MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÁNICE, příspěvková organizace

Městečko 18, 696 32 Ždánice

 

 

 

Naše škola realizuje projekt:

Inovace výuky Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001583podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 

Projekt je zaměřen na:

1. Osobnostně profesní rozvoj pedagogů

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dalšího vzdělávání prostřednictví ucelených vzdělávacích programů. Součástí osobnostně profesního rozvoje pedagogů je také realizace šablony Vzájemná spoluprácepedagogů, kdy cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků v oblasti podpory rozvoje základních gramotností – čtenářské gramotnosti a matematické gramotnosti, v dovednostech vzdělávat heterogenní kolektivy a poskytovat podporu žákům s potřebou podpůrných opatření.

2. Extrakurikulární aktivity

a)  Cílem je realizace Čtenářského klubu a Klubu zábavné logiky a deskových her. Mají formu volnočasové aktivity a vedou k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se promítají i do povinné složky vzdělávání žáků. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

b)Dále je realizovánaPříprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem – aktivita bude realizována prostřednictvím "odpolední školy" (přípravy na vyučování).

 

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.