4. třída - MZŠ Ždánice - školní rok 2016 - 2017

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

4. třída


třídnictví:  Mgr. Dana Horňáková
Konec školního roku
Konec školního roku patří mezi nejkrásnější období. Už se těšíme na prázdniny a hlavně ve škole se nezkouší. Co se tedy děje v naší třídě? Např. hrajeme deskové hry nebo se jdeme zabavit na hřiště. Letos jsme  byli s paní učitelkou  i v cukrárně na zmrzlině a hlavně každý rok vyhodnocujeme třídní soutěže. Celý rok děti sbírají hvězdičky za aktivitu a plnění úkolů, dále máme soutěž skupin ve skupinových pracích, také mezi sebou soutěží holky a kluci a poslední soutěží byla soutěžZdoláváme nejvyšší světová pohoří. Děti za odměnu dostávají sladkosti, drobné hračky a předměty. Mezi velmi úspěšné žáky, kteří se na prvních místech objevovali téměř ve všech soutěžích, patří Tomáš Hromek, Marek Zelinka, Samuel Hanzlík,  Dominik Bowers, Kamila a Terezka Tomášovy, Kristýnka Plachá, Kristýnka Maršálová, Kristýnka Strmisková. Knižní odměnou za práci pro třídní kolektiv byly ve třídě odměněny dvě dívky Kristýnka Plachá a Kristýnka Strmisková, v kulturním domě pak převzaly knižní odměnu za snahu, vzorné chování a přípravu na výuku Klárka Rybková a Kristýnka Strmisková. Chtěla bych pogratulovat 12 dětem za výborný prospěch a 21 dětem za vyznamenání. Děkuji všem rodičům za výbornou spolupráci po celé 4 roky a přeji všem dětem ze 4. třídy  a jejich rodičům krásné prázdniny plné sluníčka, zábavy a pohody a také hodně štěstí a úspěchů v 5. třídě. Vaše p.uč. Dana Horňáková
Cyklovýlet na Jalový dvůr
Ve čtvrtek 15.6. 2017 jsme v 15 hod. vyrazili od MZŠ Ždánice na Jalový dvůr. Tentokrát na kolech. Této akce se zúčastnilo 22 dětí, které se vydaly společně s paní učitelkou, s paní vychovatelkou H. Košutovou a panem Punčochářem a  za doprovodu 4 dalších maminek na Jalový dvůr na kole. Všichni byli moc šikovní a trasu zvládli bez obtíží. Další dvě děvčata za námi přijela autem. Večer jsme strávili opékáním špekáčků, zpěvem, tancem, hraním míčových her, přetahované a po setmění hraním her a malou diskotékou ve společenské místnosti. Krátce po 23. hodině jsme po večerní hygieně a sprchování zalehli do postýlek a záhy jsme usnuli. Celou noc nás ostražitě hlídali psi Emy a Andy, kterým jsme během dne házeli klacek či míč a oni nám ho vždy s radostí přinesli.  Ráno nás čekal bohatý program. Seznámili jsme se s chodem farmy, poslechli jsme si přednášku s péčí o koně a sami jsme se o koníky postarali. Koníky Miu a Shelby jsme čistili, hřebelcovali, upletli jim copánky, osedlali jsme je a nakonec za odměnu jsme se na nich povozili. Po obědě jsme se vydali zase zpět do Ždánic a jak jinak než na kole. Počasí nám vydrželo do samého konce a my jsme se domů vrátili plní dojmů a krásných zážitků.
Soutěž Kamarádi knihovny
Stejně jako vloni i letos jsme se zapojili do soutěže Kamarádi knihovny. Poctivě jsme každý měsíc řešili otázky, které si pro nás pravidelně připravovala a vyvěšovala na webu Městské knihovny Ždánice paní Marie Wolfová. Navštěvovali jsme  knihovnu, kde jsme si půjčovali  knížky a také jsme vytvořili dva časopisy o dění v naší třídě. Za vše jsme získali 789 bodů a zvítězili jsme! Výhrou byl putovní pohár a jahodový dort. Oceněni byli také nejlepší čtenáři ze čtvrté a páté třídy. Nejvíce bodů pro naši třídu získala Terezka Tomášová a nejvíce knih přečetla Terezka Konečná. K pěknému úspěchu všem dětem ze 4. třídy gratuluji a věřím, že se do soutěže zapojí i příští rok a kniha i do budoucna bude jejich dobrým kamarádem. Tř. uč. Dana Horňáková
Školní výlet na Macochu a Děn dětí
V úterý 30. května jsme vyrazili na dlouho očekávaný školní výlet do Punkevních jeskyní a na Macochu. Kolem půl desáté jsme dorazili na Skalní mlýn a odtud jsme se po malém občerstvení vydali vláčkem k Punkevním jeskyním. Vyjeli jsme lanovkou na Macochu. Zde jsme nahlédli do 138  m hluboké propasti. Po nákupu dárečků a pauze na oběd jsme navštívili Punkevní jeskyně, kde jsme obdivovali krásu krápníkových útvarů a svezli se na lodičkách po říčce Punkvě. Školní výlet se nám díky slunečnému počasí velmi vydařil a my jsme si ho náležitě užili.
V pondělí 5. června jsme oslavili Den dětí soutěžemi na hřišti. Změřili jsme síly s našimi kamarády ze 3. třídy na fotbalovém hřišti a po sladké odměně a svačině nás čekal hudební pořad Písničkový kolotoč, který byl nejen poučný, ale i plný pěkných písniček, které jsme si mohli spolu s interprety společně zazpívat. Den dětí jsme zakončili tanečním rejděním v gymnastickém sále. Celý den byl úžasný a my jsme si to skvěle užili.
Školní akademie
V pátek 19. května proběhla v KD Ždánice školní akademie. Pokusili jsme se o taneční vystoupení s prvky STREET DANCE, které jsme si hodně užili.
Zájezd na plavání, Den boje proti rakovině
V úterý 9.5. jsme vyrazili společně s dětmi z 1. třídy na plavecký bazén do Bučovic, kde jsme si to všichni parádně užili. Na závěr nechybělo ani malé občerstvení v bufetu. Ve středu 10.5. proběhl po celé republice Den boje proti rakovině. Do naší školy zavítali studenti z Gymnázia Bučovice, kteří šířili v tento den osvětu mezi lidmi a zakoupením květinky jsme mohli přispět na léčbu této nemoci. Celá naše třída přispěla zakoupením celkem 30ti květinek.
Návštěva Slovanského hradiště v Mikulčicích
V návaznosti na učivo předmětu Člověk a jeho svět, kde probíráme historii počínající pravěkem přes Sámovu říši, Velkou Moravu a počátky Českého státu až po období vlády Habsburků, jsme se vydali navštívit významné hradisko z období Velké Moravy do Mikulčic. Zde jsme si zdokonalili své znalosti získané ve škole a rovněž jsme si je následně ověřili v soutěži O Mojmírův poklad. Mohli jsme si také vyzkoušet psát hlaholicí do plastelínové podložky nebo do voskových destiček pomocí rydla zvaného stylus. Někteří odvážlivci také  spolu s paní učitelkou vystoupali na místní rozhlednu a pokochali se výhledem do krásného okolí. V hodinách výtvarné výchovy jsme také vytvořili plakáty k probíranému učivu, z plastelíny jsme vymodelovali archeologické nálezy a zkoušeli jsme si psát hlaholicí či vymyslet královskou pečeť našeho městečka.
Projekt Velikonoce
Stalo se již tradicí, že před velikonočními prázdninami probíhá na 1. stupni MZŠ Ždánice projektová výuka na téma Velikonoce. Děti mají tuto výuku rády, protože se učíme trochu jinak než obvykle a co hlavně, v tento den nepíšeme žádné testy a nezkoušíme. Soutěžíme a hravou formou procvičujeme probrané učivo, zpíváme, povídáme si a vyrábíme.
Krásné prožití velikonočních svátků a bohatou pomlázku přeje p. uč. Dana Horňáková.
Filmové a muzikálové melodie
V úterý 11.4. jsme se zúčastnili hudebně vzdělávacího pořadu, ve kterém zazněly krásné filmové a muzikálové melodie. Děti si mohly zazpívat spoustu písniček na mikrofony, nejprve se ostýchaly, ale postupně se jich přidávalo více a více a pěkně si to užily. Gymnastickým sálem se nesly tóny pohádkových písní Dělání, Statistika, Pod dubem, za dubem, Včelka Mája, ale i písní z muzikálů jako např. Noc na Karlštejně a mnoho dalších.
Naše soutěže
V měsíci březnu jsme se zapojili do několika různorodých soutěží. Za zmínku stojí soutěž k 300. výročí narození Marie Terezie, kterou vyhlásilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského Praha. Toto téma je nám blízké, neboť v předmětu Člověk a jeho svět právě probíráme historii. Za naše pěkné obrázky se nemusíme vůbec stydět. Také jsme si prověřili své matematické znalosti v soutěži Klokánek. Na prvním místě z naší třídy se umístil Dominik Bowers, druhý byl Jakub Marhefka a třetí  Milan Greša. Gratulujeme! Některá děvčata se zapojila se svými obrázky do soutěže " O nejkrásnější velikonoční vajíčko". Paní Marie Wolfová si v rámci besedy připravila pro děti soutěž z regionálních znalostí - Můj rodný kraj, která bude vyhodnocena v měsíci květnu. Nakonec jsme se zapojili i do literární soutěže Jak vyrůstám s knihou. Děti psaly příběh o své oblíbené knize nebo literárním hrdinovi, jak je ovlivnil, co nového se díky knize naučily, jak s knihou povyrostly.
Beseda v knihovně
Ve středu 8.3. jsme navštívili naši knihovnu, abychom se seznámili s významnými osobnostmi naší obce. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí ze života Jakuba Vrbase, řídícího učitele obecní školy ve Ždánicích a zakladatele Vrbasova muzea, také o majiteli zámku a zámecké vily Dr. Eduardu Seidlovi a o mnoha dalších. Za pěkné a poutavé vyprávění děkujeme paní Marii Wolfové. Rovněž jsme se i letos zapojili do soutěže kamarádi knihovny a vytvořili jsme dvě čísla našeho třídního časopisu Čtvrťáček.
Recitační soutěž, Divadelní představení "Limonádový Joe"
13.2. proběhla na 1. stupni MZŠ Ždánice recitační soutěž. Naši třídu reprezentovala Terezka a Kamilka Tomášová, Kristýnka Plachá, Anetka Boháčková, Kristýnka Strmisková a Dominik Bowers, kterému se podařilo vybojovat pěkné 3. místo. Gratuluji a všechny recitátory chválím za krásný přednes textů a děkuji za pěkný kulturní zážitek. Dalším kulturním zážitkem pro nás všechny bylo divadelní představení Limonádový Joe v divadle Radost v Brně, na který jsme vyrazili společně se žáky 3. třídy ve čtvrtek 16.2. 2017. Divadelní představení nás jako vždy nezklamalo, pěkné herecké výkony, kostýmy i písničky pobavily každého diváka.
Ovoce do škol
Ve čtvrtek 9.2. 2017 zavítala na naši školu firma Ovoce a zelenina do škol s doprovodným programem pro děti.
 Formou divadla s veselým maskotem Mrkvounem nás seznámila s tím, proč je důležité jíst ovoce a zeleninu, jaké vitaminy a prospěšné látky obsahují ty nejznámější druhy ovoce a zeleniny. Děti si zazpívaly, zatančily i zasoutěžily. Za správně zodpovězené otázky a splněné úkoly děti dostávaly malé odměny v podobě ovoce a zeleniny spolu s magnetkami či obrázky. Na závěr jsme se s Mrkvounem všichni vyfotili.
Hrajeme divadlo
V prvním pololetí tohoto školního roku měly děti volitelný předmět Literárně dramatická výchova, ve kterém s paní učitelkou Dagmar Seluckou secvičily čtyři divadelní představení. Děti si představení vymyslely samy, připravily si také rekvizity a kostýmy a 1.února sehrály vystoupení před mladšími diváky z 1.,2. a 3. třídy. Jak se jim představení podařila? No, určitě to nebylo lehké zahrát divadlo tak, jak to zvládnou na jevišti profesionální herci, ale musím říct, že děti to zvládly skvěle. Všechna představení byla pěkná, nápaditá, humorná i poučná. Všem dětem i paní učitelce patří poděkování.
Pololetní vysvědčení
31.1.2017 jsme rozdali vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2016/2017. Z naší třídy prospělo s vyznamenáním 22 dětí a 15 z nich mělo samé jedničky. Blahopřeji jim k pěknému vysvědčení a přeji hodně úspěchů v novém pololetí. Také jsme vyhodnotili soutěž Cestujeme po Evropě, ve které zvítězila Kristýnka Strmisková, o druhé místo se dělí Anetka Boháčková a Kamilka Tomášová, na třetím místě byl Mareček Zelinka. Výhercům gratuluji.
Vycházka do lesa
5.1.2017 jsme se vydali v rámci třídnické hodiny na vycházku do lesa, abychom přinesli zvířátkům v zimním období nějakou potravu. Doufáme, že jim naše pamlsky v podobě jablíček, mrkví, oříšků, loje a různých semínek budou chutnat. Nechyběla ani pořádná koulovačka, kterou jsme si náležitě užili.
Tříkrálová sbírka 2017
3. ledna jsme opět plni dojmů z vánočních svátků zasedli do školních lavic a popřáli si vzájemně hodně štěstí, zdraví, pohody a lásky v novém roce 2017. Zároveň jsme se v tento den zúčastnili slavnostního zahájení Tříkrálové sbírky 2017, které se konalo v 12 hodin před Městským úřadem ve Ždánicích. Děti mohly na tuto sbírku přispět drobnou finanční částkou a pohladit si i velbloudy, s nimiž Králové zavítali do našeho města.

Vánoční besídka a koncert žáků ZUŠ
Poslední školní den roku 2016 si děti do školy místo učení přinesly dárečky pro své kamarády a trochu vánočního cukroví na ochutnávku. Měli jsme totiž vánoční besídku. Některé děti si připravily pro své spolužáky i malá vystoupení, za která je velmi chválím. Po rozdání dárečků jsme se odebrali do kulturního domu, kde jsme si poslechli krásná vystoupení našich žáků na hudební nástroje. Takto příjemně naladěni vánoční atmosférou jsme se rozešli do svých domovů. Přeji všem dětem a jejich rodičům klidné a pohodové vánoční svátky a do nového roku 2017 hodně zdraví, štěstí, lásky a pracovních úspěchů.           D. Horňáková, tř. uč.
Keramika na DDM
V měsíci listopadu jsme si opět v rámci hodin výtvarné výchovy a pracovních činností  mohli na DDM vytvořit z keramické hlíny překvapení pod vánoční stromeček. Dětem se práce s keramickou hlínou moc líbí a všechny jejich výrobky jsou vždy velmi zdařilé.
Čertí škola
A je to tady! Opět po roce máme Čertí školu a je to fajn. V českém jazyce jsme si přečetli článek o Mikulášovi, dále jsme třídili  čertí slovní druhy a doplňovali čertí pravopisné cvičení. V matematice jsme hráli čertí bingo, uspořádali jsme čertí závody v počítání a počítali jsme slovní úlohy o čertech a čerticích. V anglickém jazyce jsme vytvořili čertovský pytlík s nadílkou a procvičili jsme si tak probírané učivo. Také jsme si vyrobili malého Mikuláška na dobroty, zazpívali jsme a přednášeli básničky Mikulášovi a jeho družině, který nás za naše vystoupení odměnil perníkem. Tento den jsme si skvěle užili.
Mikulášký turnaj v kopané
V pátek 2.12. 2016 se v tělocvičně MZŠ Ždánice uskutečnil tradiční Mikulášský turnaj v kopané. Naše třída měla 2 týmy - Kovoví draci a Kovo Ždánice, které nastoupily v utkání mezi sebou a proti 2 týmům 3. třídy - Tygři a Pumy. Náš tým Kovoví draci zvítězil a získal zlatý pohár, na pěkném druhém místě skončil tým Kovo Ždánice a třetí místo obsadili Tygři ze 3. třídy. Všem gratuluji a děkuji za pěknou hru.
Divadlo Polárka
V úterý 15.11. jsme vyrazili do divadla Polárka v Brně na představení Klapzubova jedenáctka. Sportovní dokument podle předlohy Eduarda Basse o legendárním fotbalovém týmu jedenácti bratří byl plný humoru, zábavy a legrace. Poučili jsme se, že fotbal není jen o slávě,  penězích, drahých dresech a značkových kopačkách, ale hlavně o radosti ze hry, fair - play a souznění na hřišti. Divadlo se nám moc líbilo, dokonce jsme se naučili i pěknou fotbalovou písničku.
Mýty a legendy mého kraje
V měsíci říjnu jsme se zapojili do literární soutěže Jižní Morava čte - Mýty a legendy mého kraje, kterou vyhlásila Městská knihovna Břeclav spolu s Moravskou zemskou knihovnou Brno.
Dětem byly ve škole přečteny pověsti, které se pojí se Ždánicemi a následně po jejich vyslechnutí děti tvořily povídky, pověsti a pohádky na motivy skutečných nebo vymyšlených legend a pověstí týkajících se našeho kraje.  Hotové práce jsme odevzdali v naší knihovně ve Ždánicích, kde je ohodnotila porota složená z Mgr. Evy Freiwaldové, Mgr. Hedviky Zelinkové a Mgr. Anastázie Poláškové.
V pondělí 14. 11. 2016 se všichni účastníci soutěže sešli na slavnostním vyhodnocení svých prací.  Všichni, co se zapojili do této soutěže, byli odměněni upomínkovým předmětem a sladkým pamlskem.  Z každé kategorie byla vybrána pouze jedna nejlepší práce a jejich autoři se zúčastní slavnostního setkání v divadle Polárka v Brně.
Na třetím místě se z naší třídy umístila Tereza Tomášová s pověstí Jak našla Maruška štěstí. Na druhém místě skončila Aneta Boháčková s pověstí Loupežnický poklad, která získala vstupenku do VIDA parku v Brně.
A kdo zvítězil a skončil na prvním místě?
První místo získala Kamila Tomášová s pověstí O lakomé Karin, která obdržela vstupenku do divadla Polárka, kde na ni čeká ještě malé překvapení. Vítězné práce si můžete přečíst v dalším čísle Ždánického zpravodaje.Chtěla bych poděkovat všem dětem, které se do soutěže zapojily, za jejich velkou snahu a úsilí a také chuť udělat něco navíc.
Projekt Vesmír
V měsíci říjnu jsme se věnovali tématu " Vesmír ". Učili jsme se o sluneční soustavě a jejich planetách, hodně jsme se zabývali naší planetou Zemí. V souvislosti s tímto tématem jsme 7. 10.  navštívili v Planetáriu Brno program Úžasné planety, kde jsme si naše znalosti zopakovali a také se dozvěděli spoustu nových a zajímavých poznatků. Děti také ve výtvarné výchově ztvárnily planety i hvězdnou oblohu a nakonec jsme v hodině českého jazyka tvořili povídku na téma " Jak jsem strávil/a víkend ve vesmíru. Nejhezčí práce byly oceněny pochvalným listem a malou sladkou odměnou.
Návštěva knihovny
Jako každý rok i letos jsme v rámci týdne knihoven navštívili naši knihovnu ve Ždánicích. Tentokrát jsme si s paní Marií Wolfovou povídali o panu spisovateli Františku Nepilovi. Poutavé vyprávění o jeho životě a díle se nám moc líbilo a  tímto paní Wolfové moc děkujeme. 
Sportovní olympiáda
V průběhu měsíce září proběhla v naší třídě sportovní olympiáda v těchto disciplínách: běh 60 m, běh na 200m, skok do dálky a štafetový běh. Mezi nejúspěšnější sportovce v naší třídě patří Tomáš Hromek, Zdeněk Provazník a Filip Dajč. Nejlepší sportovkyní je bezkonkurenčně Kristýnka Strmisková, která ve všech disciplínách obsadila 1. místo! K dalším úspěšným sportovkyním patří Anetka Boháčková a Kristýnka Plachá. Všem vítězům gratuluji.
Projekt "Stromy s pamětí"
V pondělí 26.9. do naší třídy zavítali zástupci z agentury Kyjovské Slovácko v pohybu s environmentálním programem " Stromy s pamětí", který je zaměřen na podporu zájmu o životní prostředí mezi dětmi základních škol. Děti se dozvěděly, k čemu nám stromy slouží, jaký je jejich význam pro životní prostředí, jak mají o stromy pečovat. Také si zazpívaly písničky věnované tomuto tématu. Na konci besedy děti dostaly sadu semínek lučních směsí, medonosných a mizejících rostlinných druhů určených pro výsadbu zeleně v regionu. Závěrem bychom chtěli poděkovat za pěknou besedu agentuře Kyjovské Slovácko v pohybu.
Kino Panorama - Lovecká sezóna
První podzimní den jsme oslavili návštěvou filmového představení v kině Panorama Kyjov. Zhlédli jsme příběh s názvem Lovecká sezóna: Strašpytel. Příběh o medvědu grizzlym, který překonal za pomoci svých lesních kamarádů strach z vlkodlaka, se nám všem moc líbil. Příjemně strávených 90 minut bylo plné  strachu, napětí , ale i legrace. Nakonec jako vždy vše dobře skončilo a my jsme se mohli vrátit domů s  pocitem krásně stráveného odpoledne.
Zahájení nového školního roku
Tak jsme po prázdninách opět zasedli do školních lavic, abychom získali spoustu nových poznatků a vědomostí. Je nás celkem 26 dětí - 14 dívek a 12 chlapců.
Také nás přišli navštívit i naši noví prvňáčci, kterým jsme předvedli, co už všechno umíme.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky