1. A - MZŠ Ždánice - školní rok 2016 - 2017

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

1. A


třídnictví:  Mgr. Michaela Slivková
12.6. jsme vyrazili na náš první školní výlet do ZOO Lešná. Nejvíce se nám líbili rejnoci, které jsme si mohli nakrmit a pohladit.
V pondělí 5.6.jsme si prožili krásné dvě hodiny v naší knihovně, kde nás pan rytíř pasoval na čtenáře. Museli jsme předvést našemu panu starostovi , panu řediteli a paní knihovnici, že už umíme krásně přečíst kousek textu, a potom jsme obdrželi šerpu a spoustu dárků.
Další dvě hodiny jsme si poslechli hudební koncert v gymnastickém sále.
V pátek 19.5. jsme si poprvé vyzkoušeli, co je to vystupovat před plným sálem KD ve Ždánicích. Zahráli jsme si a zatančili kousek z naší oblíbené filmové pohádky Ať žijí duchové. A moc se nám to povedlo!
V úterý 9.5. jsme si užili odpoledne na plaveckém bazéně v Bučovicích.
Velikonoční projekt
12.4. proběhl v naší třídě Velikonoční projekt, při kterém jsme si připomněli velikonoční zvyky a tradice, ale také jsme si vyrobili řeřichové panáčky, namalovali kraslice a samozřejmě jsme si i zasoutěžili.
Hudba pro školy
11.4. jsme si mohli  zazpívat  v gymnastickém sále společně s profesionálními muzikanty, kteří si pro nás připravili výchovný koncert s názvem „Hudba pro školy“.
Také naše třída se letos zapojila do Noci s Andersenem, která se uskutečnila 7. a 8. dubna 2017 v naší městské knihovně. Prožili jsem společně s postavičkami ze Čtyřlístku hledání pokladu, četli jsme pohádky, vytvářeli vlastní závěry k příběhům a Kuba Všetička vytvořil i komiksové vyprávění. V podvečer nás navštívil pan Andersen, aby nám povyprávěl něco ze svého života. Po stezce odvahy všemi odděleními městské knihovny, diskotéce a poslouchání pohádek a pověstí jsme usnuli ve spacích, s knížkou u hlavy. Ráno jsme si nachystali snídani, zasoutěžili  si a potom už si nás vyzvedávali rodiče. Děkujeme za pěkné zážitky v knihovně a těšíme se na další. 
Planetárium
3.4. jsme navštívili Planetárium v Brně, kde jsme se seznámili nejen se souhvězdími na jarní obloze, ale také jsme zhlédli dětské představení Ptačí ostrov.
Divadlo Radost
24.2 jsme se vydali do divadla Radost na  odpolední představení Mach a Šebestová. Opět jsme  se velmi pobavili a užili si  jak  hereckých výkonů, tak krásných kostýmů a loutek.
Ovoce a zelenina
Ve čtvrtek 9. 2.  přijeli do naší školy zástupci firmy Ovoce a zelenina do škol. Ti nás společně s veselým maskotem Mrkvounem  seznámili s nejdůležitějšími vitamíny, které potřebuje naše tělo.
Recitační soutěž
13.2. jsme se poprvé zúčastnili školního kola recitační soutěže. Naši třídu reprezentovali Martin Chromý, Jakub Daniel, Agáta Světlíková, Kamila Krbušková a Tereza Ždánská .I když se nám nepodařilo získat žádné z prvních míst, moc jsme si to užili a příští rok se nám to jistě podaří.
Vysvědčení
31.1 jsme se mohli poprvé radovat ze svého prvního  školního vysvědčení. Všichni jsme byli moc šikovní , a tak jsme za odměnu zhlédli divadelní představení žáků 4. třídy, které si pro nás připravili s paní učitelkou Seluckou. Velmi jim za tento pěkný kulturní zážitek děkujeme.
Tříkrálová sbírka
3.1. jsme se zúčastnili Tříkrálové sbírky, která se konala ve 12 hodin před Městským úřadem ve Ždánicích. Děti mohly přispět drobnou finanční částkou a vyfotit se s krásnými velbloudy.
Ve čtvrtek 22.12. jsme se sešli  ve třídě u našeho krásného stromečku, rozdali jsme si dárky, zazpívali koledy a každý řekl, co by si nejvíce přál pod vánočním stromečkem. Poté jsme se přesunuli na kulturní dům, kde jsme se mohli zaposlouchat do krásného vánočního koncertu, který si pro nás připravili žáci LŠU Ždánice.
V pondělí 19.12. jsme si vyšli na procházku do lesa. Vzali jsme s sebou obilí, semínka, chleba, ovoce a zeleninu. Nakrmili jsme zvířátka, která mají v zimě  málo potravy. Do rána nám napadl čerstvý sníh a v lese bylo krásně jako v pohádce.
V pondělí 5.12. jsme se učili trochu jinak. Všichni jsme přišli přestrojení za čerty a anděly. Všemi předměty se prolínala tématika mikulášské nadílky .Soutěžili jsme, recitovali jsme, zpívali a dokonce nás navštívili Mikuláš, čert a andělé, kteří nám za básně rozdali perníky.
V pátek 2.12. se sešli téměř všichni chlapci 1. - 4. ročníku v tělocvičně, aby zde odehráli tradiční turnaj v kopané. Naše třída hrála s chlapci z 2. třídy a s týmem z 1.B. Porazili jsme  obě tato družstva, a tak jsme vyhráli zlaté medaile, z čehož jsme měli  celá třída velkou radost. 
V pondělí 21.11. jsme v rámci prvouky oslavili Zetíkovy narozeniny. Děti samy přichystaly přáníčka a jednohubky pro Zetíka. Každý mu osobně poblahopřál a moc jsme si to společně užili. 
 Na konci října jsme se vypravili na DDM ve Ždánicích, kde jsme si za pomocí paní Švábové vyrobili krásné mističky ve tvaru hrušky nebo jablíčka. Moc se nám to povedlo, atak máme krásný dárek pro naši maminku nebo babičku.
Ve středu 12.10. jsme navštívili brněnské divadlo Radost , ve kterém jsme zhlédli  představení „Krkonošské pohádky aneb Trautenberk a Krakonoš!“. Představení se nám všem velmi líbilo a zaujaly nás  opět překrásné kostýmy, loutky zvířátek a humor, se kterým nám herci toto představení podali.
Barevný týden
V naší třídě  se uskutečnilo  ve dnech 10.10. – 17.10  projektové vyučování zaměřené na dopravní výchovu. Děti chodily každý den v jedné barvě, která je  na silnici dobře vidět. Každý den jsme se věnovali  řešení dopravních situací, správnému přecházení vozovky a poznávání důležitých dopravních značek. Ve výtvarné výchově jsme si namalovali školáky, kteří byli oblečeni do  dobře viditelných barev,namalovali jsme si různé druhy dopravních prostředků a umístili jsme je správně na dopravní křižovatky. V tělesné výchově jsme si zahráli na autíčka a  vodili jsme kamarády se zavázanýma očima. Tento týden byl pro nás velmi zajímavý a  dověděli jsme se mnoho  důležitých informací.
V pátek 23. září jsme vyjeli do kina Panorama na krásný film LOVEKÁ SEZÓNA  - STRAŠPYTEL. Všichni jsme se velmi pobavili a příjemně se naladili na nadcházející víkend.
30. září jsme se vydali na besedu do naší knihovny. Protože byl právě  Týden knihoven,  povídali jsme si o tom, jak se chovat správně ke knížkám, prohlédli jsme si knihy, které nás zaujaly a ještě jsme si poslechli krásné povídání o životě a díle Josefa Lady.
23. září jsme v hodině prvouky vyrazili na vycházku po Ždánicích. Prohlédli jsme si všechny významné budovy   na našem náměstí a popovídali si o tom, jaký je jejich význam, kdo v nich pracuje a jak jsou staré.
 
1.A třídu navštěvuje osm děvčat  a sedm chlapců. Prvního září proběhlo slavnostní přivitání na Kulturním domě ve Ždánicích. Po té nás rodiče a paní učitelka doprovodili do naší třídy. Již máme za sebou první týden jako správní školáci. Každý den píšeme, počítáme, zpíváme, recitujeme, malujeme a vyprávíme si pohádky a všechny nás to velmi baví.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky