3. třída-pokr. - MZŠ Ždánice - školní rok 2015 - 2016

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

3. třída-pokr.


třídnictví:  Mgr. Dana Horňáková
 
počet žáků: 26
Vysvědčení
Konečně přišel poslední školní den, na který jsme se všichni těšili, protože dostaneme vysvědčení a začínají vytoužené prázdniny. Z naší třídy prospěli všichni žáci, 25 dětí prospělo s vyznamenáním a z toho 17 dětí mělo samé jedničky. Všichni si zaslouží velkou pochvalu. Knižní odměnu letos získala Kristýnka Strmisková a Mareček Zelinka za snahu, aktivitu, vzorné chování a výtečný prospěch.
Děkuji všem rodičům za výbornou spolupráci a přeji jim a jejich dětem krásné prázdniny plné sluníčka a odpočinku.
                  Tř. uč. Dana Horňáková
Vyhodnocení celoročních soutěží
Předposlední školní den jsme si zpříjemnili vyhodnocením našich soutěží, které probíhaly po celý školní rok v naší třídě. V soutěži " Putujeme po ČR", která spočívala v plnění si školních povinností a dodržování třídních pravidel zdárně doputovalo do cíle 7 dětí. První byla Kristýnka Strmisková, druhé docestovaly sestry Kamilka a Terezka Tomášovy, třetí dorazil Marek Zelinka, čtvrtá Klárka Rybková a jako pátí dokončili svou cestu po ČR Tomášek Hromek a Anetka Boháčková. Gratulujeme!!! V hvězdičkové soutěži za aktivitu v hodinách zvítězila Terezka Tomášová, druhá byla Kamilka Tomášová a třetí Kristýnka Strmisková, z chlapců byl první Marek Zelinka, druhý Tomáš Hromek a třetí Dominik Bowers.  I všechny ostatní děti, přestože neskončily na předních pozicích, byly také odměněny drobnými cenami za snahu a aktivitu ve výuce. V soutěži skupinek, které plnily v průběhu roku různé úkoly, první místo patřilo skupince ve složení Terezka a Kamilka Tomášová, Kristýnka Strmisková a Terezka Konečná. A nakonec jsme vyhodnotili naši soutěž kluci proti holkám. Tuto soutěž opět jako loni vyhrály holky. Blahopřejeme!!! V dalším školním roce přeji všem dětem hodně úspěchů v podobných soutěžích ve třídě. Naše školní dopoledne jsme zakončili hrami na školní zahradě a na hřišti. 
Dopravní hřiště
27.6.2016 proběhla v tělocvičně MZŠ Ždánice výuka dopravní výchovy pro 1. stupeň MZŠ. Děti si zopakovaly pravidla silničního provozu a dopravní značky, poté trénovaly jízdu v elektrických vozidlech na dopravním hřišti. Dětem se tato výuka velmi líbila a zpestřila nám konec školního roku, na který se již všichni těšíme.
Závěrečné plavání
23.6. 2016 jsme zakončili plavecký výcvik. V tento den se konaly plavecké závody. A jak vše dopadlo? Na prvním místě z děvčat byla Barunka Bačíková a absolutním vítězem se stal Tomáš Hromek. Za největší pokrok v plavání byl oceněn také Honza Kučera., který nyní uplave 30 m. Na závěr všechny děti obdržely mokré vysvědčení. Děkujeme paní učitelkám z plavecké školy za pěkné vedení a vlídný přístup a přejeme jim krásné prázdniny plné sluníčka.
Turnaj ve vybíjené
21.6. probíhalo na naší škole finále soutěže ve vybíjené „ O putovní pohár DSO Ždánický les a Politaví“. Nakonec jsme skončili na pěkném 5. místě. Naše hráče jsme přišli podpořit a povzbudit i my. 
Fotografování, Kuliočko
16.6. jsme se fotografovali. Ve školním časopise Kuliočko byl oceněn z naší třídy Adam Jandora, kterého drobná cena velmi potěšila. Všichni se těšíme na další soutěže časopisu Kuliočko v příštím školním roce. 
Plavání ve Vyškově
V pátek 10.6. probíhal náhradní plavecký výcvik v bazénu ve Vyškově. Děti si plavání v novém prostředí velmi užily. Posuďte sami.
Školní výlet - Kroměříž
Ve středu 1.6. 2016 jsme se vydali na školní výlet do Arcibiskupského zámku v krásném městě Kroměříž. Zde probíhalo divadelní představení Jak se peče písnička, které secvičilo a zahrálo Pohádkové divadlo Marka Dobrodinského. Dále jsme absolvovali prohlídku zámku s průvodcem, v Podzámecké zahradě jsme si prohlédli malou zoo s pávy a paviány, nakoupili si také drobné suvenýry a odjeli do Květné zahrady v Kroměříži. Zde jsme se z vyhlídky rozhlédli po areálu celé zahrady a shlédli krásnou Kroměříž. Po prohlídce zahrady a zakoupení dalších suvenýrů jsme se spojeni vydali k domovu. Výlet jsme si skvěle užili. K dobré náladě přispělo i slunečné počasí, které nám vydrželo po celý školní výlet.

Soutěž Kamarádi knihovny
V letošním roce jsme se zapojili do soutěže Kamarádi knihovny, kterou vyhlásila Městská knihovna ve Ždánicích. Děti měly za úkol zapsat se do knihovny a každý měsíc si vypůjčit alespoň jednu knihu, v měsíci říjnu a březnu musely knihovnu navštívit třikrát. Také jsme každý měsíc řešili soutěžní otázky a za její správné zodpovězení děti získávaly další body. Součástí této soutěže bylo vytvořit svůj třídní časopis. My jsme ho nazvali Náš školáček třeťáček a vyrobili jsme celkem čtyři čísla. Za vše jsme získávali body. Také naše paní učitelka se do soutěže zapojila a chodila si vypůjčovat knihy. A jak to dopadlo? Celkem získali 918 bodů.Na první místo jsme sice nedosáhli, to obsadili čtvrťáci, kteří měli 976 bodů. Nejprve jsme byli chvíli smutní, ale nakonec jsme i my dostali krásný dort za 2. místo a moc jsme si na něm pochutnali. Nejlepší čtenářkou z naší třídy se stala Kristýnka Strmisková, která získala 53 bodů, na druhém místě skončila Kamilka Tomášová se 48 body a třetí místo obsadila Terezka Tomášová se 46 body. Blahopřejeme!Nejlepší čtenáři z každé třídy byli odměněni knihou a diplomem. Současně bylo vylosováno ze správných odpovědí 7 dětí, které získaly drobnou cenu. Přestože jsme nevyhráli putovní pohár této soutěže, zvítězili jsme jinak. Získali jsme nejen lásku k literatuře,ale zároveň jsme poznali spoustu krásných knih, ve kterých jsme našli mnoho kamarádů a mohli tak s nimi prožívat veselé a zajímavé příběhy. Za to vše bychom chtěli poděkovat paní Marii Wolfové, která pro nás celou soutěž připravila a zorganizovala. Určitě s ní měla hodně práce, ale stálo to za to. Děkujeme!!!

Školní akademie
V pátek 20. května se uskutečnila v pořadí již 25. školní akademie. Tentokrát jsme si připravili pohybovou skladbu na melodii známého  a dětmi velmi oblíbeného  seriálu z večerníčku " Mach a Šebestová". Spolu s naší trojicí - Machem, Šebestou a psem Jonatánem - jsme se pomocí kouzelného sluchátka přesunuli na Havajské ostrovy, kde si pro Vás připravili místní domorodí chlapci a děvčata taneční vystoupení. A pak už zase zpět do naší 3. B!!! Vystoupení se nám podařilo a všichni jsme si ho pěkně užili.

Český den proti rakovině
I letos naši školu navštívili studenti Gymnázia Bučovice, aby dětem nabídli žlutý kvítek měsíčku lékařského. Z naší třídy si z 24 dětí zakoupilo celkem 30 kvítků . Za podporu onkologického výzkumu děkuji nejen dětem, ale také všem rodičům, kteří se prostřednictvím svých dětí do sbírky zapojili.
          Tř. uč. Dana Horňáková
Karel IV. očima dětí
K příležitosti 700. výročí narození Karla IV. jsme se zapojili do výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí, kterou vyhlásilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze. Děkuji Kristýnce, Kamilce, Terezce a Emičce za jejich pěkné obrázky.
                 Tř. uč. Dana Horňáková.
Plavecký výcvik
21.4. 2016 jsme zahájili plavecký výcvik. 

Keramika na DDM
Ve čtvrtek 14.4. jsme se opět vydali na Domeček ve Ždánicích, abychom si vyrobili hrníček pro maminku k svátku. Tentokrát jsme hrníček pouze glazovali a nechali ho vypálit. Hned za týden jsme se mohli těšit z hotových výrobků. 

Vydáváme časopis
V rámci soutěže Kamarádi knihovny, do které jsme se letos zapojili, jsme se rozhodli vydávat náš třídní časopis. Nazvali jsme ho "Náš školáček - třeťáček "a vydali jsme celkem 4 čísla. Dětem se tvorba školního časopisu zalíbila a rády do něj přispívaly svými články, luštěnkami a křížovkami. Nechyběly ani vlastní verše či informace o proběhlých akcích ve třídě. Kopie výtisků si děti během přestávek pročítají ve třídě a jejich originály si můžete prohlédnout v Městské knihovně ve Ždánicích.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky