5. třída - MZŠ Ždánice - školní rok 2016 - 2017

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

5. třída


třídnictví:  Mgr. Dagmar Selucká
Školní výlet - 19. června 2017 Kovozoo Staré Město, Archeoskanzen a Živá voda v Modré
Oslava dne dětí proběhla 5. června soutěžemi v netradičních sportovních disciplínách mezi páťáky, šesťáky a sedmáky na školním hřišti. Po soutěžním klání jednotlivců si dívky mezi sebou zahrály vybíjenou a hoši kopanou. Následoval koncert Vývoj světové rockové hudby v gymnastickém sále.
Předlohou pro naše představení na školní akademii v letošním roce nám byl televizní pořad Tajemství těla. Připravili jsme si náš speciální díl z páté třídy, protože jsme se o lidském těle učili i v hodinách Člověk a jeho svět. Bavilo nás vymýšlení i samotné hraní, užili jsme si poučení i legraci.
Vodácký kurz v kempu Krkavec ve Veselí nad Lužnicí - 22.5. - 26. 5. 2017
V úterý 9. května jsme nezasedli jako obvykle do lavic, ale shromáždili se v tělocvičně, abychom zahájili projektový den připravený k příležitosti Dne Země. Naši starší spolužáci z 9. ročníku na nás čekali na svých stanovištích věnovaných různým tématům - hmyzu, bylinkám, ovoci, vzduchu, psům, vodě, dřevu, odpadkům, obilninám a luštěninám, my jsme plnili připravené úkoly, dozvěděli jsme se nové vědomosti, vyzkoušeli si zajímavé pokusy. Zároveň jsme získávali nějaké ty bodíky do soutěže mezi třídami a na závěr jsme i my hodnotili nejlepší stanoviště. Nutno říct, že všechna byla pečlivě přichystaná, příprava stála jistě nemalé úsilí jak žáky, tak i dohlížející učitele. Nicméně i my se můžeme pochlubit, protože skupina 5. B získala první místo a 5. A třetí místo mezi třídami. Nejlépe oceněné stanoviště byl "Vzduch", autoři všechny zaujali zajímavými pokusy. 
Před Velikonocemi jsme se zúčastnili výchovného koncertu a zaposlouchali se do známých a pro nás někdy i neznámých českých i světových muzikálových a filmových melodií.
Práce páťáků z hodin Pracovních činností a Výtvarné výchovy.
Ve čtvrtek 20. dubna jsme se vydali do Mikulčic navštívit Slovanské hradiště. Zúčastnili jsme se prohlídky expozice památníku, poté na nás čekala soutěž O Mojmírův poklad. I když bylo chladno a větrno, od soutěžení nás to neodradilo, ba ani od výstupu na vyhlídkovou věž. Vyzkoušeli jsme si také čtení a psaní hlaholice na tabulkách. 
13. února na 1. stupni proběhla recitační soutěž. Všichni účastníci zaslouží pochvalu, vítězům gratulujeme.
28. března jsme se vydali do Brna do divadla Polárka, kde jsme zhlédli krásné představení Robinson Crusoe. Divadlo je sice malé, ale útulné a o legraci nebyla nouze. 
Letos jsme si výuku předmětu Člověk a jeho svět zpestřili mnoha názornými ukázkami. Ale tato stála zato.
Do soutěže Českého zahrádkářského svazu "Zelenina plná vitamínů"jsme vyráběli metodou kašírování vitamínový klobouk a hlavu zeleninového panáčka. 
Ve výtvarné výchově jsme pracovali s geometrickými obrazci.
Zúčastnili jsme se zahájení letošní tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita pro potřebné. Využili jsme příležitosti a požádali o fotografii přítomné velbloudy. Kdo ví, kdy se zase podívají do Ždánic.
Poslední školní den roku 2016 byl ve znamení loučení se starým rokem, rozdáváním dárečků, ale mnoha přání f´do toho roku nového. Děkujeme všem účinkujícím ze ZUŠ i jejich učitelům za krásný umělecký zážitek.
Vánoční besídka v 5. třídě - 19.12.2016 - Děti si připravily svůj program, ochutnávali jsme přinesené cukroví a popíjeli tu nejlepší ovocnou šťávu.
I k nám do třídy zavítala po roce návštěva z nebe i s pomocníky z pekla. Někteří měli namále, přesto i nadále zůstáváme v nezměněném počtu. Dokonce jsme dostali od andělů i sladkou nadílku. Děkujeme a těšíme se na svatého Mikuláše a jeho pomocníky i napřesrok. 
Žáci 5. třídy se zúčastnili společně se zástupci 4. třídy florballového turnaje, který se konal 24. listopadu 2016 v Hodoníně v ZŠ Očovská. Nepodařilo se jim sice umístit, ale užili si sportovní atmosféru.
Vyhlášení vítězných obrázků v soutěži "Moje oblíbená historická postava" - na třetím místě se umístil Václav Reysík s obrázkem Přemysla Oráče, na druhém místě Radim Halačka s obrázkem svatého Václava, na prvním místě Denisa Nováková a Ágnes Bednaříková s portrétem Tomáše Bati. Děkujeme za pěkné ceny a umístěným gratulujeme. 
Ve výtvarné výchově jsme zpracovávali téma "Moje oblíbená historická postava". Jak jsme se se zadáním popasovali můžete zhlédnout na fotografiích. Tímto jsme se zúčastnili soutěže výtvarných prací na dané téma, která probíhá v místní knihovně ve Věteřově v rámci besedy se spisovatelkou Naďou Horákovou pod názvem "Ženy v brněnské minulosti" v rámci projektu " Napříč časem v dílech regionálních autorů".  Za spolupráci děkujeme paní knihovnici Monice Urubkové. 
V pátek 23.9.2016 někteří naši spolužáci vyjeli do Kyjova do kina Panorama, kde si společně užili film "Lovecká sezóna: Strašpytel".
V pátek 9. září jsme si vyšli k Hubertovi. Trošku jsme si zavzpomínali na prázdniny, opekli si buřty a hodně jsme se nasmáli při "Smíškovi" a jiných hrách. 
V pátek 16. 9. jsme se zúčastnili sázení stromů v rámci projektu MASK Kyjov "Stromy s pamětí" pod záštitou paní starostky z Ratíškovic Ing. Bc. Anny Hubáčkové. Nové lípy budou poskytovat stín v prostorách koupaliště. Někteří z nás přiložili také ruku k dílu.
1. září 2016 začínáme jako páťáci v počtu 27 dětí. Zvykáme si v novém prostředí, seznamujeme se s novými spolužáky z Nechvalína i s novými učiteli. 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky