3. B - MZŠ Ždánice - školní rok 2018 - 2019

Přejít na obsah

3. B


třídnictví:  Pavlína Netopilová
Závěr školního roku
Už je to tady!!! Vysněný závěr školního roku a s ním dlouho očekávané velké prázdniny!!
Všem přeji krásné, sluncem provoněné prázdniny a co nejvíce radostných zážitků!!
    Tř. uč. Pavlína Netopilová
Soutěž Kamarádi knihovny
Tak jsme se konečně dočkali a konec roku už je za dveřmi. No a samozřejmě s ním i vyhlášení výsledků celoroční soutěže s názvem Kamarádi knihovny. Letos jsme se zapojili poprvé a k našemu překvapení a také k naší velké radosti jsme soutěž vyhráli a obsadili krásné 1.místo. Hurá!! Máme velkou radost! Celá třída si pochutnala na vynikajícím dortu a nejlepší čtenáři byli oceněni věcnými cenami a diplomy. Další den jsme šli všichni oslavit naše vítězství do cukrárny. Děkujeme paní knihovnici Anetě Valihrachové za uspořádání soutěže a těšíme se na další.
Hvězdárna ve Ždánicích
V úterý 18.6. jsme navštívili Hvězdárnu ve Ždánicích,. Film Čokoládová planeta byl poutavý a poučný. Celá beseda se nám velmi líbila. Děkujeme.
Školní výlet
Tentokrát jsme se všichni vydali na Vysočinu do místa s názvem Čertovina. A podívali jsme se přímo do pekla, do místa, kde se natáčela pohádka Čertoviny. Kdo ještě toto místo nenavštívil, vřele doporučujeme. Kupodivu jsme se vrátili všichni do Ždánic, i když někteří s tím vůbec nepočítali. Jo, jo, peklo je peklo.
Plavecký výcvik
Letos se zdokonalujeme v plavání a jde nám to skvěle!
Beseda
Děkujeme tímto paní Šubertové za pěknou a zajímavou besedu na téma  ,,Výpočetní technika pro děti mladšího školního věku". Pracovali jsme s pojmy jako -  počítač, notebook, smartphone, internet, síť, počítačové hry, e-shop  atd.  Určitě jsme zase o něco chytřejší a také víme, že žádný počítač a ani další jiná technika nám nenahradí pravé kamarády.
Školní akademie
Tak se z nás na chvíli stali kovbojové a kovbojky a všichni jsme si náš tanec dostatečně a skvěle užili!!
Den Země
V rámci oslavy Dne Země jsme měli možnost podívat se na film Planeta Česko, který se promítal v pátek 26.4. na naší škole v gymnastickém sále, a také poznat producenta tohoto filmu, pana Radima Procházku, který přijal pozvání a přijel k nám do Ždánic na besedu. Děti ve filmu mohly vidět krásu a dobrodružství naší české přírody a poznat život zvířat žijících kolem nás zcela zblízka. Určitě to byl pěkný zážitek.
Velikonoční projekt
Poslední den před velikonočními prázdninami jsme si připomněli Velikonoce -  svátky jara. Výuka probíhala trošku ,,jinak" než obvykle. Vše směřovalo právě k blížícím se Velikonocům.
Zpívali jsme velikonoční koledy, četli příběhy, sledovali pohádky s jarní tematikou,  počítali vajíčka, učili jsme se anglickou říkanku a vyráběli jsme velikonoční výrobky. A teď hurá na velikonoční prázdniny.
Divadlo Radost
V pátek 29.3. jsme navštívili divadlo Radost v Brně. Představení Pojďte pane, budeme si hrát se nám líbilo, všichni jsme se moc pobavili a nasmáli a byl to příjemný páteční večer.
Knihovna
Měsícem knihy je, jak jistě všichni víme, měsíc březen.  A tak jsme se  vydali na návštěvu do naší městské knihovny, abychom se seznámili se jmény autorů, jejichž knihy si můžeme přečíst. Děkujeme slečně Anetě Valihrachové za poutavou besedu a za nápaditou inspiraci  k četbě nových knih. Moc se nám v knihovně líbilo a každý žák z naší třídy si odnesl pro něho zajímavou knihu, kterou si už teď určitě čte.
Recitační soutěž
Jako každým rokem proběhla  u nás na škole opět recitační soutěž. A tady jsou naši recitátoři. Míša  Šubert  obsadil krásné 2.místo a Míša Krmíček krásné 3.místo. 4. místo patří Jolance, Radušce, Nelince a Editce.  Všem blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší třídy!!
Divadlo
Je tradicí, že žáci 4.třídy si připraví v rámci předmětu Literární dramatická výchova pro své mladší kamarády divadelní představení, které potom následně předvedou. Letos tomu bylo taktéž, a tak jsme se mohli před  jarními prázdninami na jejich divadelní umění podívat. Moc děkujeme za krásné vystoupení.
Konec 1.pololetí školního roku
Vysvědčení, pochvaly a vyhodnocení čtenářské soutěže v naší třídě - to vše proběhlo poslední den před pololetním volnem.  Do nového pololetí všem přeji mnoho sil, elánu a úspěchů!!
    Tř. uč. P. Netopilová
Polonéza
Tak jsme se všichni konečně dočkali a vystoupili jsme 19.1.na plese Města Ždánice s naší polonézou. Podívejte se, jak nám to, malým tanečníkům, slušelo!!
Vánoční koncert
Poslední den před vánočními prázdninami jsme oslavili na kulturním domě koncertem, na kterém vystupovaly i děti z naší třídy. A teď hurá na prázdniny!!!
Vánoční besídka
Poslední den ve škole před vánočním volnem se uskutečnila v naší třídě besídka s hudebním programem a rozdáváním dárečků. Chtěla bych pochválit všechny děti, které si připravily pro ostatní program plný vánočních koled, které hrály na hudební nástroje a samozřejmě také zpívaly. Všichni měli radost a byli nadšeni z vánoční nadílky.
    Přeji všem pěkné Vánoce a mnoho zdraví , štěstí a také úspěchů v novém roce 2019.
    tř. uč. Pavlína Netopilová    
Soutěž "Vánoční cukroví"
V pondělí 17.12.  proběhla v naší třídě soutěž ,,O nejoriginálnější a nejchutnější vánoční cukroví“. Podmínkou bylo to, že děti musely doma pomáhat  při pečení cukroví a také napsat recept, který přinesly spolu s hotovým cukrovím do školy. Všechny vzorky byly velmi chutné nebo originální, a tak každý obdržel sladkou odměnu a ti nejlepší diplom a věcnou cenu. Poděkování patří nejen dětem, ale všem rodičům a prarodičům, kteří dětem pomáhali.
Vánoční tvoření
Už se všichni těšíme na Vánoce, a tak vyrábíme a tvoříme vánoční výzdobu.Moc nás to baví!!
Mikulášský turnaj v kopané
V pátek 7.12. proběhl v tělocvičně naší školy  tradiční Mikulášský turnaj v kopané. Náš tým s názvem Real Madrid se umístil na pěkném 3.místě. Blahopřejeme!!
Čertí škola
Ve středu 5.12. jsme měli u nás ve třídě samé čertíky, anděle a také jednoho Mikuláše. Učili jsme se jako v čertí škole. Moc se nám to líbilo!!
Divadlo Radost Brno
V pátek 2.11.2018 jsme si vyjeli za kulturou do brněnského divadla Radost na představení Bylo nás pět. Půvabné a humorné vyprávění Petra Bajzy mělo u dětí velký ohlas. Bavily se ovšem nejen děti, ale i my dospělí jsme se vrátili tak trochu do dětství a zavzpomínali na naše školní léta. Vyprodané hlediště brněnského divadla poděkovalo na závěr představení standing ovation všem hercům.
Návštěva muzea
Ve čtvrtek 1.11.2018 jsme se vydali do Vrbasova muzea ve Ždánicích, abychom si zopakovali a připomněli důležité poznatky z historie naší obce. Děkujeme tímto paní Jandorové za velmi pěkné a poutavé vyprávění.
Hod míčkem, Pračlověk
Blahopřejeme vítězům v hodu míčkem do dálky.
Celá naše třída se ve čtvrtek 18.10.vypravila do Kyjova na filmové představení s názvem Pračlověk. Velmi příjemná animovaná komedie nám všem zpříjemnila celé  odpoledne.
Zvíře, přítel člověka
V rámci týdne knihoven, jsme zavítali do naší knihovny na besedu s názvem ,,Zvíře, přítel člověka". Připomněli jsme si řadu zvířecích hrdinů v literatuře, zasoutěžili jsme si a půjčili nové knihy na čtení. Děkujeme slečně knihovnici Valihrachové za velmi pěknou besedu.
Skok do dálky
Počasí nám zatím přeje, a tak směle provozujeme na hřišti atletiku. Tentokrát jsme skákali do dálky. Podívejte se , jak nám to šlo! Ti nejlepší byli vyhodnoceni a odměněni diplomem a sladkostí. Všem blahopřejeme!!
Beseda s panem starostou
V úterý 25.9. jsme měli u nás ve třídě na besedě vzácnou návštěvu. Přišel k nám pan Vladimír Okáč, starosta našeho města. V rámci předmětu Prvouka jsme se dozvěděli o vedení naší obce a o tom, co se ve Ždánicích vybudovalo nového a také co nového nás ještě čeká.
Děkujeme tímto panu starostovi za zajímavou a přínosnou besedu.
Sportování v naší třídě
Tělesná výchova patří v naší třídě mezi oblíbené předměty. Využíváme počasí k aktivitám na hřišti a rádi soutěžíme. Tradičně se na podzim utkáváme v běhu na 60m. Letos je tomu stejně tak. Blahopřejeme všem vítězům!!!
Naše začátky
Nový školní rok se rozběhl a my už pracujeme o sto šest. Přivítali jsme u nás ve třídě prvňáčky, seznámili jsme se s novými kamarády
v angličtině a učíme se orientovat v naší obci. Jak nám to jde? Podívejte se!
Začátek školního roku
Tak to jsme my, žáci 3.b, na začátku nového školního roku.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky