3. B - MZŠ Ždánice - školní rok 2018 - 2019

Přejít na obsah

3. B


třídnictví:  Pavlína Netopilová
Mikulášský turnaj v kopané
V pátek 7.12. proběhl v tělocvičně naší školy  tradiční Mikulášský turnaj v kopané. Náš tým s názvem Real Madrid se umístil na pěkném 3.místě. Blahopřejeme!!
Čertí škola
Ve středu 5.12. jsme měli u nás ve třídě samé čertíky, anděle a také jednoho Mikuláše. Učili jsme se jako v čertí škole. Moc se nám to líbilo!!
Divadlo Radost Brno
V pátek 2.11.2018 jsme si vyjeli za kulturou do brněnského divadla Radost na představení Bylo nás pět. Půvabné a humorné vyprávění Petra Bajzy mělo u dětí velký ohlas. Bavily se ovšem nejen děti, ale i my dospělí jsme se vrátili tak trochu do dětství a zavzpomínali na naše školní léta. Vyprodané hlediště brněnského divadla poděkovalo na závěr představení standing ovation všem hercům.
Návštěva muzea
Ve čtvrtek 1.11.2018 jsme se vydali do Vrbasova muzea ve Ždánicích, abychom si zopakovali a připomněli důležité poznatky z historie naší obce. Děkujeme tímto paní Jandorové za velmi pěkné a poutavé vyprávění.
Hod míčkem, Pračlověk
Blahopřejeme vítězům v hodu míčkem do dálky.
Celá naše třída se ve čtvrtek 18.10.vypravila do Kyjova na filmové představení s názvem Pračlověk. Velmi příjemná animovaná komedie nám všem zpříjemnila celé  odpoledne.
Zvíře, přítel člověka
V rámci týdne knihoven, jsme zavítali do naší knihovny na besedu s názvem ,,Zvíře, přítel člověka". Připomněli jsme si řadu zvířecích hrdinů v literatuře, zasoutěžili jsme si a půjčili nové knihy na čtení. Děkujeme slečně knihovnici Valihrachové za velmi pěknou besedu.
Skok do dálky
Počasí nám zatím přeje, a tak směle provozujeme na hřišti atletiku. Tentokrát jsme skákali do dálky. Podívejte se , jak nám to šlo! Ti nejlepší byli vyhodnoceni a odměněni diplomem a sladkostí. Všem blahopřejeme!!
Beseda s panem starostou
V úterý 25.9. jsme měli u nás ve třídě na besedě vzácnou návštěvu. Přišel k nám pan Vladimír Okáč, starosta našeho města. V rámci předmětu Prvouka jsme se dozvěděli o vedení naší obce a o tom, co se ve Ždánicích vybudovalo nového a také co nového nás ještě čeká.
Děkujeme tímto panu starostovi za zajímavou a přínosnou besedu.
Sportování v naší třídě
Tělesná výchova patří v naší třídě mezi oblíbené předměty. Využíváme počasí k aktivitám na hřišti a rádi soutěžíme. Tradičně se na podzim utkáváme v běhu na 60m. Letos je tomu stejně tak. Blahopřejeme všem vítězům!!!
Naše začátky
Nový školní rok se rozběhl a my už pracujeme o sto šest. Přivítali jsme u nás ve třídě prvňáčky, seznámili jsme se s novými kamarády
v angličtině a učíme se orientovat v naší obci. Jak nám to jde? Podívejte se!
Začátek školního roku
Tak to jsme my, žáci 3.b, na začátku nového školního roku.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky