3. třída - MZŠ Ždánice - školní rok 2017 - 2018

Přejít na obsah

3. třída


třídnictví:  Mgr. Vítězslava Dlouhá
Dne 1. června 2018 jsem všichni ve škole oslavili Mezinárodní den dětí. My jsme jej oslavili sportovním dopolednem na hřišti školy, kde si pro nás 4. ročník připravil různé netradiční soutěže a hry. Dále jsme zhlédli kynologické ukázky z výcviku a dozvěděli se důležité informace o chování psů a výcviku samotném. Následoval kynologický testík a na závěr jsme všichni doslali sladkou odměnu. Celá oslava MDD ve škole se nám velmi líbila!!! Tímto děkujeme 4. ročníku za přípravu sportovních stanovišť a soutěžní dopoledne.
  Třídní učitelka a děti 3. ročníku.
Dne 18. května 2018 proběhla na naší škole již tradiční vystoupení dětí ze všech ročníků pod názvem Školní akademie. My jsme si zvolili téma a taneční vystoupení Šmoulové. Naše vystoupení se skládalo ze dvou částí (písní) - klasické a moderní části, kdy s námi, žáky 3. ročníku, vystupovala i naše paní učitelka. Touto cestou bych chtěla děti 3. ročníku velmi pochválit. Modrá je prostě dobrá!        
  Třídní učitelka a děti 3. ročníku
Den Země - projekt pro žáky 1. stupně zaměřený na enviromentální výchovu a ochranu Země - malování před školou.
  Žáci 3. ročníku
V pátek dne 20. dubna 2018 se na naší škole napříč celým 1. stupněm MZŠ Ždánice konal Den Země. Celý den jsme si užívali projektové výuky, kdy jsme slavili tento svátek. Od paní učitelky jsme se dozvěděli o naší Zemi zajímavé informace a na jejich základě jsme pak pracovali v pracovním listu, kde jsme si planetu nejen kreslili, ale složili jsme ji i báseň. Následně jsme Zemi nakreslili i naše venkovní kresby s přáními. Pak už pro nás bylo nachystáno 8 stanovišť (žáci 5. ročníku) s různými úkoly, které jsme po skupinkách plnili.
Projektový Den ZEMĚ se nám velmi líbil!
  Děti a třídní učitelka 3. ročníku.
V pátek dne 13. dubna 2018 se polovina žáků z 3. ročníku zúčastnila odpoledního představení, které se konalo v divadle RADOST v Brně. Byli jsme na komediálním zpracování známého díla od Listrid Lindgrenové: Pipi Dlouhá Punčocha. Představení bylo plné hezkých písniček, humoru a mělo poutavý děj. V Brně se nám velmi líbilo.
    Děti 3. ročníku.
V úterý dne 27. března 2018 jsme se v gymnastickém sále naší školy zúčastnili divadélka ve škole pod názvem: Zvířátka z našeho statku. Pohádkovým vyprávěním příběhů, písničkami, říkadly a příhodami o zvířátkách jsme zažili hodinové komediální vystoupení plné legrace a zábavy. Vystoupení herců s názvem Divadélko pro školy se nám velmi líbilo.
     Třídní učitelka a děti 3. ročníku.
Skanzen Strážnice
     V pondělí dne 26. března 2018 se žáci 3. ročníku MZŠ zúčastnili netradiční výuky. Paní učitelka si pro nás připravila projekt k nadcházejícím velikonočním svátkům pod názvem: Fašanky, fašanky a Velká noc ide...Netradiční "výuka" probíhala formou zážitkové návštěvy Skanzenu ve Strážnici. Procházkou jsme v tradičních domech s doškovou střechou byli provedeni od období masopustu čtyřiceti dny do svátků Velikonoc. Zhlédli jsme ruční výrobu vrbových píšťalek, zatancovali jsme si s maskami jako o fašanku, ochutnali jsme tradiční pokrmy např. jidáše, boží milosti, tvarohové koblížky, pečené mazance a další. Vynášeli jsme Morenu, s řechtačkou jsme obcházeli za doprovodu chasy vesnici. Navštívili jsme i tehdejší školu, kde jsme si s rázným panem učitelem zazpívali koledy k Velikonocům. Zkusili jsme si také pletení pomlázek, zdobení velikonočních vajíček - symbolů jara pod vedením zručných krasličářek.
    Cílem tohoto zážitkového projektu bylo děti seznámit s tradičními lidovými obyčeji, tradicemi a zvyky. Dětem se návštěva Skanzenu ve Strážnici velmi líbila, o čem svědčí nejen spousta  zakoupených suvenýrů, ale hlavně zážitků, které jsme si ten den všichni s úsměvem odváželi domů.   
    Třídní učitelka a děti 3. ročníku.
Pololetní vysvědčení bylo rozdáno 31. ledna 2018.
Jarní prázdniny jsme měli od 5. - 9. února 2018

  V úterý dne 13. února 2018 se každoročně uskutečnila na 1. stupni MZŠ Recitační soutěž, ve které se zúčastnili žáci 1. - 5. ročníku. Soutěž byla rozdělena do nulté kategorie, ve které soutěží děti 1. třídy, 1. kategorie (děti 2. a 3. třídy) a 2. kategorie (děti 4. a 5. ročníku).
  Z naší třídy jsme měli pouze dvě zástupkyně, a to: Rozálii Cigánkovou, která si vybrala báseň: Kůň ze sna (poezie) a Žanetu Slivkovou s úryvkem - Pipi jde do školy od Astrid Lindgrenové: Pipi Dlouhá punčocha (próza). Děvčata tedy bojovala v 1. kategorii s žáky 2 -ých ročníků. A jak dopadla?
  Vítězkou 1. kategorie se stala Žaneta Slivková, na 2. a 3. místě skončili žáci z druhých ročníků. Rozálie Cigánková se umístnila na pomyslném 4. místě. Oběma děvčatům děkujeme za účast a Žanetě Slivkové velmi gratulujeme k vítězství ve své kategorii.
  Vítězové 1. a 2. kategorie budou reprezentovat naši školu v Okresním kole recitační soutěže, které se zanedlouho uskuteční v Hodoníně. Přejeme tedy hodně štěstí!
Ve čtvrtek, první zimní den, jsme měli poslední klasické vyučování. A už tady byl pátek, 22. 12. 2017, kdy jsme se všichni těšili na třídní vánoční besídku. Ve vyklizené třídě paní učitelka zapálila čtvrtou svíčku na adventním věnci, zazpívali si koledy a rozdali si dárečky, které jsme si společně rozbalili. Očička nám zářila a všichni jsme byli z dárečků veselí, mile překvapení. I devět třeťáků, kteří jsme dostali krásné zimní barevné čepice a další dárky.
Poté jsme se rozloučili pro tento rok s naší třídou a přesunuli jsme se na každoroční Vánoční koncert ZUŠ, který se konal na Kulturním domě ve Ždánicích.
Šťastné a veselé prožití vánočních svátků, pohodu v rodinném kruhu a hlavně zdraví, štěstí do nového roku 2018 přeji všem kolegům, rodičům i dětem.
Třídní učitelka 3. ročníku.
V úterý dne 5. prosince 2017 proběhl na 1. stupni MZŠ školní projekt Čertí škola. Tento den neprobíhalo klasické vyučování, ale do všech předmětů byly zařazeny prvky s tématikou Milukáše a jeho pomocníků. Samozdřejmě i naši třídu navštívil Mikuláš s anděly a čerty. Chlapci a děvčata si pro ně připavili básně a písničky. Odměnou pro každého žáka byl balíček plný dobrot.
Poté jsme všichni dostali ještě nadílku ovoce a sladkostí od paní učitelky. Děti, které reprezentovaly naši třídu ve fotbalovém turnaji navíc byly odměněny adventním kalendářem se známými filmovými postavičkami.
Třídní učitelka a děti 3. ročníku.
V pondělí dne 4. prosince jsme neměli klasické vyučování v lavicích, ale v rámci výuky jsme jeli do Brna do ekologického centra Rozmarýnek na vánoční dílny spojené s programem "Vánoce našich předků". Zazpívali jsme si koledy, pověděli to nejdůležitější o lidových tradicích a pranostikách a zažili jsme úžasné dopoledne. Vyráběli jsme vánoční ozdoby ze včelího vosku, lojová jablíčka pro ptáčky, krmili jsme jak naše, tak exotická zvířátka - agamy, vyzkoušeli si věštění budoucnosti z hrníčků a domů jsme si každý odvezli voňavou, čerstvě upečenou vánočku, kterou nás všechny naučila paní učitelka plést a vyrábět.
Bylo to velmi hezké dopoledne, které se nám všem moc líbilo!!! Třídní učitelka a děti 3. ročníku.
V pátek 1. prosince 2017 se konal již tradiční odpolední Mikulášský turnaj v malé kopané mezi žáky celého 1. stupně MZŠ. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií, podle věku a tříd dětí. Naše družstvo: "3. Kometa Ždánice" musím touto cestou velmi pochválit. I když jsme nevstřelili žádný gól, skončili jsme na krásném 2. místě - byli jsme stříbrní!!! GRATULUJI!!!
Děti a třídní učitelka 3. ročníku.
V pondělí dne 20. listopadu 2017 jsme v rámci mimoškolních akcí 1. stupně MZŠ jeli na filmové představení do Kyjova. Film pro děti "Hurvínek a kouzelné muzeum" se nám velmi líbil a pro nás děti to bylo zpestření v již zaběhnutých dnech dalšího školního roku.
Děti a třídní učitelka 3. ročníku.
Dne 16. listopadu 2017 jsme se společně s ostatními žáky 1. stupně a s dětmi mateřské školy zúčastnili výchovného koncertu pod názvem "Lidové písně a žesťové nástroje". Výchovný koncert proběhl v rámci vyučování a vystoupení hudební skupiny Musica Animae se nám velmi líbilo. Zazpívali jsme si moderní i lidové písně a do programu se aktivně zapojili i přítomní učitelé a učitelky.
Děti a třídní učitelka 3. ročníku.
Naše výtvory a tvoření v pracovních činnostech a ve výtvarné výchově. Celý říjen a listopad se snažíme v těchto hodinách, které nás velmi moc baví. Jak se Vám líbí naše práce? Co říkáte, podařily se?!?
Děti a třídní učitelka 3. ročníku.
V pondělí dne 2. 10. 2017 jsme s dětmi navštívili divadlo Radost v Brně. Poprvé jsme tak absolvovali představení na malé scéně divadla Radost, kde se do divadelního představení: O nezbedné kometě – pohádka pro děti, které rády koukají na hvězdnou oblohu, zapojily i neherci - děti. Žákům 3. i 4. ročníku, se kterými jsme v Brně byli, se pohádka moc líbila a těšíme se na další kulturní obohacení naší výuky. Třídní učitelka a žáci 3. ročníku.
Není to tak dávno, kdy nás paní učitelka v pátek 30. června 2017 odměnila nejen sladkým překvapením za naše celoroční snažení v 2. ročníku, ale i krásným vysvědčením...
...Dva měsíce prázdnin utekly jako voda a už nám v pondělí 4. září začal nový školní rok. Přivítali jsme se na Slavnostním zahájení nového školního roku 2017/2018 na Kulturním domě ve Ždánicích a následně znovu zasedli do školních lavic. Jsme 13-ti člená třída, žáci 3. ročníku.
Návrat na obsah