Družina - MZŠ Ždánice - školní rok 2017 - 2018

Přejít na obsah

Družina


vychovatelky školní družiny:  Hana Košutová, Pavlína Drozdová, Aneta Hrabcová
BESEDA S MĚSTSKOU POLICIÍ
19. června na zahradu naší školní družiny dojelo auto městské policie. Důvodem byla předem domluvená návštěva pana Františka Sedláka, který nám velmi zajímavě vyprávěl o činnosti strážníka městské policie, připomněl základní pravidla bezpečné jízdy, seznámil nás s výstrojí strážníka a hlavně upozornil na možná rizika v našem okolí. Vysvětlil, jak se máme zachovat v nebezpečných situacích a všichni jsme si pak vyzkoušeli odchyt psů (v našem případě plyšového medvěda J )
Za pozorné naslouchání a aktivní zapojení do rozhovoru jsme dostali reflexní přívěsek a brožurku cykloprofík. Za hezké a poučné odpoledne moc děkujeme. V době prázdnin se nám bude jistě nejedna rada hodit.
Kreslení s paní Bohdanou Škrhákovou
Dne 22. května nás v Klubu 10 opět navštívila paní Bohdana Škrháková a seznámila nás se svými kresbami, které kreslí pod názvem „Obrázky pro radost.“ Pod jejím vedením jsme si nakreslili záložky do knih, které zajisté potěší naše nejbližší. Všem se nám líbilo kreslení záložek v příjemné atmosféře a paní Bohdaně Škrhákové za to patří velké díky.
Školní akademie
18. května se nám holky z II. a III. oddělení proměnily v kočky. Zatancovaly na pohybovou píseň Kočka na okně. Vystoupení se nám podařilo a věříme, že se líbilo i divákům.
VÝPRAVA ZA OVEČKAMI
V pátek 20. dubna jsme se vydali na výpravu za ovečkami, které chová pan Valenta ve Ždánicích v ulici Pod Habrůvky. Poutavě nám vyprávěl spoustu informací z historie, o hospodářství, rostlinách a okolní krajině. Dětem ochotně zodpověděl jejich všetečné otázky. Děti si s nadšením pohladily a nakrmily ovečky a kozy. Nechybělo ovšem ani tradiční opékání špekáčků. Výprava za ovečkami se nám všem nadmíru líbila. Děkujeme panu Valentovi za pěkně strávené odpoledne.
Návštěva knihovny
V měsíci únoru navštívily děti ze školní družiny Městskou knihovnu ve Ždánicích. Nová vedoucí knihovny, Bc. Aneta Valihrachová, si pro nás připravila vyprávění z nejstarších literárních žánrů – Bajky. Jako ukázku nám pustila jednu z nejznámějších bajek O lišce a vráně. Také jsme si zasoutěžili a procvičili hlavičky u přiřazování přísloví a přirovnání. V knihovně se nám všem moc líbilo. Děkujeme slečně Valihrachové za hezkou návštěvu.
MAŠKARNÍ KARNEVAL
Ve středu 24. ledna ožila naše družina rejem masek. Děti přišly v různých převlecích prožít odpoledne ve světě her, soutěží, bezva hudby, tance a legrace. Karneval se nám vydařil a všichni odcházely s pěknou odměnou.
Andělské Vánoce
Byli jsme na návštěvě ve Vrbasově muzeu, kde nás výstavou pod názvem Andělské Vánoce provedla paní Jandorová. Využili jsme možnosti vyrobit si anděla v podobě zápichu do květináče. Výstava byla obohacením adventního času a všem se líbila.
Mikulášská diskotéka
V měsíci prosinci jsme se všichni těšili na Mikulášskou diskotéku. I tento rok si přišlo zatancovat a zasoutěžit mnoho čertů, andělů a Mikulášů. Každý získal pěknou odměnu a všichni jsme si tohle zábavné odpoledne užili.
Marcipánové tvoření
5. a 6. prosince na Mikuláše k nám do Klubu 10 přišla paní Nikola Fialová. Pod jejím vedením jsme si vymodelovali z marcipánu krásné andílky a sněhuláky. Všem se nám to podařilo a líbilo. Paní Fialové za její návštěvu patří velké poděkování.
Adventní čas ve školní družině
Vyrábíme Mikuláše na Mikulášskou diskotéku, tvoříme různé dárečky na Vánoce a zdobíme perníčky.
Dne 19. října jsme se vydali pouštět draky na kopec za hřbitovem. Zúčastnili jsme se v bohatém počtu. Hodně dětí si přineslo svého draka. I přes to, že bylo téměř bezvětří, tak jsme to nevzdávali. Měli jsme radost, že alespoň na okamžik nám draci vzlétli. S malou odměnou jsme se vraceli do školní družiny a domů - všichni spokojeni.
Tradiční podzimní akcí ve školní družině je vyřezávání dýní. Tento školní rok jsme si dýňovou dekoraci vytvořili hned dvakrát a to v kroužku „KLUB 10“.
Ve středu 27. 9. 2017 nám přálo počasí a všichni jsme si vyřezávání dýní užili na našem hřišti. V úterý 3. 10. 2017 už nám počasí tolik nepřálo, ale i přesto se nám vyřezávání dýní v budově školní družiny také velmi líbilo. Dýně jsme ozdobili různými přírodninami, které nám přinesly rodiče dětí a paní vychovatelky. Dýně jsme rozsvítili a vystavili venku i uvnitř naší školní družiny. Budou dělat radost při pohledu na ně nejen nám, ale i všem kolemjdoucím.

Návrat na obsah