MZŠ Ždánice - školní rok 2015 - 2016

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Akce školního roku 2015/2016
V pondělí 9.5.2016 se družstvo naší školy složené z 12 žáků 3. -5. tříd zúčastnilo rozřazovacího kola soutěže ve vybíjené „ O putovní pohár DSO Ždánický les a Politaví“ , který se uskutečnil na ZŠ Bučovice 710. Naše škola postoupila z 2. místa do finále, které se bude konat 21.6. 2016 ve Ždánicích.
Čtvrťáci na vodáckém kurzu
Od pondělí 23.5. - 27.5. strávili žáci 4.ročníku úžasných pět dní v jižních Čechách v rekreačním středisku AL/PA Krkavec asi 4km od Veselí nad Lužnicí. 
Všechny děti se naučily za odborného vedení vodáckých instruktorů sjíždět řeku Nežárku na kánoích. Také si zasportovaly, zasoutěžily si v různých společenských hrách, absolvovaly pěší výlet do Veselí nad Lužnicí a také výlet vlakem do Třeboně. Nuda určitě nebyla.
Všichni se o nás na kurzu starali velice hezky, za to  jim patří poděkování, hlavně Alešovi a Pavlovi i všem instruktorům - Lence, Verči a Matymu.
Děti byly spokojené, přivezly si domů diplomy a ceny, přijely domů v pořádku a plné zážitků a přání se na jez Krkavec vrátit i příští rok.Patří jim poděkování za jejich pěkné a kamarádské chování na kurzu.                                                                                                    
                 tř. uč. Pavlína Netopilová 
25. školní akademie
Mezi tradiční akce školy patří Školní akademie. V pátek 20. května se uskutečnilo dopolední představení pro žáky školy,  večerní představení zhlédlo přes 500 návštěvníků z řad rodičů, prarodičů a ostatních příznivců školy.  Dvouhodinový maratón 19 různorodých vystoupení, ve kterých se vystřídali žáci od první třídy až po deváťáky, byl úspěšný.  V originálních a nápaditých vystoupeních se projevila kreativita žáků, především však jejich pedagogů, kteří hrají prim při realizaci jednotlivých čísel.  Program akademie moderovala sympatická trojice – sestry Alžběta a Klára Křivánkovy a Vojtěch Chudý. Prvními účinkujícími byly děti z první třídy se skladbou Ledové království, následovalo vystoupení děvčat ze druhé třídy s latinsko-americkým tancem mambo, hoši se předvedli  tancem se židličkami. Mach a Šebestová a žáci třetí „bé“ se vydali na výlet na Havaj, dívky ze čtvrté třídy vystoupily s rytmickou  pohybovou skladbou a jejich spolužáci předvedli své jazykové dovednosti ve zinscenované pohádce O řepě. Po nich přijela „Královna Koloběžka“ se žáky z 5. třídy. Šesťáci vsadili na humor ve scénkách, poté jeviště roztancovali pestrobarevní klauni ze školní družiny. Pohyb nebyl cizí ani sedmákům, balady z Erbenovy Kytice v moderním a vtipném pojetí sehráli osmáci. Ti nás také pobavili pořady z  různých televizních stanic. Jako předposlední vystoupili žáci z 9. A s tanečním vystoupením, ve kterém ukázali, jak to vypadá, když muži na vesnici mají odlišné zájmy než ženy. A závěr akademie patřil třídě 9. B s vystoupením „Jak šel čas“. Celý program zpestřila řada hezkých písniček v podání šikovných zpěváků. Velké poděkování patří všem účinkujícím žákům  a všem pedagogům za precizně odvedenou práci.
                   Lenka Kopřivová
Používám mozek
Jak velká slova, když je pronesou děti. Kolik z našich žáků to může říct upřímně a pravdivě?
Po pondělí 9. 5. všichni od 5. do 9. třídy, kdo byli ve škole.
Pan Vladislav Zezula přijel s netradiční výukou i představením v jednom, kdy ukázal, co všechno ovlivňuje soustředění při učení, co ruší a znemožňuje správně přijmout a zapsat do mozkové paměti informace. Využil při tom znalostí a pomoci žáků, kteří se sami dychtivě hlásili a snažili se předvést své schopnosti. Někteří dokonce získali odměnu, kterou mohou hrdě nosit připnutou na klopě - placku s nápisem „Používám mozek“.
Ti, kteří placku nezískali, odešli obohaceni o dojmy a návod, jak se učit a jak „používat mozek“.
Co to tedy obnáší? Koncentraci, odstranění rušivých elementů (sluchové vjemy - hlasitá muzika, čichové vjemy - při učení „žádný řízek“), žádné velké pohodlí, to svádí k lenosti a uvolnění. A hlavně paměťové dráhy obnovovat opakováním již naučeného. Pokud se tímto budeme řídit, čekají nás samé jedničky. A to je určitě lákavá výzva pro všechny.
                 Mgr. Jiřina Ševčíková
Květinový den
Ve středu 11. května se žáci a zaměstnanci školy připojili k celorepublikové akci Český den proti rakovině. Ten je pořádaný společností Liga proti rakovině. Letos se uskutečnil již dvacátý ročník této sbírky. Symbolem dne zaměřeného na prevenci proti rakovině je žlutý kvítek měsíčku lékařského. Naši školu navštívili ve „žlutých tričkách“  bývalí absolventi, nynější studenti gymnázia v Bučovicích, a za symbolických 20 Kč nabízeli žlutý kvítek. Mezi dětmi a pracovníky školy se prodalo 190 kvítků. Děkuji všem, kteří se ochotně zapojili a symbolickou částkou přispěli k získání prostředků na boj proti zákeřné nemoci, výzkum a vybavení onkologických center.  
            Lenka Kopřivová
Historiáda
„Muzeum, zámek, folklor i tradice,
to je naše město – Ždánice.
Bára, Klára, Zuzka, Viktor – to jsme my,
zajímají nás české dějiny.“
 
Tímto čtyřverším se představila skupina čtyř žáků naší školy (Bára Šefferová, Klára Kouřilová, Zuzana Příkopová a Viktor Hlavinka) na letošní Historiádě. Jedná se o dvoudenní dějepisnou soutěž badatelských školních týmů, která se konala 28. – 29. dubna ve Svatobořicích – Mistříně.
Pokud si někdo myslí, že dějepis je jen souhrn nabiflovaných letopočtů a nezáživných událostí, velmi se mýlí. Pro žáky byl připraven pestrý program, který zahrnoval např. zámeckou hru v Miloticích, detektivní hru ve Strážnici a městskou hru v Kyjově. Soutěžící kromě školních znalostí museli uplatnit postřeh, logické myšlení, kombinační schopnosti, samostatnost i týmovou spolupráci.
Další úkoly žáci vypracovávali v budově ZŠ Svatobořice – Mistřín, kde jim také byl v tělocvičně zajištěn nocleh. Rovněž o stravování všech účastníků se postarala zdejší školní jídelna. Za perfektní organizaci a poskytnutí zázemí pro soutěžící i pedagogický doprovod si ZŠ Svatobořice – Mistřín zaslouží velké poděkování. Po dvou nabitých dnech (ve čtvrtek se pilně soutěžilo až do půl desáté v noci) jsme se vrátili plni zážitků a snad také o trochu moudřejší podle motta letošní Historiády: „Kdo přejde po mostě minulosti s hrdostí a pokorou, najde na jeho konci moudrost.“
          Mgr. Bohumila Halačková
 
Kroužek keramiky
V letošním školním roce mohou žáci naší školy opět navštěvovat Kroužek keramiky. V současné době do něj chodí dívky z 5. a 6. ročníku.  Vyrábějí spoustu krásných výrobků, jak vidíte na fotografiích. Vytvořily například keramické hudební nástroje na výzdobu učebny hudební výchovy. Také se zapojily do soutěže „Rozkvetlá zahrada“.
 
Matematický klokan
Pátek 18. března  se na téměř všech základních a středních školách konalo další kolo matematické soutěže, kterou pořádá Jednota českých matematiků a fyziků. Jednalo se o matematického Klokana. Tato mezinárodní soutěž chce žákům ukázat, že matematika nemusí být vždy nudný, nezáživný a obávaný školní předmět.  Soutěžilo se v  řešení netradičních úloh, kterých  není v učebnicích dostatek. Žáci mají  možnost porovnání vlastních schopností se stejně starými kamarády ve třídě, škole, ale i v širším okresním, regionálním či celostátním měřítku. Celkově se do soutěže zapojilo 129 žáků naší  školy, soutěžili ve 4 kategoriích. A nejlepší řešitele každé kategorie uvádíme v tabulce. Všem, kteří se zúčastnili, patří poděkování za jejich snahu a úsilí.  sociaci Klokan bez hranic, jejíž koordinační centrum je v Paříži. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků
  
Kategorie  Cvrček ( 2., 3. třída)
1. Kristýna Plachá, 3. třída, 53 bodů z 90 bodů
2. Kamila Tomášová, 3. třída, 51 bodů z 90 bodů
3. Tereza Tomášová, Marek Zelinka, 3. třída, 50 bodů z 90 bodů
 
Kategorie  Klokánek ( 4., 5. třída)
1. Jakub Sotolář, 5. třída, 105 bodů ze 120 bodů
2. Karolína Vodáková, 5. třída, 95 bodů ze 120 bodů
3. Barbora Zálešáková, 5. třída, 92 bodů ze 120 bodů
 
Kategorie Benjamín ( 6., 7. třída )
1. Eva Krulíčková, 84 bodů ze 120 bodů
2. Ladislav Pluháček, 68 bodů ze 120 bodů
3. Viktorie Selucká, 61 bodů ze 120 bodů
 
Kategorie Kadet ( 8., 9. třída)
1. Vojtěch Chudý, 98 bodů ze 120 bodů
2. Martin Pokluda, 97 bodů ze 120 bodů
3. Petr Santler, 87 bodů ze 120 bodů
Účastníme se výtvarné soutěže „Rozkvetlá zahrada“
Také v letošním školním roce jsme se zapojili do celostátní výtvarné soutěže“ Rozkvetlá zahrada“, kterou organizuje již po 23. Český zahrádkářský svaz. Soutěž probíhá v  kategoriích: kresba, malba a polytechnické práce. Děti zpracovaly kresbu, výkres nebo polytechnickou práci, která  představovala téma soutěže. O tom, jak uspějeme, budeme informovat na našich stránkách. Všem žákům a jejich vyučujícím, kteří se ochotně zapojili do soutěže,  patří poděkování. Práce byly opravdu nápadité a zdařilé.
 
Projektový den  „Významná výročí slavných osobností „
Na poslední čtvrtek před jarními prázdninami jsme se všichni moc těšili, zároveň nás však trochu svazovala odpovědnost a nervozita. Podaří se předvést a zrealizovat všechno, co jsme si promysleli a připravili? Jistě se právem ptáte, o jakou akci to šlo? Nadešel totiž den D, aneb dlouho očekáváný Projektový den. Žáci 5. až 9. tříd naší školy si společně se svými třídními učiteli připravili a různými formami následně prezentovali životní osudy osobností, u kterých si letos připomínáme nějaká kulatější výročí.  Hlavní postavou se stal Otec vlasti, král a císař Karel IV., od jehož narození letos uplyne 700 let. Proto se první část projektového dne nesla ve znamení středověku. Během dopoledne jsme si připomněli výjimečnost našeho oslavence, dozvěděli se zajímavosti z jeho života, jež velkou měrou souvisely s panovníkovými schopnostmi, pílí, vzdělaností, zbožností a intuicí. „Šesťáci“ nás například provedli stavbami, které u nás v průběhu Karlovy vlády vyrostly, žáci sedmých tříd zase netradičně, natočeným dokumentem, zmínili zlomová období jeho života a vlády. „Osmáci“ se zabývali kulturou – malířstvím, literaturou, ale i dalším šířením vzdělanosti, no a ti nejstarší, žáci 9. ročníku, se věnovali rodinnému životu, manželkám a dětem, když vytvořili unikátní „strom života“. V průběhu prezentací zazněly nejen naučné informace, ale i verše, citáty, dramatizace textu a písně s nástrojovým doprovodem. Děti se snažily vcítit do doby, v níž panovník žil, i tím, že si připravily zajímavé kostýmy a rekvizity připomínající 14. století.  
Druhou část projektového dopoledne jsme věnovali dalším významným osobnostem. „Páťáci“ si s chutí zahráli na pohádkové broučky a ostatním představili kněze i spisovatele J. Karafiáta, další ročníky postupně zpracovaly: geniálního klasicistního skladatele W. A. Mozarta (6. ročník), spisovatele, dobrodruha a zlatokopa J. Londona (7. ročník), novináře, spisovatele a literárního kritika K. H. Borovského (8. ročník) a anglického dramatika W. Shakespeara (9. ročník). Samozřejmě, že všechny poznatky nemohly být na společné přehlídce prezentovány, proto si žáci dalšími materiály vyzdobili své kmenové učebny a interiér školy.
Cílem projektového dne má být alternativní výuka, při níž se děti ve škole dozvědí něco nového netradičním způsobem, zároveň se učí více spolupracovat, tvoří tým. Navíc zde obzvlášť platí Komenského myšlenka „škola hrou“. Vzhledem k předvedeným zodpovědným výkonům a zaujetí všech zúčastněných musím konstatovat, že Projektový den rozhodně splnil svůj účel a naplnil očekávání.
      Mgr. Pavel Fraj
Soutěž mladých recitátorů
Dvě únorová odpoledne ve škole patřila recitaci. Uspořádali jsme totiž jako každý rok školní kolo Soutěže mladých recitátorů. V úterý 16. 2. se sešli zájemci z prvního až pátého ročníku a ve čtvrtek 18. 2. zástupci šestého až devátého ročníku. Konkurence byla veliká. Z prvního stupně soutěžilo 25 recitátorů a z druhého stupně ještě o 2 více. Obě odpoledne zazněla spousta krásných přednesů z oblasti prózy i poezie. Všichni žáci přistoupili k soutěži zodpovědně a podali velmi pěkné výkony. Porotu čekalo těžké rozhodování…  A jak vše dopadlo?
 
Nultá kategorie (1. ročník) : 1. místo - Žaneta Slivková
                                         2. místo - Rozálie Cigánková
                                         3. místo - Natálie Rudická
 
První kategorie (2. a 3. ročník): 1. místo – Lilly Strýčková
                                              2. místo -  Samuel Hanzlík
                                              3. místo – Aneta Boháčková
 
Druhá kategorie (4. a 5. ročník): 1. místo – Ágnes Bednaříková
                                               2. místo – Eliška Horehleďová
                                               3. místo – Zuzana Neničková
 
Třetí kategorie (6. a 7. ročník): 1. místo – Eliška Rosotová
                                              2. místo – Klára Kouřilová
                                              3. místo – Viktorie Selucká
 
Čtvrtá kategorie (8. a 9. ročník): 1. místo – Jaroslav Duroň
                                               2. místo – Viktorie Novotná
                                               3. místo – Simona Slivková
 
Vítězové s výjimkou první kategorie postupují do okresního kola soutěže, které se bude konat 15. března v Hodoníně. Pečlivě se naučit text, vystoupit před publikem a poprat se s trémou, to si vyžádá hodně sil a odvahy, proto děkujeme všem, kteří se zúčastnili, a vítězům přejeme hodně úspěchů v okresním kole v Hodoníně.
         Mgr. Bohumila Halačková
Soutěž „ O Mojmírův poklad“
Žáci 7. A a 7. B se s paní učitelkou Michaelou Slivkovou zapojili v rámci návštěvy Slovanského hradiště v Mikulčicích do sportovně – vědomostní dějepisné soutěže O Mojmírův poklad.  Ta je určena třídám od čtvrtého ročníku základní školy. Žáci soutěží ve skupinách po cca 10 dětech ve dvou věkových kategoriích; úkolem je co nejlépe a v nejkratším čase vypracovat pracovní list. Soutěž podněcuje žáky k aktivnímu vyhledávání informací a učí je orientovat se v areálu, po prostoru celého hradiště. Během soutěže se třída hravou formou učí a poznává informace o Velké Moravě, její historii, architektuře, písmu a životě na velkomoravském hradě.  Děti navštíví stálou expozici a prohlédnou si repliky půdorysů velkomoravských kostelů na akropoli i předhradí.
Po ukončení sezony paní Mgr. Michaela Zálešáková vyhodnotila všechna soutěžící družstva. Mezi všemi zúčastněnými družstvy naše škola obstála výborně. Družstvo s vedoucí Aničkou Grešovou se umístilo na krásném 1. místě a na 3. místě se umístilo družstvo s vedoucí Terezou Dajčovou. V únoru přijela do školy paní Zálešáková a vítězům osobně předala diplomy a drobné ceny.
 
Polonéza žáků
Naše škola se stala opět  spolupořadatelem Společenského plesu města Ždánic, který se uskutečnil 22. ledna. Krásný úvod si pod taktovku vzaly paní učitelky Dagmar Selucká a Lenka Procházková  a nejstarší žáci školy. Slavnostní polonéza žáků 8. a 9. ročníku se určitě stala největší ozdobou plesu.
Na vystoupení se všichni poctivě připravovali několik měsíců předem. O tom, že to zvládli na výbornou, svědčí nesčetné ohlasy a slova chvály z řad přítomných hostů. Je i mou povinností poděkovat všem, kteří se na přípravě polonézy podíleli.
     Lenka Kopřivová
Zápis do první třídy
Zahájení povinné školní docházky je významným okamžikem nejenom v životě dítěte, ale celé jeho rodiny. Prvním krokem ke vstupu do školy je zápis dětí do 1. třídy. Každý rok se při zápisu snažíme vzbudit u dětí zájem o školu, seznámit je s prostředím školy i s pedagogickými pracovníky a od rodičů naopak o nich získáváme základní informace. Při různých činnostech ověřujeme školní zralost.
V sobotu 16. ledna přišlo 37 předškoláků, aby během jednoduchých úkolů předvedli své dovednosti – kreslení postavy, poznávání barev, geometrických tvarů, orientaci v elementárních počtech a jiné. Předškoláky provedla celým zápisem děvčata z osmé a deváté třídy. Za splněné úkoly dostaly děti drobné dárečky, které připravily paní vychovatelky ze školní družiny, sladkosti a jiné drobnosti věnovalo SRPŠ a firmy Enapo a Chemis Engine a.s. Všem uvedeným sponzorům patří poděkování.
     Lenka Kopřivová
Vánoční koncert žáků a učitelů ZUŠ 
22. prosince se v sále KD uskutečnil Vánoční koncert žáků a učitelů ZUŠ ve Ždánicích. Všichni diváci si užili pěknou předvánoční atmosféru a jistě ocenili skvělé výkony účinkujících. Zazněly koledy, písně s vánoční tematikou i skladby klasické. Jednotlivá vystoupení jsme vyslechli v podání jednotlivců, flétnových, houslových i kytarových souborů. V samotném závěru koncertu vystoupila cimbálová muzika s pěveckým sborem. Všem účinkujícím patří velké poděkování.
Adventní televizní koncerty
Naše škola se do nich zapojuje už od roku 1999. Jak vyplývá z tabulky, přispíváme pravidelně poměrně vysokými částkami. 18. prosince loňského roku jsme zaslali rekordních 18.500,- Kč. Do sbírky se zapojují žáci i zaměstnanci školy. Poděkování patří všem, zejména však rodičům, kteří umožňují, aby se žáci na charitativní akci podíleli. Každoročně připomínáme, že sbírka má význam nejenom materiální. Důležitější je možná dobrý pocit z pomoci potřebným a uvědomění si skutečnosti, že i přes nářky a nespokojenost se nemáme zase tak špatně. Při sledování reportáží z domovů a hospiců, pro něž se koncerty konají, jsme měli možnost sledovat těžké životní osudy, osamění, vážná onemocnění, zdravotní postižení klientů těchto zařízení. Školáci viděli, že zaslané finanční prostředky slouží a pomáhají potřebným. Pokud sledovali poslední adventní koncert, na který jsme přispívali, tak mohli vidět, že utrpení se nevyhýbá ani dětem. Výtěžek z  koncertu  byl věnován obecně prospěšné společnosti Mobilní hospic Ondrášek Ostrava, která poskytuje bezplatnou domácí péči pacientům s nevyléčitelným onemocněním. 

Rok     Počet žáků školy     Škola celkem Kč
1999    376                         6.344
2000    378                         7.047
2001    362                         8.566
2002    347                         7.925
2003    357                         8.348
2004    334                         7.400
2005    337                         8.100
2006    319                         8.400
2007    312                         8.900
2008    293                         8.200
2009    282                         8.300
2010    274                         7.681
2011    262                         9.400
2012    266                         11.700
2013    265                         11.800
2014    261                         14.000
2015    258                         18.500
Celkem                           160.611,-
 

 

Projekt „Čertí škola“ na 1. stupni MZŠ Ždánice
V pátek 4. 12. proběhl na 1. stupni naší základní školy projekt „ Čertí škola“, který se stal již tradicí. Každoročně se děti na tento den těší, protože se mohou převléknout za malé čertíky, andílky a Mikuláše a hravou formou se učí. Naši malí prvňáčci si za pomocí obrázků a prvních písmenek, která již znají, přečetli příběh o čertech, také zvládli čertí diktát, nacvičovali si psaní písmen do Mikulášovy punčochy a počítali čertí příklady. Zkušenější druháci četli pěkný příběh o biskupu Mikulášovi a doplňovali do mikulášské básničky probraný pravopis, v matematice vyřešili spoustu čertích slovních úloh. I třeťáci se dnes seznámili s příběhem biskupa Mikuláše, do textu doplňovali pravopisné jevy a také řešili kvíz z přečteného textu. V matematice si zahráli čertí bingo a počítali čertí příklady, v angličtině si složili obrázek St. Nicholase, zahráli si mikulášské pexeso a zároveň se učili nová slovíčka. Ti nejstarší, naši čtvrťáci, si procvičovali čertí slovní druhy a opravovali čertí test, který byl plný chyb. V matematice soutěživou formou procvičovali čertovské příklady, v prvouce na ně čekal čertí A – Z kvíz. Celé dopoledne se v každé třídě zpívaly čertí písničky a učily se čertí tanečky, vyráběli se papíroví čertíci a andílci. Součástí dnešního dne byla také návštěva Mikulášovy družiny, kterou tvořil Mikuláš, dva andělé a dva čerti. Za básničky, písničky a tanečky byly děti odměněny sladkostmi. Ti zlobivější se však museli podepsat na seznam hříšníků a slíbit, že se polepší. Tento den se všem dětem moc líbil, odnesly si z něj spoustu krásných zážitků a jistě na něj budou dlouho vzpomínat.
Mikulášský turnaj v kopané – MZŠ Ždánice
Stává se tradicí, že na naší škole se koná v čase adventním Mikulášský turnaj v kopané pro děti z 1.- 4.třídy. A tak jsme se v pátek 4.12.2015 sešli ve velké tělocvičně, abychom si nejen  zasportovali, ale také zjistili, kdo se letos zmocní tradičního putovního poháru. Bojovalo se ve dvou skupinách. První skupina patřila žákům 1. a 2. třídy, kde mezi sebou soupeřili fotbalisté – Rychlí gepardi, TJ Kovo Ždánice a Ninjové.
Druhá skupina patřila sportovcům ze 3. a 4. třídy, což  byli Drtiči, Dragons, Červení panteři a Ocelové pěsti. Celkem se v tomto turnaji utkalo 6 družstev. V každém družstvu bylo pět hráčů a jeden brankář a hrálo se podle upravených fotbalových pravidel.
Všechna zúčastněná družstva se připravovala na zápasy velmi poctivě a věnovala tréninku značné úsilí a také hodně času.  A jak to všechno dopadlo?
 
       První skupina:                                         Druhá skupina:
 
1.   místo  TJ Kovo Ždánice – 2.tř.          1. místo   Drtiči – 3.tř.
2.   místo  Ninjové – 2.tř.                       2. místo   Dragons  – 3.tř.
3.   místo  Rychlí gepardi  – 1.tř.            3. místo   Červení panteři – 4.tř.
                                                          4.místo – Ocelové pěsti – 4.tř.      
 
Putovního poháru se zmocnili překvapivě po velmi dobrém výkonu ve všech zápasech ve druhé skupině fotbalisté ze 3.třídy – Drtiči, kteří si vítězství opravdu zasloužili. V první skupině náleželo vítězství družstvu – TJ Kovo Ždánice, žákům z 2. třídy. Je nutno pochválit také malé fotbalisty z 1.třídy za jejich odvahu a bojovnost. Všichni sportovci dostali na závěr sladkou odměnu a vítězná družstva si odnesla diplom a drobnou věcnou cenu.
Celý turnaj nám pomohl rozhodovat náš známý a nám věrný rozhodčí pan ing. Vladimír Slivka, kterému za to všichni moc děkujeme. Současně věříme a doufáme, že nám v příštím ročníku opět zůstane věrný.  Poděkování patří také všem malým sportovcům, neboť se během celého sportovního klání chovali opravdu skvěle a sportovně.
      Všem vítězům gratulujeme!!!
     Mgr. Pavlína Netopilová, za 1.stupeň MZŠ
Mikulášské dopoledne
V pátek 4. prosince se na chodbách školy i v jednotlivých třídách ozývalo jemné cinkání zvonku i mohutné burácení řetězem. Objevil se Mikuláš se svou družinou- dvěma hodnými anděly a čerty.  Žáci je už od rána netrpělivě vyhlíželi, někteří s mírnou obavou, většina se těšila. Mikuláš pokáral děti, které se nechtějí učit a které si neplní své školní povinnosti. Ty slíbily nápravu a čertům se podepsaly na listinu hříšníků. Andělé odměnili všechny malou sladkostí. Nejvíce si tohoto dne užili školáci na 1. stupni, kde probíhal projekt “Čertí škola“. Děti převlečené za andílky či čerty po celé vyučování plnily pekelné i nebeské úkoly z matematiky, českého jazyka, angličtiny, zpívaly písničky s mikulášskou tematikou a na závěr dne si vyrobily papírové zápichy čerta a Mikuláše. Čertí školu ukončily odpoledne fotbalovým utkáním v tělocvičně.
Příběhy bezpráví 
V pondělí 16. listopadu, symbolicky před Dnem boje za svobodu a demokracii, proběhl na naší škole již XI. ročník projektu ,,Příběhy bezpráví“ pořádaný organizací Člověk v tísni. Cílem tohoto několikaletého projektu je přiblížit žákům a studentům prostřednictvím dokumentárních a hraných filmů zlomové okamžiky moderních českých dějin, kdy lidská práva a důstojnost byla systematicky potlačována. Mladí lidé se také mají možnost setkat s pamětníky totalitního bezpráví. Poznají, jak snadno člověk může svobodu ztratit a jak těžce ji pak získává zpátky. Pro letošní rok bylo zvoleno téma vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968 a následné sovětské okupace za účelem nastínit žákům, co se tehdy odehrálo, zdůraznit tragické následky vpádu a dlouholetého pobytu sovětské armády na našem území. Měli by vědět, že kvůli okupačním vojákům u nás umírali lidé, nastolený normalizační režim devastoval zemi, komplikoval a ničil občanům životy, vedl k vlně emigrací. Během asi 90 minut jsme zhlédli tři krátké dokumentární filmy osvětlující zmiňované okamžiky dějin a vyslechli příběhy našich hostů pana Josefa Medřického ze Ždánic a pana Zdeňka Langáška z Kyjova, kteří se s okupanty setkali ,,tváří v tvář“. První dva dokumenty, Strachotův ,,U nás pomáhaly taky“ a ,,Filmový týdeník č. 35/1968“, zachytily vypjatou atmosféru prvních dnů invaze, vzdor lidí vůči okupantům, ale i následnou rezignaci celé společnosti. Poslední film nesoucí název ,,Ticho“přinesl emotivní záběry z pohřbu Jana Palacha v lednu 1969 na hudebním podkladu stejnojmenné písně Bohdana Mikoláška odrážející pocity a nálady lidí v tehdejším Československu. Zádumčivou a pochmurnou atmosféru, kterou projekce navodila, částečně uvolnili přizvaní hosté vylíčením toho, jak a kde tuto dobu sami prožívali. Pan Langášek jako voják základní služby, v tu dobu v poddůstojnické škole v Jemnici, s dalšími vojáky např. otáčeli směrovky k městům, aby ztížily přesuny okupačních vojsk. Pan Medřický musel jako velitel pluku v Bučovicích řešit zastřelení manželky podplukovníka Sušánka ruským vojákem. V závěru besedy dostali prostor samotní žáci, aby hostům mohli položit otázky týkající se ať už filmů, či jich samotných. Myslím, že všichni jsme odsud odcházeli plni dojmů, emocí, možná se spoustou dalších nezodpovězených otázek v hlavě, ale určitě s vědomím, že bychom nechtěli, aby se něco podobného opakovalo.
     Mgr. Lenka Procházková
Ronja, dcera loupežníka   aneb ,,Romeo a Julie pro děti“
V pátek 20.11.2015 se všechny děti z prvního  stupně naší školy spolu se svými třídními učitelkami vydaly do Domu kultury v Kyjově. V divadelním sále se představil soubor Cylindr z Prahy, který uvedl dramatizaci známé pohádky Astrid Lindgrenové o velikém přátelství Ronji a Birka – Ronja, dcera loupežníka. Romeo a Julie pro děti – tak by mohl znít i podtitul. Děj této poetické pohádky se odehrával v divokém lese a lukách se skřítky a větrnicemi. Ronja, hlavní hrdinka příběhu, se narodila za jedné bouřlivé noci, která byla tak plná děsu, že napůl rozťala prastarý hrad, ve kterém vládl její otecMattis loupežnické bandě.Odtrženou část hradu okamžitě obsadil rod lupiče Borky, který byl na smrt znepřátelený s rodem Mattise. A jak to tak v pohádkách bývá, Ronja našla svého nejlepšího přítele a kamaráda právě v synovi Borky, Birkovi. Nakonec vše dopadlo, jak má být, a Ronje i Birkovi se podařilo smířit odedávna znepřátelené klany. V divadelním představení hrálo pět herců a nechyběly dojemné i rozverné písničky doprovázené živě hrou na kytaru. Pohádka se všem líbila a děti prožily hezké kulturní dopoledne.
     Za 1.stupeň MZŠ Pavlína Netopilová
Přírodovědný klokan
Uskutečnil se na všech základních a středních školách 14. října. Z naší školy řešilo v kategorii Kadet  23 žáků z osmého a devátého ročníku 24 soutěžních úloh, ve kterých se vybírá jedna správná odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení mají žáci 40 minut čistého času.  Smyslem soutěže je ukázat přírodovědné předměty jako užitečné a zajímavé, vzbuzovat a podporovat zájem o ně mezi žáky a studenty.
Nejlepší řešitelé ze školy:
Marek Švábík z 8. B – získal 82 bodů
Vojtěch Chudý z 9. A – získal 76 bodů
Petr Santler z 9. A – získal 69 bodů
Pro porovnání – v loňském roce byl dosažený průměrný počet bodů mezi všemi řešiteli Přírodovědného klokana 52,8.
Deváťáci na Veletrhu vzdělávání
Dne 8. října jsme my, deváťáci, navštívili Muzeum naftového dobývání a geologie v Hodoníně, kde jsme se seznámili s procesem vzniku ropy, s metodami těžby i s jejími dopady na životní prostředí a poté jsme zhlédli unikátní sbírku zkamenělin a hornin z neogenu a jury. Z muzea jsme se přesunuli do Kulturního domu v Hodoníně, kde se konal Veletrh vzdělávání. Zde nám zástupci jednotlivých středních škol a učilišť poskytli potřebné informace, ochotně odpovídali na naše dotazy a usnadnili nám výběr budoucí školy.
      Kateřina Jandorová, žákyně 9. ročníku
Slavnostní zahájení školního roku a uvítání prvňáčků
Datum 1. září se stalo pro prvňáčky přelomovým okamžikem v dosavadním životě. Někteří se těšili, jiní přicházeli s obavami, co nového je čeká. Než zasedli malí školáci poprvé do svých školních lavic, čekalo je slavnostní uvítání v kulturním domě. Pozvání na slavnostní zahájení přijali MUDr. Vladimír Okáč, starosta města, Mgr. František Markus, ředitel školy, Mgr. Miroslav Procházka, ředitel ZUŠ, a paní Jaroslava Příkopová, předsedkyně školské rady. Po úvodním proslovu pana ředitele se krátce ujali slova i ostatní hosté a popřáli dětem i rodičům dostatek trpělivosti a mnoho radosti při získávání nových vědomostí a dovedností. Děti dostaly kytičku od děvčat z 9. ročníku a od hostů obdržely tašku se školními potřebami, hodnotné dárky také věnovalo dětem město Ždánice. Další drobnosti, které dětem jistě udělaly radost, poskytla paní Dana Schöfrová, paní Jana Rubanová a paní vychovatelky ze školní družiny. Všem jmenovaným patří velké poděkování. Po zahájení se prvňáčci (letos jich nastoupilo 15) spolu se svými rodiči a paní učitelkou, Mgr. Isabelou Klečkovou, přesunuli do opravdové třídy vstříc novým školním povinnostem.
Dětem i rodičům přeji hodně radosti z prvních školních úspěchů. 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky