4. třída - MZŠ Ždánice - školní rok 2017 - 2018

Přejít na obsah

4. třída


třídnictví:  Mgr. Věra Maříková
Slavnostní zakončení školního roku
Konečně jsme se všichni dočkali a přišel ten toužebně očekávaný poslední den. Rozdali jsme si vysvědčení, pochvaly a ocenění a rozloučili jsme se se školním rokem.
Všem dětem i rodičům přeji nádherné prázdniny plné sluníčka a odpočinku. Mějte se hezky.
  Pavlína Netopilová
Dopravní hřiště.
V úterý 26.6. se uskutečnila na sokolském hřišti pro děti z 1.stupně  naší školy dopravní výchova. Velmi pěkná teoretická i praktická příprava z oblasti dopravy se všem líbila. A také jsme zase před prázdninami o něco chytřejší.
Soutěž: Kamarádi knihovny
V pondělí 25.6. se konalo vyhodnocení soutěže Kamarádi knihovny. Naše třída obsadila krásné 2.místo. Nejlepší čtenářkou 4.třídy byla oceněna Emička Šefferová. Všem patří poblahopřání!!
Školní výlet
Letos jsme se vydali na Velehrad a do Modré. Krásně jsme si všichni výlet užili a zažili jsme plno zajímavých a pěkných zážitků.
Den dětí
Dnešní horký den jsme strávili na hřišti. Připravili jsme pro mladší děti netradiční soutěže a hry. Nechyběla ani sladká odměna pro všechny.  Po soutěžení jsme se přesunuli na kynologickou přednášku, kde jsme viděli kynologický výcvik s pejsky a také jsme se dozvěděli nové poznatky o výcviku psů. Na závěr jsme si ve skupinkách napsali znalostní testík z dnešního dne. Všem se dnešní dopoledne moc líbilo a užili si ho.
Školní akademie
My čtvrťáci jsme spolu s paní Ivonou Čadílkovou nacvičili vystoupení s názvem ,,Světelná show" věnované naší paní učitelce Věře Maříkové. Děkujeme tímto paní Čadílkové za svůj volný čas a ochotu.
Den Země
V pátek 20.4. jsme oslavili Den Země celý den projektovou výukou a popřáli jsme tak naší zeměkouli, aby byla ještě dlouho zdravá a krásná.
Soutěž Poznávání regionu, divadlo Radost
V naší třídě se uskutečnila soutěž Poznávání regionu, kde nejvíce znalostí předvedli Alex, Eliška a Katka. Blahopřeji. Vybrané děti se zúčastnily zájezdu na divadelní představení Pipi Dlouhá punčocha. Brněnské divadlo Radost opět  nezklamalo a my všichni jsme si  humorný příběh  o veselé Pipi velmi užili.
27.3. nás pobavili herci z divadla v Hradci Králové, kteří nám prostřednictvím písniček a pohádkového příběhu připomněli zvířátka ze statku.
V pondělí 26.3 jsme navštívili Skanzen ve Strážnici, kde jsme se seznámili se zvyky, které se na Slovácku dodržovaly v období fašanku. Vyzkoušeli jsme si pletení pomlázek, malování kraslic a otloukání píšťalek. Velmi jsme si pochutnali na koblížcích s marmeládou a tento předvelikonoční výlet jsme si moc užili.
NÁLADY, NENÁLADY
A takto jsme vyjádřili svou náladu v hodině výtvarné výchovy.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Naše třída si během prvního pololetí v rámci volitelného předmětu literárně dramatická výchova připravila pro žáky ostatních tříd divadelní představení. Cílem bylo, aby si žáci příběh vymysleli sami a zároveň připravili i kulisy a rekvizity.
Rozdělili se do čtyř skupin a každá z nich zahrála svůj příběh. Naši diváci mohli vidět příběh o tučňácích z Madagaskaru, O Šrekovi a jeho rodině, která navštívila o Vánocích tetu, o štěňátku, které potřebovalo pomoc a o dětech, které si v cukrárně zkazily zoubky a musely k paní zubařce. Doufáme, že se příběhy líbily. My jsme si to užili.
LAMPA
Takto se nám povedly lampy, které se nám podařilo i rozsvítit.
RECITAČNÍ SOUTĚŽ
V úterý 13. února proběhlo na naší škole další kolo recitační soutěže. Naši třídu reprezentovalo šest žáků: Lilly Strýčková, Amálie Čadílková, Hana Marečková, Lucie Wolfová, Alex Marhefka a Šimon Horehleď.
Soutěžili jsme v kategorii společně s pátou třídou. A z výsledku máme obrovskou radost.
Na 1. místě se umístila Lilly Strýčková a hned na druhém místě Hana Marečková. Lilly Strýčková tak postoupila do okresního kola v Hodoníně. Blahopřejeme všem a děkujeme za vzornou reprezentaci naší třídy v této soutěži.
VÁNOČNÍ BESÍDKA
V pátek 22. prosince jsme se sešli kolem našeho vánočního stromečku, abychom si společně zazpívali koledy, rozdali si dárečky a vánočně se naladili. Naši vánoční besídku zpestřily svým zpěvem Lucie Wolfová, Nikol Šnajdrová, Hana Marečková, Barbora Baslová, Lilly Strýčková, Vanesa Štěpánková a Amálie Čadílková. Na klavír zahrála děvčata - Lucie Wolfová a Nikol Šnajdrová, na flétnu - Eliška Rybková, Marek Krišica a na kytaru - Šimon Horehleď. Všechna vystoupení byla krásná a dětem patří velký dík. Po rozbalení vánočních dárečků jsme se přemístili do Kulturního domu ve Ždánicích, kde pro nás připravila koncert Lidová škola umění ve Ždánicích. Děkujeme.
NÁVŠTĚVA SKANZENU VE STRÁŽNICI
Ve středu 6. prosince jsme navštívili skanzen ve Strážnici. V areálu Muzea vesnice jihovýchodní Moravy nás tam přivítali s programem Radujme se, veselme se..., který nám představil adventní a vánoční tradice na Slovácku z přelomu 19. a 20. století. Obcházeli jsme společně s dětmi jednotlivé objekty - chalupy, kde nám bylo předvedeno např. pečení z kynutého těsta, draní peří, pečení vánočního cukroví, koledování, pečení oplatek, zdobení perníčků, výklad o věštebných praktikách i s ukázkami aj. Výlet do skanzenu se nám všem líbil a krásně nás vánočně naladil.
ČERTÍ ŠKOLA
V úterý 5. prosince proběhl na naší škole projekt Čertí škola. Škola se proměnila v peklo a nebe zároveň. Do školy dorazili čertíci i andílci a přišli se učit. Jak jinak, než čertovsky. Čertovské téma prolínalo všemi předměty a všechny to čertovsky bavilo. Děti určovaly slovní druhy s čertí tématikou, řešily čertovské slovní úlohy, hrály čertovskou házenou, zpívaly čertí písničky a vyráběly papírového andílka ze skládaného papíru. Byli u nás také opravdoví čerti, ale nebyli sami. Přišel i Mikuláš s anděly a odměnil hodné děti sladkostmi.
MIKULÁŠSKÝ TURNAJ VE FOTBALE
V pátek 1. prosince proběhl tradiční Mikulášský turnaj ve fotbale. Za naši třídu jsme postavili 2 družstva - Kovové pěsti a TJ Kovo Ždánice. Letošní rok jsme hráli opět o putovní pohár a to ve skupině s družstvem 3. třídy. V minulém roce se nám to nepodařilo, ale letos jsme pohár získali, z čehož máme velkou radost. A jaké bylo pořadí?
1. místo - Kovové pěsti
2. místo - 3. Kometa Ždánice
3. místo - TJ Kovo Ždánice
Všem zúčastněným gratulujeme!
FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ V KYJOVĚ - KINO PANORAMA
V pondělí 20. listopadu jsme odjeli do Kyjova. Navštívili jsme kino Panorama, kde jsme viděli film pro děti s názvem "Hurvínek a kouzelné muzeum". Hlavními hrdiny příběhu byl Hurvínek, Spejbl a Mánička, kteří prožili dobrodružný příběh s oživlými loutkami.
VÝCHOVNÝ KONCERT
Ve čtvrtek 16. listopadu se konal v prostorách gymnastického sálu výchovný koncert s názvem " Lidové písně a žesťové nástroje". Děti se seznámily s těmito dechovými nástroji, naučily se je pojmenovat a zároveň si i s chutí zazpívaly.
HALLOWEEN
Ukázka prací z výtvarné výchovy a pracovních činností - barevná dýně a duch vyrobený z lízátka a kapesníčku.
PODZIM - BŘEZOVÝ HÁJ
A takto se nám podařilo ztvárnit podzimní náladu.
DIVADLO RADOST
V pondělí 2. října jsme se společně s třeťáky vydali do Brna. Navštívili jsme divadlo Radost - malou scénu. Tam si pro nás připravili divadelní představení s názvem O nezbedné planetě. Šlo o vesmírnou pohádku, do které se měly možnost zapojit i naše děti. To se jim moc líbilo.
NÁVŠTĚVA PRVŇÁČKŮ V NAŠÍ TŘÍDĚ
Byli u nás ve třídě na návštěvě i naši letošní prvňáčci. Přišli se podívat, co se učíme ve čtvrté třídě. Zrovna jsme probírali učivo o vesmíru a planetách. 
ZÁŽITKY Z PRÁZDNIN - VÝTVARNÁ VÝCHOVA
A takto jsme ztvárnili zážitky z prázdnin v hodině výtvarné výchovy.

PRÁZDNINOVÁ KRONIKA
Společně jsme se domluvili, že budeme během letních prázdnin zapisovat své zážitky do prázdninové  kroniky. Nejen   zapisovat, ale i vlepovat fotografie, vstupenky, jízdenky a vše, co s prázdninami souvisí.
Chtěli jsme si tak zážitky uchovat co nejdéle. A výsledek? Musím říci, že většina žáků tento úkol přijala velmi zodpovědně a předložené kroniky jsou moc pěkné a krásně zpracované. Sami nahlédněte a posuďte!
ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU
V pondělí 4. září 2017 začal nový školní rok. Ani jsme se nenadáli a už chodíme do školy čtvrtým rokem. V tomto školním roce nás čeká spousta nových vědomostí  a zážitků. Už se na ně těšíme a posíláme pozdrav z naší třídy!
Návrat na obsah