8. B - MZŠ Ždánice - školní rok 2015 - 2016

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

8. B


třídnictví:  Mgr. Bohumila Halačková
 
počet žáků: 16
Návštěva Domova Horizont
V pátek 24. června jsme strávili příjemné dopoledne v Domově Horizont v Kyjově. Nejprve jsme se seznámili s činností této instituce, která je určena pro osoby se zdravotním postižením, a poté jsme prošli dílnami zaměřenými na pracovní terapii klientů Domova Horizont. Nahlédli jsme např. do dřevařské, keramické a tkalcovské dílny. Na závěr naší návštěvy jsme si všichni společně dali fotbálek a pétanque.
V poslední předprázdninové tělesné výchově jsme vyzkoušeli nově otevřenou cyklostezku... Perfektní! 
Koncert skupiny Little Rockers 
Žáci ZUŠ Sekule si pro nás připravili rockový koncert, kde zazněly české, slovenské, ale i světové hity.

Den dětí
Den dětí jsme v letošním roce pojali sportovně. Spolu se svými spolužáky z 8. A jsme podnikli turistický výšlap do Žarošic. Zjistili jsme, že vycházka přes pole je rozhodně krásnější a romantičtější než cesta autobusem. Přestože bylo velké horko, všichni jsme téměř dvacetikilometrový okruh lehce zvládli.

Školní akademie
V pátek 20. května se konala tradiční školní akademie. V našem vystoupení jsme ,,strávili večer před televizní obrazovkou" a připomněli tak divákům nejznámější pořady různých televizních stanic. Je opravdu z čeho vybírat...

Školní výlet
V letošním školním roce jsme vyrazili na výlet do Olomouce. Nejprve jsme navštívili výstavu Flora, která se nesla v duchu doby Karla IV., potom jsme se prošli historickou částí města a nakonec jsme celý výlet zakončili prohlídkou zoologické zahrady.

Lyžařský kurz
I letos vyrazili někteří z nás spolu se spolužáky z 8. A a 9. tříd na lyžařský kurz na Paprsek...
Projektový den
25. února 2016 proběhl na 2. stupni projektový den, který byl zakončen prezentací všech tříd v gymnastickém sále. My jsme nejprve seznámili naše spolužáky s kulturou a uměním v době Karla IV. a poté jsme předvedli dramatizaci satirické skladby Král Lávra od Karla Havlíčka Borovského.
Rozkvetlá zahrada
Nela, Barča, Eva a Verča se zapojily do výtvarné soutěže Rozkvetlá zahrada, kterou pořádá Český zahrádkářský svaz.
Recitační soutěž
Ve čtvrtek 18. 2. se uskutečnilo školní kolo Soutěže dětských recitátorů. Naši třídu zastupovaly Veronika Bartoníková a Simona Slivková. Oběma děvčatům děkujeme za účast a Simoně gratulujeme ke 3. místu.
Polonéza
v pátek 22. ledna se konal Společenský ples, který jsme spolu s našimi spolužáky z 8. A a 9. tříd zahájili slavnostní polonézou. Takto nám to slušelo...
Vánoce
Poslední školní předvánoční den jsme tradičně pobesedovali a předali si u stromečku dárečky. Rozloučili jsme se po vánočním koncertu, který si pro nás připravili žáci a učitelé Základní umělecké školy ve Ždánicích. Své umění předvedli  také dva zástupci naší třídy - Filip Blažek a Klára Pavková.
Předvánoční bowling
Předposlední odpoledne před vánočními prázdninami jsme si zpestřili soubojem v bowlingu. Vyrazili jsme spolu s 8. A do Luxoru v Kyjově, kde jsme si nejen zasportovali, ale také jsme se pobavili a občerstvili výbornou pizzou. Gratulujeme Davidu Štipčákovi z 8. A, který zvítězil a jako jediný pokořil magickou hranici 100.
Mikuláš
I v letošním roce zavítal do naší třídy Mikuláš se svým doprovodem a všichni jsme byli obdarováni malou sladkostí. Perník dostali i ti, kteří občas během roku trochu zazlobili. Děkujeme.
Návštěva Mahenova divadla
V pondělí 23. listopadu jsme se spolu s 8. A a 7. A vypravili do Mahenova divadla v Brně, kde jsme zhlédli komedii Oscara Wilda Jak je důležité míti Filipa.
Příběhy bezpráví
Tématem letošních Příběhů bezpráví byl rok 1968. Spolu se spolužáky 7. a 9. tříd jsme nejprve zhlédli dokument o okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy a potom jsme besedovali s našimi hosty (pan Medřický ze Ždánic a pan Langášek z Kyjova), kteří se s námi podělili o své vzpomínky na události ze srpna 1968.
A už jsme osmáci ...
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky