Připravujeme

 

4.4. konzultace pro rodiče
6.4. zápis do 1.třídy
17.4. velikonoční projekt na 1. stupni
24.4. Den Země
25.4. SRPŠ a přednáška pro rodiče „Kyberšikana a kybernetická demence“ -
30.4. přednáška por. Petra Zámečníka „Kyberšikana“ (pro 6. -9. ročník )