MZŠ Ždánice - školní rok 2017 - 2018

Přejít na obsah
Akce školního roku 2017/2018
Slavnostní ukončení školního roku
  V pátek 29. června jsme zakončili školní rok na kulturním domě. Na slavnostní dopoledne přišli žáky pozdravit hosté- starosta města MUDr. Vladimír Okáč, ředitel školy Mgr. František Markus, ředitel ZUŠ Mgr. Miroslav Procházka, končící předsedkyně školské rady paní Jaroslava Příkopová a nově zvolená předsedkyně školské rady paní Naděžda Baldíková.
  Všichni hosté ve svých projevech popřáli žákům krásné prázdniny a  zaměstnancům školy zaslouženou dovolenou. Poté byli oceněni žáci za výtečný prospěch, vzorné chování a práci pro třídní kolektiv knihou, kterou předali pozvaní hosté. Se žáky devátých tříd jsme se rozloučili předáním pamětního listu.
  Žáci, kteří reprezentovali školu v olympiádách a soutěžích, byli ještě přijati u pana starosty na městském úřadě. Byli to: Vojtěch Vrbík, Václav Reysík, Adam Dlouhý,
Jan Medřický, Barbora Zálešáková, Filip Švábík, Zuzana Poláčková, Karolína Uhýrková, Jakub Sotolář, Eliška Hrabcová, Eliška Horehleďová, Eva Krulíčková.
Ostatní žáci se s radostí rozprchli na očekávané prázdniny.
    Lenka Kopřivová
Školní projekt  „ Osmičková výročí“
V tomto školním roce jsme se rozhodli zvoleným tématem školního projektu přispět k celonárodnímu připomenutí význačných dat v naší historii. Jednalo se postupně o roky 1918, 1938, 1948 a 1968. Projektu se zúčastnili žáci druhého stupně. Šestý ročník s paní učitelkou Halačkovou zpracoval rok 1918. Sedmý ročník pod vedením paní učitelky Lungové připravil nahlédnutí do roku 1938. Osmé ročníky pana učitele Lysoňka a paní učitelky Procházkové nabídly průřez rokem 1948. Rokem 1968 nás provedly deváté třídy paní učitelky Freiwaldové a pana učitele Neužila. Jednotlivé prezentace byly zpracované velmi poutavě a srozumitelně. Nechyběly ani zajímavé autentické filmové ukázky. Vstupy jednotlivých tříd se střídaly s hudebními ukázkami, které obsahem odpovídaly danému roku. Každá třída se rovněž prezentovala vlastními výukovými plakáty, které se obzvláště vydařily. Toto téma bylo sice velmi náročné na zpracování pro žáky tohoto věku, ale pod soustavným vedením svých třídních učitelů se vše podařilo na výbornou.
  Mgr. Monika Ondrůjová
Mezinárodní den dětí
  Dne 1. 6. 2018 je Mezinárodní den dětí,  to jistě všichni moc dobře  víme a samozřejmě to vědí i učitelé MZŠ Ždánice, a proto se každým rokem snažíme žákům naší školy tento významný den nějakým způsobem zpříjemnit. Letos padl los na atraktivní, a přesto běžné odvětví, a to je KYNOLOGIE (věda o psech). Myslíme si, že je mnoho důvodů, proč by o tomto tématu měli žáci míti aspoň nepatrný přehled. Určitě na prvním místě je vlastní bezpečnost při setkání s ne vždy hodnými čtyřnohými přáteli člověka, ke kterému může dojít velmi často i během každodenního života. Na druhé místo lze jistě zařadit i to, že PES je nejčastějším domácím mazlíčkem a společníkem v životě člověka.  Jelikož jeden náš pan učitel je také milovníkem psů a členem Kynologického klubu v Pozořicích, tak navázání kontaktu pro nás bylo snadnější. Oslovili jsme vedení klubu v čele se zkušeným kynologem, panem Liborem Helleportem, zda by byli ochotni předvést krátkou ukázku kynologického výcviku v naší škole. Jen v kostce o panu Helleportovi – je to člověk, který ví o psí duši téměř vše, i když tvrdí, a to je správné, že se člověk učí celý život. Má zkušenosti jak s domácí, tak i mezinárodní kynologií, je výborným figurantem a výcvikářem.  Má úspěchy se čtyřnohými přáteli i ve vrcholovém kynologickém sportu.
  K naší velké radosti z jejich úst zaznělo ano a všichni jsme se mohli již začít těšit na zajímavý den v naší škole. Ukázka byla rozdělena na dva bloky, a to pro první stupeň a po krátké přestávce i pro naše “větší děti“, které navštěvují druhý stupeň. Program byl hodně obdobný a vyskytly se nepatrné rozdíly, které byly způsobeny únavou pejsků ze slunného počasí nebo položenými dotazy samotných žáků. Po představení kynologického klubu a přivítání všech hostů, „i těch psích J“, panem ředitelem jsme se mohli vydat vstříc novým informacím a zážitkům. Vlastní ukázka byla rozdělena do tří částí - první část se skládala ze socializace a poslušnosti pejsků. Na socializaci spoustu majitelů zapomíná a neklade na ni patřičnou váhu. Samotná socializace je ale alfou a omegou chování daného psa v různých prostředích a za rozdílných podmínek. Předvádění pejsci se nenapadali, byli kontaktní a bylo vidět, že jsou dobře adaptovaní na různé podněty (hluk, jiní pejsci, lidé). Záměrně nepíšeme výborně, protože pes je živý tvor a má svoji hlavu, do které mu nevidíme. Samotná poslušnost jako je „Sedni.“ „Lehni.“ „Zůstaň.“  „Štěkej.“ „Ke mně.“ Pro pejsky, které jsme viděli, to nebyl téměř žádný problém. Provedení se lišilo jen nepatrně a mohlo to být způsobeno například stářím psa nebo plemenem. Trošku jsme opomněli zmínit, kolik a jaká plemena se nám ve škole předváděla. Škála byla velice pestrá, ať to bylo malé plemeno shiba - inu nebo naprostý opak tohoto plemene, a to jedno z největších plemen pestré kynologické škály. Jistě tušíte, že se jednalo o německou dogu. U tohoto plemene, které je nazýváno Apolem mezi psy, nás zaujalo moto „ Doga má krásu bez ješitnosti, sílu bez krutosti a lidské vlastnosti bez lidských chyb.“(Lord Byron). Dále jsme viděli i  pracovní plemena: německý ovčák , dobrman, flanderský bouvier a nebo fešák mezi psy, pudl královský harlekýn. Nejposlušnější byla a nejvíce ukázek nám předvedla dvouletá Roxana – plemeno malinois.
