Připravujeme

 

23.11. beseda s PhDr. Jiřím Šindarem (7.,8.,9. ročník)
23.11. ŠD- zájezd do kina, Panorama Kyjov
5.12. Čertí škola- projektová výuka na 1. stupni
5.12. ŠD- mikulášská diskotéka
6.12. konzultace pro rodiče
13.12. schůzka pro rodiče vycházejících žáků (v 16:00)
21.12. vánoční koncert ZUŠ na KD