Klid a pohyb tělesa, převody jednotek

Fyzika

Word

Radek Neužil

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/C/5

Rychlost rovnoměrného pohybu

Fyzika

ActivInspire

Radek Neužil

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/C/6

Klid a pohyb tělesa, rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb

Fyzika

Word

Radek Neužil

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/C/7

Klid a pohyb tělesa, opakování fyzikálních pojmů 6. ročníku

Fyzika

ActivInspire

Radek Neužil

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/C/8

Opakování fyzikálních pojmů 6. ročníku

Fyzika

ActivInspire

Radek Neužil

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/C/9

Laboratorní práce - výpočet průměrné rychlosti

Fyzika

Word

Radek Neužil

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/C/10

Znázornění síly a skládání sil stejného směru

Fyzika

ActivInspire

Radek Neužil

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

 

6/B/1

 

Stavba těla žahavců a ploštěnců

Přírodopis

Word

Jaroslava Zajdáková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/B/2

Stavba těla měkkýšů a kroužkovců

Přírodopis

Word

Jaroslava Zajdáková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/B/3

Domácí zvířata

 

Přírodopis

Activ Studio

Jaroslava Zajdáková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/B/4

Umělé ekosystémy

 

Přírodopis

Word

Jaroslava Zajdáková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/B/5

Sady a zahrady

Přírodopis

Word

Jaroslava Zajdáková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/B/6

Okrasné zahrady

Přírodopis

Word

Jaroslava Zajdáková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/B/7

Určování rostlin

Přírodopis

Word

Jaroslava Zajdáková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/B/8

Znaky života rostlin

Přírodopis

Word

Jaroslava Zajdáková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/B/9

Význam zeleně

Přírodopis

Word

Jaroslava Zajdáková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/B/10

Ptáci zahrad

Přírodopis

Word

Jaroslava Zajdáková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/A/1

Přídavná jména, příslovce

Anglický jazyk

Activ Studio

Helena Komárková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/A/2

Family

Anglický jazyk

Activ Studio

Helena Komárková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/A/3

Opakování časů - přítomný, minulý

Anglický jazyk

Word

Helena Komárková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/A/4

Potraviny - množství

Anglický jazyk

Word

Helena Komárková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/A/5

Potraviny - opakování

Anglický jazyk

Word

Helena Komárková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/A/6

Rodina - opakování, křížovka

Anglický jazyk

Word

Helena Komárková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/A/7

Rodina - rodokmen

Anglický jazyk

Word

Helena Komárková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/A/8

Potraviny - počitatelná, nepočitatelná podstatná jména

Anglický jazyk

Activ

Studio

Helena Komárková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/A/9

Potraviny - množství -

a bit of , a few

Anglický jazyk

Word

Helena Komárková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/A/10

Členy - the/a,an/some

Anglický jazyk

Word

Helena Komárková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/A/11

Vánoce -  Christmas

 

Anglický jazyk

Activ

Studio

Helena Komárková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/A/12

Naše město -Our town

 

Anglický jazyk

Power

Point

Helena Komárková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/A/13

Přídavná jména Adjectives

Anglický jazyk

Power

Point

Helena Komárková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/A/14

Dům a nábytek - The house and furniture

 

Anglický jazyk

Activ

Studio

Helena Komárková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/A/15

Nakupování - Shopping 

Anglický jazyk

Word

Helena Komárková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/A/16

Doprava - Transport 

Anglický jazyk

Activ

Studio

Helena Komárková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/A/17

 

New York  

Anglický jazyk

Power

Point

Helena Komárková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/A/18

Opakování časů Revision of words - Unit 6

 

Anglický jazyk

Word

Helena Komárková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/A/19

New York – Opakování Revision 

Anglický jazyk

Word

Helena Komárková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/A/20

Procvičování časů Practising of tenses 

Anglický jazyk

Word

Helena Komárková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/A/11

První čtvrtletní písemná práce

Český jazyk

Word

Bohumila Halačková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/A/12

Příslovce

Český jazyk

Word

Bohumila Halačková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/A/13

Neohebné slovní druhy

Český jazyk

Word

Bohumila Halačková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/A/14

Procvičování psaní velkých písmen

Český jazyk

Interaktivní tabule

Bohumila Halačková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/A/15

Procvičování pravopisu i/y

Český jazyk

Word

Bohumila Halačková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/B/11

Koncert, sonáta

Hudební výchova

Word

Pavel Fraj

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/B/12

Co víme o koncertu?

Hudební výchova

Word

Pavel Fraj

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/B/13

Sonáta, sonátová forma

Hudební výchova

ActivInspire

Pavel Fraj

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/B/14

Hudební druhy a formy

Hudební výchova

Word

Pavel Fraj

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/B/15

Symfonie, symfonická báseň

Hudební výchova

ActivInspire

Pavel Fraj

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/B/16

Tance - rozdělení

Hudební výchova

PowerPoint

Pavel Fraj

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/B/17

Symfonická báseň – významní autoři

Hudební výchova

PowerPoint

Pavel Fraj

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/B/18

Duchovní a světská hudba

Hudební výchova

PowerPoint

Pavel Fraj

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/B/19

Hudební přehrávače a nosiče

Hudební výchova

ActivInspire

Pavel Fraj

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/B/20

Muzikál

Hudební výchova

ActivInspire

Pavel Fraj

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/C/11

Znázornění síly a skládání sil opačného směru, rovnováha dvou sil

Fyzika

ActivInspire

Radek Neužil

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/C/12

Síla

Fyzika

Word

Radek Neužil

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/C/13

Newtonovy zákony

Fyzika

ActivInspire

Radek Neužil

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/C/14

Otáčivé účinky síly

Fyzika

ActivInspire

Radek Neužil

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/C/15

Laboratorní práce - Páka

Fyzika

Word

Radek Neužil

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/C/16

Deformační účinky síly

Fyzika

Word

Radek Neužil

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/C/17

Deformační účinky síly, tlak

Fyzika

ActivInspire

Radek Neužil

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/C/18

Tření

Fyzika

ActivInspire

Radek Neužil

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/C/19

AZ – kvíz - opakování fyzikálních pojmů

Fyzika

ActivInspire

Radek Neužil

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

7/C/20

Riskuj – opakování fyzikálních pojmů

Fyzika

ActivInspire

Radek Neužil

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/C/11

Přehled světových náboženství

Český jazyk

Power Point

Lenka Procházková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/C/12

Náboženství-kvízy

Český jazyk

Word

Lenka Procházková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/C/13

Světová náboženství

Český jazyk

Word

Lenka Procházková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/C/14

Pravidla společenského chování

Český jazyk

Power     Point

Lenka Procházková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/C/15

Majetek

Český jazyk

Word

Lenka Procházková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/C/16

Pravidla společenského chování

Český jazyk

Word

Lenka Procházková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/C/17

Majetek

Český jazyk

Word

Lenka Procházková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/C/18

Státní symboly

Český jazyk

Word

Lenka Procházková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/C/19

Státní moc

Český jazyk

Power Point

Lenka Procházková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/C/20

AZ-kvíz

Český jazyk

Word

Lenka Procházková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/B/11

Okrasné zahrady a květinářství

Přírodopis

Word

Jaroslava Zajdáková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/B/12

Pokojové rostliny, květinářství a sadovnictví

Přírodopis

Word

Jaroslava Zajdáková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/B/13

Rozdílné znaky parazitů

Přírodopis

Word

Jaroslava Zajdáková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/B/14

Chov hospodářských zvířat

Přírodopis

Word

Jaroslava Zajdáková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/B/15

Domácí zvířata

Přírodopis

Word

Jaroslava Zajdáková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/B/16

Buňka rostlin a živočichů

Přírodopis

Word

Jaroslava Zajdáková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/B/17

Jednobuněčné organismy

Přírodopis

Word

Jaroslava Zajdáková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/B/18

Mikroskopování pletiv

Přírodopis

Word

Jaroslava Zajdáková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/B/19

Shrnutí učiva výtrusných rostlin

Přírodopis

Word

Jaroslava Zajdáková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

6/B/20

Procvičování pojmů kvetoucích rostlin

Přírodopis

Word

Jaroslava Zajdáková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

 

 

VIII. ročník

 

Číslo DUM

Název učebního materiálu

Vyučovaný předmět

Formát

Autor

Kontakt

 8/B/1

Elementární částice chemických látek, alkalické kovy, halogeny

Chemie

word

F. Markus

518633614

mzszdanice.reditel@seznam.cz

8/B/2

Stechiometrie, oxidy, soli

Chemie

Word

F. Markus

518633614

mzszdanice.reditel@seznam.cz

8B/3

Roztoky

Chemie

word

F. Markus

518633614

mzszdanice.reditel@seznam.cz

8/B/4

Směsi a jejich vlastnosti 

Chemie

word

F. Markus

518633614

mzszdanice.reditel@seznam.cz

8/B/7

Vodík

Chemie

Word

F. Markus

518633614

mzszdanice.reditel@seznam.cz

8/B/9

Kyslík

Chemie

Word

F. Markus

518633614

mzszdanice.reditel@seznam.cz

8/B/10

Alkalické kovy

Chemie

Word

F. Markus

518633614

mzszdanice.reditel@seznam.cz

8/B/12

Halogeny

Chemie

Word

F. Markus

518633614

mzszdanice.reditel@seznam.cz

 8/B/14

 Hmotnostní zlomek

Chemie

Word

F. Markus

51863361

mzszdanice.reditel@seznam.cz

8/B/15

Kyslíkaté kyseliny

Chemie

Word

F. Markus

51863361

mzszdanice.reditel@seznam.cz

8/B/19

Neutralizace

Chemie

Word

F. Markus

51863361

mzszdanice.reditel@seznam.cz

8/B/20

Vznik solí

Chemie

Word

F. Markus

51863361

mzszdanice.reditel@seznam.cz

8/A/1

Projektová práce – Výlet do České republiky

Anglický
jazyk

Pracovní list

Alena
Bekerová

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz     

8/A/2

Projektová práce – Život v České republice

Anglický
jazyk

Pracovní list

Alena
Bekerová

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz     

8/A/3

Opakování 7. Lekce

Anglický
jazyk

Pracovní list +
Interaktivní
tabule

Alena
Bekerová

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz     

8/A/4

Procvičování Budoucího prostého času

Anglický
jazyk

Pracovní list +
Interaktivní
tabule

Alena
Bekerová

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz      

8/A/5

Procvičování Budoucího prostého času

Anglický
jazyk

Pracovní list

Alena
Bekerová

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz      

8/A/6

Opakování 3.lekce

Anglický
jazyk

Pracovní list

Alena
Bekerová

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz      

8/A/7

Dopravní prostředky

Anglický
jazyk

Interaktivní
tabule

Alena
Bekerová

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz      

8/A/8

Česká republika

Anglický
jazyk

Výukový text

Alena
Bekerová

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz      

8/A/9

Česká republika – Základní informace

Anglický
jazyk

Prezentace v PP

Alena
Bekerová

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz      

8/A/10

Česká republika – Fauna a flora

Anglický
jazyk

Prezentace v PP

Alena
Bekerová

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz      

8/A/11

Česká republika – Slavné osobnosti

Anglický
jazyk

Prezentace v PP

Alena
Bekerová

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz      

8/A/12

Česká republika – Zajímavá místa

Anglický
jazyk

Prezentace v PP

Alena
Bekerová

518 633 614

mzs.sborovna@seznam.cz      

8 / C / 1

Racionální čísla

Matematika

Word

Karla Surá

518 633 614

mzs.zdanice@seznam.cz

8 / C / 2

Rovnice

Matematika

Word

Karla Surá

518 633 614

mzs.zdanice@seznam.cz

8 / C / 3

Měřítko mapy

Matematika

Word

Karla Surá

518 633 614

mzs.zdanice@seznam.cz

8 / C / 4

Vstupní test do 8. ročníku

Matematika

Word

Lenka

Kopřivová

518 633 614

mzs.zdanice@seznam.cz

8 / C / 5

Pamětní umocňování

Matematika

Activ

Studio

Lenka

Kopřivová

518 633 614

mzs.zdanice@seznam.cz

8 / C / 6

Výklad Pythagorovy věty

Matematika

Activ

Studio

Lenka

Kopřivová

518 633 614

mzs.zdanice@seznam.cz

8 / C / 7

Shrnutí dovedností s mocninou

Matematika

Word

Lenka

Kopřivová

518 633 614

mzs.zdanice@seznam.cz

8 / C / 8

Počítání s mocninami a odmocninami

Matematika

Word

Lenka

Kopřivová

518 633 614

mzs.zdanice@seznam.cz

8 / C / 9

Rovnice a jejich využití v úlohách

Matematika

Word

Lenka

Kopřivová

518 633 614

mzs.zdanice@seznam.cz

8 / C / 10

Logické a nestandartní úlohy

Matematika

Activ

Studio

Lenka

Kopřivová

518 633 614

mzs.zdanice@seznam.cz

8/C/

11

Počítání s mnohočleny

Matematika

Word

Lenka

Kopřivová

518 633 614

mzs.zdanice@seznam.cz

8/C/ 12

Základy algebry

Matematika

Word

Lenka

Kopřivová

518 633 614

mzs.zdanice@seznam.cz

8/C / 13

Rozklad mnohočlenu na součin

Matematika

Word

Lenka

Kopřivová

518 633 614

mzs.zdanice@seznam.cz

8/C / 14

Algebraické vzorce

Matematika

Word

Lenka

Kopřivová

518 633 614

mzs.zdanice@seznam.cz

8/C / 15

Einsteinova hádanka

Matematika

Activ

Studio

Lenka

Kopřivová

518 633 614

mzs.zdanice@seznam.cz

8/C / 16

Slovní úlohy o pohybu

Matematika

Activ

Studio

Lenka

Kopřivová

518 633 614

mzs.zdanice@seznam.cz

8/C / 17

Kruh a kružnice

Matematika

Excel

Lenka

Kopřivová

518 633 614

mzs.zdanice@seznam.cz

8/C / 18

Válec a jeho využití v úlohách

Matematika

Activ

Studio

Lenka

Kopřivová

518 633 614

mzs.zdanice@seznam.cz

8/C / 19

Základy finanční matematiky

Matematika

Activ

Studio

Lenka

Kopřivová

518 633 614

mzs.zdanice@seznam.cz

8/C / 20

Počítání s mocninou

Matematika

Excel

Lenka

Kopřivová

518 633 614

mzs.zdanice@seznam.cz

8/A/13

Opakovací test 4.lekce

Anglický

jazyk

Word

Alena

Bekerová

518 633 614

mzs.zdanice@seznam.cz

8/A/14

Britská královská rodina

Anglický

jazyk

Power Point

Alena

Bekerová

518 633 614

mzs.zdanice@seznam.cz

8/A/15

Londýn

Anglický

jazyk

Power Point

Alena

Bekerová

518 633 614

mzs.zdanice@seznam.cz

8/A/16

Opakování  5.lekce

Anglický

jazyk

Prezentace v PP

Alena

Bekerová

518 633 614

mzs.zdanice@seznam.cz

8/A/17

Opakovací test 5.lekce

Anglický

jazyk

Prac.list

Alena

Bekerová

518 633 614

mzs.zdanice@seznam.cz

8/A/18

Předpřítomný čas I.

Anglický

jazyk

Prezentace v PP

Alena

Bekerová

518 633 614

mzs.zdanice@seznam.cz

8/A/19

Předpřítomný čas  II.

Anglický

jazyk

Prezentace v PP

Alena

Bekerová

518 633 614

mzs.zdanice@seznam.cz

8/A/20

Předpřítomný čas – procvičování

Anglický

jazyk

Interaktivní

tabule

Alena

Bekerová

518 633 614

mzs.zdanice@seznam.cz

 

 

IX. ročník

Číslo DUM

Název učebního materiálu

Vyučovaný předmět

Formát

Autor

Kontakt

9/A/1

 

Přiřaď jednotlivé indicie ke správným osobnostem české literatury

Český jazyk

Word

Lenka Procházková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/A/2

Hrátky se jmény našich spisovatelů a názvy literárních děl

Český jazyk

Word

Lenka Procházková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/A/3

Jazykový test 

Český jazyk

Word

Lenka Procházková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

8/B/5

Redoxní reakce 

Chemie

Word

František Markus

mzszdanice.reditel@seznam.cz

 518633614

8/B/6

Shrnutí učiva 8. ročníku I.

Chemie

Word

Markus František

mzszdanice.reditel@seznam.cz

 518633614

8/B/8

Výroba, vlastnosti a využití kovů

Chemie

Word

Markus František

mzszdanice.reditel@seznam.cz

 518633614

8/B/11

Uhlovodíky

Chemie

Word

Markus František

mzszdanice.reditel@seznam.cz

 518633614

8/B/13

Kyslíkaté deriváty uhlovodíků

Chemie

Word

Markus František

mzszdanice.reditel@seznam.cz

 518633614

8/B/16

Přírodní sloučeniny

Chemie

Word

Markus František

mzszdanice.reditel@seznam.cz

518633614

8/B/17

Biokatalyzátory

Chemie

Word

Markus František

mzszdanice.reditel@seznam.cz

 518633614

8/B/18

Chemie v životě člověka

Chemie

Word

Markus František

mzszdanice.reditel@seznam.cz

 518633614

9/C/1

Kolektivizace zemědělství

Dějepis

Word

Bohumila Halačková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/C/2

Symboly komunismu

Dějepis

Word

Bohumila Halačková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/C/3

Českoslovenští a čeští prezidenti

Dějepis

Word

Bohumila Halačková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/C/4

Vznik Československa

Dějepis

ActivInspire

Bohumila Halačková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/C/5

Významné osobnosti našich dějin

Dějepis

Word

Bohumila Halačková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/C/6

Totalita X demokracie

Dějepis

Word

Bohumila Halačková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/C/7

Úspěchy česko-slovenského hospodářství v automobilovém průmyslu

Dějepis

ActivInspire

Bohumila Halačková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/C/8

Světová hospodářská krize

Dějepis

Word

Bohumila Halačková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/C/9

Fašismus

Dějepis

Word

Bohumila Halačková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/C/10

Svět mezi světovými válkami - opakování

Dějepis

Word

Bohumila Halačková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/C/11

Mnichovská dohoda

Dějepis

Word

Bohumila Halačková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/C/12

Kultura v období první republiky

Dějepis

ActivInspire

Bohumila Halačková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/C/13

Druhá světová válka (do léta roku 1943)

Dějepis

Word

Bohumila Halačková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/C/14

Protektorát Čechy a Morava

Dějepis

ActivInspire

Bohumila Halačková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/C/15

 

Slavné bitvy našich dějin

Dějepis

ActivInspire

Bohumila Halačková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/C/16

Domácí a zahraniční odboj

Dějepis

Word

Bohumila Halačková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/C/17

Pražské povstání

Dějepis

ActivInspire

Bohumila Halačková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/C/18

Důsledky 2. světové války

Dějepis

Word

Bohumila Halačková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/C/19

Druhá světová válka - test

Dějepis

Word

Bohumila Halačková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/C/20

Řešení německé otázky

Dějepis

ActivInspire

Bohumila Halačková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/A/4

Jazykový rozbor

Český jazyk

Word

Pavel Fraj

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/A/5

Práce s textem, tvorba osnovy - pracovní listy

Český jazyk

Word

Pavel Fraj

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/A/6

Vývoj češtiny, útvary Čj

Český jazyk

Word

Pavel Fraj

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/A/7

Literární kvíz

Český jazyk

Word

Pavel Fraj

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/A/8

Hledáme literární pojmy

Český jazyk

Word

Pavel Fraj

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/A/9

Jazykový rozbor

Český jazyk

Word

Pavel Fraj

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/A/10

Jazykový test

Český jazyk

Word

Pavel Fraj

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/B/1

 

Opakování geologických ér – prvohory, druhohory

Přírodopis

Word

Jaroslava Zajdáková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/B/2

Opakování geologických ér – třetihory, čtvrtohory

Přírodopis

Word

Jaroslava Zajdáková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/B/3

Opakování geologických ér

Přírodopis

Word 

Jaroslava Zajdáková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/B/4

vznik pískovce

Přírodopis

Word

Jaroslava Zajdáková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/B/5

vznik usazené horniny

Přírodopis

Word

Jaroslava Zajdáková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/B/6

minerály a horniny

Přírodopis

Word

Jaroslava Zajdáková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/B/7

prohřešky proti přírodě

Přírodopis

Word

Jaroslava Zajdáková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/B/8

Názvy nerostů

Přírodopis

Word

Jaroslava Zajdáková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/B/9

Procvičování nerostů

Přírodopis

Word

Jaroslava Zajdáková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/B/10

Nerosty a horniny

Přírodopis

Word

Jaroslava Zajdáková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/B/11

Shrnutí učiva o minerálech

Přírodopis

Word

Jaroslava Zajdáková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/B/12

Usazené horniny

Přírodopis

Word

Jaroslava Zajdáková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/B/13

Kvíz z mineralogie a petrologie.

Přírodopis

Word

Jaroslava Zajdáková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/B/14

Kvíz z mineralogie a petrologie.

Přírodopis

Word

Jaroslava Zajdáková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/B/15

Pedologie - pojmy

Přírodopis

Word

Jaroslava Zajdáková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/B/16

Vnější geologické síly

Přírodopis

Word

Jaroslava Zajdáková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/B/17

Vývoj rostlinstva a živočišstva na Zemi

Přírodopis

Word

Jaroslava Zajdáková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/B/18

Geologická období

Přírodopis

Word

Jaroslava Zajdáková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/B/19

Vývojová řada člověka

Přírodopis

Word

Jaroslava Zajdáková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/B/20

Shrnutí a upevnění učiva o vývojové řadě člověka

Přírodopis

Word

Jaroslava Zajdáková

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

8/B/6

Shrnutí učiva VIII. ročníku I.

Chemie

Word

František Markus

mzszdanice.reditel@seznam.cz 518633614

9/A/11

Hledáme literární autory

Český jazyk

Word

Pavel Fraj

mzs.sborovna@seznam.cz 518 633 614

9/A/12

Jazykový test – opakujeme velká písmena

 

Český jazyk

Word

Pavel Fraj

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/A/13

Rozbor souvětí

Český jazyk

Word

Pavel Fraj

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/A/14

Literární kvíz

Český jazyk

Word

Pavel Fraj

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/A/15

Vypravování – členění textu, přímá řeč, osnova

Český jazyk

Word

Pavel Fraj

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/A/16

Význam slov

Český jazyk

Word

Pavel Fraj

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/A/17

České divadlo, známé literární postavy

Český jazyk

ActivInspire

Pavel Fraj

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/A/18

Tvary a druhy slov

Český jazyk

Word

Pavel Fraj

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/A/19

Úvaha – skládání, doplňování a členění textu

Český jazyk

Word

Pavel Fraj

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614

9/A/20

Tvoření vět a souvětí 

Český jazyk

ActivInspire

Pavel Fraj

mzs.sborovna@seznam.cz

518 633 614