  V druhé půlhodině semináře se jednotliví pejskové snažili individuálně předvést, co dokáži,  a to v obranách. V této činnosti je hlavním podnětem rukáv, nebo jakákoliv pomůcka, kterou se snaží figurant namotivovat pejska k tomu, aby se zakousnul a byl i v této fázi ovladatelný a reagoval na povel.  Žáci i učitelé si mohli vyzkoušet, jakou sílu dokáží v zákusu pejsci vyvinout a jak velká je tahová síla pejska. Dobrovolníci se mohli s pejsky přetahovat o jejich odměnu, do které pejsek provedl zákus, vše samozřejmě pod profesionálním dohledem. Nakonec nechyběla i ukázka zákusu na ringo oblek, kde se pejsek může zakousnout kamkoliv do člověka za účelem jeho paralyzování. Trošku nás zamrzel názor většiny žáků, který padl na dotaz, co by ještě chtěli vidět. Jednoznačně zaznělo, že agresivní chování psů. Tenhle pohled byl ihned vyvrácen teoreticky a vzápětí i prakticky jako špatný a sami žáci při řízeném rozhovoru uznali, že je lepší mít pejska hodného, vycvičeného a poslušného.
  Jelikož jsme ve škole, tak se vždy něčemu chceme naučit a i tento den tomu nebylo jinak. Po tomto semináři žáci obdrželi krátký test týkající se kynologie, který shrnul nejdůležitější poznatky. Jednotlivé třidy si ho vyhodnotily se svými třídními učiteli.
  Na závěr určitě patří poděkování pejskům, psovodům a hlavně panu Helleportovi za krásné provedení touto problematikou a doufáme, že získané informace s krásnými ukázkami zůstanou v naší paměti co nejdéle. Pes je přítel člověka, a když soužití funguje, je vše harmonické, a vztah je tak naplněn krásnými společnými zážitky pro všechny zúčastněné.
  Mgr. Radek Neužil
Exkurze Osvětim
  V úterý 22. května jsme se společně s žáky ze ZŠ Nenkovice a Ježov vydali na dlouho plánovanou exkurzi do polské Osvětimi. Vzhledem k tomu, že nás čekala téměř pětihodinová cesta, ocenili naši vybraní osmáci a deváťáci kvalitní autobus i poutavé vyprávění naší průvodkyně, spolumajitelky šlapanické cestovní kanceláře, paní Ing. Lenky Malíkové. Všichni se tak dozvěděli základní informace o Polsku, seznámili se s tím, jakým historickým vývojem tato s námi sousedící země prošla. Nejvíce prostoru bylo samozřejmě věnováno období první poloviny 20. století, zvláště rokům 1914 až 1945. Navíc jsme při tom zhlédli zajímavý dokument - Hon na Hitlera, který líčil poslední dny 2. světové války, hledání strůjce válečného pekla, ale i poválečné období, kdy se řada nacistických pohlavárů snažila před spravedlností uprchnout do jiných zemí.
  Naše první kroky mířily do koncentračního tábora Auschwitz, který vznikl na místě bývalých polských kasáren. Místní průvodce nám poté vyprávěl o historii tábora, stavebních úpravách i deportacích prvních zajatců. Zvláště při líčení otřesného denního režimu nás mrazilo v zádech. Postupně jsme procházeli jednotlivými domy, dostali jsme se i do kobek vězení či na popraviště. V tomto pracovním zajateckém táboře nacházeli smrt nejdříve hlavně političtí vězni, teprve na počátku roku 1942 sem začalo být sváženo židovské obyvatelstvo z Polska. V té době ale již nacističtí zločinci (Hitler, Eichmann) přišli se zrůdným plánem známým jako holocaust – systematickým vyvražďováním Židů i dalších zajatců pomocí plynových komor, krematorií a jedovatého plynu Cyklonu B. Při vstupu do těchto prostor se nám opravdu stáhlo hrdlo a všechny přepadla tíseň.
  V druhé části naší exkurze jsme se  přemístili do nedaleké Březinky – Birkenau. Tam Němci za války vytvořili vyhlazovací tábor se čtyřmi plynovými komorami a krematorii, v nichž denně nacházelo smrt i 8000 zajatců. Někteří byli likvidováni okamžitě po příjezdu, jiní pracovali jako otroci a přežívali v otřesných podmínkách, jimž ani současník nechce věřit. Návštěvník stojící na daných místech nechápe, jak mohl civilizovaný svět připustit takové masové vyvražďování, nechápe, kam až může člověk klesnout při touze po moci a majetku. I proto je potřeba tyto události stále připomínat dnešní mladé generaci jako memento, které se již nikdy nesmí opakovat.        
  Po několikahodinové poučné prohlídce jsme se vrátili k autobusu a rozjeli se zpět k domovu.
  Mgr. Pavel Fraj
Školní akademie
  Dne 18. května 2018 se ve Ždánicích opět uskutečnila Školní akademie. Tuto akci každoročně pořádá Masarykova základní škola, kdy žáci pod vedením svých vyučujících nacvičí a posléze předvedou vystoupení nejen pro rodiče, ale i pro celou širokou veřejnost.
  Po slavnostním zahájení, kdy pan ředitel pronesl úvodní slovo a popřál všem příjemnou podívanou, nastoupili s prvním číslem naši prvňáčci. Letošní Školní akademie tak byla zahájena tanečním vystoupením našich nejmenších, kteří zatancovali na písničku Večerníček od Karla Černocha. Následovaly další třídy, včetně školní družiny a Tanečního kroužku. Dohromady přes 250 účinkujících žáků. Čísla byla zejména tanečního charakteru, zhlédnout jsme však mohli i několik vtipných scének, ať už z televizních seriálů nebo reklam. Jednotlivá vystoupení byla proložena překrásným zpěvem našich žákyň – Kláry Kouřilové, Elišky Rosotové a Elišky Horehleďové. Letošní moderátorskou dvojici tvořily Viktorie Selucká a Anna Grešová, které nás provázely celým večerem.
  Tak jako každý rok, tak i letos Akademii uzavírali žáci 9. ročníku. Překvapili nás opravdu zajímavým vystoupením, kdy se zhasla světla a žáci tancovali „osvícení“ barevnými tyčinkami. Žáci 9.B se zase předvedli vtipnými scénkami a děvčata z obou tříd secvičila moderní tanec. Naši deváťáci se tímto způsobem rozloučili se školou, a že to bylo opravdu speciální rozloučení!
  Školní akademie patří k tradičním akcím naší školy. Děti z prvního stupně, druhého stupně i družiny při ní předvádějí krásná pěvecká, hudební a taneční vystoupení, uplatňují se také jako moderátoři. Každý rok se tato akce setkává s obrovským ohlasem publika, a to jak na dopoledním vystoupení pro žáky školy, tak zvláště při večerním, kdy všechny účinkující přišli povzbudit nejen jejich rodiče a příbuzní, ale také kamarádi a známí z okolních vesnic a absolventi naší školy. Účast byla velmi vysoká, přišlo více než 500 diváků. Podle ohlasů některých rodičů soudím, že i letošní Akademie se velmi líbila, o čemž také svědčil obrovský potlesk na konci vystoupení.
  Závěrem nutno poděkovat všem, kteří pomáhali při organizaci Školní akademie, všem učitelům i žákům, kteří se na realizování této akce podíleli, ať už přímo nebo nepřímo. Týdny před Akademií jsou opravdu velmi náročné nejen pro žáky, ale také hlavně pro pedagogy, kteří musí ve vyučování zvládnout početný kolektiv „bujarých“ dětí těšících se na vystoupení, spoustu hodin věnovat nácviku, ale musí také vytvořit např. kulisy, rekvizity a mnoho dalších věcí.
  Děkujeme také všem, kteří na Akademii přišli a svou účastí tak tuto školní akci podpořili.
  Ing. Romana Kožuská
Den Země - projektová výuka na 1. stupni
  Projektová výuka ke Dni Země na prvním stupni je již tradiční záležitostí. Letos se k první až čtvrté třídě přidala i třída pátá. A protože páťáci jsou již ostřílení školáci a vzhledem k mladším spolužákům na prvním stupni „mazáci“, ujali se role pořadatele a připravili si netradiční výuku.
  Vše proběhlo v pátek 20. dubna. Zatímco si v prvních vyučovacích hodinách žáci pátého ročníku připravovali na školním dvoře celkem osm stanovišť, děti v nižších ročnících si se svými paní učitelkami povídali o Dni Země, o podmínkách života na Zemi, o ochraně naší planety, o globálních problémech lidstva, o třídění odpadu, počítali příklady, četli básničky a zpívali písničky, které se vztahovaly ke Dni Země. Protože bylo krásné počasí, vznikla při této příležitosti před budovou školy na chodníku nádherná galerie obrázků, kterou mohli obdivovat všichni kolemjdoucí.
  Prvňáčci a druháčci se na školním dvoře před připravenými a natěšenými páťáky shromáždili čtvrtou vyučovací hodinu. Během ní ve skupinkách procházeli všechna stanoviště a poslouchali své starší spolužáky. Vyzkoušeli si své znalosti o ptácích, poznávali je na obrázcích i podle hlasů. Jinde se dozvěděli, co všechno dokáže ocet a coca cola. Prakticky si vyzkoušeli třídění odpadků a nejspíš je leckdy překvapilo, jak dlouho trvá, než se různé předměty ve volné přírodě rozloží. Dále poznávali různé předměty po hmatu, pojmenovávali různé druhy ovoce a rozlišovali různé pochutiny čichem. Myslím, že pojem nenewtonovská tekutina slyšeli mnozí poprvé (vzpomeňte na inteligentní plastelínu a víte, o co jde). Telefony sestavené z provázku a umělohmotných kelímků, „gumové“ vajíčko a plovací obrázek patřily myslím k těm nejoblíbenějším. A nesmím zapomenout na stanoviště o vodě, kde si děti zkoušely, které předměty se potápí, a vysvětlovaly si proč. Odměnou po náročné vyučovací hodině byla krásná „ekologická“ písnička od žáků první třídy. Po krátké přestávce se na školní dvůr přišli poučit žáci třetí a čtvrté třídy.
  Pro zajímavost nahlédněte, jak celá den hodnotily děti z páté třídy:
„ Líbilo se mi, že jsme uměli pracovat jako tým.“
„ Líbilo se mi, jak děti spolupracovaly a dobře plnily úkoly.“
„Bylo to zajímavé. Bavilo mě to.“
„Líbilo se mi, že většina dětí z toho měla radost a potěšili jsme je tím.“
„Líbilo se mi, jak si děti pomáhaly, když něco nevěděly.“
„ Nejvíc se dětem určitě líbilo vajíčko v octě, mince v coca cole a ,sopka´.“
„ Líbilo se mi, že si věci vyzkoušely i paní učitelky.“
  Co dodat závěrem? Myslím, že žáci z páté třídy k přípravě i realizaci netradiční výuky ke Dni Země přistoupili zodpovědně a svědomitě, že je práce bavila a v neposlední řadě svým mladším spolužákům předvedli, že už se toho ve škole naučili opravdu hodně.
    Mgr. Dagmar Selucká
PROJEKT „ VESELÉ ZOUBKY“ V 1. TŘÍDĚ
K dětem patří šťastný úsměv, k němu náleží zdravé zoubky.
  Naše škola se i letos zapojila do preventivního programu „ Veselé zoubky“, který připravila společnost dm drogerie markt s. r. o. Preventivní program je určen pro žáky prvních tříd základních škol z celé České republiky a jeho cílem je pomoci dětem a jejich rodičům zorientovat se v oblasti péče o chrup dětí a prevence zubního kazu.
  Zdá se to neuvěřitelné, ale zubní kaz patří i ve třetím tisíciletí k celosvětově nejrozšířenějším infekčním onemocněním. Právě ve věku od 6 let si děti vytváří návyky, které si nesou do svého budoucího života. Preventivní program „Veselé zoubky“ přispívá k tomu, aby návyky dětí byly co nejsprávnější a aby se dokázaly společně se svými rodiči o své zoubky dobře starat.
  Tomuto tématu jsme se v první třídě věnovali nad rámec 1 výukové hodiny a vytvořili jsme si celý projektový den. V úvodu dne jsme se seznámili s problematikou zubního kazu a zhlédli jsme film „ Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“, který nás nejen pobavil, ale byl i velmi poučný. Následovala čtecí rozcvička slov a pravidel správné péče o chrup. Nechyběl ani příběh o zoubkové víle a skládání příběhu dle obrázků, v matematice jsme se zapotili u příkladů a slovních úloh od zoubkové víly.               V prvouce jsme si ukázali správnou techniku čištění zubů a vysvětlili důležitost zubní prohlídky. Děti s nadšením plnily úkoly na interaktivní tabuli, seznámily se se stavbou zubu, nakupovaly zdravé potraviny, doplňovaly do textu správné obrázky a nechyběl ani zábavný kvíz. Nakonec řešily pracovní list, za který mohly získat jedničku. Za svou pilnou práci žáci obdrželi preventivní balíčky dm drogerie, které obsahovaly zubní pastu, zubní kartáček, přesýpací hodiny pro odměření minimálního času potřebného k důkladnému vyčištění chrupu, žvýkačky bez cukru, informační brožuru pro rodiče a děti a samolepku do koupelny se správným postupem čištění zoubků. Den ale nekončil, následovala výtvarná výchova a v ní jsme malovali dětský chrup a děti samy na základě svých znalostí a zkušeností vybíraly z akčního letáku potraviny, které chrupu prospívají a lepily je na výkres, dále malovaly zoubkovou vílu či zdravý zoubek. Celý den jsme si skvěle užili a děti se zábavnou formou dozvěděly spoustu důležitých informací, které se týkají správné péče o jejich chrup.
Rovněž jsme se zapojili do soutěže na téma „ Prevence zubního kazu“ o zájezd na divadelní představení Divadla Spejbla a Hurvínka do Prahy.
    Mgr. Dana Horňáková
Zápis do první třídy
"Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku," píše školský zákon."
  V sobotu 7. dubna se naše škola otevřela pro všechny natěšené budoucí prvňáčky a jejich nejbližší. V přízemí budovy prvního stupně si předškoláci vyzkoušeli úkoly s jarními motivy, v prvním patře pak paní učitelky vedly pohovor s dětmi, které poté vzorně recitovaly připravené básničky. V průběhu zápisu dětem ze školky ochotně asistovaly a pomáhaly žákyně 9. tříd. Vytratilo se tak napětí a obavy a setkání s budoucími vyučujícími proběhlo ve třídách v uvolněné atmosféře. Malí předškoláci byli při zjišťování vědomostí a dovedností velmi šikovní. Výborně spolupracovali a na jednotlivé úkoly se soustředili. Za odměnu za své dovednosti a také odvahu si odnesli výrobek, který jim připravily paní vychovatelky, a další drobnosti a suvenýry. Zapsáno bylo 26 dětí, do lavic zasedne 1. září přibližně 24 žáků.
    Lenka Kopřivová
Divadélko pro školy z Hradce Králové opět u nás
  V úterý 27. 3. 2018 k nám do prostor gymnastického sálu MZŠ ve Ždánicích zavítalo divadélko pro školy z Hradce Králové. Pro 1. stupeň si připravilo program s názvem Pohádky ze statku, vyprávění ze života domácích zvířátek, ztvárněných maňáskovými loutkami.  Děti si humornou a hravou formou procvičily, která zvířátka patří mezi ta domácí a jaký z nich máme užitek. Celý pořad byl uveden písničkou Na tom našem statku a děti se brzy seznámily s hlavní postavou psem Voříškem, dále s kocourem Bonifácem, beranem Matýskem, vepříkem Pašíkem, slepičkou Boženkou a kravičkou Václavkou. Společně prožívají spoustu dobrodružství, legrace a zábavy. Samozřejmě, že o statek se musí také někdo postarat a tím, kdo se o něj staral byl hospodář, který dětem vyprávěl první pohádku „Jak Voříšek zapomněl štěkat“, v níž si děti zopakovaly hlasy domácích zvířátek. V následující pohádce vytrestaly neposlušného berana Matese a v poslední pohádce spolu s pejskem Voříškem vypátraly zloděje slepic, který řádil na statku. V závěru celého programu jsme se naučili písničku od Jaromíra Nohavici „ Kozel“.
Ve třech veselých příbězích, plných hereckých gagů, písniček a překvapení, je zakomponováno i mnoho poučných myšlenek, například o významu a smyslu chovu domácích zvířat, jak se k nim lidé mají chovat, děti také poznaly, že bez práce nejsou koláče a že lhát a podvádět se nevyplácí.
  Pro žáky druhého stupně bylo připraveno představení "Divadelní učebnice". Toto představení bylo kombinací ukázek mnoha divadelních forem a žánrů, které představovaly postupný vývoj české divadelní tvorby 20. století. Na samém začátku se pánové uvedli Fidlovačkou, z tvorby J. K.Tyla a postupně nás provedli celým stoletím českého divadla. Žáci měli možnost shlédnout mnoho ukázek z tvorby českých divadelních velikánů, jako např. divadelní a písňovou tvorbu pánů Voskovce a Wericha a Válku s mloky Karla Čapka. Dále bylo na programu divadlo Semafor a jeho význam na české kulturní scéně. Zmíněny byly především hry a písně dvojice Jiří Suchý a Jiří Šlitr s ukázkami písní, které pomohly odstartovat kariéru takových českých zpěváků, jako například Karel Gott.
Z modernější tvorby přišli na řadu umělci Miroslav Donutil, Bolek Polívka, nebo Pavel Zedníček a jejich působení v Baladě pro banditu. Výčet tvůrců divadelních her se zastavil u spolku osobností z Divadla Járy Cimrmana, jejichž hra Vyšetřování třídní knihy korunovala celé představení.
Ačkoliv osobností, o kterých mohla být řeč bylo nepřeberné množství, hercům se podařilo vytvořit uspořádaný, přehledný a velice přátelský "manuál" pro orientaci v české divadelní tvorbě. Každému zmíněnému interpretovi se dostalo řádného představení i s vysvětlením důležitých historických a politických souvislostí. Žáci byli postupně vtaženi do dění před oponou nejenom díky humoru v konkrétních ukázkách, nebo dovednostem představitelů, ale také díky jejich práci s publikem.
Děti byly často vyzvány, aby předvedli své znalosti, vyjádřili názor, nebo se přímo podíleli na předváděné scénce. Výsledný celek žáci přijali velice kladně a odcházeli bohatší o vědomosti a často i nevšední zážitek.
    Mgr. Dana Horňáková
    Mgr. Vratislav Lysoněk
Skanzen Strážnice
  V pondělí dne 26. března 2018 se žáci 1. - 4. ročníku MZŠ zúčastnili netradiční výuky. Paní učitelky si pro nás připravily projekt k nadcházejícím velikonočním svátkům pod názvem: Fašanky, fašanky a Velká noc ide...Netradiční "výuka" probíhala formou zážitkové návštěvy Skanzenu ve Strážnici. Procházkou jsme v tradičních domech s doškovou střechou byli provedeni od období masopustu čtyřiceti dny do svátků Velikonoc. Zhlédli jsme ruční výrobu vrbových píšťalek,  zatancovali jsme si s maskami jako o fašanku, ochutnali jsme tradiční pokrmy např. jidáše, boží milosti, tvarohové koblížky, pečené mazance a další. Vynášeli jsme Morenu, s řechtačkou jsme obcházeli za doprovodu chasy vesnici. Navštívili jsme i tehdejší školu, kde jsme si s rázným panem učitelem zazpívali koledy k Velikonocům.  Zkusili jsme si také pletení pomlázek, zdobení velikonočních vajíček jako symbolů jara pod vedením zručných krasličářek.
  Cílem tohoto zážitkového projektu bylo děti seznámit s tradičními lidovými obyčeji, tradicemi a zvyky. Dětem se návštěva Skanzenu ve Strážnici velmi líbila, o čem svědčí nejen spousta  zakoupených suvenýrů, ale hlavně zážitků, které jsme si ten den všichni s úsměvem odváželi domů.   
    Mgr. Vítězslava Dlouhá
Sněženky a machři aneb lyžařský výcvikový kurz
  V neděli 18. 3.2018 se sedmý ročník doplněný o zájemce z řad osmáků vydal na lyžařský kurz do Rychlebských hor. Po docela příjemné cestě s malou přestávkou jsme v půl dvanácté dorazili skoro do cíle. Hory nás přivítaly opravdovým zimním počasím, zasněžené svahy, teplota -11 stupňů a  pořádný vítr.  Na parkovišti už čekaly rolby, aby naše zavazadla, lyže a běžky vyvezly na ubytovnu. Nás, účastníky kurzu, čekal strmý výstup na kopec k chatě Paprsek. Po ubytování a vybalení věcí jsme zahájili výcvik. Část žáků vyrazila s p. učitelkami na běžky zdolávat okruh k Císařské boudě a zpět.  Začátečníci v lyžování zdolávali první lyžařské krůčky s panem učitelem Neužilem a s panem inženýrem Netopilem.
  Další dny pak probíhaly vždy podle stejného scénáře – dopoledne lyžování ve 4 družstvech na upraveném svahu, po vydatném obědě a odpoledním klidu další pilování a zdokonalování technik sjezdového i běžkařského umění. Veškeré obavy z nesnází a lyžařského neumu se postupně rozptýlily, členové třetího a čtvrtého družstva udělali poměrně brzy velké pokroky, takže se na další dny už i oni přesunuli z mírnější placky podél sedačkové lanovky na pořádnou sjezdovku.
Večery pak patřily naučným přednáškám, filmům, společenským hrám a diskotékám a především  upevňování vztahů mezi spolužáky.
Lyžařskou část výcviku uzavřel ve čtvrtek dopoledne závod ve slalomu. Závod mužské kategorie vyhrál Filip Švábík před druhým Jakubem Sotolářem a třetím Tobiášem Valentou.  V kategorii děvčat se vítězkou stala Markéta Mullerová před druhou Eliškou Hrabcovou a třetí Zuzana Poláčková.  Odpoledne se pak ještě konaly závody na běžkách, kde v mužské kategorii první místo atakoval Filip Svoboda, v závěsu za ním byl Jakub Sotolář a třetí místo obsadil Tobiáš Valenta. V kategorii dívek se první běžkyní stala Zuzana Poláčková, na druhé místo si doběhla Beatrix Stoneová a za ní třetí Markéta Mullerová.

Pořadí ostřílených lyžařů (osmáků):
slalom:
1. místo: Tomáš Roštínský
2. místo: Matěj Rozsypal
3. místo: Mikuláš Prygl

běh na lyžích:
1. místo: Mikuláš Prygl
2. místo: Tomáš Roštínský
3. místo: Bára Šefferová

  Závěrečný večer patřil finále soutěže“ Paprsek hledá talent“, ve kterém se předvedly nejlepší skupiny. Absolutním vítězem se stala skupina hochů s pohádkou nepohádkou „O červené Karkulce“. Následnou diskotéku si všichni náležitě užili.
Příjemné podmínky na chatě Paprsek, ukázněné a bezproblémové chování všech zúčastněných přispěly k dobrému dojmu ze sportovního pobytu na horách. Každý z nás udělal něco pro zdraví či radost z pohybu na svěžím horském vzduchu.
  Po ukončení lyžařského kurzu si troufám říci, že každý z účastníků umí alespoň částečně lyžovat (vyjet nahoru na kopec a sjet opět dolů) někdo lépe a někdo hůře, pokročilejší lyžaři rozvinuli a zdokonalili své lyžařské dovednosti také o základy carvingu.
Závěrem je mou povinností poděkovat vedoucímu kurzu p. uč. Neužilovi za bezchybné zorganizování a realizaci lyžařského kurzu, manželům Netopilovým za ochotu a pomoc při výuce na svahu a za čas, který našim žákům po celých 6 dní věnovali.                                                             
    Lenka Kopřivová
Matematický klokan
Pátek 16. března se na základních školách nesl ve znamení soutěže Matematický klokan. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích: Cvrček ( 2.,3. ročník), Klokánek (4.,5. ročník), Benjamín (6.,7. ročník) a  Kadet (8.,9. ročník).
Rovná stovka žáků z naší školy se zapojila a s chutí řešila 24 logických a zajímavých  úkolů. A jak žáci v jednotlivých kategoriích dopadli?

Nejlepší řešitelé v jednotlivých kategoriích:
Cvrček: Klára Holešinská
Klokánek: Kristýna Plachá
Benjamín: Barbora Zálešáková
Kadet: Tomáš Škrhák
    Lenka Kopřivová


Vynikající výkony dětských recitátorů
  V polovině února se již tradičně v Masarykově základní škole konalo školní kolo recitačního klání. Během uplynulého měsíce proběhl v jednotlivých třídách výběr těch nejlepších, kteří budou moci předstoupit před své spolužáky a odbornou porotu.
  Žáci si buď sami, nebo po konzultaci s vyučujícími zvolili básnický, či prozaický text, který se snažili co nejlépe interpretovat před porotou složenou z učitelů českého jazyka. Letošní ročník se setkal s velkým zájmem zejména u žáků prvního až pátého ročníku, kteří soutěžili v  0.- II. kategorii v úterý 13. února. Mezi šesťáky až deváťáky zase převládali recitátoři, kteří už mají zkušenosti z minulých let, ti bojovali o vítezství ve III. a IV. kategorii ve čtvrtek 15. února.
  Celkem se nám představilo 27 žáků z prvního stupně a 16 soutěžících z druhého stupně. Na tuto událost se všichni pečlivě připravovali, a i přes pocity nervozity byly jejich výkony fantastické. Žánrové rozpětí bylo i letos velmi široké.Slyšeli jsme mnoho krásných básniček a prozaických textů od českých I světových autorů.
  Vybrat ty nejlepší bylo úkolem velmi nelehkým. Porota hodnotila hned několik důležitých elementů přednesu. Vhodný výběr textu, práci s hlasem, intonaci, správnou výslovnost a artikulaci, gesta i mimiku a v neposlední řadě I dokonalé pamětní zvládnutí celého zvoleného textu. Tato kritéria pak rozhodla o vítězích.
0.     kategorie (nepostupová-1.ročník): Annika Machan
1.     kategorie 2. a 3. ročník: Žaneta Slivková (postup do okresního kola)
2.     kategorie 4. a 5. ročník: Lilly Strýčková (postup do okresního kola)
3.     kategorie 6. a 7. ročník: Zuzana Poláčková (postup do okresního kola)
4.     kategorie 8. a 9. ročník: Klára Kouřilová (postup do okresního kola)
  I ostatním soutěžícím se výtečně dařilo a zaslouží si velké uznání. Vždyť zvítězili především nad vlastním pohodlím a odvedli obrovský kus práce. Poděkování si rozhodně zaslouží také všichni vyučující, kteří mladé umělce na soutěž připravovali.
  Závěrem chci popřát všem vítězům mnoho úspěchů v okresním kole a budu se těšit na další ročník Soutěže mladých recitátorů.
     Mgr. Marcela Lungová
Beseda „ON – LINE ZÁVISLOSTI“
   Umíte si představit život bez internetu, počítače, mobilu? Dříve narození by možná odpověděli kladně, „internetoví domorodci“ (generace narozená v „době internetové“) mají zcela určitě jiný názor. Vždyť tyto moderní vymoženosti nám usnadňují život. Můžeme si vyhledávat informace, a nemusíme obíhat knihovny a studovny, lehce se spojíme s kýmkoli kdekoli na světě, a nepotřebujeme k tomu pevnou linku, ba dokonce ani poštu, víme, co se právě teď děje na druhém konci světa…
   Ano, to všechno je pravda, ALE…
   Víte, že na těchto moderních médiích můžeme být závislí?
    Extrémní závislost na internetu (na chatování, surfování, hraní počítačových her) se označuje jako netolismus a psychologové, psychoterapeuti a psychiatři varují, že tento problém není radno podceňovat. Jedná se o závislost, kterou můžeme srovnávat se závislostí na alkoholu a drogách. Člověk ztrácí zájem o své koníčky, nemá čas na přátele, rodinu, práci, utíká z reality do virtuálního světa, a dokonce zažívá abstinenční příznaky ve chvílích, kdy u internetu nemůže být. Někteří odborníci dokonce hovoří o této závislosti jako o psychické nemoci.
    I žáci naší školy tráví u internetu dlouhé hodiny a neuvědomují si nebezpečí, která jim hrozí. Vždyť zdánlivě o nic nejde. Proto jsme pro žáky 6. až 9. ročníku uspořádali besedu s názvem On – line závislosti, při níž jsme se věnovali této problematice s naším hostem, který si sám prošel závislostí na on – line hrách. Dozvěděli jsme se spoustu šokujících informací. Např. že naší republice patří druhé místo na světě v hraní on – line her (hned za Španělskem), že průměrný hráč u nás hraje 35 – 40 hodin týdně nebo že 81% dívek ve věku 9 až 16 let využívá sociální sítě. A naši žáci bohužel v těchto oblastech nijak nezaostávají.
     Mgr. Bohumila Halačková
Naši žáci na společenském plese
Sobota 20. ledna, dlouho očekávaný večer nejen pro naše žáky, ale i pro všechny příznivce plesů. Konal se Společenský ples Města Ždánic, Masarykovy základní školy a Mikroregionu Ždánicko. Tradičně zahájili ples naši nejstarší žáci. Za tónů Polonézy z opery Rusalka od Antonína Dvořáka napochodovalo do sálu 16 párů z 8. a 9. ročníku, aby předvedli své pracně nabyté pohybové a taneční schopnosti. Za zdařilé vystoupení patří velké poděkování paní učitelce Lence Procházkové a paní učitelce Dagmar Selucké, které po celé tři měsíce žáky pečlivě na polonézu připravovaly. Dík patří samozřejmě i samotným tanečníkům za ochotu a vstřícnost při nacvičování, rodičům žáků za podporu při pořízení společenského oděvu.  Závěrem je potřeba poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na organizaci akce, dále všem sponzorům, firmám i rodičům, kteří do tomboly přispěli hodnotnými cenami. Výtěžek z tomboly putuje do pokladny SRPŠ a bude využit k financování mimoškolních aktivit žáků.
Lenka Kopřivová
Vánoční koncert učitelů a žáků ZUŠ
Adventní čas, to není jen pečení cukroví a nakupování dárků, ale také řada kulturních akcí a koncertů, které nás v tomto uspěchaném období mají naladit na vánoční svátky. Tradiční koncert žáků a učitelů ZUŠ se uskutečnil v pátek 22. prosince na kulturním domě. Pro žáky školy byla připravena celá škála známých i méně známých koled, vánočních písní i řada skladeb hudebních mistrů.  Sedmdesátiminutový koncert nabídl všem přítomným pěkný hudební zážitek a příjemný začátek pro nadcházející zimní prázdniny. Všem vystupujícím a jejich pedagogům patří poděkování za vzornou přípravu této vydařené akce.
Lenka Kopřivová
A zase přišel Mikuláš, čert a anděl…
Prosinec, měsíc plný tradic a svátků, na které se se těší malí i starší žáci. Jedna z adventních tradic začala v úterý  5. 12., kdy k nám do školy zavítal Mikuláš a dva andělé v doprovodu dvou čertů. V každé třídě Mikuláš přečetl jména hříšníku ze své knihy, tyto žáky patřičně pokáral, hodné a svědomité žáky naopak pochválil. Děti z prvního stupně přednesly mikulášské družině básničku, zazpívaly i zatancovaly a většina žáků slíbila polepšení. Za odměnu dostal každý žák od anděla perníček. Na prvním stupni probíhala v tento den i tradiční Čertí škola, takže si všichni čertího vyučování užili.
Lenka Kopřivová
Radujme se, veselme se ….
Název předvánočního pořadu ve strážnickém skanzenu nám všem jistě připomene slova krásné vánoční koledy Den přeslavný jest k nám přišel, v němž má býti každý vesel, radujme se, veselme se v tomto novém roce…

Za tímto účelem, abychom si připomenuli Vánoce a zvyky s nimi spojené, jsme se do Muzea vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici vydali i my, žáci 1. a 4. třídy MZŠ Ždánice.

Celý program představoval adventní a vánoční tradice na Slovácku z přelomu 19. a 20. století od adventu do svátku Tří králů. Vánoční období byl pro naše předky čas strávený v rodinném kruhu, věnovaný zklidnění, vnitřnímu ztišení a zamyšlení se nad životem. Doba adventní byla spojená s duchovní přípravou na Vánoce. Lidé se častěji scházeli a společně se zabývali domácími pracemi jako bylo draní peří nebo pečení figurek z kynutého těsta. Děti se zde mohly zaposlouchat do vyprávění babiček o době adventní, vyzkoušet si draní peří či ochutnat čertíka z kynutého těsta. V dalším objektu děti zhlédly vánoční stromeček nazdobený domácími cukrovinkami, sušeným ovocem nebo ořechy, dárky pro tehdejší děti i betlém. Také si zde mohly dosyta vychutnat vůni vánočního cukroví a přispět svým dílem k jeho tvorbě formou vykrajování různých tvarů. V tehdejší škole se naučily za pomoci pana učitele, který je doprovázel na housle, koledu Hopsa pacholátka. V místní kuchyni děti viděly výrobu vánočních oplatků, které nesměly chybět na štědrovečerním stole. V další chaloupce se věštila budoucnost pouštěním lodiček z ořechových skořápek, litím žhavého olova nebo krájením jablíček. V jizbě děti se zaujetím sledovaly, jak se zdobí skleněné vánoční baňky, které se začaly používat v druhé polovině 20. století a také se více dozvěděly o novodobé podobě štědrovečerní večeře. V závěru si mohly v tvůrčí dílně vyrobit drobné vánoční ozdoby, nazdobit perníky, vyřezat dřevěnou hračku či vyrobit voskovou svíčku. V programu nechyběla ani Mikulášská nadílka, obchůzka tajemných bíle oděných žen, spojená se svátkem svaté Lucie. Celý pořad symbolicky uzavřela obchůzka Tří králů.

Vánoční program, který si pro nás Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy připravilo, se nám moc líbil. Strávili jsme zde krásné a velmi příjemné chvíle, které v nás vyvolaly tu nezaměnitelnou a kouzelnou sváteční vánoční atmosféru plnou radosti, lásky a štěstí, kterou jsme si odnesli s sebou do našich domovů.
Za 1. a 4. třídu Mgr. Dana Horňáková

,,Mikulášský turnaj“ v kopané
Letos se sešli sportovci z 1. – 4. tříd v pátek 1.12.2017 ve velké tělocvičně naší školy, aby si zahráli o fotbalový putovní pohár. Bojovalo se ve dvou skupinách. První skupina patřila žákům 1. a 2. třídy, kde mezi sebou soupeřili fotbalisté – Draci, FC Barcelona, Rychlé Šípy a Ohnivé šelmy. Druhá skupina náležela sportovcům ze 3. a 4. třídy. V této kategorii se představila družstva TJ Kovo Ždánice, Kovové pěsti a 3.Kometa Ždánice.
Atmosféra v tělocvičně byla skvělá a všechna družstva hrála, jak nejlépe dovedla. Po usilovném boji ale nakonec vyhráli ti nejlepší. A jak to vše dopadlo?

První skupina:                                        Druhá skupina:
  1. místo Draci – 2.a                                 1. místo Kovové pěsti – 4.tř.
  2. místo FC Barcelona – 2.b                         2. místo 3.Kometa Ždánice – 3.tř.
  3. místo Rychlé šípy – 1.tř.                          3. místo TJ Kovo Ždánice – 4.tř.
  4. místo Ohnivé šelmy – 1.tř.

Putovního poháru se zmocnili po bezchybném výkonu ve všech zápasech fotbalisté ze 4.třídy – Kovové pěsti, kteří jednoznačně vyhráli všechna utkání. V první skupině patřilo vítězství družstvu Draci, žákům z 2.a třídy.
Družstva na prvních třech místech obdržela diplom, medaili a drobnou cenu. Sladkou odměnu, kterou zajistila škola, dostali všichni sportovci. Již druhým rokem nám obstarala krásné medaile paní Frnková z firmy AZ Plastik a celý turnaj pomohl rozhodovat pan Miloš Strmiska. Oběma moc děkujeme.
Poděkování patří také malým sportovcům za skvělé výkony a sportovní chování.
Mgr. Pavlína Netopilová, za 1.stupeň
Výchovný koncert
Poslední školní den před prodlouženým listopadovým víkendem jsme si zpestřili koncertem hudebního uskupení Musica animae a Žesťového kvinteta. Jak už z názvu vyplývá, jedná se o dva volně propojené komorní soubory. První koncert nazvaný „ Procházka populární hudbou 20. století“ byl určen starším žákům. Ti se postupně seznámili se spirituály, blues i ragtimy, dozvěděli se něco o době, kdy zmiňované jazzové písně vznikaly, ale i o hlavních představitelích černošské hudby. V těchto skladbách se právě ukázala profesionalita našich hostů, zvláště dechové sekce, která vynikala svou souhrou a rytmickou přesností. Žestě (2 trumpety, 2 pozouny a tuba) ale předvedly i velkou dávku improvizace, takže zvláště dětské publikum mělo o zážitek postaráno. Je totiž něco jiného o jazzu a swingu jen mluvit a pak ho naživo slyšet a vnímat. V různých úpravách a aranžmá tak zazněly například skladby Scotta Joplina, George Gershwina či Leonarda Bernsteina. Hudebníci ale nezapomněli ani na českou hudební scénu a produkci, a tak jsme se zaposlouchali do písní Jaroslava Ježka z Osvobozeného divadla, světoznámé polky Jaromíra Vejvody, ale i rokenrolu Ivana Hlase. Závěrečné melodie se nesly v duchu muzikálů a soudobých populárních písní. Vyvrcholením pak byla skvěle zahraná a zazpívaná píseň Skyfall britské zpěvačky Adele. Ti mladší, „prvostupňáci“ i děti z mateřské školy, se potom zaposlouchali do lidových a zlidovělých písní. Na rozdíl od svých starších kolegů nebyli jen vzornými posluchači! Stali se totiž aktivními aktéry vystoupení. Komunikovali s moderátorem, řešili hádanky, zpívali melodie s muzikanty nebo jednoduchými rytmickými figurami doprovázeli hrané skladby. Téměř na závěr všichni přítomní sborově zazpívali píseň z Tylovy hry Fidlovačka, hymnu Kde domov můj. Obě vystoupení komorních souborů Musica animae a Žesťového kvinteta byla pro děti i jejich pedagogy velkým hudebním zážitkem. Žáci na vlastní oči viděli profesionální muzikantské výkony, navíc se zábavnou formou dozvěděli mnoho informací a zajímavostí. 
        Mgr. Pavel Fraj
Přírodovědný klokan 
Ve středu 11. října se 12 vybraných žáků z 8. a 9. ročníku zúčastnilo 12. ročníku soutěže Přírodovědný klokan. Tato soutěž je určena nejstarším žákům základních škol a studentům I. a II. ročníku středních škol. Řeší se otázky z oblasti fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu.  Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci. Cílem soutěže je prezentovat zajímavost a užitečnost přírodovědných oborů mezi mládeží, vzbuzovat a podporovat zájem žáků o tyto obory. Žáci řešili jednorázový test s uzavřenými otázkami s jednou správnou odpovědí z pěti nabízených. Nejlepší výsledek dosáhl ve škole Matyáš Daněček z 8. A, který získal 62 bodů.  
(V loňském roce bylo mezi žáky v České  republice dosaženo v průměru 44 bodů.) 
           Lenka Kopřivová
O perníkové chaloupce aneb ,,Jenom jako“
Ve čtvrtek 5.10.2017  se vydali žáci 1. a 2.tříd do divadla Radost v Brně na známou klasickou pohádku pro nejmenší - O perníkové chaloupce aneb ,,Jenom jako“. Každý určitě zná příběh o tatínkovi dřevorubci a jeho dětech Jeníčkovi a Mařence, kteří zabloudí v lese a dojdou k perníkové chaloupce, ve které bydlí Ježibaba a Ježidědek. V tomto představení všechny strašidelné momenty byly oslabeny díky humorné nadsázce, a tak děti neustále věděly, že všechno bylo ,,jenom jako“. Nikdo se tak nebál a každý si odnesl z představení pěkný kulturní zážitek.
      Mgr. Pavlína Netopilová
První školní den
Prázdniny dopsaly poslední řádku své báječné pohádky plné fantazie a předaly žezlo škole, příběhu neméně zajímavému a napínavému. Velkým dobrodružstvím bude především pro prvňáčky, kteří used­li do školních lavic zcela poprvé.  V pondělí 4. září jich naše škola přivítala dvacet tři. První krůčky zvládli novopečení žáčci na vý­bornou. Všichni měli v tento významný den obrovskou oporu, své rodiče nebo prarodiče. U slavnostního přivítání nechyběli starosta města Vladimír Okáč, ředitel MZŠ František Markus, ředitel ZUŠ Miroslav Procházka a předsedkyně Rady školy paní Jaroslava Příkopová. Ve svých projevech popřáli všem žákům hodně štěstí, úspěchů a jedniček v novém školním roce, poté předali nejmladším žákům dárky, které věnovalo Město Ždánice, MZŠ Ždánice, paní Dana Schöfrová a paní vychovatelky ze školní družiny. Po slavnostním zahájení v KD se žáci odebrali se svou paní učitelkou Danou Horňákovou do opravdové školní třídy vstříc novému poznání.
Prvňáčkům i všem starším žákům školy přeji do školního roku 2017/2018 jen a jen to nejlepší!
          Lenka Kopřivová
Návrat na obsah