5. třída - MZŠ Ždánice - školní rok 2015 - 2016

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

5. třída


třídnictví:  Mgr. Michaela Slivková
 
počet žáků: 25
Ve středu 1.6.2016 jsme se vydali s paní učitelkou A. Bekerovou a naší třídní učitelkou na výšlap k Salaši. Zde jsme si zahráli několik přírodovědných soutěží, vytvořili jsme si obrázky z přírodnin, rozdělali jsme si oheň , na kterém jsme si upekli špekáčky a posilněni jsme se vydali zpátky ke škole.
V pátek 20.5. 2016 jste mohli žáky naší třídy vidět v hereckých rolích 25. ročníku Školní akademie. Vybrali jsme si pohádku „Královna koloběžka první“, ve které nás zaujali pěkné písničky a hlavně se nám zalíbila jízda na koloběžkách, kterou jsme v rytmu hudby předvedli na pódiu. Vybraní herci z naší třídy své role zvládli velmi dobře, a tak doufáme , že se Vám celé vystoupení líbilo.
V pátek 11.3. se uskutečnilo námi tak dlouho očekávané přespání ve škole. Sešli jsme se v 18.00 hod. před budovou naší školy se spacími pytli a karimatkami. Nejprve jsme si zahráli různé deskové hry a poté nám přivezli výbornou pizzu z kyjovské restaurace. Společnými silami jsme si nachystali třídu na spaní a pak jsme se přemístili do tělocvičny, kde jsme sehráli dva zápasy ve vybíjené. Abychom si odpočinuli zhlédli jsme film a pak už jsme opět měli dostatek sil, abychom si zatančili v rytmu našich oblíbených hitů . Ke spánku jsme ulehli okolo 11 hodiny , ale ještě dlouho se ozývalo povídání z různých koutů třídy. Ráno jsme si pochutnali na buchtách, které nám upekla naše paní učitelka , uklidili jsme noclehárnu a ještě sehráli další odvetná utkání ve vybíjené. V devět hodin jsme se spokojení rozcházeli domů.
Ve čtvrtek 25.2. se uskutečnilo v naší škole celodenní projektové vyučování. Tématem tohoto projektu byly  významné osobnosti, které slavily v tomto roce kulaté výročí.  Naše třída se zabývala osobností významného českého spisovatele a faráře Jana Karafiáta. Vypracovali jsme prezentaci o jeho životě a díle, se kterou jsme pak seznámili  ostatní žáky naší školy. Připravili jsme si krátké ukázky z knihy Broučci, které jsme přečetli v českém, německém  a anglickém jazyce . A na závěr jsme všichni zahráli kratičkou  ukázku z této knihy , na kterou jsme si vyrobili kostýmy a velmi jsme si tuto dramatizaci užili.
V naší třídě máme velmi šikovné počtáře. Přesvědčili jsme se o tom v tomto ročníku okresního kola Matematické olympiády, kdy Barbora Zálešáková obsadila 1. místo, Filip Švábík 3. místo a Jakub Sotolář 4. místo. Gratulujeme!
22. 12. jsme si pod stromečkem ve třídě rozdali dárečky a potěšili jimi naše kamarády i paní učitelku. Ochutnali jsme vánoční cukroví, užili si krásnou předvánoční atmosféru a pěkně jsme se naladili při vánočním koncertu ZUŠ.
21. 12. k nám přišla do třídy vzácná návštěva. Pan Ježek, tatínek našeho spolužáka Marka, nám přinesl ukázat jejich domácího mazlíčka - krajtu Žanetu. Získali jsme spoustu zajímavých informací o plazech a jejich chovu, které určitě využijeme v hodinách Člověk a jeho svět.
4. 12. navštívil naši třídu opět Mikuláš, andělé a čerti. Sice se u nás zase našli hříšníci, kteří občas zapomínají na svou školní přípravu, ale protože jsme všichni zazpívali, dostali jsme od andílků sladké perníčky.
 
Dne 20. 10. jsme vyjeli do brněnského divadla Radost na představení Kouzelná flétna . Tato  inscenace na motivy díla W. A. Mozarta nás velmi zaujala a odcházeli jsme plni zážitků z překrásné hudby , nádherných kostýmů a spokojeni, že tak jak  to má být ve správné pohádce, vše dobře dopadllo.
Dne 30.9. vyrazila naše třída k Hubertovi. Po cestě jsme zkoumali různé druhy hmyzu, pojmenovali jsme si mnoho druhů bylin  i stromů a za chvíli jsme byli u Huberta. Nasbírali jsme klestí na podpálení ohně a už jsme opékali špekáčky. Když jsme se posilnili, rozdělili jsme se na družstva a plnili jsme přírodovědné úkoly. Potom následovala prezentace každé skupiny a vyhlášení vítězů. Všichni jsme si toto odpoledne v přírodě užili a poznali se také trochu jinak než ve škole.
V pátek 4.9.2015 se na nás přišla do výtvarné výchovy podívat a pozdravit nás  paní učitelka Isabela Klečková. Zajímalo ji, jak se nám líbí v páté třídě a byla překvapena, jak jsme někteří po prázdninách vyrostli.
Školní rok 2015/2016 je pro nás velmi důležitý. Stali se z nás páťáci a přišli jsme na budovu druhého stupně. Přišli k nám noví spolužáci z Nechvalína, Ostrovánek a Sobůlek a tak je nás nyní 25. Naší třídní učitelkou se stala paní učitelka Michaela Slivková.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky