Zájmové kroužky ve školním roce 2018/2019

 

 

 

Kroužek

 

Vedoucí

Den

Čas

Místo

 

Zábavná čeština

Dyslektický kroužek

Cvičení z matematiky

Přírodovědný

Angličtina pro 1. ročník

Logopedický kroužek

Sportovní hry 6. – 9. ročník

Badminton + stolní tenis 5.-9.r.

Angličtina pro 2. ročník

Cvičení z českého jazyka

Klub „10“ 1. – 4. ročník

Aerobik

Vaření pro 2. – 6. ročník

Cestovatelský kroužek

Školní časopis


Deskové hry

Taneční kroužek

Přírodopisný kroužek

 

 

Mgr. Marcela Lungová

Mgr. Dana Horňáková

Mgr. Libuše Hrdá Mgr.

Vítězslava Dlouhá Mgr.

Věra Maříková Mgr.

Pavlína Netopilová

Mgr. Radek Neužil


Mgr. Pavel Fraj Mgr.


Dana Horňáková Mgr.

Lenka Procházková
 

Vychovatelky ŠD Mgr.

Michaela Slivková Mgr.

Dagmar Selucká Mgr.

Eva Freiwaldová

Mgr.Bohumila Halačková Mgr.

Vratislav Lysoněk Ing.

Romana Kožuská Ing.

Romana Kožuská

 

Úterý

Pondělí

 

Úterý

 

Pondělí

 

Pondělí

 

Pondělí

 

Čtvrtek

 

 

Úterý

 

 

Středa

 

Úterý

 

Úterý,středa

 

Úterý

 

Pondělí

 

Pondělí

 

Úterý

 

 

Úterý

 

Čtvrtek

 

Úterý

 

13,45

13,15

14
 

13,15

 

11,40

 

13

 

13,25

 

 

13,30

 

 

11,40

 

14

 

15,30

 

13,20

 

14

 

13,50

 

14

 

 

14

 

13,20

 

13,30

 

Učebna 8. tř.

Učebna 2. tř.

Učebna 9.A

Učebna 4. tř.

 

Učebna 1. tř.

 

ŠD

 

Tělocvična

 

 

Tělocvična

 

 

Učebna 2. tř.

 

Učebna 9.A

 

ŠD

 

G- sál

 

Učebna dívčích prací

Studovna

 

Počítačová učebna

 

Učebna 9.B

 

G – s

 

Kabinet Př.