4. třída - MZŠ Ždánice - školní rok 2015 - 2016

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

4. třída


třídnictví:  Mgr. Pavlína Netopilová
 
počet žáků: 24
Konec roku
Poslední týden školního roku jsme absolvovali dopravní výchovu, uskutečnilo se vyhodnocení soutěží, které probíhaly v průběhu roku, a nakonec jsme vše zakončili v cukrárně. Všem mým čtvrťákům přeji krásné prázdniny, hodně sluníčka a mnoho nádherných zážitků!! Rodičům děkuji za spolupráci během celých 4 let a také Vám přeji hezkou a klidnou dovolenou !! A teď už hurá na prázdniny !!
            tř. uč. Pavlína Netopilová
 
Fotografování, Kuliočko
S fotografováním se neúprosně blíží konec školního roku. Také vyšlo poslední číslo školního časopisu. Kuliočko a v tradičním losování o úspěšného řešitele křížovky byl vylosován náš Matěj Holešinský. Blahopřejeme!

 
Školní výlet 
V úterý 7.6. jsme se vydali všichni na výlet. Určitě poznáte hrad Bouzov, kde jsme si v rámci prohlídky zopakovali známé postavičky z večerníčků. Pak jsme utratili nějaké penízky, abychom nakoupili dárky našim nejbližším. Výlet jsme zakončili prohlídkou Javoříčských jeskyní a spokojení a všichni v pořádku jsme se vrátili do Ždánic.

            tř.uč.P.Netopilová
Kamarádi knihovny
Městská knihovna ve Ždánicích vyhlásila od září do května soutěž s názvem Kamarádi knihovny. Šlo především o týmovou spolupráci třídních kolektivů, ve které děti chodily do knihovny si půjčovat knihy, odpovídaly každý měsíc na soutěžní otázku a vytvořily si ve své třídě vlastní časopis. Máme velkou radost, protože jsme tuto soutěž vyhráli!!!!! ! V úterý 31.5. jsme si všichni na vyhlašování výsledků v knihovně pochutnali na výborném dortu a obdrželi jsme putovní pohár. Také byli vyhlášeni naši nejlepší čtenáři, mezi které patří  Radi m Halačka a Ágnes Bednaříková. Děti byly odměněny diplomem a knihou. Všem blahopřejeme!
Děkujeme moc paní Majce Wolfové za uspořádání pěkné akce!!! A těšíme se na příští!
            tř.uč.P.Netopilová
Vodácký kurz
Od pondělí 23.5. - 27.5.. jsme strávili úžasných pět dní v jižních Čechách v rekreačním středisku AL/PA Krkavec asi 4km od Veselí nad Lužnicí. 
Všechny děti se naučily sjíždět řeku Nežárku na kánoích, zasportovaly si, zasoutěžily si v různých společenských hrách, absolvovaly pěší výlet do Veselí nad Lužnicí a také výlet vlakem do Třeboně. Nuda určitě nebyla, protože zde byla legrace a zábava každý den. Všichni byli spokojení,přijeli domů v pořádku a plní zážitků a přání se na jez Krkavec vrátit i příští rok. Poděkování patří všem dětem za jejich chování na kurzu.
     tř. uč. Pavlína Netopilová
Školní akademie 
A tady jsou naše tanečnice a naši herci. Děvčata si zatancovala ve svižném tempu a chlapci si zahráli anglickou pohádku The big turnip. Pochvala patří všem, neboť se jim vše podařilo a pěkně nás všechny pobavili.
           tř. uč. P. Netopilová
 
Keramika
Tentokrát jsme si v kurzu keramiky na DDM vyrobili hrníčky. A jak se nám povedly? Posuďte sami. 
Divadlo Radost
Tentokrát jsme se vypravili do divadla Radost v Brně, kam jezdíme každým rokem, abychom se kulturně vzdělali. Tradičně nás představení nezklamalo a všem vřele doporučujeme, neboť Strakonický dudák v podání herců divadla Radost určitě nenudí, ba naopak, příjemně naladí a zanechá ve vás hluboký kulturní zážitek. 

Velikonoce
Ve středu 23.3. se uskutečnil v naší třídě tradiční projekt s názvem ,, Velikonoce“.
Celý den jsme se učili podle rozvrhu hodin, ale v každém předmětu jsme pracovali s tématem Velikonoce.
V matematice děti sbíraly velikonoční vajíčka s příklady, a procvičovaly tak všechny matematické operace soutěživou formou. V českém jazyce děti vytvářely ve skupinách svoji velikonoční pohádku a potom ji před třídou prezentovaly. Někteří zapojili i dramatizaci, a tak jsme se i příjemně pobavili. V angličtině jsme si utvrdili několik anglických slovíček, které se vztahují k tématu Easter a zpívali  píseň Happy Easter. Věřím, že se dětem tento den líbil a že byly spokojené.
       Všem přeji pěkné velikonoční svátky!!   Tř. uč. P. Netopilová    
Klokan
Tady vidíte, kdo se v matematické soutěži Klokan nejlépe umístii z naší třídy. Vyhrála Bětuška Křivánková, druhé místo patřilo Matěji Holešinskému a na třetím místě se umístil překvapivě Kuba Hartl. Dalšími úspěšnými počtáři byli Ágnes Bednaříková, Radim Halačka a Vojta Vrbík.  Blahopřeji všem!!
 

Návštěva knihovny 
Protože březen je tradičně měsícem knihy, navštívili jsme naši knihovnu. Tentokrát jsme se dozvěděli od paní Wolfové o životě a díle spisovatele Františka Nepila.

Náš časopis
V rámci soutěže Kamarádi knihovny jsme se letos rozhodli vydávat náš vlastní třídní časopis. Nazvali jsme ho Školníček a už se nám podařila vydat tři čísla. Děkujeme našemu panu tiskaři, kterým je tatínek Jindřiška Wolfa, že nám pomáhá v množení a kopírování výtisku pro každého žáka. 
Je to určitě od něho nesmírná obětavost a ochota. Tímto mu moc děkujeme!!!
Polednice
O tom, že děti ze 4.třídy baví divadlo a že jsou v hraní rolí opravdu zkušení a dobří, jste už mohli vidět z minulých příspěvků. Nezbývá, než konstatovat, že to, co už bylo řečeno, je naprostá pravda. Svědčí o tom i dramatizace známé básně K.J.Erbena - Polednice. Děti si v hodině čtení svoje vystoupení velice pěkně užily!!

Recitační soutěž
Proběhlo školní kolo recitační soutěže. Tady vidíte naše recitátory. Zvítězila Ágneska Bednaříková a Zuzanka Neničková obsadila třetí místo v kategorii 4. a 5. tříd. Ostatní naši recitátoři skončili na čtvrtém místě.Všem moc bůahopřeji a děkuji za reprezentaci naší třídy.
      Tř. uč. P. Netopilová
Divadelní představení 
V prvním pololetí tohoto školního roku měly děti předmět Literárně dramatická výchova, ve kterém nacvičily divadlo  s paní učitelkou Dagmar Seluckou. Potom  se děti předvedly a zahrály představení svým kamarádům z první, druhé a třetí třídy. Jak jejich vystoupení dopadlo? Všechny kousky zvládly výtečně a předvedli se jako profesionální herci a herečky. Všem patří poděkování!!
 
Vánoční koncert na KD
Poslední školní den roku 2015 jsme zakončili velmi příjemným koncertem žáků umělecké školy. V naší třídě máme celou řadu muzikantů. Na dnešním vánočním  koncertu vystupovalo ze 4.třídy 12 dětí. Tady jsou všechny! Všem dětem se vystoupení povedlo a podařilo se jim navodit krásnou vánoční atmosféru v celém sále.

Ve dnech 16. – 17.12.2015 proběhla u nás ve třídě tradiční soutěž ,,O nejoriginálnější a nejchutnější  vánoční cukroví“. Podmínkou účasti v této soutěži bylo přinést cukroví na ochutnání, napsat recept a samozřejmě podílet se na výrobě přineseného vzorku. Všechny děti z naší třídy se soutěže zúčastnily a přinesené kousky byly skvělé! Objevily se zde např. Brusinkové košíčky, Ježci, Pusinky, Strašidýlka, Rafaelo, Lupínkové hrudky, Čoko-stromky, Medvídci, Kachničky  a řada dalších skvělých druhů. Bylo velmi těžké vybrat vítěze. Nakonec  vyhráli všichni, kdo se do soutěže zapojili. Sladká odměna čekala na všechny, ti nejlepší  obdrželi drobné věcné ceny. Za to patří dík nejen dětem, ale i rodičům a babičkám, kteří dětem pomáhali. 
   Nádherné Vánoce všem a v novém roce2016  jen to nejlepší!!
Vánoční besídka
V pátek 18.12. proběhla v naší třídě vánoční besídka. Děti si připravily bohatý program - zpívaly a hrály koledy, recitovaly básně, připravily si soutěže pro spolužáky a hádanky. Nechybělo ani  vystoupení naší mažoretky Simonky a  kouzelnické číslo Jindry. Na závěr besídky si děti rozbalily dárečky, které si připravily pro své kamarády. Pochvala patří všem dětem, které se na krásném programu podílely. 
Stojánek na ubrousky
To jsou naše hotové výrobky z keramiky - stojánky na ubrusky.

Mikulášský turnaj v kopané
V tradičním Mikulášském fotbalovém turnaji, který se konal v pátek 4.12. se naši fotbalisté Červení panteři umístili na 3.místě a Ocelové pěsti na 4.místě. Oběma družstvům patří blahopřání!!
Čertí škola
5.prosince večer chodí podle staré české tradice Mikuláš s andělem a čertem a nadělují  hodným dětem sladkosti, a tak se letos  opět  uskutečnil v pátek 4.12.na naší škole tradiční projekt s názvem ,,Čertí  škola“ .
Děti  mohly přijít do školy v kostýmu čerta, anděla nebo Mikuláše a celé vyučování probíhalo zábavnou formou . Děti si tentokrát napsaly v českém jazyce pravopisný test a zasoutěžily si ve znalostech slovních druhů. V matematice vyzkoušely své schopnosti  při soutěži řad – Matematická židle a vykreslily si obrázek čerta podle vypočítaných příkladů. Své vědomosti z prvouky si zopakovaly v soutěži AZ kvíz a nechyběly ani čertí písničky, taneček a výroba papírového čertíka.  Na závěr si všechny děti  vyzkoušely čertí zkoušky v podobě netradičního cvičení . Všichni čertíci úspěšně prošli a byli pasováni na čerty.  Byl to náročný, ale příjemný den!!
Divadelní představení
V pátek 20.11. jsme se vydali do Domu kultury v Kyjově.V divadelním sále se nám představil soubor Cylindr z Prahy, který uvedl dramatizaci známé pohádky Astrid Lindgrenové o velikém přátelství Ronji a Birka – Ronja, dcera loupežníka. Romeo a Julie pro děti – tak by mohl znít i podtitul. V divadelním představení hrálo pět herců a nechyběly dojemné i rozverné písničky doprovázené živě hrou na kytaru. Pohádka se všem líbila a děti prožily hezké kulturní dopoledne.
Keramika
V pondělí 9.11.jsme v rámci hodiny výtvarné výchovy a pracovních činností navštívili DDM ve Ždánicích, kde jsme si opět zkusili pracovat s keramickou 
hlínou stejně jako vloni. Pod vedením paní Švábové jsme tentokrát tvořili keramický stojánek na ubrousky. Příští týden už jen stačí naglazovat a bude hotovo.

Beseda v knihovně
V pátek 16.října jsme se zúčastnili besedy v knihovně. Paní Majka Wolfová nás velmi pěkně seznámila se životem a dílem spisovatelky Martiny Drijverové.
Děkujeme za hezkou besedu!

Exkurze Brno, Slavkov
V úterý 6.října jsme navštívili Hvězdárnu a planetárium v Brně, kde jsme zhlédli pořad s názvem Astronaut. Součástí představení byla prohlídka hvězdné oblohy s ukázkou několika jasných hvězd a nejnápadnějších souhvězdí. Potom jsme se vydali na průzkum vesmíru na palubě raketoplánu a prožili pár dní v těle astronauta. Vyzkoušeli jsme si, jak je těžké dobývání vesmíru a co všechno pobyt na oběžné dráze obnáší.Naši exkurzi jsme zakončili příjemnou návštěvou výstavy Historické cukrárny na zámku ve Slavkově u Brna. 

Skok do dálky
Počasí nám přálo, a tak jsme mohli uskutečnit sportovní soutěž na hřišti ve skoku do dálky. Nejlepší skokanky naší třídy jsou Simonka Kršková, Viktorka Chudá a Adélka Vašíčková. Mezi nejlepší skokany patří Peťa Selucký, Kuba Hartl a  Peťa Krišica. Všem patří blahopřání!!
Soutěž o nejoriginálnější obrázek
Soutěž proběhla v matematice a  děti měly za úkol vytvořit originální obrázek z různých geometrických tvarů. Samy děti si potom rozhodly, který obrázek 
je nejoriginálnější. Zvítězila Maruška Vetchá se svým zářivým sluníčkem. Oceněni byli také Zuzanka, Viktorka, Deniska a Vašík. Pochvala patří ale všem dětem, neboť vytvořily velice zdařilá díla. 


Běh 60 m
To, že máme rádi tělesnou výchovu, je jasná věc. Krásné počasí nám umožnilo uskutečnit tradiční podzimní závody v běhu na 60m. Ti nejlepší byli oceněni diplomem a sladkou odměnou. Všem patří blahopřání!!

První týden ve škole
Tak to jsme my čtvrťáci po prázdninách. Už nám zase začala škola....a tak jsme  všichni vykročili pravou, abychom všechno zvládli bez problémů. Máme novou spolužačku Krystínku Brelovou a odstěhoval se Matěj Konečný.
Na návštěvu k nám přišli prvňáčci a zkusili si s námi zakonverzovat anglicky. Šlo jim to docela dobře. Také jsme si sestavili pravidla chování ve škole.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky