2. třída - MZŠ Ždánice - školní rok 2016 - 2017

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

2. třída


třídnictví:  Mgr. Vítězslava Dlouhá
V pondělí dne 12. června 2017 jsme už ráno nemohli všichni dospat, protože nás ten den čekal školní výlet. Tentokrát jsme jeli do ZOO Lešná, Zlín. Těšili jsme na zvířátka a den plný zážitků s nimi. Výlet se nám velmi líbil, což je vidět hlavně na našich fotografiích.
Třídní učitelka a děti 2. ročníku

V pondělí dne 5. června proběhla napříč všemi třídami oslava Mezinárodního dne dětí. Každý s učitelů si pro děti připravil dopoledne plné sportovních a zábavných aktivit. My, děti 2. ročníku, jsme do poslední chvíle nevěděly, co nás tento den čeká, ponevadž naše paní učitelka měla pro nás překvapení. Jako první třída z MZŠ jsme navštívili výrobnu místních, známých a velmi oblíbených Ždánických trubiček, majitelů Drahomíry a Rostislava Sychrových. Celou výrobnou nás provedla paní vedoucí Zdena Šutrietová, která nám vysvětlovala a ukazovala, jak se tato sladká pochoutka vyrábí. Dozvěděli jsme se, že zde pracuje 6 zaměstnankyň, a že denně vyrobí 35 krabic po 220 kusech! Samotnou výrobu trubiček si někteří z nás dokonce vyzkoušeli a na závěr jsme ji všichni dostali ochutnat. Chtěla bych touto cestou poděkovat za velmi milý a vstřícný přístup všech zaměstnankyň trubičkárny, návštěva byla velmi příjemná a všichni jsme odcházeli s příjemnými zážitky.
Třídní učitelka a děti 2. ročníku

Po sladké exkurzi jsme pokračovali ve sportovních aktivitách na místním hřisti. A jak se nám oslava MDD líbila?!? Podívejte se na naše fotografie, reakce z našich gest mluví za vše!!!
Žáci 2. ročníku

A třešničkou na pomyslném dortě oslavy MDD bylo hudební vystoupení s názvem "Písničkový kolotoč", které bylo rozděleno zvlášť pro žáky 1. a 2. stupně. Celé dopoledne se nám velmi líbilo!!! A paní učitelka za dnešek dostává velkou jedničku s *)
Děti 2. ročníku

 Dne 19. května v dopoledních hodinách proběhla 1. část tradiční Školní akademie, která byla určena pouze nám dětem. Shlédli jsme vystoupení ostatních tříd a kamarádů z druhých ročníků. Generální zkoušku jsme měli již ve čtvrtek, proto jsme se na obě páteční vystoupení velmi těšili. Pod vedením paní učitelky Vítězslavy Dlouhé jsme nacvičili spartakiální pohybově - taneční vystoupení pod názvem: Poupata. Myslíme, že se nám obě vystoupení podařila na jedničku s hvězdičkou a naše paní učitelka nešetřila odměnami a slovy chvály. Děti 2. ročníku.
A tady jsou již profesionální fotofrafie od p. Čadílkové, která nejen nám krásně nafotila a zdokumentovala celou Školní akademii 2017. Fotky jsou z našeho 2. vystoupení,  pátku 19. května, které se konalo večer pro naše rodiče a dospěláky. Pečlivě jsme se soutředili a snažili a zato jsme nejen dopoledne, ale hlavně večer byli odměněni potleskem celého sálu KD Ždánice. Děti a třídní učitelka 2. ročníku*
Ve středu dne 12. dubna 2017 proběhl na 1. stupni MZŠ napříč všemi třídami celoškolní projekt "Velikonoce". Den před velikonočními prázdninami (na "škaredou středu") jsme si udělali ve třídě velikonoční vyučování, která byla také velikonočně vyzdobená a již od minulého týdne nám paní učitelka vyprávěla, proč se Velikonoce slaví, že to jsou nejen svátky jarního období. Všem přejeme příjemné prožití velikonočních svátků a hezké dny volna. 
Děti a třídní učitelka 2. ročníku.

V úterý dne 11. dubna 2017 jsme se zúčastnili výchovného koncertu s názvem "Filmová a muzikálová hudba". Zazpívali jsme si jako profesionální zpěváci a zpěvačky české, ale i zahraniční písně známé z pohádek a muzikálů. Doprovázeli nás hudebníci s angažmá v Brně, Olomouci a Praze, kde hrají ve významných divadlech a muzikálových představeních. Bylo to další příjemné zpestření našich hodin vyučování. Třídní učitelka a děti 2. ročníku.
 V rámci hodin tělesné výchovy a zdravotní tělesné výchovy jsme začali od 6. dubna 2017 pravidelně každý čtvrtek jezdit do Bučovic na kurzy plaveckého výcviku. Pojedeme celkem 10x. Toto jsou fotky z našeho prvního plaveckého výcviku, kde jsme pod dozorem kvalifikovaných instruktorů byli rozděleni do družstev, podle plaveckých dovedností. K dispozici máme i infrasaunu, do které si chodíme prohřívat a otužovat organismus. Náš plavecký výcvik končí 22. června, týden před rozdávání vysvědčení za 2. pololetí šk. roku 2016/2017. Třídní učitelka 2. ročníku.
V pondělí dne 3. dubna 2017 jsme s dětmi navštívili v rámci obohacení hodin Prvouky Planetárium na Kraví hoře v Brně. Zde jsme zhlédli vzdělávací program Ptačí ostrov a dozděděli jsme se spoustu informací a zajímavostí o planetách, hvězdách, souhvězdích, o fázích měsíce, aj. Nejvíce se nám líbilo promítání noční oblohy na kopulovitou stěnu nad námi, kde jsme hledali různé hvězdy a souvězdí. Na další zpestření našich hodin v rámci vyučování ve 2. ročníku se těšíme již teď! 
V pondělí dne 27. března 2017 jsme s dětmi navštívili, v rámci hodin ČJ čtení a literatura, místní Městskou knihovnu, kde nám knihovnice p. Wolfová připravila program: Ondřej Sekora - život a dílo, literatura pro děti. Paní knihovnice nám vyprávěla o životě a díle tohoto autora a zpestřila je o audiovizuální ukázky z děl pro děti. Hodiny čtení nás velmi baví a návštěva knihovny byla pro nás dalším příjemným zpestřením hodin českého jazyka. Knihovnu v 2. pololetí navštívíme určitě ještě jednou. Třídní učitelka a děti 2. ročníku.
Ve 2. pololetí školního roku 2016/2017 se nám změnila náplň Volitelného předmětu, který máme pravidelně každý pátek. Zatímco v 1. pololetí bylo náplní (Vp) předmětu Čtení s porozuměním, v 2. pololetí je to: Zdravotní tělesná výchova. Kromě zdokonalování v základech gymnastiky se učíme správné chůzi, dýchání, držení těla, cvičíme na gymbollech, ale také s paní učitelkou cvičíme jógu pro děti, která nás velmi baví! Známe už základní pozice jógy. Na obrázcích jsou i další jogínské pozice, které ovládáme, a to: špageta, kobra, kočka, kámen a ještěrka, tygr nebo lev, aj.
V týdnu od 13. března do 17. března 2014 proběhnou Jarní prázdiny, na které se všichni moc těšíme. Hezké prázdniny přejeme všem dětem! Žáci a třídní učitelka 2. ročníku.
V pátek dne 24. února 2017 jsme se zúčastnili večerního představení v brněnském divadle Radost. Jeli děti, které chtěli Macha a Šebestovou vidět přímo naživo, nejen v kreslené podobě, kterou známe z Večerníčků. Společně s žáky prvních ročníků, ale i žáků třetího ročníku, jsme si užívali veselé divadelní představení pod vedení školáků Macha a Šebestové. Večerní návštěva divadla Radost se nám velmi líbila! 
V pondělí dne 13. února proběhla na 1. stupni MZŠ v odpoledních hodinách Recitační soutěž žáků 1. - 5. ročníků. Cílem akce bylo vybrat ty nejlepší z nás, kteří by se zúčastnili Recitační soutěže v Hodoníně - okresního kola jako zástupci naší školy.
Za naši 2. třídu soutěžila čtyři děvčata, a to: Rozálie Cigánková s básní Lelky, Natálie Rudická s básní Tři sněžní muži, Diana Šimoníková s básní Bleší cirkus a Žaneta Slivková s básní Basta fidly trumpeta! Poslední dvě děvčata obsadila druhé a třetí místo v 1. kategorii. Žaneta Slivková  - 2. místo a Diana Šimoníková obsadila místo třetí. Všem děvčatům z 2. ročníku i ostatním vystupujícím gratulujeme.
Ve čtvrtek dne 9. února 2017 jsme se s ostatními dětmi 1. stupně MZŠ zúčastnili vzdělávací akce (hodiny), kterou si pro nás připravili zástupci firmy dovážející pro nás do školy, pod hlavičkou Ovoce do škol, sortiment ovoce a zeleniny.
Hravou formou za pomocí písniček, básní, tanečků a hádanek jsme se spolu s veselým maskotem Mrkvounem dozvěděli více o důležitosti a zdravých účincích ovoce a zeleniny na náš organismus, o vitamínech, které jsou v nich obsaženy. S Mrkvounem jsme se vážně nenudili!!!

První pololetí školního roku uteklo jako voda a už je tady den rozdávání vysvědčení. V úterý dne 31. ledna 2017 jsme měli s dětmi 2. třídy poslední hodinu třídnickou, ve které jsme si ho rozdali. Vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2016/2017 jsme si pak všichni s nadšením odnášeli domů. 
Tak a je to tady! Naše první fotky z polonézy, kterou jsme zatančili dohromady s dětmi 3. ročníku MZŠ, a to na Plesu města Ždánice 21. ledna 2017 večer. Všem nám to moc slušelo a polonéza se nám po tříměsícním vytrvalém snažení vydařila na výbornou. Naše paní učitelka na nás byla moc pyšná a všechny nás velmi chválila. No řekněte, nesluší nám to?
Ve čtvrtek dne 5. ledna 2017 jsme měli s dětmi třídnickou hodinu, a protože bylo venku pravé zimní počasí a parádní sněhová nadílka, rozhodli jsme se ji strávit venku. Naším úkolem bylo rozdělit se na skupiny a vytvořit co nejoriginálnější stavby ze sněhu. Přišlo i na pravou zimní koulovačku a dělání stop v podobě andílků ve sněhu. Hodina se nám moc líbila a skvěle jsme si ji užili.  
Do nového roku 2017 ještě jednou všem přejeme hlavně zdraví, štěstí, pohodu a optimismus. Třídní učitelka a žáci 2. ročníku.
     Dne 3. ledna jsme poprvé v novém roce opět usedli do školních lavic. Navzájem jsme si sdělovali dojmy z Vánočních prázdnin a času stráveného doma. Rovněž jsme se ve 12 hodin zúčastnili příjezdu Tří králů před městský úřad v našem městě. Mohli jsme si s ostatními dětmi zazpívat koledy, pohladit si velbloudy, přispět drobnou částkou a slavnostně tak zahájit Tříkrálovou sbírku 2017 ve Ždánicích.  
Ve čtvrtek dne 22. prosince byl náš poslední den ve škole v roce 2016 před Vánočními prázdninami, na které se všichni těšíme. První hodinu probíhala v naší 2. třídě vánoční besídka, kdy jsme si mezi sebou předávali dárečky, zpívali koledy a ochutnávali různé vzorky vánočího cukroví. Všechny děti měly radost z dárečků, které dostaly a stejně velkou radost z nich měla i naše paní učitelka. Druhou hodinu jsme se přesunuli na kulturní dům, kde si pro nás naši spolužáci a zároveň ti, kteří navštěvují místní ZUŠ připravili Vánoční koncert. Bylo to krásné hudební zpestření tohoto předvánočního času. Tak hurá na Vánoční prázdniny a uvidíme se až v novém roce, a to 3. ledna 2017!!!
V pondělí dne 5. prosince se konal na 1. stupni MZŠ každoroční projekt "Čertí škola". Děti i učitelé v tradičních mikulášských kostýmech čekali na příchod Mikuláše (nadílky), vyučování tento den bylo netradiční a vše se neslo v duchu čertovin a čertích kousků. Náš 2. ročník navštívil Mikuláš 2. hodinu, kde nejen Mikuláši, ale i jeho pomocníkům andělům a čertům, děti zazpívaly koledy a přednesly básničku. Odměnou jim byla sladká nadílka od Mikuláše.
Projekt Čertí škola je pro děti oblíbeným zpestřením kažkodenní výuky.          

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem maminkám a tatínkům za pomoc a spolupráci při adventní výzdobě naší třídy 2. ročníku. Konkrétně za stromeček, ozdoby a světýlka, adventní věnce, sladkosti pro děti, aj.
    Vaše třídní učitelka Mgr. Vítězslava Dlouhá
Každé pondělí, od první adventní neděle, která letos vyšla na 27. listopadu, jsme zahajovali s dětmi vyučování zpíváním vánočních koled, ať už našich českých klasických a v rámci kroužku anglického jazyka i koled anglických.
V pátek dne 2. prosince 2016 proběhl mezi žáky 1. stupně tradiční Mikulášský turnaj v kopané, který se konal v tělocvičně MZŠ. 
A i když se naše smíšené družstvo 2. ročníku "Drtiči" umístilo na 3. místě, všechny děti měly radost z pohybu a fair play hry. Nejen naše paní učitelka našemu teamu vytrvale fandila! Akce se zúčastnil i profesioní rozhodčí pan Miloš Strmiska, který celé odpoledne spravedlivě a vytrvale bděl nad průběhem celého Mikulášskéjo turnaje. Celé naše družstvo bylo odměněno medailemi, diplomem a sladkostmi viz fotografie.

Podzim patří hlavně sklizni ovoce a zeleniny. My jsme v hodinách prvouky měli ochutnávku a v hodinách výtvarné výchovy tyto potraviny a podzimní období ztvárňovali. Dýně (pozitiv-negativ), tak trochu jinak a naše podzimní tvoření.
Každoroční předvánoční tvoření z keramiky na místním DDM (Domě dětí a mládeže), které se letos konalo 2. a 16. listopadu. Tvoření z keramiky bylo součást hodin výtvarné výchovy a pracovních činností. A co jsme tvořili?!? To bude překvapení pro naše maminky a tatínky na Štedrý den.
Dne 2. listopadu v rámci hodin Člověk a jeho svět (prvouky) jsme měli třídní týdenní projekt "Hravě žij zdravě", kde jsme se, jak názornými ukázkami, tak ochutnávkami, seznamovali s učivem: Ovoce a zelenina. Dozvěděli jsme se, na jaké podskupiny tyto potraviny dělíme a u samotné ochutnávky nám paní učitelka vysvětlovala důležitost ovoce a zeleniny v našem jídelníčku a nezbytnost přísunu vitamínů pro nadcházející zimní období. Projekt byl obohacením našich hodin prvouky a také našich znalostí.
A tady je pár fotografií z našeho vyučování, z předmětů, které mají asi všechny děti nejraději...
Z výtvarné výchovy, kde jsme se učili malovat podzimní mozaiku a z hudební výchovy. V hudební výchově rádi hrajeme na hudební nástroje a učíme se tak doprovázet se při nových i známých písničkách. Škoda jen, že nás nejde i slyšet, ale hry na nástroje nás všechny velmi baví!!! 
26. 10. a 27. 10. jsme měli Podzimní prázdniny, které jsme si užili při podzimním dovádění venku s kamarády a na výletech s rodiči.
A co přinese měsíc listopad?!? Nechejte se překvapit..)

 Co nám ve škole přinesl měsíc říjen?!?
Dne 12. října 2016 jsme se zúčastnili divadelního představení Krkonošské pohádky, které se odehálo v divadle RADOST v Brně. Představení se nám moc líbilo, vystupovali tam naše známé pohádkové postavičky se spoustou legračních situací a tak trochu jinak, než tyto pohádky známe z televizního Večerníčku. Byla to legrace. Kdyby bylo na nás dětech, mohli bychom celá třída jezdit do divadla nebo kina alespoň každý měsíc!

Začal nový školní rok 2016/2017.
Zpátky do školních lavic! Jsme žáčci 2. ročníku a od září máme novou paní učitelku. Měsíc utekl jako voda a už jsme toho společně spoustu stihli. Ve třídě nás je 14 - z toho 8 děvčat a 6 chlapců. Každý den se učíme novým poznatkům a dovednostem. Píšeme, počítáme, čteme, malujeme, cvičíme, zpíváme a soustu jiného. Ve školní jídelně nám také moc chutná.
Většina z nás byla i v Kyjově na mimoškolním filmovém představení Lovecká sezóna: Strašpytel. Film se nám moc líbil a doufáme, že se do kina nebo do divadla podíváme opět co nejdříve. Těšíme se na měsíc říjen!

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky