4. třída - MZŠ Ždánice - školní rok 2018 - 2019

Přejít na obsah

4. třída


třídnictví:  Vítězslava Dlouhá
I poslední 3 týdny před koncem školního roku se v naší třídě stále něco děje. Poměřili jsme si síly v běhu na 200 metrů, sklidili jsme již několik plodů našich vypěstovaných třídních paprik (10 ks úroda!!!), které jsme rozdali jako poděkování ostatním učitelům, kteří nás v tomto šk. roce učili. Stihli jsme také v pracovních činnostech vyrobit návrhy na náš vysněný Aquapark a namalovali jsme si jízdní kolo. Rovněž jsme vyrobili mozaiku s květinami a fantastická zvířata. Jsme prostě šikulky!
    Třídní učitelka a děti 4. ročníku
V pondělí dne 10. června 2019 jsme se všichni moc těšili do školy. Čekal nás totiž školní výlet na Vysočinu do vesničky Čertovina poblíž Hlinska, kde se nachází opravdové "PEKLO". Prošli jsme si celým peklem, shlédli pohádku Čertoviny, která se právě na tomto místě natáčela a navštívili jsme i samotného Lucifera. Cesta tam i zpět byla sice náročná a dlouhá, ale za ten zážitek to stálo.
    Třídní učitelka a děti 4. ročníku
V pátek dne 17. května 2019 se uskutečnila naše tradiční Školní akademie. My, žáci 4. ročníku, jsme pod vedením paní učitelky třídní nacvičili pohybově taneční vystoupení. Píseň s názvem: JUMP  vystihovala náš kladný vztah k pohybu a tanci všech dětí ze třídy. Pochvala patří všem, kteří se do našeho vystoupení zapojili. Nacvičování jsme si užívali a bavilo nás. Příští rok nás čeká nacvičování na "měšťance".
    Třídní učitelka a děti 4. ročníku
V pátek dne 26. dubna 2019 proběhla na MZŠ oslava - projekt: Den Země. Oficiální Den Země byl sice již na velikonoční pondělí. My jsme jej "oslavili" zhlédnutím úspěšného filmu z oblasti enviromentální výchovy: Planeta Česko, který získal několik významných ocenění. Režisér: Marián Polák, producent: Radim Procházka natočili pro všechny příznivce přírody velmi poutavý film.
    Úryvek autorů: "Naše příroda je pestrá jako málokde na světě. Krásu a dobrodružství máme na dosah ruky – stačí se jen dobře dívat! První celovečerní film o české přírodě ukazuje díky nejmodernějším technologiím fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem nás zcela zblízka." Žáci naší školy měli možnost po zhlédnutí filmu diskutovat právě s jedním z autorů filmu, a to Radimem Procházkou. Následně jsme společně vypracovávali pracovní listy, které byly průřezem tohoto filmu.
    Třídní učitelka 4. ročníku
Ve středu dne 17. dubna 2019 proběhl na 1. stupni MZŠ celodenní projekt s názvem: Velikonoce. Napříč všemi předměty jsme si osvěžili a připomenuli, proč a jak velikonoční svátky jara každoročně slavíme. V pracovních činnostech a výtvarné výchově jsme se na tento den pilně připravovali. Vyrobili jsme si a nakreslili netradičního velikonočního zajíčka a již od začátku tohoto roku jsme také velcí pěstitelé paprik!!! Co říkáte, že nám krásně rostou? Máme přesně 14 kusů i pro paní učitelku, která nás mile překvapila velikonočním beránkem vlastní výroby a ochutnávkou. V poslední hodině jsme si pro maminky vyrobili kraslici. Tento den se nám velmi líbil, o čemž svědčí i vzkaz dětí na tabuli při loučení se na velikonoční prázdniny. Přejeme všem krásné a veselé velikonoční svátky!!!
    Třídní učitelka a děti 4. ročníku
V úterý dne 19. března 2019 se 7 dětí ze 4. ročníku zúčastnilo se žáky 5. ročníku odpoledního programu s názvem: Siddhártha v brněnském divadle Polárka. Pohádkový příběh o celoživotním hledání štěstí a spokojenosti byl pro nás novým zážitkem tak, jako naše první návštěva divadla Polárka.
    Třídní učitelka a děti 4. ročníku
V pondělí 25. února 2019 proběhla napříč 1. stupněm MZŠ Ždánice recitační soutěž. Zúčastnili se zástupci všech tříd, zájem i počet dětí byl tento rok o soutěž obrovský. Zástupci naší třídy byli chlapci: Václav Baldík, Tomáš Frnka, Slavoj Krulíček a Matouš Valenta. V druhé kategorii jsme soupeřili s osmi žákyněmi z 5. ročníku. I přes velmi silné obsazení kategorie se nám čtvrťákům podařilo získat krásné 3. místo. Tomáš Frnka vystoupil jako jediný s prózou. Úryvek (Uragán) z knihy: Mikulášovy přestávky, René Goscinny. Našim dalším zástupcům patří pěkné  4. místo. Všem dětem gratulujeme!
    Třídní učitelka 4. ročníku
Jedním z předmětů žáků 4. ročníku je Volitelný předmět, který je rozdělen na 1. pololetí: Literárně dramatická výchova a v 2. pololetí: Zdravotní a tělesná výchova. Ve středu dne 6. února 2019 proběhlo závěrečné vystoupení dětí 4. ročníku a ukončení tak předmětu Literárně dramatická výchova za 1. pol. školního roku 2018/2019. Divadelní vystoupení (scénky) bylo rozděleno na dvě části, a to: Tvoje tvář má známý hlas a Cirkus. Závěrečného vystoupení se zúčastnili všichni žáci 4. ročníku a zhlédli jej ostatní třídy 1. stupně MZŠ Ždánice.
    Třídní učitelka 4. ročníku
V sobotu dne 19. ledna 2019 se uskutečnil Ples základní školy Ždánice, kde naše čtyři posily ze 4. ročníku vystoupily se žáky 3. ročníků s polonézou.
Moc jim to slušelo a děkujeme za ochotu při nácviku již druhé polonézy na 1. stupni ZŠ.
    Třídní učitelka 4. ročníku
Ve středu dne 9. ledna 2019 jsme v rámci hodin Praktických činností měli v plánu: Prostorové stavby. Využili jsme tedy aktuální týdenní sněhové nadílky a hodinu strávili venku na hřišti školy s využitím netradičního přírodního materiálu. Naše stavby: Sněhulačka, skútr, barikády, iglů (nedokončeno), aj.
    Třídní učitelka a děti 4. ročníku
V pátek dne 21. prosince 2018 jsme neměli ve škole vyučování. Poslední den v roce 2018 jsme společně strávili vánoční besídkou v naší třídě, kdy jsme si rozdali dárky a za poslechu koled jsme nasávali tu pravou vánoční atmosféru. Následně jsme se zúčastnili vánočního koncertu na KD, který si pro nás připravili žáci, kteří navštěvují místní ZUŠ.
    Do nového roku 2019 přejeme všem hlavně zdraví, štěstí a osobní pohodu.
    Třídní učitelka a děti 4. ročníku
V pátek dne 7. prosince 2018 se konal každoroční odpolední Mikulášský turnaj v kopané 2018 mezi žáky 1. stupně MZŠ Ždánice. Naše družstvo 4. ročníku: "Ohnivý tygři" se ve starší kategorii umístili na krásném 2. místě. Našim aktivním fanouškům, děkujeme! Všem žákům a hlavně dětem, které soutěžili pro radost z pohybu: Gratulujeme!!!
    Třídní učitelka a děti 4. ročníku
Ve středu dne 5. prosince 2018 se konala na 1. stupni MZŠ Ždánice tradiční "Čertí škola". Školní projekt, kdy si s dětmi připomínáme, kdo to byl sv. Mikuláš a v adventní čas je ten den vyučování "odlehčeno" návštěvou čertů s anděly a Mikulášem, máme všichni rádi. I letos k nám tato návštěva zavítala a za krátké vystoupení, které jsme měli pro ni připravené, jsme všichni dostali sladkou nadílku. Všichni jsme měli krásné kostýmy, které slušely nejen paní učitelkám, ale hlavně dětem, pro které tento projekt realizujeme.
Třídní učitelka a děti 4. ročníku
V pátek dne 2. listopadu 2018 osm dětí z naší třídy s paní učitelkou vyrazilo na večerní divadelní představení do Brna divadla Radost a to, na příběh od Karla Poláčka: Bylo nás pět. Vtipné a humorné podání příběhu pěti chlapců školou povinných se nám všem velmi líbil! Někteří z nás, jak z řad dětí, tak i dospělých, si dokonce v samotném divadelním představením zahráli společně s herci.
    Třídní učitelka a děti 4. ročníku
V pátek dne 26. října 2018 jsme v rámci hodin českého jazyka čtení navštívili místní knihovnu. Od 2. ročníku jsme pilní čtenáři, a tak byl pro nás v knihovně nachystán program: Průřez dětskou literaturou pro 4. ročník. Dozvěděli jsme se, která literatura je pro nás nejvhodnější, pro chlapce nebo dívky. Plnili jsme ve dvojicích literární úkoly, které si pro nás paní knihovnice nachystala. V knihovně se nám velmi líbilo a naše třída je již zapojena do soutěže: Kamarádi knihovny, která probíhá celý školní rok.
    Třídní učitelka a děti 4. ročníku
Ve čtvrtek dne 18. října 2018 se skoro celá naše třída zúčastnila odpoledního filmového představení s názvem "Pračlověk", které se konalo v Kyjově. Animovaný příběh o fotbalu a radosti ze hry nás všechny pobavil! Těšíme se již na každoroční Mikulášský turnaj v kopané dětí 1. stupně, na který pilně trénujeme.
    Třídní učitelka a děti 4. ročníku.
Dva měsíce od začátku školního roku máme již téměř za sebou a rovněž i spoustu nových vědomostí, poznatků, akcí a zážitků. A co vše jsme už stihli? V tělesné výchově jsme si "změřili" síly na běh 60 metrů, ve výtvarné výchově a pracovních činnostech vytvořili spoustu nových výtvorů a kreseb, v anglickém jazyce jsme si poprvé v životě zkusili udělat rodokmen našich rodin, které jsme si navzájem anglicky představili.
A v měsíci říjen nás čekají ještě další dvě akce, na které se všichni těšíme!!!
    Třídní učitelka a děti 4. ročníku
"Prázdniny, tak jako voda, utekly - no, žádná škoda!!!"
V pondělí dne 3. září 2018 jsme se po dvou měsících opět setkali na slavnostním zahájení školního roku 2018/2019 a v naší nové třídě. Další školní rok může začít, jsme už žáci 4. ročníku!!!
   Třídní učitelka Mgr. Vítězslava Dlouhá
V pátek dne 29. června 2018 nám bylo rozdáno vysvědčení za 3. ročník, paní učitelka pro nás všechny měla opět dárek navíc, a rovněž jsme se zúčastnili slavnostního ukončení školního roku na Kulturním domě. Dva měsíce prázdnin mohly začít!!!
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky