9. A - MZŠ Ždánice - školní rok 2018 - 2019

Přejít na obsah

9. A


třídnictví:  Lenka Procházková
Divadelní představení
V pátek 1. března jsme se vydali za kulturou do Baťova Zlína, kde jsme v Městském divadle zhlédli muzikál Noc na Karlštejně. Výborné herecké  i pěvecké výkony, humor, nadsázka, spád děje, to vše v nás zanechalo hluboký kulturní zážitek, ale odnesli jsme si taky vědomostní poznatek, že tvůrcem tohoto díla je Jaroslav Vrchlický, o které během našich dalších studií ještě určitě uslyšíme.
Poprvé v místním planetáriu
Deváťáci byli první návštěvnickou skupinou v nově zrekonstruovaném ždánickém planetáriu, kde měli možnost při projekci se fiktivně přemisťovat sluneční soustavou a pozorovat jednotlivé objekty. Zážitek to byl opravdu velký.
Ples mikroregionu
V lednu jsme  dostali nabídku zahájit polonézou Ples mikroregionu Ždánicko v Násedlovicích. Ani trochu jsme neváhali a přijali ji. Museli jsme v rekordním čase sehnat dva tanečníky a naučit je to, co my se učili několik měsíců, jelikož v termínu plesu, 1. února, byly pololetní prázdniny, a dva tanečníci nám odjeli na hory. Náhradníci z osmého ročníku to bravurně zvládli a my se za náš výkon v Násedlovicích rozhodně stydět nemuseli.
Slavnostní předtančení
19. ledna jsme po třech měsících pilného nacvičování tanečních kroků a variací mohli své úsilí zúročit před zraky svých rodičů, prarodičů, kamarádů a dalších hostů na Plesu Města Ždánice a Masarykovy základní školy. Příprava nám přinesla nejenom perné chvilky, ale také spoustu legrace a pocitu zodpovědnosti vůči ostatním. Doufáme, že se všem klasická polonéza v našem podání líbila.
Konec kalendářního roku
Jako již tradičně poslední školní den kalendářního roku jsme si poseděli u vánočního stromečku, zazpívali koledy, rozdali dárky, popřáli krásné Vánoce a přemístili se do kulturního domu, kde  nám vánoční atmosféru dotvořili žáci ZUŠ Ždánice při Vánočním koncertu.
Předvánoční Brno
Magické datum 12. 12. jsme uskutečnili výpravu do velkoměsta, abychom vzali útokem hrad
Špilberk, v jehož prostorách jsme zhlédli výstavu Co nám válka vzala a dala. Na vánočních trzích jsme načerpali tu správnou adventní atmosféru a občerstvili se místními dobrotami. S kyblíky popcornu a Coca-Colou jsme usedli v kině Velký špalíček při filmu Smrtelné stroje. Výprava do Brna splnila svůj účel a my se vrátili odpočinutí, pobavení, nabití novými informacemi.
A zase ten Mikuláš!
Tentokrát si někteří z nás vyměnili role a aktivně se podíleli na mikulášské obchůzce: Natka Horňáková jako anděl a Tomáš Škrhák jako čert. Práce měli hodně, jelikož Kniha hříchů dětí naší školy je hustě popsaná. Samozřejmě, že jenom nevytýkali, ale také chválili a obdarovávali sladkým perníčkem.
Dějepisná exkurze
11. října jsme navštívili s paní učitelkou Halačkovou a panem učitelem Frajem historickém město Třebíč. Největší pozornost jsme věnovali zdejšímu židovskému městu, kde nás zaujala  například zachovalá synagoga a hřbitov.
Veletrh vzdělávání
Ve středu 3. října jsme vyrazili do okresního města, abychom zde navštívili Veletrh vzdělávání, na kterém se každoročně prezentují desítky středních škol a učilišť převážně z našeho regionu. Měli jsme tedy možnost získat informace jak se říká ,,přímo od zdroje". Z kulturního domu, místa konání, jsme odcházeli obtěžkáni množstvím letáčků, průpisek a dalších reklamních předmětů. V dopoledních hodinách jsme si ještě obohatili své znalosti z chemie, přírodopisu a zeměpisu v Muzeu nafty a geologického dobývání.
Beseda na MěÚ
17. září jsme navštívili Městský úřad Ždánice, abychom se dověděli něco o jeho fungování. Besedovali s námi starosta města - MUDr. V. Okáč, tajemník - Ing. . R. Vrabel, Ing. V. Slivka za stavební odbor, Bc. Lucie Španělová - sociální odbor a matrikářka, paní Pavla Šůstková. Předali nám obrovské množství zajímavých informací, které jsme si v další hodině výchovy k občanství s paní učitelkou utřídili.
A jdeme do finále! Poslední školní rok naší povinné školní docházky započal a nám už nezbývá nic jiného než se ctí a dobrými výsledky ho dokončit. Zkouškou pro nás bude hlavně přijímací řízení na další typy škol, ale jelikož se budeme hodně snažit, určitě to zvládneme a vše dobře dopadne. Během roku nás čekají různé exkurze, besedy, divadelní a filmová představení, polonéza, školní výlet, což nám krušné chvíle učení příjemně zpestří. Takže vzhůru do práce!
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky