1. třída - MZŠ Ždánice - školní rok 2015 - 2016

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

1. třída


třídnictví:  Mgr. Isabela Klečková
 
počet žáků: 15
Výlet
Dne 1. června jsme  se vydali na výlet do Kroměříže, kde jsme zároveň oslavili i Den dětí. Zhlédli jsme divadelní představení  Jak se peče písnička v areálu zámku, prohlédli si arcibiskubský zámek i zahradu s malým koutkem se zvířaty. Navštívili nádhernou Květnou zahradu, která je právem zapsaná na seznamu UNESCO.
Závěrem přišlo i na tradiční a oblíbené nákupy suvenýrů a hraček. Výlet se mimořádně vydařil, počasí přálo a děti byly usměvavé a spokojené.

Pasování
I letos proběhlo pasování prvňáčků do řádu čtenářů v Městské knihovně ve Ždánicích pod vedením knihovnice paní Mgr. Marie Wolfové.
Pasování se účastnili i hosté ředitel školy pan Mgr. František Markus, místostarosta pan Mgr. Miroslav Procházka, rodiče a prarodiče žáků 1. třídy.
Úvodem každé dítě přečetlo část textu, aby předvedlo jak se naučilo číst. Následně každé dítě bylo pasováno  rytířkou Řádu čtenářského do řad čtenářů ždánické knihovny. Všichni obdrželi drobné dárečky, sladkou odměnu a krásnou knihu Knihožrouti od Kláry Smolíkové.
 Myslím,že se pasování všem moc líbilo.

Akademie
Tanec holčiček Ledové království a úvodní tanec chlapců.

Velikonoce
Dne 23. března se učilo ve škole velikonočně. Prvňáčci se dozvěděli spoustu informací o Velikonocích. Přečetli si příběh, napsali básničku,spočítali příklady ve vajíčkách vyrobili si velikonoční dekoraci - husu a domů si odnesli ,, velikonoční knihu". 
Děkujeme paní Frnkové, Valentové a Cigánkové za velikonoční dekorace.

Knihovna
Dne 15. března jsme navštívili knihovnu ve Ždánicích, kde nám paní Wolfová připravila povídání  o Josefu Ladovi a jeho knížkách pro děti. Nejvíce děti zaujaly příběhy kocourka Mikeše, které již znaly ze školy. 
Děkujeme paní Wolfové za besedu.

Veselé zoubky
Naše třída se zúčastnila šestého ročníku preventivního programu ,, Veselé zoubky" , které pořádá společnost dm drogerie  markt s. r. o.
Cílem programu je pomoci dětem a jejich rodičům zorientovat se v oblasti správné péče o chrup dětí a prevence zubního kazu. Letos se do programu přihlásilo 45 000 žáků 1. tříd. 
Děti se dozvěděly něco o svých zoubcích a jak o ně pečovat. Prakticky si vyzkoušely se svým zubním kartáčkem techniku čištění zubú. Zhlédly film ,, Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek". Vyplnily si pracovní list, za správné vyřešení  získaly ,,jedničku". Společně jsme vyřešili úkoly na interaktivní tabuli zaměřené na správnou péči  o chrup a prevenci zubního kazu.
Každé dítě závěrem získalo dárek, preventivní  balíček.

Recitační soutěž
Dne 16. února proběhlo školní kolo recitační soutěže. Protože tři recitátoři onemocněli, reprezentovaly naši třídu Natálka, Rozárka a Žanetka.
Vítězství získala Žanetka, druhé místo Rozárka a třetí patřilo Natálce.
Moc děvčata chválím za píli při učení a gratuluji k úspěchu!

Výtvarná soutěž
Zúčastníme se výtvarné soutěže vyhlášené Českým zahrádkářský svazem Rozkvetlá zahrada je to již 23 ročník této soutěže.
Děti namalovaly ve výtvarné výchově dva obrázky. Pracovaly ve skupinách. Potom jsme obrázky rozstříhali, poskládali a nalepili.

Recitační soutěž
V třídním kole recitační soutěže hezky recitovali a postoupili do školního kola soutěže Natálka, Žanetka, Simonka, Dianka, Rozárka a Tomášek.
Všem moc gratuluji, chválím a přeji krásný přednes ve školním kole. 

Týden zdravých svačinek
V prvouce jsme si povídali o mléčných výrobcích, vitamínech, o zdravých a nezdravých potravinách pro naše tělo. Maminky připravovaly dětem tyto zdravé svačinky, za to jim patří poděkování. Mnohým dětem všechna zdravá jídla moc chutnala, někteří alespoň ochutnali to, co běžně nejí a vyzkoušeli pro ně nezvyklé chutě. Každý den jsme měli jinou svačinku. V úterý bylo ovoce, ve středu mléčné výrobky, ve čtvrtek zelenina  a v pátek tmavé celozrnné pečivo. Děkujeme paní Valentové, která nám napekla a připravila ochutnávku domácích celozrnných sušenek.

Divadlo
Čtvrťáci si pro nás připraili divadlo, které secvičili v hodinách Literárně dramatické výchovy. Všem se moc líbilo a chválíme čtvrťáky za dobrou práci.

Čtvrtý adventní týden
Děkujeme paní  Maňové a Ondrovi za výbornou ochutnávku vánočního cukroví.
Vycházka do zimního parku.
Vánoční besídka s rozdáváním dárečků.
Vánoční koncert ZUŠ.
Děkuji všem rodičům za milé vánoční dárky a přeji příjemné prožití vánočních svátků. Vaše p. uč.

Třetí adventní týden ve škole
Dětem se do rukou konečně dostal  vlastnoručně vytvořený  keramický výrobek - stojánek na ubrousky.
I tento týden pokračovala voňavá ochutnávka vánočního cukroví, kterou si připravili Lucinka, Tomášek, Simonka,  Natálka, Žanetka, Helenka, Terezka, Mareček , Slavojek a Dianka.
 Děkujeme paní Kobzinkové, Frnkové, Maříkové,  Rudické, Slivkové, Ježkové, Čimerové, Rubanové, Krulíčkové a Šimoníkové za chutné cukroví.
Další poděkování  patří všem rodičům, kteří se zapojili do celoškolní adventní sbírky. Obzvláště velký  dík patří  těm  rodičům, kteří poslali opravdu mimořádně štědré finanční dary.  Naše třída vybrala 1 260 Kč.
Pochvala Ondrovi za pěkné psaní a gratulace k získání pera.
Ve škole proběhla ochutnávka citrusových plodů v rámci projektu Ovoce do škol. Děti si pochutnaly i když se i trošku zašklebily na hořké a kyselé chutě.
Přestože ještě nečteme, tak školní časopis Kuliočko čteme. Dokonce Vašík a Violka vyhráli ceny za odpověď na soutěžní otázku  z minulého čísla.

Adventní čas v naší třídě
Poděkování za připravované ochutnávky výborného vánočního cukroví a vánočních dekorací  patří paní Frnkové, Veselé, Baldíkové,  Cigánkové a Valentům za krásné jmelí.
Dianka, Rozárka a Žanetka se zúčastnily  vánočního  vystoupení ZUŠ v Kyjově.
Čertí škola
Dne 4. prosince se na 1. stupni naší školy uskutečnil projekt Čertí škola. Děti se naučily básničku o čertovi a MIkuláši, zazpívaly a zatancovaly si čertí taneček, přečetli si příběh o čertovi a vyrobily si čerta a anděla. Dokonce nás navštívil Mikuláš, čerti a andělé a přinesli dětem dárečky.
Vašík nám přinesl a nabídl vánoční perníčky, byly výborné. Děkujeme jeho mamince za připravenou ochutnávku.
Chválím Slavojka, který může od 27. 11. také  psát perem.

Mikulášský turnaj v kopané
Chlapci naší třídy statečně bojovali ve fotbalovém utkání se soupeři a ač nevyhráli, patří jim pochvala za snahu a bojovnost.

Projekt výuky první pomoci pro prvňáčky
Dne 1. 12. 2015  proběhl v 1. třídě Masarykovy základní školy  ,,Projekt výuky první pomoci pro prvňáčky", který pořádala Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje s firmou Zentiva Group a.s. Záštitu nad projektem převzal hejtman jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek. Děti se seznámily se zásadami poskytování první pomoci.  Záchranář pan Michal Vodička s plyšovým  hrochem Quidem vysvětlili a ukázali dětem,  jak se chovat při zachraňování druhé osoby, je - li ohrožena na životě a  jak přivolat záchrannou službu.
Divadlo
V pátek 20. listopadu jsme zhlédli divadelní představení plné písniček, Ronja,dcera loupežníka, v Kulturním domě v Kyjově. Moc se všem líbilo.
Tento den byl také úspěšný pro Rozárku, která moc hezky píše a mohla tak začít psát perem. Chválím a gratuluji!  

Planetárium
Dne 16. listopadu jsme absolvovali exkurzi v brněnském planetáriu na Kraví  hoře. Výukový program Polaris, který vyprávěl o Severním a Jižním pólu a o polárním dnu a noci nás všechny nadchl a pro děti to bylo první, ale zcela určitě ne poslední,  seznámení s vesmírem. Výlet si moc užily i se svými malými a hlavně samostatnými nákupy suvenýrů.

Keramika
Dne 10. listopadu jsme v rámci výtvarné výchovy a pracovních činností tvořili v Domě dětí ve Ždánicích keramiku.
Děti  práce s hlínou velmi bavila a jistě se jim podaří krásné výrobky, které budeme následně glazovat a po konečném vypálení si je děti odnesou domů.

Oprávnění psát perem
Dne 6. listopadu získali oprávnění psát perem Tomášek, Simonka a Terezka.
Dne 13. listopadu si prinesli pero a mohli s ním od tohoto data psát Vašík, Natálka a Violka. 
Chválím za velkou snahu a píli a gratuluji!
Všem ostatním přeji úspěšné psaní.

Psaní perem
Dne 23. 10. převzaly Žanetka a Helenka  pasovací list, který je oprávňuje ke psaní  perem. Od 26. 10. píše perem i Dianka.Gratuluji a chválím! Psaní perem je malý úspěch, který je třeba ohodnotit a ostatní děti motivovat k další  práci. I když samozřejmě v krátkém čase budou psát perem všechny děti, protože jsou to velmi šikovní prvňáčci. 

Indiánský den
Byl nejen zpestřením matematiky, kde dětí počítaly a porovnávaly počty indiánů, bizonů, tomahavků a teepee, ale také zdobily totemy a především se dozvěděly, co všechny indiánské názvy znamenají. Nakreslily a vybarvily si vlastní čelenku vymysleli si své  indiánské jméno.

Oranžový den
Zelený den
Žlutý den

Modrý den a návštěva knihovny ve Ždánicích
Děkujeme paní Wolfové za pozvání do knihovny a za pěkné povídání.


Barevný týden
Cílem tohoto týdenního projektu, který proběhl od 5. 10.- 9. 10.,bylo  naučit děti vnímat důležitost pestrého, barevného oblečení jako ochranu vlastního zdraví a bezpečí v dopravním prostředí. Učili jsme se správně přecházet silnici a řešit dopravní situace na křižovatce.
Červený den a výstava knih

Třídnická hodina
Kamarádství je v životě každého z nás velmi důležité. Přátelství může být nejen velmi pevné a silné, ale i křehké a jemné jak pavučina a může se snadno přetrhat. Povídali jsme si s dětmi o přátelství a usoukali i pavučinu přátelských vztahů ve třídě.
Poděkování - děkuji paní Trnkové a Cigánkové za krásné podzimní dekorace do naší třídy.
Výchovy
Tělesná výchova je nejlepší za slunného počasí na školním hřišti. Celé září nám počasí přálo, tak jsme si užívali cvičení na zdravém vzduchu.
Ve výtvarné výchově malují a kreslí děti svá malá dílka a myslím,že se jim to daří moc pěkně.
V pracovních činnostech tvoříme, stříháme, lepíme a modelujeme.
Každé ráno sledujeme počasí a také si ho zaznamenáváme do našeho kalendáře.

První třídu navštěvuje 9 holčiček a 6 kluků. 
Dne  1. září proběhlo slavnostní uvítání v domě kultury a po té se děti podívaly konečně do školy.
V následujících  dnech jsme se všichni společně do to ho pustili.
V prvním týdnu školního roku jsme ve třídě počítali, psali, skládali, pracovali ve skupinách, kreslili, vybarvovali, stříhali, tančili, zpívali, svačili  a navštívili 2., 3., a 4. třídu.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky