7. A - MZŠ Ždánice - školní rok 2016 - 2017

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

7. A


třídnictví:  Mgr. Lenka Procházková
Den dětí - 5. 6.
Tak ten jsme si užili. Učitelé pro nás připravili soutěže v netradičních disciplínách (skákání v pytli, hod ringo kroužky, kuželky, přenášení míčku na ping. pálce, jízda s kolečky apod.) Každý soutěžil sám za sebe, a tak se nám podařilo získat několik diplomů:
Natálie Molešová  - 1. místo - hod na cíl
Natálie Horňáková
Anna Kuthanová
Matyáš Daněček - 2. místo - kuželky
Tomáš Škrhák -   1. místo - skákání se zátěží
Marek Strmiska - 1. místo - kuželky
                         1. místo - balancování s míčkem na pálce
                         2. místo - skákání v pytli
Na závěr nás čekala sladká odměna od paní učitelky.
Školní výlet - 26. 5.
Cílem našeho školního výletu se stal zámek Vranov nad Dyjí, kde bohužel v současnosti probíhá částečná rekonstrukce venkovního obvodového pláště. To nám ale nevzalo dojmy z krásných vnitřních prostor. Po přesunu do Znojma jsme se na chvíli ocitli v hluboké historii, a to díky návštěvě zdejšího podzemí. Zajímavá místa města jsme zhlédli při projížďce turistickým vláčkem. A pak už jenom na zpáteční cestě nákup dárků v Olympii Brno.
Školní akademie - 19. 5.
Na letošní školní akademii jsme se představili s číslem Ze života lidojedů složeným ze scének i tance. Černá barva na obličeji, paruky, černé oblečení, to vše bylo velkou výhodou pro stydlivé. Nikdo je nepoznal. Chybičky se skryly a byly anonymní.
Den Země - 9. 5.
Výuka v tento den probíhala neobvyklým způsobem. Tentokrát si ji totiž pro nás připravili žáci devátého ročníku spolu s paní učitelkou Evou Freiwaldovou a panem učitelem Pavlem Frajem. Naše třída postupně navštívila 9 stanovišť, na kterých plnila různé úkoly, jak vědomostní, tak dovednostní. Úkoly se týkaly poznávání rostlin, plodů, dřevin, živočichů, odpadového hospodářství apod.
Divadelní představení 27. 4.
K velké radosti všech jsme navštívili divadlo Polárka v Brně, kde jsme zhlédli hru Český středověk. Herci nám umožnili nahlédnout zpět do minulosti přiblížením historických událostí, ale tentokrát s nadsázkou a humorem, bez nudného výčtu dat a jmen.
Jak jsme se ve volných chvílích bavili v chatě.
Lyžařský kurz
Tentokrát se konal ve dnech 19. 3. až 24. 3. 2017. Jak se nám dařilo na sněhu, můžete vidět na přiložených fotografiích.
Recitační soutěž
V letošním školním kole Soutěže dětských recitátorů zastupovala naši třídu Eliška Rosotová, která zde přednesla prozaický text. Děkujeme jí za vzornou reprezentaci třídy a zároveň jí přejeme úspěchy v další dramatické činnosti.
Staronová spolužačka
Po půlroce stráveném z rodinných důvodů v dubňanské základní škole se k nám do třídy počátkem ledna vrátila naše spolužačka Pavlína Horváthová z Lovčic. V současné době tedy tvoří náš třídní kolektiv 10 děvčat a 9 chlapců. Pavlíně přejeme, aby se jí u nás ve třídě, potažmo ve škole, líbilo a dařila se jí školní práce.
Hodina němčiny jinak
10. ledna jsme navštívili městskou knihovnu, kde proběhla netradiční výuka německého jazyka. Tématem byl německý spisovatel, autor dobrodružné literatury, Karel May. Měli jsme možnost seznámit se se životem a literární tvorbou tohoto významného tvůrce.
Mik, Miku, Mikuláš...
Opět po roce jsme ve škole, potažmo v naší třídě, přivítali svatého muže se svou družinou. Jeho návštěva byla pro nás všechny příjemným zpestřením běžného školního dne. I když některé z nás vyzval Mikuláš k pokání za naše činy (zlobení, zapomínání pomůcek, apod.) a někdo také skončil v čertově pytli, tak po zazpívání písničky jsme stejně všichni dostali sladkou odměnu.
Vánoce ve škole
Čtvrtek 22. prosince byl naším posledním školním dnem v daném kalendářním roce. Všichni jsme byli šťastní, že se už nezadržitelně blíží ten nejkrásnější den v roce - Štědrý den. Generálkou před ním nám bylo posezení u vánočního stromku v naší třídě, předávání dárků našim kamarádům a zpívání koled za hudebního doprovodu Matyáše Daněčka. Poté jsme se přemístili do kulturního domu, kde jsme si vyslechli nádherný koncert v podání žáků ZUŠ.
Minigalerie třídy 7. A
V hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností jsme malovali a tvořili seč nám síly a naše schopnosti stačily. Pod našima šikovnýma rukama vznikly obrázky na téma: bláznivý obličej, barevné spektrum, paní Zima a Ledový muž, podzimní strom, vánoční hvězda, adventní věnec a další.
Beseda - Akce K
V rámci projektu Příběhy bezpráví ve škole proběhla beseda s PhDr. Radomírem Malým, historikem zabývajícím se církevními dějinami, a také projekce filmu Akce K. Tématem bylo pronásledování církevních představitelů v padesátých letech minulého století a celkové postavení církve v tehdejší společnosti.
Stromy s pamětí
V pátek 9. září měla naše třída tu čest zúčastnit se slavnostního sázení dvou lip v areálu místního koupaliště. Tato akce proběhla v rámci projektu ,,Stromy s pamětí", který podporuje starostka obce Ratíškovice a senátorka, Ing Bc. Anna Hubáčková. Tato spolu s představiteli našeho města nám objasnila důležitost ekologického chování a poté jsme všichni společnými silami stromy zasadili.
Už to začalo!
Nový školní rok 2016/2017 jsme začali v počtu 18 žáků. Třídní kolektiv tvoří 9 chlapců a stejný počet děvčat. Letos jsme do týmu přibrali novou spolužačku, Lenku Kolářovou, která k nám přišla ze Šumperku. Doufáme, že se jí u nás a s námi bude líbit. Těšíme se, že všichni společně pronikneme do tajů přírodních věd v hodinách matematiky, zeměpisu či fyziky a do tajů humanitních věd během hodin dějepisu, jazyků a že si rozšíříme své obzory. O svém kraji, městě se dovíme spoustu zajímavostí v novém předmětu - regionální výchova.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky