1. třída - MZŠ Ždánice - školní rok 2017 - 2018

Přejít na obsah

1. třída


třídnictví:  Mgr. Dana Horňáková
Dopravní hřiště a závěr školního roku
Poslední týden školního roku patří k těm nejlepším, už se moc neučíme a zbývá čas i na hry, povídání a vyhodnocení soutěží. Letos jsme ho měli zpříjemněný o výuku na dopravním hřišti, kde jsme si přímo v akci procvičili pravidla silničního provozu. Vše vyvrcholilo rozdáním vysvědčení a slavnostním zakončením školního roku v Kulturním domě ve Ždánicích a potom už jen hurá na prázdniny!!!! Přeji všem dětem i rodičům krásné a pohodové prázdniny plné sluníčka a děkuji za výbornou spolupráci během školního roku.
  Tř.uč. Dana Horňáková
Návštěva předškoláků, pasování na čtenáře
Ve středu 20. června se k nám přišli podívat budoucí prvňáčci. Předvedli jsme jim, co vše jsme se v 1. třídě naučili a také oni nám ukázali své znalosti. Ve škole se jim moc líbilo a už se těší na svou paní učitelku. V pátek 22. června nás čekala velká zkouška čtení, kterou jsme perfektně zvládli a byli jsme pasování na čtenáře.
Školní výlet
V pátek 15. června jsme se vydali na svůj první školní výlet na hrad Veveří. Zde byly pro nás připraveny různé atrakce, stánky s vyráběním a malováním, střelba z kuše, žonglování, výstava loutek, pohádka a prohlídka hradu. Zpáteční cesta byla zpříjemněna plavbou na parníku po Brněnské přehradě. Počasí nám přálo a my jsme si výlet skvěle užili.
Den dětí
V pátek 1.6. jsme oslavili Den dětí hrami na hřišti, které si pro nás připravila 4. třída pod vedením paní učitelky Pavlíny Netopilové. Za krásně připravené soutěže na stanovištích je moc chválíme a touto cestou jim chceme poděkovat. Po svačince následovaly ukázky kynologického výcviků psů a nakonec malý kynologický test. Tento den jsme zakončili sladkou odměnou.
Školní akademie
Letos jsme na naší školní akademii vystoupili úplně poprvé a zatančili jsme na písničku od Karla Černocha Večerníček. Vystoupení se nám podařilo a my jsme si to moc užili.
Den boje proti rakovině
Ve středu 16.5. proběhl po celé naší republice Český den proti rakovině. Z naší třídy si kytičku zakoupilo a tuto akci podpořilo 22 dětí, za což jim patří velké poděkování.
Den matek, Pohádka O řepě
Druhou květnovou neděli slavíme Den matek a ani my jsme na své maminky nezapomněli a vyrobili jim krásný dáreček s přáníčkem. V hodině českého jazyka jsme hráli pohádku O řepě. Divadelní vystoupení jsme si moc užili. Také rádi malujeme a kreslíme a naši třídu jsme si vyzdobili pěknými výkresy.
Den Země
V pátek 20.dubna probíhal na prvním stupni MZŠ Ždánice projektový den nazvaný Den Země. Nejprve se děti v první třídě  dozvěděly, kdy a proč se slaví Den Země. Také jsme si povídali o důležitosti ochrany životního prostředí, řekli jsme si, co zemi škodí, co  jí prospívá, každý žák vymyslel, jak by mohl zemi pomoci a chránit ji. Na interaktivní tabuli a na pracovních listech jsme třídili odpad do příslušných kontejnerů. Naučili jsme se písničku o třídění odpadu, přečetli jsme si text a básničku, která se vztahovala ke Dni Země, dále jsme se naučili psát velké psací D, který jsme vepisovali do obrázku zeměkoule. V matematice jsme sbírali po třídě papírky s příklady, což byly odpadky a my simulovali úklid naší planety, která řada nasbírala a správně vypočítala nejvíce příkladů, zvítězila získala sladkou odměnu. Vítězové vypočítali a nasbírali 42 příkladů, dále jsme počítali pracovní  list tzv. barevné počítání se zeměkoulí, v angličtině jsme rovněž procvičovali barvy a vybarvovali obrázek. Po svačince jsme se vydali před školu, kde jsme malovali obrázky pro naši planetu Zemi. Poslední hodinu si pro nás na školním dvoře žáci z páté třídy připravili různé pokusy, kouzla a hry. Děti z nižších ročníků pak poznávaly zvuky ptáků, zhlédly pokusy s octem, tipovaly si, co plave a neplave a následně ověřovaly, třídily ovoce a zeleninu, hádaly hmatem, jakou zeleninu či ovoce právě drží, třídily odpad, podle čichu určovaly bylinky a koření, dozvěděly se, co je newtonovská kapalina a viděly kouzlo s vodou. Tímto páťákům moc děkujeme za jejich pěkně připravené pokusy. Cílem dnešního projektového dne bylo upozornit na znečištění naší planety a vyzdvihnout důležitost její ochrany, což se hravou formou podařilo a děti si tento den ve škole užily.
Divadlo Radost
V pátek 13. dubna jsme vyrazili do brněnského divadla Radost na představení Pipi Dlouhá punčocha. Příběh plný bláznivých dobrodružství nás zavedl do školy za Tomym a Anikou, také na jarmark i na tichomořský ostrov, kde Pipi všechny zachránilapřed skutečnými piráty. Pipi si s pomocí svého opičího kamaráda pana Nilsona  dokázala poradit i s policajty a tuláky, nebála se ani opravdového tygra, kterého se jí podařilo zkrotit. Dětem i nám dospělým  se veselý příběh o Pipi a jejích kamarádech moc líbil.
Veselé zoubky
V pondělí 9. dubna jsme si projektem Veselé zoubky připomněli správnou péči o náš chrup a společně s Hurvínkem jsme se naučili správně používat zubní kartáček, plnili jsme úkoly na interaktivní tabuli, přečetli jsme si příběh o Zoubkové víle, dozvěděli jsme se spoustu důležitých informací týkající se ústní hygieny, také jsme řešili příklady na pracovních listech a slovní úlohy na téma zdravých zoubků. V závěru jsme si naše znalosti prověřili v malém kvízu. Ve výtvarné výchově jsme malovali, co je důležité pro zdravý chrup. V závěru dne byly děti odměněny balíčkem z drogerie DM, který obsahoval zubní pastu, kartáček, přesýpací hodiny, žvýkačky a informační materiál. Tento den byl pro děti nejen velmi zajímavý, ale také i poučný.
Návštěva knihovny
Začátkem měsíce dubna jsme se vypravili do naší městské knihovny na besedu Máme rádi pohádky. Děti opravdu svými znalostmi ukázaly, že pohádky znají a mají je skutečně rády. Za to si zasloužily krásnou odměnu -  záložku do knihy. Knihovnu v letošním školním roce společně navštívíme ještě jednou, kdy budeme pasováni na čtenáře. Už se moc těšíme, až si budeme moci půjčit nějakou pěknou knihu. Také děkujeme slečně Anetě Valihrachové za poutavé povídání se spoustou zajímavých aktivit pro děti.
Velikonoční učení
V týdnu před Velikonocemi jsme si připomněli tyto svátky návštěvou Skanzenu ve Strážnici a následně ve škole čtením velikonočních říkanek, psaním velikonočního přání, v matematice jsme soutěžili v počítání velikonočních vajíček, v anglickém jazyce jsme se seznámili se slovní zásobou týkající se Velikonoc, zopakovali jsme si barvy a čísla počítáním velikonočních kraslic a zahráli si hru, při níž jsme vyrobené kraslice hledali ve třídě. Velikonoční učení jsme si moc užili.
Pohádky z našeho statku
V úterý 27.3. k nám zavítalo divadélko z Hradce Králové s programem Pohádky z našeho statku. Děti se seznámily se spoustou zvířátek, která můžeme vidět na statku a také se dozvěděly, jaký z nich máme užitek, zopakovaly si řeč jednotlivých zvířátek, spolu s pejskem Voříškem vypátraly zloděje slepic a také vytrestali berana Matýska, který rád všechny trkal. Děti si s chutí zazpívali písničku od Jaromíra Nohavici Kozel. Všechny pohádky byly plné humoru, legrace, zábavy a písniček. Všichni jsme se hodně nasmáli a skvěle se pobavili.
Skanzen Strážnice
V pondělí 26.3. jsme se v tento školní rok již podruhé vydali do Skanzenu ve Strážnici, tentokrát na velikonoční pořad Fašanky, fašanky, Velká noc ide. Děti se zde seznámily s tradičními lidovými zvyky, které jsou spojovány s Velikonocemi. Mohly zhlédnout výrobu píšťalky, zatančit si s medvědem a smrtkou, ochutnat vdolky i jidáše. Také jsme se naučili písničku o Moraně, kterou jsme v průvodu se zpěvy společně s dívkami v krojích hodili do potoka. Seznámili jsme se s dřívějšími velikonočními pokrmy, poslechli jsme si, jak se dříve řehtalo na řehtačky a nechyběly ani dětské dílničky, ve kterých jsme si vyrobili záložku do knížky. Počasí nám vyšlo a všichni jsme si výlet náležitě užili.
Olympiáda v 1. třídě
Současně s Olympijskými hrami v jihokorejském Pyeongchangu probíhala malá olympiáda i v 1. třídě. V hodinách tělesné výchovy jsme utvořili dva týmy, které se spolu utkaly v několika disciplínách, např. rychlobruslení, ve slalomu na lyžích, v jízdě ve skibobu, v biatlonu. Celkově zvítězil tým děvčat a získal sladkou odměnu. V matematice děti počítaly příklady s olympijskou tématikou, ve výtvarné výchově  malovaly zážitky z právě probíhajících olympijských her, v pracovních činnostech jsme si vytvořili symbol OH bílého tygříka Soohoranga a také jsme vyráběli medaile pro naše sportovce. Po celou dobu jsme nezapomínali fandit našim sportovcům.
Recitační soutěž
V úterý 13.2. proběhla na 1. stupni MZŠ Ždánice recitační soutěž. A jak to dopadlo? V naší nejmladší kategorii diplom a odměnu za 1. místo získala Annika Machan, 2. místo patřilo Adélce Konečné a na 3. místě skončil Lukášek Vrbík. Všem recitátorům blahopřeji a děkuji za pěkný kulturní zážitek.
  Tř. uč. Dana Horňáková
Pololetní vysvědčení
Ve středu 31.1. jsme dostali své první vysvědčení a měli jsme z něj všichni velkou radost. Také už se pomalu těšíme na jarní prázdniny, které budou následovat.
Všem prvňáčkům přeji hodně úspěchů i v druhém pololetí. Tř. uč. Dana Horňáková.
Jóga v hodině tělesné výchovy, Zima čaruje
V hodině tělesné výchovy jsme se skvěle protáhli a udělali něco pro zdraví cvičením jógy a protahovacích cviků na velkých míčích. Také jsme během měsíce ledna vytvořili spoustu krásných zimních obrázků, proběhlo i poslední pasování dětí na písaře a v hodině angličtiny jsme si zahráli divadlo s maňásky kocoura Otto a myšek, které se jmenují Ruby a Spike.
Vánoční besídka a koncert, strom pro zvířátka
V posledním týdnu roku 2017 proběhla v naší třídě vánoční besídka spojená s rozbalováním dárečků , zpíváním koled a ochutnávkou cukroví. Na koncertě v KD jsme se díky krásnému vystoupení žáků ZUŠ naladili na okouzlující vánoční atmosféru a mohli si poslechnout v jejich podání spoustu vánočních koled a skladeb zahrané na různé hudební nástroje. Nezapomněli jsme ani na zvířátka v lese a vydali se jim nazdobit vánoční strom mrkvemi, jablíčky, lojovými koulemi a dalšími dobrotami.  
Všem dětem i rodičům přeji krásné prožití vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví v novém roce 2018.
Tř. uč. Dana Horňáková
Radujme se, veselme se
Název předvánočního pořadu ve strážnickém skanzenu nám všem jistě připomene slova krásné vánoční koledy Den přeslavný jest k nám přišel, v němž má býti každý vesel, radujme se, veselme se v tomto novém roce…Za tímto účelem, abychom si připomenuli Vánoce a zvyky s nimi spojené, jsme se do Muzea vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici vydali i my. Celý program představoval adventní a vánoční tradice na Slovácku z přelomu 19. a 20. století od adventu do svátku Tří králů. Vánoční pořad, který si pro nás Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy připravilo, se nám moc líbil. Strávili jsme zde krásné a velmi příjemné chvíle, které v nás vyvolaly tu nezaměnitelnou a kouzelnou sváteční vánoční atmosféru plnou radosti, lásky a štěstí, kterou jsme si odnesli s sebou do našich domovů.
Mikulášský turnaj v kopané, Čertí škola
V pátek 1.12. uskutečnil tradiční Mikulášský turnaj v kopané. Naše třída se ho zúčastnila poprvé a  do hry postavila dva týmy: Rychlé šípy a Ohnivé draky. Oba týmy hrály s velkým nasazením a zápalem pro hru. Gratuluji k pěknému 3. a 4. místu.
V úterý 5.12. se uskutečnil projekt Čertí škola. Celý den probíhala výuka na čertí téma. Ve čtení jsme četli text o čertech, psali čertí diktát, hráli čertí bingo se slovy a čertí domino, v matematice jsme si zahráli na čertího početního krále, ve skupinkách jsme hráli čertí běhanou a počítali pekelné příklady. V angličtině jsme procvičovali slovíčka a zpívali Mikulášskou písničku. Nakonec jsme si vyrobili i malého čertíčka. V tento den k nám zavítala i vzácná návštěva. Přišel Mikuláš se svou družinou. Za básničky a písničky, které jsme měli pro ně připraveny, jsme obdrželi sladkou odměnu v podobě perníků. V čertí škole se nám moc líbilo a tento den jsme si skvěle užili.
Oslava Zetíkových narozenin, naši první písaři perem
V hodinách prvouky jsme se zabývali tématem oslavy v rodině. Mezi ně patří oslava narozenin. Učili jsme, jak se chovat na takové oslavě, jak popřát oslavenci, jak se obléct na oslavu a také jsme si zkusili nachystat na narozeninovou oslavu malé občerstvení v podobě jednohubek. Děti také namalovaly narozeninový dort, svou rodinu, přinesly si fotky z rodinných oslav, které popisovaly. Naučili jsme se také narozeninové písničky a popřáli jsme našemu kamarádu Zetíkovi k jeho narozeninám. Děti pro něj vyrobily i krásná přáníčka a obrázky. Den oslavy Zetíkových narozenin jsme si skvěle užili a naše pohoštění jsme nabídli i dětem z dalších tříd.
Další takovou událostí v naší třídě je pasování na písaře perem. Už máme 11 prvních písařů. Gratuluji. 
Koncert "Lidové písně a žesťové nástroje", návštěva filmového představení" Hurvínek a kouzelné muzeum"
Ve čtvrtek 16.11. jsme se zúčastnili výchovného koncertu, ve kterém jsme se seznámili se žesťovými nástroji a zazpívali si spoustu pěkných lidových písní. V pondělí 20.11. jsme vyrazili do Kina Panorama v Kyjově na filmové představení plné dobrodružství a oživlých loutek s názvem "Hurvínek a kouzelné muzeum". Obě tyto pěkné akce se nám moc líbily a také  jsme si je skvěle užili.
Z hodin prvouky a výtvarné výchovy
V hodinách prvouky jsme probírali ovoce a zeleninu. Při té příležitosti jsme si udělali její výstavku, poté jsme si vymodelovali ovoce a zeleninu z plastelíny a roztřídili ovoce a zeleninu na pracovním listu. Dále jsme se učili rozeznávat listnaté a jehličnaté stromy. Vyrazili jsme tedy na školní pozemek, kde nám tyto stromy rostou, abychom se je lépe naučili rozeznávat. Nasbírali jsme si zde i krásně zbarvené podzimní listy, které jsme následně využili ve výtvarné výchově. V pátek 10. listopadu jsme si připomněli svátek sv. Martina, který dle pranostiky přijíždí na bílém koni. Na toto téma jsme pracovali i v hodinách českého jazyka, matematiky a v pracovních činnostech, kdy jsme si svatomartinského koně vyrobili.
Návštěva knihovny
Koncem měsíce října jsme se spolu se Zetíkem vydali na návštěvu Městské knihovny ve Ždánicích. Paní Marie Wolfová nás seznámila s tím, jak se  správně zachází s knihou, dozvěděli jsme se, jak jsou knihy v knihovně seřazeny a také jsme se seznámili s pojmy spisovatel a ilustrátor. Podívali jsme se na krátkou pohádku o kocourku Mikešovi od Josefa Lady a vypůjčili jsme si společně do třídy knihu pohádek. Děkujeme paní Wolfové za pěkné povídání.  Ve výtvarné výchově jsme si vyrobili krásné indiánské čelenky a namalovali jsme deštivé počasí.
Projekt Barevný týden
V týdnu od 9.10. do 13.10. probíhal v 1. třídě v rámci dopravní výchovy projekt s názvem ,,Barevný týden“. V prvouce se děti seznamovaly s pravidly správného chování chodce v silničním provozu. Učili jsme se poznávat dopravní značky a druhy dopravních prostředků. Vysvětlili jsme význam barev na semaforech a také význam pestrého oblečení v dopravě. Děti přišly každý  den oblečeny v jedné, dobře viditelné barvě. Ve výtvarné výchově děti malovaly ve skupinách nejpestřeji oblečeného školáka a dopravní prostředky .V tělesné výchově si zahrály hry s dopravní tématikou - např. Na autíčka, Autobus, Řidič a automobil, Červená, zelená a mnoho dalších. Také jsme si vyzkoušeli pomoc nevidovému a děti si ve dvojici vyzkoušely, jak se cítí nevidomý chodec v silničním provozu. V pracovních činnostech jsme vytvořili model okolí školy a v hudební výchově jsme si zazpívali píseň Křižovatka na náměstí. Závěrem bych chtěla poděkovat všem rodičům dětí z 1. třídy za výbornou spolupráci při projektu.
        Tř.uč. Dana Horňáková
Vycházka v okolí školy
V pondělí 9.10. jsme se díky krásnému počasí mohli vydat na naučnou vycházku v okolí školy. Ukázali jsme si významné budovy, které se zde nacházejí.Také jsme věnovali pozornost dopravním značkám a správnému chování chodce v silničním provozu. Zpestřením vycházky bylo pozorování malé veverky při hledání potravy v okolí mateřské školy.
Prvňáčci v Radosti
Ve čtvrtek 5.10.2017 jsme společně s druháky vyrazili na divadelní představení Perníková chaloupka aneb "Jenom jako". Příběh o tatínkovi dřevorubci, o Jeníčkovi a Mařence, kteří zabloudí v lese a dojdou k perníkové chaloupce, v níž bydlí Ježibaba a Ježidědek, děti dobře znají, ale v podání herců divadla Radost byla trochu jiná. Humorné zpracování pohádky se dětem líbilo a co hlavně, vůbec se nemusely bát, protože všechno bylo " jenom jako". Tuto naši první návštěvu tak velkého a krásného divadla jsme si náležitě užili a zvládli jsme ji na výbornou.

Poznáváme školu a učíme se základním pravidlům chování ve škole
V průběhu tohoto týdne jsme se byli podívat, jak se učí naši spolužáci z 2., 3. a 4. třídy. Viděli jsme, kolik toho už umí a něco jsme se od nich přiučili. Ve druhých třídách právě probírali dopravní prostředky, ve třetí třídě žáci pracovali s mapou České republiky a ve čtvrté třídě jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o planetách naší sluneční soustavy. Ve všech třídách se nám moc líbilo a už se těšíme, až se také naučíme číst, psát a počítat. Další zastávka byla v ředitelně, kde nás pan ředitel František Markus a paní zástupkyně Lenka Kopřivová seznámili s náplní jejich práce. Nevynechali jsme ani sborovnu na 2. stupni a kancelář paní ekonomky Blanky Gavendové. V hodinách prvouky jsme se seznámili s pravidly slušného chování ve škole a svým podpisem jsme stvrdili, že je budeme dodržovat. Zkusili jsme si vytvořit z klubíčka vlny jednu velkou pavučinu, na které jsme si ukázali, že každý z nás je pro třídní kolektiv důležitý a bez něj by se vlákna pavučiny poničila. Ve výtvarné výchově si každý žák otiskl svou dlaň na plakát Strom naší třídy a zároveň namaloval pravidlo, které je důležité ve škole dodržovat a prezentoval ho před třídou.
Zahájení školního roku
Tak to jsme my, prvňáčci! 4. září jsme se stali školáky a  po slavnostním přivítání v Kulturním domě ve Ždánicích  jsme poprvé zasedli do školních lavic. Během prvního týdne nás zde čekalo spoustu nových věcí a poznatků. Měli jsme již čtení, psaní, počítání, hudební výchovu, angličtinu i pracovní činnosti. Zatím se nám tu líbí a jsme spokojeni. 
Návrat na obsah