3. třída - MZŠ Ždánice - školní rok 2015 - 2016

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

3. třída


třídnictví:  Mgr. Dana Horňáková
 
počet žáků: 26
Strakonický dudák v divadle Radost
Poslední březnový večer jsme si zpříjemnili návštěvou divadelního představení Strakonický dudák v brněnském divadle Radost. Strakonický dudák patří mezi nejhranější Tylova díla na českých scénách.Švanda je dítětem polednice Rosavy a na její přímluvu dají lesní panny jeho dudám kouzelnou moc. Švanda se vydá do světa, aby zbohatl a mohl si vzít svou milou Dorotku. Ve světě sklízí úspěchy a je pozván i do paláce, kde má uzdravit smutnou princeznu Zuliku. Jenže se objeví mazaný podvodník Vocilka, získá důvěru naivního Švandy, protože se chce obohatit na jeho umění a úspěchu. Švandovi nakonec jde opakovaně o život a zachraňuje ho přítel Kalafuna a zejména věrná Dorotka. Divadelní představení bylo zajímavé a poutavé s velkou dávkou humoru. Dětem se představení velmi líbilo a moc si ho užily.

Velikonoční projekt
Ve středu 23.3. proběhla na 1. stupni MZŠ Ždánice projektová výuka na téma Velikonoce. Nejprve jsme si povídali o významu tohoto svátku, zazpívali jsme si velikonoční písničku, naučili jsme se velikonoční koledy. V hodině čtení jsme si přečetli legendu o Ježíšovi a opsali jsme do velikonoční kraslice koledu. V hodině českého jazyka jsme procvičovali pravopis vyjmenovaných slov a v matematice jsme měli slepičí závody a řešili jsme zajímavé úkoly týkající se Velikonoc. V hodině anglického jazyka jsme si rozšířili slovní zásobu na dané téma a také jsme se naučili říkanku o velikonočním zajíčkovi Easter Bunny. Nechybělo ani velikonoční tvoření, tentokráte jsme si vyrobili velikonočního zajíčka a přáníčko v anglickém jazyce. Dětem se výuka líbila a v jejím závěru  si každý ve třídě našel sladkou odměnu v podobě čokoládového lízátka. Přeji všem dětem i rodičům krásné prožití velikonočních svátků a bohatou pomlázku.
        Tř. uč. Dana Horňáková
Matematický klokan
V pátek 18.3. se děti z naší třídy zapojily do soutěže Matematický klokan. Soutěžily v kategorii Cvrček, která je určena pro žáky z  2. a 3. třídy. A jak to dopadlo? První místo obsadila Kristýnka Plachá, druhé Kamilka Tomášová a na třetím místě skončila Terezka Tomášová spolu s Marečkem Zelinkou. Úspěšným řešitelům gratuluji.
        Tř. uč. Dana Horňáková
Návštěva knihovny
V úterý 8. března jsme navštívili Městskou knihovnu ve Ždánicích, abychom se seznámili s dílem spisovatelky Martiny Drijverové. Beseda  nad jejími knihami byla velmi zajímavá a poutavá. Dětem se ukázky z knih zalíbily natolik, že si je zapůjčily domů. Paní Marii Wolfové za pěkné vyprávění moc děkujeme.
Cvičíme na gymnastických míčích
V novém předmětu Zdravotní tělesná výchova, který máme od pololetí, jsme tentokráte cvičili na velkých gymnastických míčích. Děti s na míčích  protáhly celé své tělo, nechybělo i malé posilování břišních svalů a také zábavné cvičení v družstvech. Všichni cvičili velmi poctivě a s chutí.
Recitační soutěž
V úterý 16.2 2016 proběhla na prvním stupni recitační soutěž. Naši třídu reprezentoval Samuel Hanzlík, Anetka Boháčková, Kristýnka Strmisková, Adélka Hrbotická, Terzezka a Kamilka Tomášová a Ema Vachůtová. Všechny děti chválím za výbornou přípravu básniček a za pěkný přednes. Gratuluji Samuelkovi a Anetce za krásné 2. a 3. místo.
    Tř. uč. Dana Horňáková

Rozdávání vysvědčení
Ve čtvrtek 28. ledna děti obdržely vysvědčení za první pololetí. Z naší třídy prospělo 25 dětí s vyznamenáním a z toho 17 dětí mělo samé jedničky. Všem dětem gratuluji a přeji jim hodně úspěchů i v druhém pololetí. Současně jsme vyhodnotili pololetní soutěž " Putujeme po ČR", ve které zvítězila Klárka Rybková a Kamilka Tomášová, na druhém místě skončila Kristýnka Strmisková a Terezka Tomášová, třetí byl Tomášek Hromek. Také byly odměněny ty děti, které málo zapomínají, mají všechny úkoly i pomůcky v pořádku. Nejlepší za toto pololetí byla Klárka Rybková, Terezka Skoumalová a Tomášek Hromek, dále pak Kristýnka Strmisková, Kamilka a Terezka Tomášová, Barunka Bačíková, Kristýnka Plachá a Valentýnka Němcová. Všem blahopřeji!
    Tř. uč. Dana Horňáková

Výuka první pomoci
V hodinách prvouky se děti učily poskytnout první pomoc při popáleninách, drobných zraněních a odřeninách, učily se uvázat trojcípý šátek a zafixovat zlomenou ruku. Také si zkusily, jak přenést kamaráda se zraněnou dolní končetinou. Zopakovali jsme si důležitá telefonní čísla a proběhl také nácvik volání na linku první pomoci. Rovněž jsme se seznámili s obsahem lékárničky.

Divadelní představení
Žáci 4. třídy si pro nás v rámci předmětu literárně dramatická výchova připravili velmi pěkná a zábavná divadelní představení. Mohli jsme tak zhlédnout příběhy O dvou sněhulácích, O draku a trpaslíkovi, O dvou rytířích, O zbabělém kováři a Jak šel princ na vodníka. Za zmínku také stojí, že si tato představení děti z 4. třídy tvořily a skládaly samy. Představení byla velmi originální a k pěknému zážitku přispěly i zdařilé kulisy a pestré kostýmy.
Rozkvetlá zahrada
Děti se v hodině pracovních činností pod vedením paní vychovatelky Anety Gavendové zapojily do výtvarné soutěže Rozkvetlá zahrada, kterou každoročně pořádá Český zahrádkářský svaz. Zde se můžete podívat na  jejich výtvory.
A wish for my birthday
V hodině anglického jazyka jsme probírali téma Party time. Naučili jsme se narozeninovou písničku Happy birthday, přečetli jsme si text o narozeninové párty dětí, který jsme zdramatizovali. Nakonec si každý žák vyrobil srdce se svým narozeninovým přáním.
V úterý 22.12. proběhla v naší třídě vánoční besídka. Některé děti nám zpříjemnily tuto krásnou chvíli a připravily si hudební a pěvecké vystoupení, nechyběly ani vtipné historky a to nejlepší nakonec - rozdávání dárečků, ze kterých měly děti největší radost. Děkuji všem rodičům za přípravu občerstvení v podobě vánočního cukroví a chutných vánočních čokolád. Po besídce následoval koncert žáků ZUŠ v KD ve Ždánicích, na němž vystoupili i žáci z naší třídy. Děkuji všem účinkujícím za pěkná vystoupení a navození tak příjemné vánoční atmosféry plné klidu, pohody, lásky a vzájemného porozumění.
Přeji touto cestou všem dětem a rodičům krásné prožití vánočních svátků v rodinném kruhu a hodně zdraví, štěstí, lásky a úspěchů v novém roce 2016.
    Tř. uč. Dana Horňáková
Vánoční přání
V hodině matematiky jsme opakovali a procvičovali své znalosti z učiva o osové souměrnosti. Tyto znalosti jsme využili při výrobě vánočního přání, které jsme pak dokončili v hodině psaní. Některá přáníčka se dětem velmi zdařila. Vánoční tvoření děti vždy velmi zaujme a rovněž vytvořily krásné kapříky v hodině výtvarné výchovy s paní učitelkou Magdalenou Staňkovou. Děti také rády soutěží a luští zajímavé kvízy, tajenky a rébusy ve školním časopise Kuliočko. Tentokrát byla vylosována a odměněna naše Valentýnka Němcová. Gratulujeme!!!
Keramický stojánek na ubrousky
V listopadu jsme v rámci spolupráce s DDM Ždánice vyráběli pod vedením paní Věry Švábové keramický stojánek na ubrousky. Dnes jsme si domů odnesli hotové výrobky, které se nám moc povedly. Paní Věře Švábové děkujeme za pěkný přístup a vedení při jeho výrobě. 
Mikulášský turnaj v kopané
V pátek 4.12. proběhl v tělocvičně MZŠ Ždánice již tradiční Mikulášský turnaj v kopané. Letos se ho zúčastnilo 7 týmů. Naši třídu reprezentovaly dva týmy,Drtiči a Dragons. Překvapivě letos zvítězili a tudíž putovní pohár vyhráli naši Drtiči a druhé místo patřilo Dragons. Oběma týmům gratuluji k pěknému výkonu. Tř. uč. Dana Horňáková.

Čertí škola
V pátek 4. 12. proběhl na naší škole projekt " Čertí škola", který se stal již tradicí. V tento den děti přijdou do školy jako malí čertíci, andílci nebo Mikuláši a učí hravou a soutěživou formou. Letos jsme si v českém jazyce přečetli příběh o biskupu Mikulášovi a řešili kvíz z tohoto textu, také jsme doplňovali do textu probraný pravopis, v matematice jsme počítali čertí slovní úlohy, v angličtině jsme si složili obrázek St. Nicholase, namalovali a popsali sladkosti a ovoce do Mikulášovy punčochy, zahráli jsme si mikulášské pexeso a vyluštili osmisměrku. Také jsme si vyrobili záložku do knihy, malého čertíka a zazpívali a zatančili čertovské písničky a tanečky. Také nás navštívil Mikuláš se svou družinou a odměnil nás perníčky. Tento den se nám všem moc líbil, odnesli jsme si z něj krásné zážitky, na které budeme dlouho vzpomínat.
V pátek 20.11. jsme si zpříjemnili školní dopoledne návštěvou divadelního představení "Ronja, dcera loupežníka" v Domě Kultury Kyjov, kterou uvedl divadelní soubor Cylindr z Prahy. V dramatizaci známé pohádky od švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové se děti  seznámily s příběhem o  velikém přátelství loupežnické dcerky Ronji a jejího kamaráda Birka. Po skončení divadelního představení jsme se vyfotili s panem Antonínem Vrbou, který je známý svou dokumentární činností především v oblasti folkloru.

Po dva listopadové čtvrtky jsme v rámci výtvarné výchovy a pracovních činností tvořili v DDM Ždánice keramický stojánek na ubrousky. Opět jsme si připomněli práci s keramickou hlínou, která nás velmi bavila.Všem dětem se jejich výrobky velmi zdařily a určitě potěší jako dáreček pod vánočním stromečkem.
Projekt "Naše obec v malém"
V návaznosti na učivo prvouky, v níž jsme vypracovali pracovní list z naší vycházky, jsme vytvořili v pracovních činnostech maketu města Ždánic. Pracovali jsme ve skupinkách a dílo se nám zdařilo. Nakonec jsme práci každé skupinky společně zhodnotili. Líbí se nám naše výtvory?
Projekty v hodinách anglického jazyka
V hodinách angličtiny jsme se věnovali tématu " My favourite toy " and "  All about me". Děti se naučily spoustu nových slovíček a frází, které v budoucnu jistě využijí. Jejich pěkné práce stojí za povšimnutí.
Malujeme svůj erb
Beseda s panem starostou
V rámci hodiny prvouky v souvislosti s tématem Naše obec jsme pozvali do naší třídy pana starostu, který pozvání přijal a odpovídal dětem na jejich zvídavé otázky. Děti zajímalo, kdy se bude stavět cyklostezka do Dražůvek, kolik je ve Ždánicích obyvatel a kolik je z toho dětí, zda se bude opravovat náměstí, jestli se bude stavět na koupališti tobogán. V průběhu besedy pan starosta ukázal dětem návrh na novou školní jídelnu spolu se školní družinou, která bude postavena v areálu školy. Tímto bychom chtěli  panu starostovi, MUDr. Vladimíru Okáčovi, poděkovat za jeho zajímavé vyprávění.
Moje vlajka
V hodině matematiky jsme probírali osovou souměrnost a děti měly za úkol namalovat svou vlajku tak, aby byla osově souměrná. Tento úkol patřil k těm obtížnějším a chválím ty děti, kterým se jejich vlajka zdařila.
Ve čtvrtek 8.10. jsme navštívili Městskou knihovnu ve Ždánicích. Paní Marie Wolfová si pro nás připravila pěkné a poutavé vyprávění o švédské spisovatelce Astrid Lindgrenové. Beseda nad jejími knihami se nám líbila, dokonce jsme zhlédli i kousek filmové ukázky "Pipi Dlouhá punčocha". Tato beseda se stala krásným úvodem k naší mimočítankové četbě "Děti z Bullerbynu", kterou začneme v brzké době číst a už se těšíme na příběhy 6 dětí - Lisy, Anny a Britty, ale také Olleho, Lasseho a Bosseho. Děkujeme paní Wolfové za zajímavou a naučnou besedu.
Planetárium Brno a zámek Slavkov
V úterý 6.10. jsme vyrazili do Planetária v Brně na výukový pořad "Astronaut". Zde jsme se vydali na průzkum vesmíru na palubě raketoplánu a nahlédli dovnitř astronautova těla. Vyzkoušeli jsme si virtuálně stav beztíže i rychlou centrifugu. Děti získaly spoustu nových poznatků o dobývání vesmíru a také se dozvěděly, co všechno pobyt na oběžné dráze přináší. Cestou zpět jsme podnikli malou zastávku ve Slavkovském zámku, kde právě probíhá výstava "Historické cukrárny". Náš výlet jsme zakončili sladkou tečkou v podobě dobrot ve skutečné zámecké cukrárně.
Prodejní výstava knih - 5.10.2015
Vycházka po obci
Ve čtvrtek 1. října jsme se vydali na prvoučnou vycházku po naší obci. Navštívili jsme Městský úřad ve Ždánicích a pozvali pana starostu na besedu do naší třídy. Při vycházce jsme také plnili úkoly do pracovního sešitu, pozorovali provoz v obci, sledovali dopravní značky a vyšli na  nejbližší kopec, odkud jsme pozorovali krajinu v okolí obce.
Žáci 3. třídy rýmují
V hodině čtení děti z 3. třídy dostaly zajímavý úkol. Měly na zadaná slova v čítance vymyslet básničku. Mezi zadanými slovy byla slova  veverka, ještěrka, žárovka, aktovka, liška, pampeliška, mrak, drak, prak, paní, pán, tulipán. Děti se tohoto úkolu zhostily velmi dobře a vznikly krásné verše, které si nyní můžete přečíst. Za svou snahu byly děti odměněny sladkostí a pochvalným diplomem.
V lese
Viktorie Havlíková
Na palouku v lese
kvete pampeliška,
za ní neslyšně se plíží
chytrá kmotra liška.

Veverka čiperka
v huňatém kožíšku
a malá ještěrka
koukají se na lišku.

Náhle se setmělo,
sluníčko zakryl mrak,
zvířátka bojí se,
blíží se velký drak!
Zvířátka, nebojte,
na toho stačí prak.


Veverka a ještěrka
Kristýna Strmisková
Vydala se veverka
hledat vlašská jadérka.
S ještěrkou se potkaly
o ořech se popraly.
Když veverka vyhrála,
v korunách se schovala,
radostí se usmála.


Na lavičce
Tereza Konečná
Na lavičce sedí pán,
v ruce drží tulipán.
Najednou se přihnal mrak,
byl veliký jako drak.

Na louce vykvetla pampeliška,
utrhla ji malá Eliška.
Pod stromem se krčí veverka,
na kameni se vyhřívá ještěrka.Ještěrka
Tereza Tomášová
Na strom skáče veverka,
pod ním leží ještěrka.
Vyhřívá se na kamení,
to je ale překvapení!

Drak
Kamila Tomášová
Na obloze pluje mrak,
vedle něho letí drak.
Kampak asi letí?
Zeptáme se dětí.


Září
Ema Vachůtová

Když v září na nebi objeví se mrak,
tak k obloze vzlétne můj drak.
V lese po smrku skáče veverka,
na kamení vyhlíží sluníčko ještěrka.


Liška a ještěrka
Tomáš Hromek
Z borovice skočila veverka,
pod ní se vyhřívala ještěrka.
Uviděla lišku Ryšku
a schovala se pod pampelišku.

Okolo šel hezký pán,
utrhl svojí paní tulipán.
Drak jim nad hlavami pěkně vlaje,
má výhled na všechny kraje.

Ze školy šel nový žák,
v aktovce má malý prak.
Když vystřelí, spadne mrak.


Co jsem měl doma
Dominik Bowers
Měl jsem doma ještěrku,
chytil jsem ji na štěrku.
Měl jsem doma lišku,
rozkousala knížku.
Měl jsem doma draka,
ukradla ho straka.
Měl jsem doma tulipán,
zvadl – nebyl zalíván.

Co se stalo v lese
Kristýna Plachá
Veverka šla pro šišku
a zakopla o myšku.
Myšička se lekla
a veverce řekla:
„Copak ty mě nevidíš?
Já jsem přece velká myš!“
Ještěrka to slyšela,
jak myšička pištěla.
Běžela to říci lišce,
co se stalo malé myšce.
Liška vzala mastičku,
šla ošetřit myšičku.
Jak se vedlo myšce milé,
dozvíte se v příštím díle.


Liška a drak
Klára Rybková
Viděla jsem na štěrku,
krásnou žlutou ještěrku,
svítila jak pampeliška,
všimla si jí paní liška.

Liška, co šla za drakem,
v chládku pěkně pod mrakem,
sluníčko ji nepálí,
už vidí draka zpovzdálí.

Drak je její kamarád,
draka tu má každý rád,
přinesla mu tulipán,
k tomu vína plný džbán.


V lese
Adéla Hrbotická
V lese bydlí paní liška,
zrzavý má kožíšek.
V trávě roste pampeliška,
pod ní leží oříšek.

Přihopkala veverka,
oříšek si vzala.
Viděla jí ještěrka,
také by si dala.

Hrátky s houslovým klíčem
Příprava pudinkového poháru
V hodině českého jazyka jsme sestavovali pracovní postup při výrobě pudinkového poháru. Děti měly za domácí úkol pomoci mamince při přípravě pudinkového poháru a následně si tento postup zapsat. Někteří své poháry přinesli na ukázku do školy. Všechny poháry se dětem moc povedly.Nakonec si děti na svých připravených dobrotách pochutnaly. Také byste si rádi ochutnali?
Prázdniny utekly jako voda a my jsme opět zasedli do školních lavic. Nyní jsme už velcí třeťáci a těšíme se na nové poznatky a zajímavosti, které se v letošním školním roce naučíme. 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky