2. třída - MZŠ Ždánice - školní rok 2018 - 2019

Přejít na obsah

2. třída


třídnictví:  Dana Horňáková
Závěr školního roku
Konec školního roku je tady a my se už všichni těšíme na prázdniny. V posledním týdnu jsme vyhodnotili třídní i družinové soutěže a rozdali si vysvědčení za 2. pololetí. Všem dětem děkuji za jejich snahu a píli, za přípravu na výuku a plnění si školních povinností. Nemalou měrou k tomu přispěli i jejich rodiče, kterým bych také chtěla poděkovat za výbornou spolupráci a ochotu. A nyní už jen zbývá všem dětem i rodičům popřát krásné prázdniny a skvělou dovolenou.
    Tř. uč. Dana Horňáková
Plavecký výcvik - 25.4.2019 - 27.6.2019
Školní výlet - ZOO Lešná - 11.6.2019
Školní akademie
Na letošní akademii jsme vystoupili se svým tanečním číslem jako malí veselí klauni. Všichni jsme si tanec i pestré kostýmy skvěle užili.
Za krásné taneční vystoupení děkuji všem dětem z 2. třídy.
Tř.uč. Dana Horňáková
Den Země a čarodějnická škola
V pátek 26.4. jsme si na naší škole připomněli Den Země, kdy jsme mohli zhlédnout film Planeta Česko a osobně se setkat s producentem filmu panem Radimem Procházkou, který ochotně odpovídal na naše zvídavé dotazy. Poté jsme vyplnili pracovní list o hrdinech z našeho filmu, vysvětlili jsme si, proč tento den slavíme, v českém jazyce jsme psali přání pro naši planetu, přečetli jsme si o ní také pěknou básničku a každý z nás v pracovních činnostech ji ztvárnil podle svých představ. Celý den byl důraz  kladen především na ochranu přírody a  našeho životního prostředí.
Poslední dubnový den jsme si ve škole udělali čarodějné učení, vařili jsme čarodějnické lektvary, počítali a skládali čarodějnické puzzle a příklady, učili se zaklínadla a trénovali jsme létaní na koštěti. Za to vše jsme obdrželi čarodějnické vysvědčení. V tento den jsme si ve škole užili spoustu zábavy a legrace.
Velikonoční projekt
V týdnu před velikonočními prázdninami jsme se učili trošku jinak. Vše, co jsme v hodinách probírali, směřovalo k tomuto největšímu jarnímu svátku, v prvouce jsme vysvětlili si význam Velikonoc, řešili velikonoční tajenky a rébusy, v hudební výchově jsme se zpívali velikonoční písničky, ve výtvarné výchově a pracovních činnostech jsme si vyrobili pěkné výrobky, ve čtení jsme četli velikonoční příběhy a koledy, v angličtině jsme si zahráli velikonoční hru a naučili se velikonoční písničku, téma Velikonoc se prolínalo i v českém jazyce a v matematice. V závěru celého projektu si na školní zahradě každý našel čokoládového velikonočního zajíčka. Všem přeji příjemné prožití velikonočních svátků. Tř. uč. Dana Horňáková.
Návštěva naší hvězdárny
V pondělí 8.4. jsme se vydali do nově otevřené Hvězdárny ve Ždánicích, kterou město během tří let opravilo. V planetáriu jsme mohli zhlédnout film pro děti Červená Karkulka a babiččin dalekohled. Film i nově zrekonstruovaná budova se nám všem moc líbila a těšíme se na další návštěvu.
Matematická soutěž Klokan, divadlo Radost
V březnu proběhla soutěž matematický Klokan, které jsme se také zúčastnili. Některé úkoly děti zvládly hravě, jiné byly složitější, přesto se s nimi všichni velmi dobře vypořádali a ti nejlepší řešitelé byli oceněni diplomem a drobnou odměnou.
V pátek 29.3. jsme navštívili divadlo Radost v Brně. Tentokráte jsme mohli prožívat příběhy a dobrodružství dvou medvídků od Kolína v divadelním představení Pojďte, pane, budeme si hrát. A jako vždy jsme si to skvěle užili.
Světový den Downova syndromu
Ve čtvrtek 21.3. 2019 proběhl Světový den Downova syndromu a na podporu dětí s tímto onemocněním si 18 dětí z naší třídy obléklo na každou nožku  jinou ponožku. Odlišnost dětí s tímto syndromem spočívá v geneticky podmíněném onemocnění, které je způsobeno poruchou 21. chromozomu. Proč právě ponožky se staly symbolem podpory Světového dne Downova syndromu? Pokud totiž ponožky spojíme patami, připomenou nám písmeno X, tedy chromozom, který je zodpovědný za toto zdravotní postižení. Pestrost ponožek nám ukázala, že každý z nás je jiný a odlišný od těch druhých, že každý z nás je originál. Tak bychom k sobě měli i přistupovat. Ať už jsme odlišní v čemkoliv, můžeme se vzájemně inspirovat a jeden od druhého se mnohému naučit. Stačí chtít a mít otevřené oči a srdce. Děti v tento den také plnily úkoly, které si hledaly v ponožkách, splnily  ponožkové cvičení z českého jazyka, v prvouce se dozvěděly, co takové onemocnění obnáší a prohlédly si fotografie takto postižených dětí. V pracovních činnostech si děti ozdobily papírové ponožky.
Dále nás navštívil v rámci učiva prvouky o domácích zvířatech Danečkův kocour Kevin, na kterého nám jeho majitel prozradil spoustu zajímavostí. Tento týden se nám ve výtvarné výchově povedli malí tygříci, kteří také stojí za zhlédnutí.
Návštěva knihovny
Měsíc březen je označován jako měsíc čtenářů. Z tohoto důvodu jsme se vydali do knihovny i my, žáci 2. třídy. Děkujeme slečně Anetě Valihrachové za krásné povídání o knihách Ondřeje Sekory. Děti si zde také mohly zapůjčit knihy k domácí četbě, prohlédnout časopisy či vybarvit obrázek. Jako odměnu za pozorné naslouchání si odnesly záložku do knihy.
Křeček Štefík a návštěva u hasičů
V hodině prvouky se děti seznámily s domácím mazlíčkem křečkem. Dozvěděly se, čím se živí, kolika let se dožívá a jak se o něj musíme starat. Také  jsme se zúčastnili exkurze v naší hasičské zbrojnici. Děti získaly spoustu zajímavostí, které tato práce obnáší. Tímto děkujeme panu Zelinkovi a týmu dobrovolných hasičů ve Ždánicích za pěkné povídání o jejich práci a za ukázku hasičské techniky.
Recitační soutěž
V pondělí 25.2. proběhla na 1. stupni MZŠ Ždánice recitační soutěž. Všechny účastníky z naší třídy chválím za krásný přednes.
Zvířátko z Marsu
Ve čtvrtek 7. února proběhl ve 2. třídě projektový den Zvířátko z Marsu. Povídali jsme si o stavbě těl zvířat, o jejich životních podmínkách a potřebách, dále jsme si promysleli, jaké zvířátko budeme vyrábět, jak se bude pohybovat, co bude jíst, jak dlouho bude spát. Jakmile jsme zvířátko vyrobili, vymysleli jsme si o něm krátký příběh, který jsme prezentovali před třídou. Propojili jsme tak český jazyk, prvouku a pracovní činnosti. Druhý den se děti  se zvířátkem ve škole mohly učit v lavici. Nakonec si ho odnesly domů a  v době jarních prázdnin se o něj pečlivě staraly. Čistily mu pelíšek, dávaly jíst, mazlily se s ním a hrály. Komu zvířátko neumřelo, ten ho má dodnes.
Divadelní vystoupení žáků 4. třídy
Ve středu nás děti ze 4. třídy pozvaly na divadelní představení, které si pro nás připravily v rámci předmětu Literárně dramatická výchova. Děvčata vystoupila s představením Tvoje tvář má známý hlas a chlapci si přichystali skvělé cirkusové číslo. Chválíme všechny za skvělé herecké výkony, pěkné kostýmy i kulisy.
Čim budu, rozdávání vysvědčení
V hodině prvouky se děti  zamýšlely nad tím, čím chtějí být, až vyrostou a co pro to musí udělat. Zjistili jsme, že nebude nouze o veterinářky, prodavačky, kadeřnice, manikérky, učitele ani policisty.
A konečně jsme se dočkali a ve čtvrtek jsme si rozdali vysvědčení za 1. pololetí. Také jsme vyhodnotili naši hvězdičkovou soutěž. Všem dětem moc gratuluji k jejich pěkným školním výsledkům a přeji jim hodně úspěchů i v dalším pololetí.
  Tř. uč. Dana Horňáková
Výuka první pomoci
V hodinách prvouky se děti učily poskytnout první pomoc při popáleninách, drobných zraněních a odřeninách, učily se uvázat trojcípý šátek a zafixovat zlomenou ruku. Zopakovali jsme si důležitá telefonní čísla a proběhl také nácvik volání na linku první pomoci. Rovněž jsme se seznámili s obsahem lékárničky.
Moje nejoblíbenější hračka a kniha, zimní výrobky
Po Vánocích si děti do školy přinesly svou nejoblíbenější hračku a knihu, aby obojí představily svým spolužákům. Měli jsme velkou radost, když nás přišla navštívit naše bývalá spolužačka.
S chutí a radostí také malujeme a tvoříme. Během měsíce ledna jsme vytvořili spoustu zimních obrázků, které si zde můžete prohlédnout.
Vánoční besídka, vánoční koncert, Kuliočko
V posledním týdnu v naší třídě proběhla tradiční vánoční besídka s krásným programem a nechybělo to nejdůležitější, předávání dárečků. Na to se děti těšily nejvíce. Chválím všechny děti za přípravu pěveckých, hudebních, tanečních vystoupení. Během prosince jsme také vyrobili spoustu krásných výtvorů s vánoční tematikou a rovněž jsme soutěžili se školním časopisem Kuliočko, v níž jsme měli dva vítěze, kteří dostali drobnou věcnou cenu. Poslední den jsme se zúčastnili vánočního koncertu ZUŠ Ždánice v kulturním domě. Vystoupení všech dětí bylo perfektně připravené a příjemně nás naladilo na vánoční prázdniny.
    Přeji všem krásné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví, štěstí a lásky.
    Tř. uč. Dana Horňáková
Mikulášský turnaj v kopané
V pátek 7.12. proběhl v naší tělocvičně Mikulášský turnaj v kopané. Družstvo naší třídy - Ostrostřelci se utkalo s Čertíky  z 1. třídy. Všichni hráli skvěle a se zapálením pro hru. Všem hráčům patří poděkování za výbornou hru.
Čertí škola
Ve středu 5.12. se v naší třídě sešlo 17 malých čertíků a 5 andílků. Všichni se těšili na již tradiční čertí vyučování plné zábavných čertích úkolů, písniček, tanečků a tvoření. Nechyběla ani návštěva Mikuláše se svou družinou. Za připravené básničky a písničku jsme obdrželi sladkou odměnu. Po vyučování následovala Mikulášská diskotéka ve školní družině. Děti si tento den skvěle užily.
Divadlo Radost
V pátek 2.11. jsme vyrazili do divadla Radost na představení Bylo nás pět. Divadelní představení od Karla Poláčka nás opět nezklamalo a my jsme si užili dvě hodiny legrace, smíchu a zábavy.
Jak jsme slavili s pejskem a kočičkou 28. říjen
V hodinách čtení s porozuměním čteme knihu od Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce, v níž je jedna kapitola věnována 28. říjnu. I my jsme se tedy rozhodli s pomocí pejska a kočičky oslavit tento svátek. Vždyť letos jsme si připomínali 100. výročí vzniku České republiky. Naučili jsme se naši hymnu, státní symboly a dozvěděli jsme se něco o prvním panu prezidentovi T. G. Masarykovi. V další kapitole slavili pejsek a kočička Vánoce, a tak jsme se rozhodli napsat dopis panu Čapkovi, co by měl ještě do knihy o pejskovi a kočičce napsat. Některé práce se dětem moc zdařily. V hodinách pracovních činnosti jsme tvořili hrušku a kostlivce.
Návštěva filmového představení
Ve čtvrtek 18.10. jsme se vypravili do Kina Panorama v Kyjově na filmové představení Pračlověk. Příběh o pračlovíčkovi z doby kamenné - Dugovi, který spolu se svým týmem musí vyhrát fotbalový zápas nad útočníky z doby bronzové, byl napínavý do poslední chvíle a všechny děti zaujal. A jako vždy nakonec zvítězí dobro nad zlem, hrdinové z doby kamenné se stali čestnými vítězi a získali tak své území, o které bojovali, zpět.
Beseda se spisovatelem Jiřím Šanderou
Setkat se s opravdovým spisovatelem se nepodaří každému. My, žáci 1. a 2. třídy, jsme měli to štěstí a byli jsme pozváni naší slečnou knihovnicí Anetou Valihrachovou do gymnastického sálu MZŠ Ždánice na besedu se spisovatelem Jiřím Šanderou. Jiří Šandera už od dětství miloval pohádky a později dobrodružné příběhy. Začal původně psát pro svého syna a dnes je autorem bezmála desítky pohádkových a dalších příběhů pro děti, například „Naše třídní je mimozemšťan!“, „Bambalanda a Štruntalanda“ , „Co mě čeká ve školce“ a mnoho dalších. Spisovatel děti poutavou cestou seznámil se svými knihami, povyprávěl jim, jak vznikaly a vždy přečetl nějakou veselou ukázku z knihy. Děti si mohly také knihy zakoupit a pan spisovatel jim ochotně do knihy napsal originální věnování. Děkujeme slečně Anetě Valihrachové za uspořádání této besedy.
Z naší minulosti
V hodině prvouky jsme se věnovali tématu Naše minulost. Ve třídě jsme si uspořádali výstavku starých předmětů, které se používaly dříve. Děkuji všem dětem i rodičům za zapůjčení vzácných exponátů.
4. října jsme také navštívili Vrbasovo muzeum ve Ždánicích, kterým nás provedla paní Monika Jandorová a seznámila děti s minulostí našeho města a kraje. Tímto děkujeme paní Monice Jandorové za pěkný a poutavý výklad našich dějin.
Návštěva knihovny
V rámci celostátní akce Týden knihoven jsme se vydali do knihovny i my, druháci. Slečna Aneta Valihrachová si pro nás připravila pěknou besedu na téma Zvíře, přítel člověka. Děti se seznámily s knihami, ve kterých vystupuje zvířecí hrdina, rozdělovaly zvířátka podle toho, kde žijí , určovaly k pohádkové postavě jeho zvířecího kamaráda a ve skupinkách plnily úkol, kdy přiřazovaly zvířecího hrdinu a název pohádky. Děti rovněž využily této návštěvy v knihovně a na své průkazky si zapůjčily knihy k domácí četbě. Slečně Anetě Valihrachové touto cestou děkujeme za krásnou a zajímavou besedu, která se dětem velmi líbila.
Skládáme básničky
V hodině čtení jsme si zkusili zahrát na básníky a společně jsme vymysleli básničku o podzimním sluníčku, které jsme si v hodině výtvarné výchovy i namalovali. Někteří z nás se pokusili o svou vlastní tvorbu básniček na téma podzim, ty nejlepší z nich si můžete na našich stránkách přečíst. Paní učitelka nás odměnila nálepkami a pochvalným listem. Podzim nás inspiroval i v dalších hodinách výtvarné výchovy, kdy jsme vytvářeli ježky a draky. Letos nám  počasí přálo i ke sportování na školním hřišti, kdy jsme skákali do dálky a ti nejšikovnější dostali diplom a sladkou odměnu.
Podzimní sluníčko
Žáci 2. třídy
Naše milé sluníčko
svítí už jen maličko.
Každé ráno vychází,
do školy nás provází.

A když večer zajde,
v postýlce nás najde.
Celý den nás krásně hřeje,
my mu za to děkujeme.

Podzim
Václav Müller, 2. třída

Podzim ten je prima,
ještě není zima.
Na poli je velké bláto,
skákat do něj stojí za to.

Kaštany
Martin Dubný, 2. třída

Na podzim se těšíme,
draky spolu pouštíme.
Nasbíráme kaštany,
vyrobíme lachtany.

Podzim
Lukáš Vrbík, 2. třída

Kluci zase pouští draky,
pojďte se mnou pouštět taky.
Děti venku hrabou listí,
zahrada se pěkně čistí.
Hrušky, jabka trháme
a pěkně je spapáme.
Zvířátka zas cítí,
že se zima blíží.
A tak pilně do pelíšku
nosí žalud, slámu i tu šišku.

Pouštění draků
Adéla Konečná, 2. třída

Na podzim si pouštím draky
s mámou, tátou a sestrou taky.
Pak se všichni usadíme,
čajíček si uvaříme.

Listopad
Anička Polášková, 2. třída

Na podzim listí padá,
listopad mám tolik ráda.
Pouštíme si draky,
sledujeme mraky.

Podzim
Michal Vachůt, 2. tř.

Ždánský les se zbarvil do zlata,
všichni máme boty od bláta.
Na oheň nás kamarádi zvou,
Známé písničky na kytary zahrajou.

Listopad
Michal Hula, 2. třída

Padá, padá žluté listí,
brzy bude listopad.
Děti v poli draky pouští,
můžeme si k nim přidat.

Vítr vane, venku mrzne,
příroda jde brzy spát.
Na jaře zas vše rozmrzne,
není proč se bát.

Kaštany
Viktoria Angjelovska, 2. třída

Kaštany už padají,
děti na ně čekají.
Vyrobí z nich zvířátka,
koníky i hříbátka.
První týdny ve škole
Školní rok se už rozjel na plné obrátky a nezahálíme ani my, žáci 2. třídy. V tělesné výchově jsme už stihli vyhodnotit nejlepší běžce a běžkyně, ve výtvarné výchově jsme malovali jablíčka a  v pracovních činnostech jsme vytvářeli hroznové víno. Přišli se na nás také podívat naši noví prvňáčci, kterým jsme předvedli čtení a uvolňovací cviky do psaní. A samozřejmě, tak jako v každé škole, jsou i v té naší nejlepší přestávky a svačinka.
Zahájení nového školního roku
V pondělí 3. září jsme se po dvou měsících prázdnin opět vrátili do školních lavic. Čeká nás opět spousta práce a učení, ale přesto jsme se všichni už do školy těšili na své kamarády i novou třídu, kterou nyní máme ve 2. patře.
Hodně úspěchů v novém školním roce přeje všem dětem  jejich paní učitelka Dana Horňáková.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky