5. třída - MZŠ Ždánice - školní rok 2017 - 2018

Přejít na obsah

5. třída


třídnictví:  Mgr. Dagmar Selucká
Poslední školní den
Snad nejhezčí den v roce, v tom školním určitě. Končí škola, celé prázdniny jsou před námi. Na všechny naplánované tábory, výlety, dovolené a prázdniny u babiček se těšíme. V rukách máme vysvědčení, loučíme se s kamarády i s paní učitelkou, ale víme, že je za dva měsíce opět uvidímě. Tak tedy ať vám vyjde všechno podle představ a plánů, dobře si odpočiňte a načerpejte nové síly a po prázdninách na shledanou.
Celoroční a pololetní soutěže
V posledních dnech vyučování v letošním školním roce jsme ukončovali a vyhodnocovali několik dlouhodobých soutěží. Vyhodnotili jsme nejúspěšnější a nejpilnější počtáře v matematice, nejaktivnější a nejpilnější žáky v předmětu Člověk a jeho svět, tři nejšikovnější sportovce a sportovkyně v třídním osmiboji v tělesné výchově. Zavítala mezi nás paní knihovnice, která vyhodnotila soutěž Kamarádi knihovny, které jsme se také zúčastnili společně se čtvrtou a šestou třídou. Škoda, že někteří naši spolužáci nenašli čas na čtení, protože tak vyšla vniveč snaha pilných čtenářů páté třídy. Dvě čtenářky byly oceněny a celkově se naše třída umístila na třetím  místě. Putovní pohár jsme předali vítězi soutěže, šesté třídě. Gratulujeme.
Dopravní hřiště
Poslední školní úterý v posledním škoním týdnu jsme věnovali dopravní výchově. Během celého dne jsme si povídali o mimořádných situacích i běžných rizicích, které nás mohou potkat. Pátou hodinu jsme se sešli s lektory na Sokolském hřišti, kde jsme si prakticky vyzkoušeli naše znalosti a dovednosti v provozu na dopravním hřišti.
Odpoledne na bruslích
Dne 13. června 2018 v odpoledních hodinách jsme se žáky 5. ročníku uskutečnili výjezd na kolečkových bruslích, a to po cyklostezce ze Ždánic směrem do Želetic. Přestože nám předpověď počasí příliš nepřála a hrozilo, že se akce kvůli dešti zruší, nakonec nespadla ani kapka a vše nám vyšlo na výbornou. Rozdělili jsme se na 2 skupinky, s první skupinkou, která byla rychlejší, jel pan učitel Fraj, s pomalejší skupinou paní učitelka Kožuská. Všem zúčastněným patří velká pochvala za    fyzickou výdrž a zvládnutí celkem náročného terénu. Až na menší oděrku proběhla tato akce bez úrazu a  všem se líbila.
  Ing. Romana Kožuská
Školní výlet
Na školní výlet jsme se vypravili v úterý 12. června 2018. Naše první kroky mířili do Kovozoo ve Starém Městě u Uherského Hradiště, kde jsme nejprve vláčkem Steelenkou projeli provoz, kde se třídil a likvidoval sesbíraný odpad. Také jsme si vyposlechli prezentaci o třídění odpadu. Následovala prohlídka zvířat, která byla vyrobena z kovového odpadu. Součástí expozice jsou i různé dopravní prostředky a stroje, které již dosloužily. Poté jsme přejeli do Modré u Velehradu, kde jsme nejprve navštívili expozici Živé vody, nadchl nás hlavně pohled pod hladinu rybníku a vyza, což je největší sladkovodní ryba zde žijící. Byli jsme vděčni také za smočení našich nohou. V archeoskanzenu jsme se dozvěděli, jak se odívali předkové v době Velké Moravy, ve velkomoravské škole si osvěžili hlaholici, okusili jsme něco z velkomoravských pokrmů a zkusili si, jak se bojovalo. Celý výlet nás provázelo pěkné počasí a s dohledem pomohla paní učitelka Kožuská. Děkujeme.
Den dětí
V pátek 1. června jsme opustili školní lavice a vydali se na výšlap po okolí školy. Po svačině nás zaujala ukázka kynologického výcviku a zbývající čas do konce vyučování jsme se věnovali stolním hrám.
Školní akademie
V pátek 18. května vyrvcholilo večerním vystoupením pro rodiče a širokou veřejnost naše několikatýdenní secvičování a připravování scénky s názvem "Sociální sítě v realitě". Pokusili jsme si udělat legraci ze setkání pana You tube s Facebookem, Masangerem, Instagramem, Snapchatem, Twittrem, Googlem, Wikipedií, Skypem či ICQ za přítomnosti dalších zúčastněných. Děvčata navíc s paní učitelkou Kožuskou v kroužku secvičila náročné taneční vystoupení.
Divadelní představení
Ve čtvrtek 3. května jsme společně se spolužáky ze šesté třídy navšívili divadlo Polárka v Brně, kde jsme zhlédli představení Nasreddin! Enšpígl! Divadelní hra o bájných středověkých taškářích nás zaujala jednak kombinací živých herců a loutek, jednak živou kapelou, která vyhrávala a zpívala opravdu skvěle, tak i tím, že herci využívali prostor hlediště. Na prknech divadla Polárka se potkávají Hodža Nasreddin z dálného Orientu s evropským Tillem Enšpíglem a berou si na paškál různé projevy lidské blbosti.
Beseda v knihovně
Ve čtvrtek 3. května jsme navštívili Městskou knihovnu ve Ždánicích. Kromě toho, že jsme získali praktické informace týkající se půjčování knih,  jsme také besedovali s paní knihovnicí na téma Staré řecké báje a pověsti. Získané vědomosti se nám jistě budou hodit nejen v dějepisu v šesté třídě. V knihovně se nám líbilo a rádi si přijdeme vypůjčit i jiné knížky.
Den Země
V pátek 20. dubna jsme se připojili k projektové výuce na prvním stupni a zapojili jsme se do oslav Dne Země. A protože víme už mnohé o naší Zemi, chtěli jsme se o zajímavé vědomosti a dovednosti podělit i s našimi mladšími spolužáky. Vytvořili jsme osm skupinek, každá si zvolila svoje téma a aktivity, které jsme si v předmětu Člověk a jeho svět připravily a vyzkoušely,na školním dvoře jsme je pak na stanovištích prezentovaly v pátek čtvrtou hodinu prvňákům a druhákům a pátou hodinu žákům ze třetí a čtvrté třídy. Všechno krásně vyšlo díky zodpovědnému přístupu všech zúčastněných i nádhernému počasí.
Divadelní učebnice
v předvelikonočním týdnu jsme zdlédli výchovné divadelní představení, které si pro nás připravili herci z divadla v Hradci Králové, s názvem Divadelní učebnice. Jednalo se o soubor vtipných divadelních ukázek napříč 20. stoletím. Těžko říct, zda se nám nejvíce líbila ukázka z díla Don Juan and comp. slavné dvojice Voskovec Werich z repertoáru Osvobozeného divadla, nebo ukázka z díla Karla Čapka Válka s mloky. Ukázka z díla Suchého a Šlitra z divadla Semafor rozesmála snad každého. Sedmdesátá léta byla připomenuta scénkou z repertoáru divadla Husa na provázku Balada pro banditu. Opravdu profesionální a vyčerpávající nasazení obou protagonistů bylo završeno úryvkem svérázného humoru Divadla Járy Cimrmana Vyšetřování ztráty třídní knihy.
Výtvarná výchova
Čas od času kromě malování a kreslení se pustíme i do něčeho jiného. Teď v zimním období jsme si vyrobili svého třídního sněhuláka z umělohmotných kelímků. Můžete se podívat, jak se nám povedl.
Školní kolo recitační soutěže
Gratulujeme Kristýně Plaché k třetímu místu ve školním kole recitační soutěže, které se uskutečnilo v úterý 13. února.
Vánoce 2017
V pátek 22. 12. 2017 jsme ve třídě společně zažili vánoční atmosféru a užili si nadílku při besídce. Zároveň se tak rozloučili i s pomalu odcházejícím rokem 2017. V kulturním domě jsme vyposlechli koncert spolužáků, kteří zúročili své pilné úsilí rozdáváním radosti nám ostatním. Všem přejeme krásné svátky vánoční v rodinném kruhu a v příštím roce hodně zdraví, radosti a spokojenosti.
Předvánoční Brno
V úterý 12. prosince 2017 jsme jako velká výprava z naší školy společně se staršími spolužáky ze 6. a 7. třídy navštívili předvánoční Brno. Na Špilberku jsme si prohlédli výstavu Kouzelný svět počítačových her, kde jsme ve třech místnostech věnovaných třem výtvarníkům, autorům různých počítačových her, nahlédli takříkajíc pod pokličku jejich tvorby. Na závěr jsme si mohli hry vyzkoušet.  Vánočně jsme se naladili v krásně vyzdobeném středu města, na Zelném trhu jsme si nakoupili drobnosti. V kině ve Velkém Špalíčku jsme na závěr dne zhlédli film Maxinožka.
Mikuláš 2017
Mikulášská návštěva u nás ve třídě proběhla trochu v obavách, jestli čerti budou i letos shovívaví. Zdá se, že i nadále jsme v plném počtu.
Návštěva Vrbasova muzea
V pondělí 4.12. jsme si prohlédli ve Vrbasově muzeu výstavu andělů vyrobených z různých materiálů. Ovšem celé muzeum na nás velmi zapůsobilo i detailní výklad paní průvodkyně nás zaujal.
Musica Animae
Ve čtvrtek 16. listopadu jsme v rámci koncertu žesťového souboru vyslechli známé i méně známé melodie populární hudby 20. století.
Podzim ve výtvarné výchově
5. třída 2017 - 2018
Noví páťáci začínají ve "velké" škole. 

Návrat na obsah