4. třída - MZŠ Ždánice - školní rok 2018 - 2019

Přejít na obsah

4. třída


třídnictví:  Vítězslava Dlouhá
Ve středu dne 5. prosince 2018 se konala na 1. stupni MZŠ Ždánice tradiční "Čertí škola". Školní projekt, kdy si s dětmi připomínáme, kdo to byl sv. Mikuláš a v adventní čas je ten den vyučování "odlehčeno" návštěvou čertů s anděly a Mikulášem, máme všichni rádi. I letos k nám tato návštěva zavítala a za krátké vystoupení, které jsme měli pro ni připravené, jsme všichni dostali sladkou nadílku. Všichni jsme měli krásné kostýmy, které slušely nejen paní učitelkám, ale hlavně dětem, pro které tento projekt realizujeme.
Třídní učitelka a děti 4. ročníku
V pátek dne 2. listopadu 2018 osm dětí z naší třídy s paní učitelkou vyrazilo na večerní divadelní představení do Brna divadla Radost a to, na příběh od Karla Poláčka: Bylo nás pět. Vtipné a humorné podání příběhu pěti chlapců školou povinných se nám všem velmi líbil! Někteří z nás, jak z řad dětí, tak i dospělých, si dokonce v samotném divadelním představením zahráli společně s herci.
    Třídní učitelka a děti 4. ročníku
V pátek dne 26. října 2018 jsme v rámci hodin českého jazyka čtení navštívili místní knihovnu. Od 2. ročníku jsme pilní čtenáři, a tak byl pro nás v knihovně nachystán program: Průřez dětskou literaturou pro 4. ročník. Dozvěděli jsme se, která literatura je pro nás nejvhodnější, pro chlapce nebo dívky. Plnili jsme ve dvojicích literární úkoly, které si pro nás paní knihovnice nachystala. V knihovně se nám velmi líbilo a naše třída je již zapojena do soutěže: Kamarádi knihovny, která probíhá celý školní rok.
    Třídní učitelka a děti 4. ročníku
Ve čtvrtek dne 18. října 2018 se skoro celá naše třída zúčastnila odpoledního filmového představení s názvem "Pračlověk", které se konalo v Kyjově. Animovaný příběh o fotbalu a radosti ze hry nás všechny pobavil! Těšíme se již na každoroční Mikulášský turnaj v kopané dětí 1. stupně, na který pilně trénujeme.
    Třídní učitelka a děti 4. ročníku.
Dva měsíce od začátku školního roku máme již téměř za sebou a rovněž i spoustu nových vědomostí, poznatků, akcí a zážitků. A co vše jsme už stihli? V tělesné výchově jsme si "změřili" síly na běh 60 metrů, ve výtvarné výchově a pracovních činnostech vytvořili spoustu nových výtvorů a kreseb, v anglickém jazyce jsme si poprvé v životě zkusili udělat rodokmen našich rodin, které jsme si navzájem anglicky představili.
A v měsíci říjen nás čekají ještě další dvě akce, na které se všichni těšíme!!!
    Třídní učitelka a děti 4. ročníku
"Prázdniny, tak jako voda, utekly - no, žádná škoda!!!"
V pondělí dne 3. září 2018 jsme se po dvou měsících opět setkali na slavnostním zahájení školního roku 2018/2019 a v naší nové třídě. Další školní rok může začít, jsme už žáci 4. ročníku!!!
   Třídní učitelka Mgr. Vítězslava Dlouhá
V pátek dne 29. června 2018 nám bylo rozdáno vysvědčení za 3. ročník, paní učitelka pro nás všechny měla opět dárek navíc, a rovněž jsme se zúčastnili slavnostního ukončení školního roku na Kulturním domě. Dva měsíce prázdnin mohly začít!!!
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky