8. B - MZŠ Ždánice - školní rok 2017 - 2018

Přejít na obsah

8. B


třídnictví:  Mgr. Vratislav Lysoněk
Environmentální stezka
Jeden z posledních školních dní jsme strávili dost netradičně. Není vyjímkou, že se na konci školního roku věnujeme prevenci a ochraně člověka v krizových situacích. Nově jsme ale na škole přivítali žáky a učitele ze střední zdravotnické školy v Kyjově, kteří nás poučili o pravidlech první pomoci a správných postupech při řešení krizových situací. Nabyté znalosti jsme si později mohli ověřit při průchodu environmentální stezky vedoucí částí ždánického lesa. Odpovídali jsme na otázky z oblasti zdravovědy, a ochrany přírody. Celá akce byla hezky připravena a my jsme si ji užili.
Projektový den
Středa 13. června se na naší škole nesla v duchu ohlédnutí za významnými událostmi v českých zemích v rámci projektu "Osmičková výročí". Tématem naší práce byl rok 1948. Společně s žáky 8.A jsme zpracovali přehled hlavních událostí tohoto roku, souvislosti a následky. Paní učitelka Procházková dohlížela na grafické zpracování našich výsledků a pod vedením pana učitele Fraje jsme secvičili ukázky dobové písňové tvorby. Naše práce na projektu nebyla snadná, protože moderní dějiny se vyučují až v 9. ročníku. Přesto jsme se úkolu zhostili se ctí a výsledky naší práce odprezentovali ostatním žákům druhého stupně.
Školní akademie
Výběr letošního představení 8.B nesli na bedrech čistě žáci naší třídy. Zvolili si dvě scénky od skupinky satirických komiků Pečený sněhulák. Doufáme, že jsme nezůstali moc pozadu za původními představiteli a že jsme naše publikum alespoň trošku pobavili. Všichni jsme pilně nacvičovali a odměnou byl dobrý pocit po představení.
Školní výlet
Letos jsme se na výlet těšili kratší dobu, než jiné roky, jelikož se konal již na konci dubna. První zastávkou na naší cestě byla totiž výstava Flora Olomouc. Poté co jsme si prohlédli vystavené exponáty, přejeli jsme postupně k Javoříčským jeskyním, kde jsme se ochladili v podzemních dómech a následně se prošli prostorami nádherného hradu Bouzova. Nasyceni kulturními zážitky a kulturními krásami jsme výlet zakončili nezbytnou zastávkou v nákupním centru v Olomouci.
Divadelní učebnice
V naší škole jsme již poněkolikáté uvítali divadelní soubor z Hradce Králové. Herci nás opět velice příjemně pobavili. Tentokrát s dílkem Divadelní učenice, která procházela vývoj české divadelní tvorby ve 20. století. Nechyběly početné ukázky na velmi vysoké úrovni, spolupráce s publikem, ani hudební vložky.
Divadelní představení
Kluci a holky z naší třídy se společně s žáky 8.A a . tříd zúčastnili zájezdu na divadelní  představení Drahá legrace. Klasická francouzská komedie, sestávající z komplikovaných absurdních situací se zabývá starostmi, které obyčejné "nule" přinese touha po tom být oblíbený a uznávaný. Žadonit o finanční audit se prostě nevyplácí.
Společenský ples
20. ledna nebyla běžná sobota - byla výjimečná konáním Společenského plesu města Ždánic, Masarykovy základní školy Ždánice a Mikroregionu Ždánicko. Naše třída měla na této společenské akci také své zastoupení. Žáci předvedli krásně nacvičenou polonézu a poté se zapojili do veselí během plesu.
Vánoční rozloučení
Poslední společný den v kalendářním roce 2017 jsme strávili tradiční vánoční besídkou s koledami a předáváním drobných dárků. Později jsme se přesunuli na kulturní dům, kde jsme shlédli vánoční koncert, připravený žáky základní umělecké školy.
Předvánoční Brno
Hned nato jsme vyrazili obdivovat krásy Brna, čerstvě naladěného na vánoční vlnu. Výlet jsme zahájili nesnadným výstupem na Špilberk, prohlédli si hrad a výstavu Jeden kmen. Potom jsme sestoupili do centra a užívali si adventní výzdobu. Celou akci jsme zakončili návštěvou multiplexu Velký Špalíček, kde jsme shlédli film Liga spravedlnosti.
Mikuláš
Do naší třídy zavítal Mikuláš se svojí družinou. Čerti pouštěli hrůzu na hříšníky, ale nakonec nás uklidnili andělé drobnými dárečky. Snad se i příště obejde tato návštěva bez odnesených v pytli.
Koncert hudebního tělesa Musica Animae
Soubor hudebníků s názvem Musica Animae nám prezentoval vývoj hudby ve 20. století. Slyšeli jsme ukázky jazzu, rocku, blues, a dalších žánrů. Krásný hudební zážitek vylepšily i moderní kousky, které jsou současným dětem přece jen o něco bližší.
Kroužek deskových her
Jednou za čtrnáct dnů se naše třída 8. B změní v hernu. Probíhá v ní kroužek deskových her, který je zaměřený na rozvoj logického myšlení, ale taky na smysl fair play, dodržování pravidel a přátelské vztahy mezi žáky. Letos v kroužku nejsou zástupci 8.B, jistě kvůli množství učiva, které musí tento rok zvládnout.
Začátek školního roku
Tak jsme se sešli po prázdninách zase ve školních lavicích. Naše počty se přes prázdniny nezměnily. Takže s chutí do toho …
Návrat na obsah