Připravujeme

 

17. květen školní akademie
6. červen přednáška por. Petra Zámečníka „Kyberšikana“ (pro 6. -9. ročník
6. červen konzultace pro rodiče
9.-14. červen poznávací zájezd do Londýna (8.-9. ročník)
18. červen fotografování tříd
26. červen branný den ( 5.- 9. ročník)