3. třída - MZŠ Ždánice - školní rok 2017 - 2018

Přejít na obsah

3. třída


třídnictví:  Mgr. Vítězslava Dlouhá
V úterý dne 27. března 2018 jsme se v gymnastickém sále naší školy zúčastnili divadélka ve škole pod názvem: Zvířátka z našeho statku. Pohádkovým vyprávěním příběhů, písničkami, říkadly a příhodami o zvířátkách jsme zažili hodinové komediální vystoupení plné legrace a zábavy. Vystoupení herců s názvem Divadélko pro školy se nám velmi líbilo.
     Třídní učitelka a děti 3. ročníku.
Skanzen Strážnice
     V pondělí dne 26. března 2018 se žáci 3. ročníku MZŠ zúčastnili netradiční výuky. Paní učitelka si pro nás připravila projekt k nadcházejícím velikonočním svátkům pod názvem: Fašanky, fašanky a Velká noc ide...Netradiční "výuka" probíhala formou zážitkové návštěvy Skanzenu ve Strážnici. Procházkou jsme v tradičních domech s doškovou střechou byli provedeni od období masopustu čtyřiceti dny do svátků Velikonoc. Zhlédli jsme ruční výrobu vrbových píšťalek, zatancovali jsme si s maskami jako o fašanku, ochutnali jsme tradiční pokrmy např. jidáše, boží milosti, tvarohové koblížky, pečené mazance a další. Vynášeli jsme Morenu, s řechtačkou jsme obcházeli za doprovodu chasy vesnici. Navštívili jsme i tehdejší školu, kde jsme si s rázným panem učitelem zazpívali koledy k Velikonocům. Zkusili jsme si také pletení pomlázek, zdobení velikonočních vajíček - symbolů jara pod vedením zručných krasličářek.
    Cílem tohoto zážitkového projektu bylo děti seznámit s tradičními lidovými obyčeji, tradicemi a zvyky. Dětem se návštěva Skanzenu ve Strážnici velmi líbila, o čem svědčí nejen spousta  zakoupených suvenýrů, ale hlavně zážitků, které jsme si ten den všichni s úsměvem odváželi domů.   
    Třídní učitelka a děti 3. ročníku.
Pololetní vysvědčení bylo rozdáno 31. ledna 2018.
Jarní prázdniny jsme měli od 5. - 9. února 2018

  V úterý dne 13. února 2018 se každoročně uskutečnila na 1. stupni MZŠ Recitační soutěž, ve které se zúčastnili žáci 1. - 5. ročníku. Soutěž byla rozdělena do nulté kategorie, ve které soutěží děti 1. třídy, 1. kategorie (děti 2. a 3. třídy) a 2. kategorie (děti 4. a 5. ročníku).
  Z naší třídy jsme měli pouze dvě zástupkyně, a to: Rozálii Cigánkovou, která si vybrala báseň: Kůň ze sna (poezie) a Žanetu Slivkovou s úryvkem - Pipi jde do školy od Astrid Lindgrenové: Pipi Dlouhá punčocha (próza). Děvčata tedy bojovala v 1. kategorii s žáky 2 -ých ročníků. A jak dopadla?
  Vítězkou 1. kategorie se stala Žaneta Slivková, na 2. a 3. místě skončili žáci z druhých ročníků. Rozálie Cigánková se umístnila na pomyslném 4. místě. Oběma děvčatům děkujeme za účast a Žanetě Slivkové velmi gratulujeme k vítězství ve své kategorii.
  Vítězové 1. a 2. kategorie budou reprezentovat naši školu v Okresním kole recitační soutěže, které se zanedlouho uskuteční v Hodoníně. Přejeme tedy hodně štěstí!
Ve čtvrtek, první zimní den, jsme měli poslední klasické vyučování. A už tady byl pátek, 22. 12. 2017, kdy jsme se všichni těšili na třídní vánoční besídku. Ve vyklizené třídě paní učitelka zapálila čtvrtou svíčku na adventním věnci, zazpívali si koledy a rozdali si dárečky, které jsme si společně rozbalili. Očička nám zářila a všichni jsme byli z dárečků veselí, mile překvapení. I devět třeťáků, kteří jsme dostali krásné zimní barevné čepice a další dárky.
Poté jsme se rozloučili pro tento rok s naší třídou a přesunuli jsme se na každoroční Vánoční koncert ZUŠ, který se konal na Kulturním domě ve Ždánicích.
Šťastné a veselé prožití vánočních svátků, pohodu v rodinném kruhu a hlavně zdraví, štěstí do nového roku 2018 přeji všem kolegům, rodičům i dětem.
Třídní učitelka 3. ročníku.
V úterý dne 5. prosince 2017 proběhl na 1. stupni MZŠ školní projekt Čertí škola. Tento den neprobíhalo klasické vyučování, ale do všech předmětů byly zařazeny prvky s tématikou Milukáše a jeho pomocníků. Samozdřejmě i naši třídu navštívil Mikuláš s anděly a čerty. Chlapci a děvčata si pro ně připavili básně a písničky. Odměnou pro každého žáka byl balíček plný dobrot.
Poté jsme všichni dostali ještě nadílku ovoce a sladkostí od paní učitelky. Děti, které reprezentovaly naši třídu ve fotbalovém turnaji navíc byly odměněny adventním kalendářem se známými filmovými postavičkami.
Třídní učitelka a děti 3. ročníku.
V pondělí dne 4. prosince jsme neměli klasické vyučování v lavicích, ale v rámci výuky jsme jeli do Brna do ekologického centra Rozmarýnek na vánoční dílny spojené s programem "Vánoce našich předků". Zazpívali jsme si koledy, pověděli to nejdůležitější o lidových tradicích a pranostikách a zažili jsme úžasné dopoledne. Vyráběli jsme vánoční ozdoby ze včelího vosku, lojová jablíčka pro ptáčky, krmili jsme jak naše, tak exotická zvířátka - agamy, vyzkoušeli si věštění budoucnosti z hrníčků a domů jsme si každý odvezli voňavou, čerstvě upečenou vánočku, kterou nás všechny naučila paní učitelka plést a vyrábět.
Bylo to velmi hezké dopoledne, které se nám všem moc líbilo!!! Třídní učitelka a děti 3. ročníku.
V pátek 1. prosince 2017 se konal již tradiční odpolední Mikulášský turnaj v malé kopané mezi žáky celého 1. stupně MZŠ. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií, podle věku a tříd dětí. Naše družstvo: "3. Kometa Ždánice" musím touto cestou velmi pochválit. I když jsme nevstřelili žádný gól, skončili jsme na krásném 2. místě - byli jsme stříbrní!!! GRATULUJI!!!
Děti a třídní učitelka 3. ročníku.
V pondělí dne 20. listopadu 2017 jsme v rámci mimoškolních akcí 1. stupně MZŠ jeli na filmové představení do Kyjova. Film pro děti "Hurvínek a kouzelné muzeum" se nám velmi líbil a pro nás děti to bylo zpestření v již zaběhnutých dnech dalšího školního roku.
Děti a třídní učitelka 3. ročníku.
Dne 16. listopadu 2017 jsme se společně s ostatními žáky 1. stupně a s dětmi mateřské školy zúčastnili výchovného koncertu pod názvem "Lidové písně a žesťové nástroje". Výchovný koncert proběhl v rámci vyučování a vystoupení hudební skupiny Musica Animae se nám velmi líbilo. Zazpívali jsme si moderní i lidové písně a do programu se aktivně zapojili i přítomní učitelé a učitelky.
Děti a třídní učitelka 3. ročníku.
Naše výtvory a tvoření v pracovních činnostech a ve výtvarné výchově. Celý říjen a listopad se snažíme v těchto hodinách, které nás velmi moc baví. Jak se Vám líbí naše práce? Co říkáte, podařily se?!?
Děti a třídní učitelka 3. ročníku.
V pondělí dne 2. 10. 2017 jsme s dětmi navštívili divadlo Radost v Brně. Poprvé jsme tak absolvovali představení na malé scéně divadla Radost, kde se do divadelního představení: O nezbedné kometě – pohádka pro děti, které rády koukají na hvězdnou oblohu, zapojily i neherci - děti. Žákům 3. i 4. ročníku, se kterými jsme v Brně byli, se pohádka moc líbila a těšíme se na další kulturní obohacení naší výuky. Třídní učitelka a žáci 3. ročníku.
Není to tak dávno, kdy nás paní učitelka v pátek 30. června 2017 odměnila nejen sladkým překvapením za naše celoroční snažení v 2. ročníku, ale i krásným vysvědčením...
...Dva měsíce prázdnin utekly jako voda a už nám v pondělí 4. září začal nový školní rok. Přivítali jsme se na Slavnostním zahájení nového školního roku 2017/2018 na Kulturním domě ve Ždánicích a následně znovu zasedli do školních lavic. Jsme 13-ti člená třída, žáci 3. ročníku.
Návrat na obsah