2. A - MZŠ Ždánice - školní rok 2017 - 2018

Přejít na obsah

2. A


třídnictví:  Mgr. Michaela Slivková
V pátek 15.6. jsme vyrazili na školní výlet do Brna na hrad Veveří, kde jsme si nejprve prohlédli samotný hrad a od velmi šikovné paní průvodkyně se dověděli mnoho zajímavého z historie tohoto hradu, na nádvoří jsme si vyzkoušeli tisk na látku, namalovali jsme si sádrovou figurku, pobavili se při divadelním představení a celý výlet nám krásně ukončila plavba parníkem po brněnské přehradě.
1.6. jsme oslavili Mezinárodní den dětí také u nás ve škole. Ráno si pro nás žáci 4. třídy nachystali netradiční sportovní disciplíny na stanovištích, které rozmístili po ploše našeho školního hřiště. Moc jsme se pobavili a zároveň si zasportovali, a tak jim za přípravu tohoto dopoledne moc děkujeme. Poté jsme se dověděli něco o kynologii a členové kynologického spolku nám předvedli své vycvičené psy.
V pátek 18.5. jsme si opět vyzkoušeli naše taneční dovednosti při vystoupení na tradiční Školní akademii. Vybrali jsme si píseň se známého seriálu pro děti Pan Tau a vystoupení s buřinkami se nám moc povedlo.
20.4. jsme celé vyučování věnovali oslavě Dne Země. Prostřednictvím různých aktivit jsme  si zopakovali, co naši planetu ohrožuje a jak jí můžeme pomoci. Namalovali jsme si na silnici před školou barevnými křídami různé podoby naší planety.A nejvíce nás pobavila stanoviště, která si pro nás připravili žáci 5. třídy za pomoci paní učitelky D. Selucké. Vyzkoušeli jsme si různé pokusy, třídili jsme odpad, poznávali podle vůně bylinky a rozlišovali jsme hlasy ptáků.
V pátek 13.4. jsme se vydali do divadla Radost  na veselý příběh Astrid Lindgrenové -  Pipi Dlouhá punčocha. Představení bylo opět plné nádherných loutek a rytmických písní. A tak jsme si společně páteční večer moc užili.
Dne 1. března jsme navštívili Městskou knihovnu ve Ždánicích. Tématem besedy byly pohádky, a tak jsme mohli nové paní knihovnici Anetě Valihrachové ukázat, že známe spoustu pohádek a pohádkových postav. Zasoutěžili jsme si a zároveň si vypůjčili knihy k domácí četbě.
1. března nás děti ze 4. třídy pozvaly na divadelní představení, které si samy vymyslely a nacvičily v hodinách Literárně dramatické výchovy. Jejich vystoupení byla nápaditá a z každého vyplynulo nějaké ponaučení. Poděkovali jsme jim za krásný umělecký zážitek.
Dne 13.2. 2018 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže . Naši třídu reprezentovalo  pět děvčat – Agáta Světlíková, Klára Holešinská, Tereza Ždánská, Alexandra Rybková a Kamila Krbušková. Všem děvčatům se recitace velmi vydařila a Agátě se podařilo získat velmi pěkné druhé místo. Gratulujeme!
Zvířátka na statku
Před Velikonocemi k nám zavítali dva herci z  divadla v Hradci Králové, aby nám zpříjemnili předvelikonoční čas, a taky aby nám připomněli, jaká zvířátka na statku žijí. Všichni jsme se dobře pobavili a vystoupení si pěkně užili.
Velikonoce ve skanzenu
V pondělí 26.3. jsme se společně vydali do Strážnice, abychom doopravdy zažili  zvyky ze Slovácka od fašanku do Velikonoc jako je vynášení smrtky, nošení létečka, pletení velikonočních pomlázek, malování kraslic,otloukání píšťaliček a  šlahačka. Nechyběly zde ani tvořivé dílničky, ve kterých si děti vyrobily velikonoční záložku do knihy. Také jsme si všichni ochutnali dobroty, které se jí o velikonočním týdnu. Pro všechny děti byl výlet krásným zážitkem.
Na vánoční besídce jsme si pod naším třídním stromečkem zazpívali koledy a předali jsme si s kamarády dárečky.
Projekt „ Čertí škola“
Dne 5.12.2017 nás opět navštívil Mikuláš a jeho pomocníci s mikulášskou nadílkou.Poté jsme se celý den učili přestrojeni za čerty, anděly a dokonce i Mikuláše. Vyrobili jsme si papírové Mikuláše, naučili jsme se písničku o Mikuláši, při které jsme si i zatančili a při mnoha různých soutěžích jsme si tento projektový den užili.
Návštěva ekologického centra Rozmarýnek v Brně
Dne 4.12.2017 jsme se zúčastnili vzdělávacího pořadu s názvem „Vánoce našich předků“ V tomto příjemném prostředí nás lektoři seznámili s vánočním příběhem z Betléma, připomněli jsme si , co lidé dělají a dělávali v adventním čase, vyzkoušeli jsme si výrobu jednoduchého krmítka pro ptáčky z jablek, naučili jsme se uplést vánočku a vyrobit ozdoby z včelího vosku. Velmi jsme si užili i krmení zvířat .Celý dopolední program se nám velmi líbil.
Mikulášský turnaj v kopané
Dne 1.12.2017 se uskutečnil námi tolik očekávaný turnaj, na který se družstvo našich chlapců pečlivě připravovalo . Název „Draci „jsme ponechali z loňského roku a letos jsme s tímto názvem opravdu nezklamali.Ve všech utkáních , a to se dvěma družstvy z 1. třídy a s družstvem 2. B, jsme zvítězili ,a tak jsme si s velikou radostí přebrali odměny a medaile za 1. místo. Děvčata i paní učitelka nás za vzornou reprezentaci naší třídy velmi pochválily.
Kino Panorama
Dne 20.11.2017 jsme navštívili kyjovské kino Panorama, kde jsme viděli nový animovaný film „Hurvínek a kouzelné muzeum“. Děti si užily napínavý příběh Hurvínka, který zachránil začarované loutky.
Výchovný koncert
Dne 16.11.2017 jsme si užili výchovný koncert „Lidové písně a žesťové nástroje“ v podání žesťového kvinteta. Děti si s účinkujícími zazpívaly a zároveň si zopakovaly své znalosti žesťových hudebních nástrojů.
Ve čtvrtek 5.10. jsme navštívili brněnské divadlo Radost, kde jsme zhlédli představení Perníková chaloupka. Všichni tuto pohádku dobře známe, ale  díky krásným písničkám a loutkám v našem oblíbeném divadle jsme se  opět velmi pobavili. 
Na konci září nás navštívili naši noví prvňáčci, kterým jsme ukázali, co jsme se již za rok naučili a oni nám zarecitovali některé básničky, které už za první měsíc znají.Společně jsme si zacvičili a všichni jsme si návštěvu užili.
A už jsou z nás druháci. Sešli jsme se s naší paní učitelkou 4. září ve stejném složení jako vloni - 8 holek a 7 kluků. Po prázdninách máme plno energie, a tak jsme se pustili s chutí do práce.
Návrat na obsah