9. A - MZŠ Ždánice - školní rok 2015 - 2016

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

9. A


třídnictví:  Mgr. Lenka Procházková

Počet žáků: 17
Konec školního roku
Konec školního roku 2015/2016 byl pro nás zároveň i posledním zvoněním v Masarykově základní škole. Devět let povinné školní docházky uteklo jako voda a my se loučíme s třídní učitelkou, celým pedagogickým sborem včele s panem ředitelem a paní zástupkyní, se spolužáky, kamarády, se všemi zákoutími té naší první vzdělávací instituce a možná trochu s obavami, ale i  s očekáváním něčeho nového vyrážíme na další studijní etapu našeho života. Doufáme, že se nám bude dařit, alespoň tak, jako tady.
Školní výlet
9. června jsme vyrazili vlakem směr Praha. Hlavní město nás přivítalo krásným slunečným počasím, které setrvalo i do druhého dne našeho pobytu. Během tohoto výletu jsme zhlédli a navštívili všechny stěžejní pražské památky, jako Petřín, Karlův most, Staroměstské náměstí, Vyšehrad, Pražský hrad a další. Putování po Praze metrem, tramvají či pozemní lanovkou bylo pro nás velkým zpestřením. Užili jsme si spoustu legrace, ale hlavně získali množství nových poznatků a zážitků.
Den dětí
Letošní Den dětí jsme oslavili v přírodě. Vyšli jsme si na krátkou procházku kolem zámeckého parku, Panských rybníků, dále po cyklostezce až do cíle naší cesty, a tím byla myslivecká chata U Huberta. Zde jsme strávili hrami, povídáním, opékáním špekáčků příjemné dopoledne.
Školní akademie
Na závěr našeho působení v MZŠ Ždánice a zároveň na slavnostní 25. školní akademii jsme si připravili dvě samostatná vystoupení kluků a děvčat, která v závěru splynula v jedno. Mužstvo nacvičilo humorné ztvárnění irských tanců ve scénce ,, boj o toaletu" a dívky si zatancovaly známý taneček ,,Trnky, brnky" z filmu Slunce, seno a pár facek. Snad se nám to naše deváté vystoupení na naší škole povedlo.
Divadelní představení
5. dubna jsme opět vyrazili za kulturou do krajského města. V Městském divadle v Brně jsme zhlédli bláznivou komedii ,,Červené komety". Děj této hry nás vrátil do předvánočního času, kdy se sestry Lili a Bibi rozhodly, že budou bojkotovat tradiční vánoční šílenství a převtělí se do tzv. ,,Červených komet", které bohatým berou a chudým dávají. Množství komických situací skvěle ztvárněných vynikajícími herci nás pobavilo, ale také obohatilo. Škoda jen, že s tímto kolektivem jsme byli v divadle naposledy.
Hory
17. - 23. března někteří z nás odjeli do Rychlebských hor zdokonalovat si své lyžařské umění. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo, sněhu dostatek, dobrá parta, nic tedy nebránilo tomu, abychom si těch pár dnů v lůnu matky přírody výborně užili.

Projektový den
probíhal tentokrát na téma ,,Slavná výročí českých a světových osobností". Asi měsíc před dnem D (25. 2.) jsme si postupně připravovali materiály a nacvičovali scénky k prezentaci. Vyhledat si informace o osobním životě Karla IV. - jeho manželkách a dětech nebylo složité, těžší bylo vymyslet zajímavou prezentaci sesbíraných poznatků. Myslíme si, že se nám to nakonec podařilo. Oblečeni v replikách dobových kostýmů jsme vystupovali jakožto Karlovy  manželky či jeho potomci. Naši ,,třídní umělci" ani na chvíli nezaváhali a secvičili a  následně bravurně přednesli skladbu z Noci na Karlštejně - Lásko má, já stůňu. V druhé části projektu jsme představili anglického dramatika Williama Shakespeara. Rozhovor soudobého reportéra s Williamem výborně zvládli Vašek a Vojta. Dramatizací přepracovaného úryvku ze známé divadelní hry Romeo a Julie všechny přítomné skvěle pobavili Veronika Maňová - Julie, Romeo - Dan Urubek, otec - Petr Santler a vypravěč - Martin Pokluda.
Recitační soutěž
proběhla již tradičně v polovině února a za naši třídu statečně bojovala Katka Jandorová. I když letos na stupně vítězů nedosáhla, přesto jí děkujeme, že věnovala svůj volný čas přípravě na tuto soutěž a vzorně svoji třídu reprezentovala. 
SCIO
Za pochlubení určitě stojí úspěchy našich spolužáků v celorepublikovém testování: Marta Stehlíková a Vojta Chudý získali Ocenění firmy SCIO za nejlepší výsledky v SCIO testování matematiky v Jihomoravském kraji. Blahopřejeme!
Polonéza
Uf, skončily dlouhé týdny pilného nacvičování a my se konečně mohli v plné parádě předvést svým rodičům, prarodičům, prostě všem, co se 22. ledna zúčastnili Plesu města. Všechna ta námaha, strávený čas i finance vložené do přípravy a prezentace polonézy určitě nevyšly nazmar a rozhodně toho nikdo z nás nelituje. Dá se říci, že jsme tímto byli uvedeni do společnosti.
,,Vánoce, Vánoce, přicházejí..."
Očekávání zimních prázdnin a hlavně vánočních svátků jsme si poslední školní den kalendářního roku zpříjemnili zpíváním koled u vánočního stromečku, rozdáváním dárečků a poté koncertem našich spolužáků a kamarádů, žáků ZUŠ, v kulturním domě.
Mikuláš jinýma očima
Letos jsme jako nejstarší ve škole organizovali mikulášskou obchůzku my, deváťáci. Vybrali jsme ze svých řad Mikuláše (Ondra Sůkop), dva anděly (Miriam Šprtová, Katka Jandorová) a dva čerty (Eliška Škrháková, Klára Křivánková), kteří se svého úkolu zhostili na jedničku. Zajistili si perfektní kostýmy, rekvizity a přidali dobré herecké výkony, a tím připravili všem žákům školy hezké zážitky. Jakou řeč pronesl Mikuláš k naší třídě, si přečtěte zde:

Tady devátá Á milá,                                                               Bohunky a Anička,                       
kluků je zde síla.                                                                     musí přidat, sluníčka.
Chytrých mozků zásoba,                                                        Nestačí se usmívat, 
strašit moc-není potřeba.                                                     nutno dobře prospívat
Někdy si spí sladký sen,                                                        A co Lukáš Andresík?
nevadí jim, že už je den.                                          To je pěkný cholerik.
Hola, hola, škola volá!                                                         Koš vstřel, branku dej,
Učit se a připravovat,                                                           hlavu si z her nedělej!
do finiše už startovat.                                                          A teď proste andílky
Další školy na vás čekají,                                                    o ty sladké nadílky!
všichni pilní žáci do nich spěchají.
A že by tu nebyli hříšníci
a my zde porušili tradici?
Tady máme Václava,
ujetých vtipů záplava.
Vaškův kamarád je mobil.
Čerte, co kdybys ho zabavil?
Dana neprobudí ani rána z děla,
jeho maminka musí být bdělá.
Do školy si pozdě chodí,
vůbec nic ho nerozhodí.
Příběhy bezpráví
Den před výročím sametové revoluce se opět v naší škole konala beseda k projektu Příběhy bezpráví, tentokrát na téma ,,Vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968". Měli jsme možnost spolu se žáky ze 7. a 8. ročníku zhlédnout krátké dokumentární filmy s touto tematikou a také si vyslechnout příběhy pamětníků-Josefa Medřického a Zdeňka Langáška z Kyjova. Poté nám hosté odpověděli na četné dotazy. Jsme rádi, že jsme se o tomto historickém mezníku dověděli více než je v učebnicích.
Veletrh vzdělávání
Počátkem října, jak se již stalo tradicí, jsme vyrazili směr Hodonín. Zde jsme absolvovali zajímavou prohlídku s poutavým vyprávěním o historii a současnosti těžby ropy na našem území v Muzeu naftového dobývání a geologie. Po následném zakoupení suvenýru v podobě lahvičky se surovou ropou, povinném focení a vydatné svačince jsme odjeli do místního kulturního domu, kde byl hlavní cíl naší cesty, a to Veletrh vzdělávání. Měli jsme možnost si obejít všechny stánky prezentujících se škol, zjistit si bližší informace o možnostech studia, odnést si spoustu propagačních letáčků, zhlédnout ukázky činností studentů či přímo jejich výrobky. Tato návštěva pro nás byla jistě inspirativní a také motivující.
Coca Cola Cup
1. října byla většina pánského osazenstva třídy (Kuba, Dan, Pavel, Vojta, Lukáš a Petr) součástí týmu, který reprezentoval naši školu ve fotbalovém turnaji Coca Cola Cup v Žarošicích. I když pohár vítězů nepřivezli, přesto jim patří náš velký dík.
Beseda na MěÚ
17. září pětatřicet deváťáků zaplnilo velkou zasedací místnost Městského úřadu ve Ždánicích za účelem dovědět se co nejvíce informací o chodu této instituce přímo od povolaných osob, tedy zaměstnanců - tajemníka pana Romana Vrábela, vedoucího stavebního odboru Ing.Vladimíra Slivky a paní matrikářky.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky