Akce školního roku 2014/2015

 

 

Ukončení školního roku
30. června jsme završili školní rok 2014-2015. Nejprve se do sborovny se všemi pracovníky školy přišli rozloučit vycházející žáci, poté žáci ve třídách obdrželi vysvědčení od svých vyučujících a na KD za účasti pozvaných hostů - pana starosty, pana ředitele, ředitele ZUŠ a paní Příkopové se uskutečnilo slavnostní shromáždění. Po krátkých projevech hostů obdrželi vybraní žáci knižní odměny za práci pro třídní kolektiv, snahu, ochotu a vzorné chování. Oceněni byli i žáci, kteří se umístili v okresních kolech olympiád na předních místech. Ti byli také pozváni k panu starostovi, ostatní se rozběhli domů užívat prázdnin.

 

        

 


 

Netradiční sportovní den
Uskutečnil se v závěru školního roku, 29. června. Žáci 5. - 8. ročníku mezi sebou soutěžili v netradičních sportovních disciplínách a celé sportovní dopoledne završili přetahováním lanem. Počasí bylo příznivé, žákům se netypické sportovní disciplíny líbily a patřičně si předposlední den ve škole užili.

 

     

 


 

Finálový turnaj ve vybíjené
Naše škola uspořádala 18.6.2015 finále V. ročníku O putovní pohár Dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví ve vybíjené. Zúčastnila se ho vítězná družstva ze semifinálových zápasů. Ve skupině A se střetly ZŠ Slavkov Komenského, ZŠ Slavkov Tyršova a ZŠ Velešovice. Ve skupině B ZŠ Otnice, ZŠ Křenovice a ZŠ Milešovice.
Umístění ve skupinách pak rozhodlo o dvojicích, které bojovaly o konečné pořadí (vítězové s vítězi, druzí s druhými, …)
Celkové výsledky:
1. ZŠ Otnice
2. ZŠ Slavkov Tyršova
3. ZŠ Slavkov Komenského
4. ZŠ Šaratice
5. ZŠ Milešovice
6. ZŠ Velešovice
Vítězové obdrželi putovní sošku ždánického výtvarníka Jaroslava Homoly, medailisté poháry. Všichni účastníci pak dostali hodnotné ceny v podobě volných vstupenek na koupaliště ve Slavkově, Bučovicích a Ždánicích, do zámků ve Slavkově a v Bučovicích a do ZOO v Bošovicích. Drobnými avšak početnými dárky, sponzorsky přispěly Vodovody Vyškov a Respono Vyškov. Poděkování patří rovněž vedení DSO Ždánický les a Politaví, které zajistilo dopravu žáků na semifinálové a finálové turnaje a jejich občerstvení. Velkou zásluhu na finančním a materiálním zajištění soutěže má předseda DSO, starosta Křenovic p. Jaromír Konečný , DiS. Ten byl přítomen celému finálovému turnaji, na závěr dekoroval vítěze.
Soutěže se zúčastnili žáci 3. – 5. tříd. Jak už bývá v této věkové kategorii pravidlem, všichni bojovali férově, s nesmírným zápalem a úsilím. Nezbývá, než se těšit na další ročník vybíjenkářské soutěže.

 


 


 

Studijní cesta do jižní Anglie a Londýna
Naše cesta začínala ve čtvrtek 4. 6. ráno, kdy jsme se nalodili do autobusu, který musel splňovat všechny normy potřebné k povolení ke vjezdu do Londýna. Po přisednutí našich spoluúčastníků zájezdu ze Žarošic a Brna jsme bez dalšího zdržování vyrazili směr Velká Británie. Při cestě tam i zpět jsme pro přesun přes La Manche zvolili trajekt.
Londýn nás přivítal devítihodinovou procházkou po památkách. Viděli jsme Westminster Abbey, Millenium Dome neboli O 2 aréna, London Eye, Trafalgarské náměstí, Buckinghamský palác či Big Ben.
Všichni jsme se nemohli dočkat příjezdu k našim dočasným rodinám, kde jsme trávili následující 3 noci. Snídaně byly často jednotvárné, opečený toust s máslem nebo různé druhy cereálií nebo kukuřičných lupínků. Ale za to večeře nás vždy mile překvapila pestrostí anglické kuchyně.
Druhý den jsme navštívili studio, ve kterém se natáčel Harry Potter, a pobočku obchodní sítě Primark, kde si každý mohl nakoupit jakýkoli druh oblečení. Třetí den jsme jeli do přístavního města Portsmouth, kde jsme si ve stísněných podmínkách prošli bojovou loď Victory a nechali se vyvézt výtahem do výšky 170 m na rozhlednu Spinnaker Tower s částečně prosklenou podlahou a výhledem na celé město. Čtvrtý a poslední den strávený v Anglii jsme prochodili po City of London, což je nejbohatší část Londýna. Je to vlastně město ve městě. City of London má svého vlastního starostu a policii, a když sem chce přijít královna, musí o to požádat. Kvůli několika obrovským bankám je zde nulová nezaměstnanost. Mimo jiné jsme v tento den navštívili i nultý poledník, od kterého byl nádherný výhled na město.
I když se na zpáteční cestě autobusem nikdo moc nevyspal, všichni by souhlasili s tím, že jsme nezískali jen nové vědomosti, ale také nové kamarády a plno nezapomenutelných zážitků.
     Kateřina Selucká, žákyně 9. ročníku

 

        

 


 

Vystoupení kroužku aerobiku v Kyjově
Spolupráce naší školy s Domovem Horizont trvá již několik let. Na 31. 5. přijala děvčata z kroužku aerobiku pozvání na Letní den v Domově Horizont v Kyjově. Nejprve si prohlédla budovu, výtvarné dílny, ve kterých obdivovala zručnost zdejších klientů. Poté vystoupila v bohatém dopoledním programu se svým tanečním číslem. Atmosféra tohoto vystoupení byla nepopsatelná. Publikum je po celou dobu doprovázelo potleskem a děvčata se pak ještě s chutí zapojila do závěrečného country tance. Velmi je potěšily dárečky, které jim připravili zaměstnanci Domova, a také poděkování pana ředitele Mgr. Jana Hanáčka, kterému se jejich vystoupení velmi líbilo.
        Mgr. Michaela Slivková

 

        

 


 

Mladý zahrádkář
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu organizovalo okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář v prostorách naší školy. Žáci soutěžili ve dvou věkových kategoriích a ve dvou disciplínách. Vypracovali vědomostní test a následovala „poznávačka“ rostlin. Vítězkami tohoto kola se staly žákyně Anita Kotíková ze 6. ročníku a Marta Stehlíková z 8. ročníku. Obě děvčata budou reprezentovat náš okres i naši školu v celostátním kole 12. - 15. června v Rakovníku. Nejen vítězky, ale i ostatní soutěžící obdrželi od patronky soutěže, paní učitelky Zajdákové, diplom a krásnou květinu, kterou věnoval Svaz zahrádkářů.

 

        

 


 

Český den proti rakovině
13. května zavítali do školy naši absolventi, nynější studenti Gymnázia v Bučovicích, a v rámci veřejné sbírky Český den proti rakovině nabízeli symbolický kvítek měsíčku lékařského. Zakoupením kytičky za cenu 20 Kč přispěli žáci a zaměstnanci školy finanční částkou čítající přes 4000 Kč na účet Ligy proti rakovině, která pak financuje onkologický výzkum, vybavení onkologických pracovišť, přispívá ke zlepšení kvality života onkologicky nemocných pacientů a podporuje preventivní programy.
Při této každoroční sbírce si snad žáci uvědomují, že i tak malou částkou mohou pomoci realizovat „ velké věci“.

 


 

Školní akademie
Slavnostní školní akademie se uskutečnila 15. května. Učitelé se svými žáky se její přípravě věnovali několik týdnů. Nápad, zrealizování, pořízení kostýmů, secvičení a doladění do „profesionálních vystoupení“, to vše bylo potřeba zvládnout mimo výuku. Vynaložené úsilí bylo zúročeno, výsledné 110 minutové představení se povedlo, což určitě potvrdí 454 platících diváků. Programem, který se skládal ze 17 vystoupení, nás příjemně provázela moderátorská dvojice z devátého ročníku- Pavla Machálková a David Valenta. Velkou pochvalu si zaslouží vyučující, účinkující žáci a také početné publikum, které vše pozorně sledovalo.

 

        

 

        

 

        

 

        

 

     
 


 

DEN ZEMĚ
Kosmonauti z vesmíru vidí modrou planetu, teď na jaře kolem nás ji vidíme zeleně, někteří vidí všechno rudě … Jaká ale ve skutečnosti naše planeta je? Přelidněná, drancovaná, zneužívaná … ale stále krásná a naše. Naše jediná, kde můžeme dýchat, žít. Svátkem „Země“ se stalo datum 22. 4. Slaví se od roku 1970, kdy v San Francisku proběhlo první setkání upozorňující na negativní dopady lidské činnosti. Od roku 1990, kdy přijala tento svátek OSN, si lidé na celém světě připomínají, že je nutné šetrně zacházet s tím, co nám připadá přirozené, automatické, navždy, pro nás.
Tento rok jsme si Den Země připomněli i v naší škole a prožili soutěžně a zábavně. Žáci předvedli své znalosti a schopnosti řešit úkoly na dané téma. Ze soutěžního zápolení nakonec vyšel vítězně kolektiv 7.B třídy v kategorii starších a 5.A v kategorii mladších žáků. Poražených tento den nebylo, neboť všichni zúčastnění se dozvěděli hravou formou něco nového a rádi na chvíli opustili své lavice, sešity a učebnice.
Poděkování patří žákům celé 9. třídy, kteří se aktivně a samostatně chopili přípravy úkolů a jejich prezentace. A samozřejmě počasí, které nám umožnilo prožít krásný a poučný den.

 

        

 


 

Výročí osvobození Československa ve škole
V těchto dnech si připomínáme 70. výročí ukončení největšího válečného konfliktu v dějinách lidstva. Ve škole jsme si toto období samozřejmě připomněli nejen při výuce dějepisu, ale i při besedě s pamětníkem.
Průběh války žákům popsala také tematická nástěnka s historickými mapami. 28. dubna si děti prohlédly výstavku zbraní z období druhé světové války, poté se žáci6. -9. ročníku shromáždili v tělocvičně a po úvodním slovu pana ředitele zhlédli dokument z archívu ČT, který přiblížil poslední dny války. Následovala beseda s pamětníkem válečných událostí panem Josefem Medřickým.
Pan Medřický připomněl události z roku 1942, kdy byli zatčeni a popraveni dva učitelé zdejší školy, kteří se zapojili do protifašistického odboje. V tomtéž roce gestapo zatklo a popravilo ždánického kněze a kaplana. Farní uklízečka zemřela v Osvětimi a hospodyně uprchla a skrývala se až do konce války ve Ždánicích a pak v Lovčicích. Zmínil také osud ždánických židovských rodin odeslaných do koncentračních táborů, kde všichni zahynuli. Někteří občané Ždánic se snažili i zapojit do bojů na Slovensku, ale při přechodu moravsko – slovenských hranic byli zatčeni a popraveni. Mnohým se útěk zdařil a poté bojovali na východní frontě, v Anglii nebo v západní Evropě.
V další části besedy náš host osobně zavzpomínal na konec války. Promluvil o zásahu Němců na hájence U zlatého jelena, kdy byl zabit Jiří Jírovský, o budování zákopů v lese nebo o vypálení německých skladů v bývalém cukrovaru. Začátkem dubna 1945 Němci zničili velkou část ždánického nádraží a v téže době lidé pozorovali stíhačky /tzv. kotláře/, které útočily na lokomotivy na trati Ždánice – Čejč. Jako chlapci se chodili dívat na dělostřeleckou baterii umístěnou v areálu cihelny. Fronta se blížila a proto se obyvatelé Ždánic začali koncem dubna skrývat ve sklepích. Největší počet německých vojáků tu byl ve dnech 25. až 27. dubna, kdy ustupující vojsko procházelo přes Ždánice na sever. 28. dubna přišly od Archlebova jednotky rumunské armády a Ždánice byly osvobozeny. Teprve po nich přišla Rudá armáda a ve škole zřídila lazaret.
Druhá světová válka byla nejen největším, ale i nejničivějším konfliktem, který lidstvo prožilo. Zasáhla většinu států světa, zemřely desítky milionů lidí, a to nejen vojáků, většinu obětí totiž tvořilo civilní obyvatelstvo. Dodnes šokuje brutalita, jež toto válečné běsnění provázela. Válkou byla postižena především Evropa, a přestože zde už několik generací žije v míru, prožité utrpení je nutno stále připomínat jako věčné memento.
     Mgr. Eva Freiwaldová

 

        

 


 

Memento- preventivní protidrogový program
Úkolem školy je nejen žáky vzdělávat a vychovávat, ale také předcházet sociálně patologickým jevům. Proto má každá škola vytvořen svůj vlastní preventivní program, který je součástí školního vzdělávacího programu a vychází z rámcového vzdělávacího programu. Jednou z oblastí, které je třeba v současné době věnovat pozornost, je protidrogová prevence. Zneužívání návykových látek se stalo celospolečenským problémem, a proto jsme do naší školy na čtvrtek 16. dubna 2015 pozvali uměleckou agenturu Rajcha s dramatizací románu Memento od Radka Johna.
Memento, bestseller 80. let minulého století, vychází ze skutečného příběhu šestnáctiletého Michala Otavy, který se nechá partou stáhnout k užívání drog. S hlavním hrdinou jsme poznali všechna stádia drogové závislosti – od počátků, kdy Michal s drogami jen experimentoval a myslel si, že má vše pod kontrolou, až po období těžké závislosti, ze které není cesty zpět. Prošli jsme s ním různými prostředími, kam se kvůli drogám dostal-záchytka, nemocnice, vězení, a sledovali jsme s napětím všechny jeho marné pokusy vymanit se z vlivu drog. Snad každý doufal, že vše dobře dopadne, že to Michal zvládne. Bohužel nezvládl, skončil v léčebně dlouhodobě nemocných odkázán na pomoc druhých. Sám nebyl schopen mluvit, jíst, myslet.
Představení vyznělo jako skutečné memento- varování pro všechny, kteří působení různých omamných látek podceňují a zlehčují.
     Mgr. Bohumila Halačková, metodik prevence MZŠ

 


 

Divadlo Radost 1.stupeň MZŠ
Gulliver v Liliputově aneb Deník bájného cestovatele
V letošním školním roce jsme již podruhé zavítali do brněnského divadla Radost. Tentokrát nás zaujal příběh LemuelaGullivera, lodního lékaře, kterému učarovaly cesty po moři a který jednoho dne ztroskotal na pozoruhodném ostrově Liliput. Objevili se tam obyvatelé – lidi i zvířata, kteří byli mnohem menší než on. V groteskní nadsázce i situacích dávali však Gulliverovi najevo svou „moc, důležitost i význam“. Gulliver se zde velmi bavil a pomohl malým obyvatelům vyhrát bitvu se sousedním ostrovem Blefuskem, a také zdolat požár v císařském paláci. Pak se však znelíbil císařovně a jejím nohsledům – a šlo mu o život. Nakonec všechno dobře dopadlo, Gulliverovi se podařilo uprchnout a vrátil se zpátky do Anglie. Příběh byl dobrodružný, také velmi humorný a my všichni jsme byli spokojeni, neboť jsme strávili velmi příjemný páteční večer.

     Za 1. stupeň Mgr. Pavlína Netopilová


        

 

        

 


 

Projekt HOBIT
… a tak Frodo Pytlík vyrazil na cestu z nitra Středozemě, aby započal cestu do srdce Mordoru a zachránil životy všech obyvatel …
Ne, o Frodo Pytlíka nejde, o srdce a život ano.
HOBIT – HOdina BIologie pro živoT – implementace problematiky cerebrovaskulárních a kardiovaskulárních onemocnění do školního vzdělávacího plánu – to je celý název projektu, jehož součástí Masarykova základní škola Ždánice je.
HOBIT je pilotní projekt, probíhající v jihomoravském kraji, garantovaný Mezinárodním centrem klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Jeho cílem je předat žákům základní informace, které vedou k záchraně života.
Žáci 8. a 9. tříd se zúčastnili ověřování znalostí o cerebro a kardio-vaskulárních onemocněních – lidově tedy o infarktu srdce a mozku. Získali informace, jak toto onemocnění rozpoznat a jakým způsobem nejlépe poskytnout pomoc postiženému. To vše si následně ověřili v interaktivním testu s videoukázkami.
V tomto testování nebylo tedy důležité umístit se na čelních místech v počtu správných odpovědí, ale naučit se zodpovědně přistupovat ke zdraví a umět pomoci.
Zdraví máme jen jedno ….
     Mgr. Jiřina Ševčíková

 


 

Recitační soutěž na 1. stupni
Jako každým rokem tak i letos proběhlo u nás školní kolo recitační soutěže. V pondělí 16.2. se sešlo celkem 25 malých recitátorů, aby předvedli a ukázali svoje vystoupení v podobě básně nebo prózy, které si připravili se svými vyučujícími. Školní kolo recitační soutěže proběhlo ve třech kategoriích. Všichni soutěžící předvedli skvělý výkon, a tak bylo velmi těžké rozhodnout, kdo bude nejlepší.
Jak nakonec soutěž dopadla?

0. kategorie - 1. třídy
1. místo Lilly Strýčková
2. místo Adam Holub
3. místo Amálie Válková

1. kategorie - 2. a 3. třídy
1. místo Ágnes Bednaříková (3.tř.)
2. místo Marie Vetchá (3.tř.)
3. místo Denisa Nováková (3.tř.)

2. kategorie - 4. a 5. třídy
1. místo Eliška Rosotová (5.tř.)
2. místo Klára Kouřilová (5.tř)
3. místo Filip Švábík (4.tř)

Všichni malí recitátoři byli za svoji velkou snahu a pěkné vystoupení odměněni sladkostí. Na ty nejlepší ze všech tří kategorií čekala drobná věcná odměna, kterou zajistila naše škola.
Vítězové z 1. a 2. kategorie – Ágnes Bednaříková a Eliška Rosotová - postupují do okresního kola, které proběhne 4. března v Hodoníně. Postupujícím blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalším kole. Všem ostatním děkujeme za pěkný kulturní zážitek

     Mgr. Pavlína Netopilová


        

 


 

Školní kolo Soutěže dětských recitátorů
Ve čtvrtek 12. února odpoledne se ve studovně MZŠ sešli milovníci básní a mluvených projevů. Konalo se totiž školní kolo tradiční Soutěže dětských recitátorů. Konkrétně mezi sebou soupeřilo 14 dívek a jeden zástupce šestých a sedmých tříd v rámci III. kategorie, na ně pak navázala „osmička“ děvčat z osmých a devátých tříd (IV. kategorie). Ukázky od českých či zahraničních autorů si žáci vybírali často sami, přičemž přednost opět dostaly ty z prózy. Soutěžící předvedli spolehlivé výkony, třebaže některým z přemíry nervozity lehce selhala paměť nebo se jim vytratil tolik potřebný výraz. Porota tvořená pedagogy školy tak měla velmi těžkou úlohu vybrat z třiadvaceti recitátorů ty nejlepší, jednoho z každé kategorie, kteří nás budou na začátku března reprezentovat v okresním klání. Vítězkou III. kategorie se nakonec stala Anita Kotíková ze 6. A, ty nejstarší pak bude v Hodoníně zastupovat Kateřina Jandorová z 8. A. Na druhém a třetím místě v III. kategorii skončily Anna Grešová a Viktorie Selucká, ve IV. kategorii pak Viktorie Novotná a Pavla Machálková.
     Mgr. Pavel Fraj

 

        

 


 

Beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou
Jak se píší knihy o slavných osobnostech devatenáctého století? Kde hledá autor informace a zdroje pro svou práci? Jak dlouho trvá napsání jedné knihy? Jak se odrážejí osobní zážitky v tvorbě spisovatele? Tyto a mnohé další otázky žáků zodpovídala paní Martina Bittnerová, autorka populárně naučných knih, románů a povídek pro mládež a pro dospělé čtenáře.
Ve středu 12. 2. 2015 proběhla ve spolupráci s Městskou knihovnou ve Ždánicích v naší škole beseda s touto spisovatelkou. Autorka žákům 6-9. ročníku prostřednictvím prezentace a svých knih přiblížila portréty dvou nejvýraznějších a nevšedních osobnosti 19. století – K. H. Máchu a Boženu Němcovou.
Paní Bittnerová představila svou knihu Utajené životy slavných Čechů, jejímiž hlavními hrdiny jsou muži – spisovatelé, známí i neznámí ze školních učebnic. Dětem vyprávěla i o jejich mnohdy dramatických životních osudech. Dále nás seznámila s knihou pro náctileté dívky V průšvihu, sci – fi románem, jehož hlavní hrdinkou je třináctiletá Lola. Má ráda módu, kamarádky a nejvíc svou tajnou lásku Oseho. Na Velký svátek dostane vytouženou hračku – živé miminko. Nedokáže si však představit, jak moc se jí příchodem dítěte změní život…..
Spisovatelka na přání žáků doplnila své povídání o poutavé autorské čtení právě z této knihy. Osobitý humor Martiny Bittnerové navíc dodal celému jejímu vyprávění lehkost a všichni jsme si besedu užili. Věřím, že povídání s paní spisovatelkou bylo pro žáky i učitele přínosem.

 

     

 


 

Účastníme se výtvarné soutěže „Kytice ve váze“
Po loňském úspěchu jsme se opět zapojili do výtvarné soutěže, kterou pořádá Český zahrádkářský svaz s tématem pro letošní rok „ Kytice ve váze“. Soutěží se v kategorii kresba a malba a v kategorii polytechnické práce. Do obou kategorií žáci pod vedením svých vyučujících zpracovali krásné práce, výrobky a výkresy. Nejzdařilejší práce vybrané odbornou komisí budou součástí expozice ČZS na výstavách v Olomouci a v Lysé nad Labem.

 

        

 


 

Polonéza žáků na Společenském plese
Společenský ples zahájil starosta města MUDr. Vladimír Okáč a následně uvedl žáky školy k zatančení polonézy. Sál zaplnilo 16 párů krásných malých slečen se svými tanečníky. Letos se nám představili žáci druhé a třetí třídy pod vedením paní učitelky Mgr. Dany Horňákové a Mgr. Pavlíny Netopilové.
Za tónů pohádkové hudby nastoupily děti na parket sálu, poté bezchybně zatančily skladbu, za kterou byly odměněny velkým potleskem. Na tvářích svých rodičů i ostatních účastníků plesu děti vykouzlily úsměv, spokojenost i slzy dojetí. Pak už ples pokračoval v tradičním duchu a bez rozdílu věku si ho všichni příjemně užili.
Touto cestou bych ráda poděkovala žákům za jejich píli a snahu, vyučujícím za ochotu a trpělivost s dětmi při nácviku polonézy. Poděkování patří také rodičům za pořízení společenských oděvů pro děti a také všem, kteří přispěli věcnými dary do tomboly. Výtěžek tomboly ve výši 20 150 Kč byl věnován do SRPŠ na mimoškolní aktivity žáků.
     Lenka Kopřivová

 

        

 


 

Zápis do první třídy
17. ledna proběhl zápis do první třídy. Osmnáct předškoláků v doprovodu svých rodičů, prarodičů a sourozenců poprvé vstoupilo do prostor školní budovy, aby předvedli, jak jsou připraveni na školní docházku. V očích některých budoucích prvňáčků byla vidět zvědavost i napětí, ale všichni zadané úkoly snadno zvládli. Zarecitovali či zazpívali, rozlišili barvy, geometrické tvary a vybarvili pracovní list. Za svůj výkon děti obdržely malé dárečky, které připravily paní vychovatelky ze školní družiny, sladkosti věnovala firma Chemis engine a.s. Při zápisu a prohlídce školy předškoláky doprovázela děvčata z osmých a devátých tříd. Zápis je velká událost v životě předškoláka, proto jsme se všichni snažili, aby jejich vstup do základní školy byl co nejpříjemnější.
     Lenka Kopřivová

 

        

 


 

Vyhodnocení výtvarné soutěže „Cesta do říše fantazie“
V pondělí 22.12. jsme strávili krásné předvánoční odpoledne v Městské knihovně ve Ždánicích, kde probíhalo vyhodnocení soutěže „Cesta do říše fantazie“. Děti z 1. – 5. tříd malovaly obrázky na toto kouzelné pohádkové téma v hodinách výtvarné výchovy. V knihovně se takových obrázků sešlo nepřeberné množství a bylo velmi obtížné vybrat ty nejkrásnější. Nakonec přeci jen porota složená z učitelů 1. a 2. stupně MZŠ Ždánice vybrala a ohodnotila ty nejzajímavější, nejhezčí a nejpropracovanější obrázky. A jak to tedy dopadlo? Kdo byl ilustrátorem těchto krásných obrázků?
Na 1. místě v kategorii 1. a 2. třída se umístila Barbora Bačíková z 2. třídy, druhé místo obsadila Ema Šeferová z 1. třídy a o třetí místo se v této kategorii dělila Terezka Tomášová a Tomáš Hromek.
Ještě byly hodnoceny obrázky z druhé kategorie, která byla určena dětem z 3. – 5. tříd. Zde zvítězila Eliška Rosotová z 5. třídy, na 2. místě se opět umístily dvě děti, kterými jsou Evička Krulíčková z 5. třídy a Adam Valenta z 3. třídy. Pěkné 3. místo získal Václav Reysík z 3. třídy.
Děti byly odměněny krásnými cenami v podobě výtvarných pomůcek, knih a pohádkových DVD.
Všechny vyhodnocené obrázky postupují do celostátní výtvarné soutěže „Cesta do říše fantazie“ do Českého Těšína. Nezbývá než si přát, abychom i tam získali nějaké pěkné ocenění, snad se nám to podaří. Všem dětem gratuluji k jejich pěkným dílům a přeji jim, aby stále nacházely inspiraci pro své výtvarné tvoření a rozvíjely tak svou kreativitu a fantazii.
     Mgr. Dana Horňáková

 

        

 


 

Vánoční koncert žáků a učitelů ZUŠ
Kalendářní rok 2014 jsme všichni společně zakončili v pátek 19. 12. na kulturním domě vánočním koncertem, který si pro nás tradičně připravili žáci se svými učiteli ze ZUŠ.
Vánoční koncert neměl o pestrý program nouzi. Každý účinkující se se svou skladbou popral velice dobře a byl odměněn bohatým potleskem. Poděkování patří určitě všem žákům a pedagogům, kteří se na přípravě podíleli. Koncert se velmi povedl a navodil příjemnou vánoční atmosféru.

 

        

 


 

Mikulášské tradice na naší škole
Mikulášskou tradici dodržujeme i na naší škole. 5. prosince se vydala nadpozemská družina ,Mikuláš, tři čerti a tři andělé, napříč jednotlivými třídami, aby zjistila, jak byly plněny loňské sliby o tom, že se žáci budou vzorně učit a že rozhodně nebudou zlobit.
Z učeben se ozýval nejen příjemný Mikulášův zvoneček, ale také hartusení čertů, řinčení řetězů. A co na to žáci? Na prvním stupni byl často vidět strach a někdy dokonce i slzičky, na druhém stupni převládala spíše legrace. Jaké to je, ocitnout se na chvíli v čertovském pytli, si pár žáků vyzkoušelo na vlastní kůži, ovšem dárek v podobě sladkých perníků a mandarinky dostali nakonec všichni.
K Mikuláši již tradičně patřila také projektová výuka “Čertí škola“ na 1. stupni, fotbalový turnaj mladších žáků a neodmyslitelnou součástí mikulášského týdne byla i diskotéka ve školní družině.

 

        

 


 

Mikulášský turnaj v kopané – MZŠ Ždánice
Stalo se již tradicí, že na naší škole se koná v čase adventním tradiční Mikulášský turnaj v kopané pro děti z 1. – 4.třídy. V úterý 2.12.2014 jsme se sešli ve velké tělocvičně a zasportovali si, abychom zjistili, kdo se letos zmocní tradičního putovního poháru. Bojovalo se ve dvou skupinách. První skupina patřila žákům 1. a 2. třídy, kde mezi sebou soupeřili fotbalisté – Orli, Kobry a Červené šelmy.
Druhá skupina náležela sportovcům ze 3. a 4. třídy, což byli Mikuláši, Čerti a Černé pumy. Celkem se tedy v tomto turnaji utkalo 6 družstev.
Všechna zúčastněná družstva se připravovala na zápasy velmi poctivě a věnovala tréninku značné úsilí a také hodně času.A jak to všechno dopadlo?

První skupina:                           Druhá skupina:

1. místo Kobry – 2.tř.                 1. místo Černé pumy – 4.tř.
2. místo Orli – 1.tř.                    2. místo Čerti – 3.tř.
3. místo Červené šelmy – 2.tř.     3. místo Mikuláši – 3.tř.

Putovního poháru se zmocnili po velmi dobrém výkonu ve všech zápasech fotbalisté ze 4.třídy – Černé pumy, kteří jednoznačně vyhráli všechna utkání. V první skupině patřilo vítězství družstvu - Kobry, žákům z 2. třídy. Všichni sportovci dostali na závěr sladkou odměnu a vítězná družstva si odnesla i drobnou věcnou cenu.
Celý turnaj nám pomohl rozhodovat náš známý a nám věrný rozhodčí pan ing. Vladimír Slivka, kterému za to patří velký dík. Poděkování patří také všem malým sportovcům, neboť se během celého sportovního klání chovali opravdu skvěle a sportovně.
Vítězům patří gratulace!!!
     Mgr. Pavlína Netopilová, za 1.stupeň

        

 

        

 


 

Taktické cvičení PO “ Požár v I. stupni požárního poplachu“
Ve středu 26. listopadu se chodbami Masarykovy základní školy ve Ždánicích rozlehlo zvonění školního zvonku v netradiční době. Přesně v devět hodin se ozval přerušovaný signál: Hoří! Požár vypukl v chemickém kabinetu v prvním patře hlavní budovy základní školy. Celá situace byla ale naštěstí součástí plánovaného cvičného zásahu hasičských jednotek z blízkého okolí. Vyhlášením požárního poplachu následovala hromadná evakuace žáků 5. až 9. ročníku, která proběhla pod dohledem pedagogů a zaměstnanců školy. Žáci i jejich doprovod se shromáždili na školním hřišti, kde vyčkali příjezdu složek integrovaného záchranného systému. Bojovat s imaginárním požárem přijely jednotky hasičů jak ze Ždánic, tak i z blízkých Lovčic, Archlebova a Kyjova.
Příslušníci hasičských sborů měli za úkol najít a zlikvidovat zdroj požáru. Práci jim ovšem ztěžovaly škodlivé chemikálie, které byly uskladněné v chemickém kabinetu. Proto přišly na řadu jednotky s dýchacími přístroji a další speciální výbavou. Součástí zásahu byla také záchrana figurantů, kteří uvízli v budově školy. Všichni účastníci zásahu aktivně komunikovali a spolupracovali na profesionální úrovni
Děti měly možnost si nejenom vyzkoušet systém evakuace a vyklízení budovy v praxi, ale také vidět ukázky hasičské techniky a vybavení. Součástí byl i speciální vůz, vybavený žebříkem a vysokozdvižnou plošinou.
Masarykova základní škola ve Ždánicích se s několika dalšími školními zařízeními zapojila do projektu zlepšování spolupráce vedení škol a místních záchranných složek. Evakuace všech žáků školy proběhla velice spořádaně a přesně podle školního evakuačního plánu. Vzhledem k tomu se dá dospět k závěru, že základní škola ve Ždánicích je na případnou krizovou situaci velice dobře připravena.

     Mgr. Vratislav Lysoněk

 

        

 


 

Příběhy bezpráví 

Již po desáté jsme se v listopadu zapojili do vzdělávacího programu Jeden svět na školách, který pořádá společnost Člověk v tísni. V rámci projektu Příběhy bezpráví jsou školám nabízeny dokumentární nebo hrané filmy vhodné k doplnění výuky moderních dějin Československa. Letošní ročník byl věnován 25. výročí sametové revoluce.

Ve škole si děti mohly prohlédnout plakátovou výstavu Sliby versus realita. Na deseti obrazech se srovnávají dobové pestré plakáty s nadšenými hesly a černobílé fotografie zachycující šedivou realitu všedního života v socialismu.

14. listopadu žáci ze 7. - 9.  tříd zhlédli film režiséra Karla Strachoty s názvem 1989: Z deníku Ivany A. Předlohou filmu je skutečný deník Ivany Skalové, který si jako osmnáctiletá studentka psala.  Snímek  začíná nedělí 1. ledna 1989 a na životě Ivany a její rodiny ukazuje události, k nimž  v průběhu celého roku 1989 došlo. Maturitní ples, maturita, cesta s rodinou do západního Německa, poslední prázdniny, výběr povolání a společenský život pražské studentky jsou postaveny do kontrastu se záběry demonstrací, stávek, s ukázkami z dobového tisku, televizních zpráv a publicistických pořadů a také soukromých fotografií. Prostřednictvím úryvků filmových dokumentů se připomínají i události roku 1968,  padesátá léta i rok 1948. Film vrcholí sametovou revolucí  v  listopadu a prosinci 1989 a končí novoročním projevem Václava Havla 1. ledna 1990. Zajímavý scénář je podpořen výraznou moderní hudbou a nápaditým grafickým zpracováním filmu.

  Na filmovou projekci navazovala beseda s jednou z hlavních postav Listopadu ´89  ve Ždánicích, zakladatelem místního Občanského fóra a později dlouholetým starostou, panem Josefem Medřickým. Popsal nejen průběh událostí sametové revoluce ve Ždánicích,  přidal  i své osobní zážitky a pocity. Následovaly dotazy  žáků,  které náš host ochotně zodpověděl. V samotném závěru Mgr. Markus poděkoval panu Medřickému za milou návštěvu, jíž  nám připomněl období významných změn, které náš národ před 25 lety prožil.                                                                                                     

       Mgr. Eva Freiwaldová

 

        

 


 

Futsalový turnaj ve Veselí nad Moravou
V úterý 4. 11. vyjelo několik vybraných žáků na futsalový turnaj do Veselí nad Moravou. Naši výpravu vedl učitel Mgr. Pavel Fraj, kterému tímto děkujeme. Bohužel se muselo hrát venku na klouzavém umělém trávníku. První zápas proti favorizovanému Veselí, první inkasovaný gól, navíc v první minutě. Ani to nás nerozhodilo a po úžasném obratu jsme se mohli radovat ze zasloužené výhry 4:3. V dalším utkání nás čekal zápas s Uherským Brodem, ve kterém jsme jasně dominovali a po čtyřiadvaceti minutách odešli do kabin s neuvěřitelným výsledkem 9:1. Poslední utkání s trochu podceňovanou Strážnicí bylo zřejmě nejtěžší a i přesto, že se nám naskytlo obrovské množství šancí, dokázali jsme vstřelit pouze dvě branky a zdálo se, že tak utkání i skončí. Strážnice ale v poslední minutě ještě udeřila a snížila na konečných 2:1. Podařilo se nám tedy postoupit do dalšího kola futsalového turnaje škol, které se už snad bude hrát v hale nebo tělocvičně.
    Filip Otřel (9. tř.)

 

        

 


 

Lékaři bez hranic
Nikdo z nás si asi neumí představit extrémní podmínky, v nichž žijí lidé v jedné z nejchudších oblastí Afriky – v Jižním Súdánu. Jedná se o stát v severovýchodní Africe, který vznikl odtržením od Súdánu v roce 2011 a který se potýká s následky čtyřicetileté občanské války. Právě sem v rámci projektu Lékaři bez hranic přijel pomáhat MUDr. Petr Kozmon, rodák ze Slavkova.
Tento lékař přijel v pátek 24. října 2014 na besedu do naší školy a prostřednictvím poutavého vyprávění spojeného s prezentací fotografií nás seznámil s úplně jiným způsobem života, než na jaký jsme zvyklí.
Přenesli jsme se do světa bez elektřiny, kde umí číst a psát zhruba každý dvacátý člověk a kde se hodnota všeho přepočítává na kusy krav.
Nahlédli jsme do práce lékařů, kteří zde dobrovolně ošetřují nemocné tuberkulózou, zápalem plic, malárií, žloutenkou, chorobou AIDS apod., a to ve velmi extrémních podmínkách (operace až v 50°C, nedostatek dárců krve).
Obdivovali jsme odvahu a samostatnost malých dětí, jež se samy bez rodičů musí vydat do nejbližší nemocnice vzdálené několik hodin chůze.
Snažili jsme se pochopit tolik vzdálený svět, ve kterém se lidé musí obejít bez moderních vymožeností a v němž 50% obyvatel žije pod hranicí chudoby.
Snad jsme si i uvědomili, že životní úroveň, kterou máme my, není zdaleka pro všechny lidi na světě samozřejmá.
     Mgr. Bohumila Halačková

 

        

 


 

Plavání v Bučovicích
Je již tradicí na naší škole, že se na podzim vypravujeme s menšími dětmi na plavání. A tak abychom tuto tradici neporušili, uspořádala naše škola v pondělí 20.10.2014 odpoledne zájezd do Bučovic na plavecký bazén. Děti z 1. - 4. třídy si skvěle zaplavaly a zadováděly v příjemném prostředí bučovického bazénu, kam mnozí z nich jezdily v loňském školním roce na plaveckou výuku nebo teprve budou jezdit tento školní rok. Po vysilující sportovní činnosti si nakonec všechny děti koupily něco na zub v místním bufetu, a potom už nic nebránilo tomu, abychom mohli všichni spokojeně odjet domů.
     Mgr. Pavlína Netopilová

 

        

 


 

Přírodovědný klokan
15. říjen patřil na všech základních školách této zmíněné soutěži. Jejím cílem je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Vybraní žáci z osmého a devátého ročníku řešili 24 úkolů z přírodopisu, fyziky, zeměpisu, chemie a matematiky. Testové otázky byly ohodnoceny 3, 4 nebo 5 body. Po sečtení přidělených a získaných bodů zvítězil na naší škole Filip Otřel z 9. třídy. A jaké otázky žáci zodpovídali?

Vyberte nesprávné tvrzení:
(A) V Lagosu můžeme vidět Slunce vrcholit na severu i na jihu.
(B) Země je nejdále od Slunce v lednu.
(C) Při překročení mezinárodní datové hranice ze západní na východní polokouli se mění datum.
(D) V době zimního slunovratu v Českých Budějovicích (48°58´s.š., 14°28´) je výška Slunce nad obzorem v pravé poledne přibližně 17,5 °.
(E) Stáčení pasátů je důsledkem zemské rotace.Dospělý slon má hmotnost přibližně 5 tun a plocha každé tlapy je asi 4 dm2. Jakým tlakem působí tlapa slona na zem?
(A) 12 kPa (B) 120 kPa (C) 3 kPa (D) 30 kPa (E) 310 kPa


Před 270 lety, 25. 4. 1744, zemřel astronom a fyzik působící ve švédské Uppsale, kde prosadil vybudování moderně vybavené hvězdárny. Byl také jedním ze zakládajících členů švédské Královské akademie věd v roce 1739. Veřejnosti je znám především tím, že roku 1742 doporučil k užívání svou teplotní stupnici, v níž vzal jako základ teploty tání a varu vody. Tímto slavným neznámým byl:
(A) Daniel Gabriel Fahrenheit
(B) Lord Kelvin
(C) Anders Celsius
(D) Ole Christensen Rømer
(E) René Antoine Ferchault de Réaumur

 

 


 

Divadlo Bylo nás pět
V pátek 10. října se žáci 2.,3.,4. a 5. třídy Masarykovy základní školy, i se svými učitelkami, vydali do brněnské Radosti, aby zhlédli divadelní představení Bylo nás pět od Karla Poláčka.
Humorné dílko vypráví o Petru Bajzovi, jehož tatínek má obchod v malém městě. Péťa kamarádí s Antonínem Bejvalem, Čeňkem Jirsákem, Edou Kemlinkem, a Zilvarem z Chudobince. Je jich tedy pět. Zažívají spolu mnohá dobrodružství ve škole, v kině, při potyčkách s Habrováky a častých rošťárnách, za které je dospělí kárají a dokonce i pohlavkují. Kromě tatínka a maminky Bajzových nechyběl a v inscenaci ani služka Kristýna, zvaná Rampepurda, Péťův bratr Láďa, cukrář Svoboda a jeho dcerka Evička. Objevili se i protivní manželé Vařechovi (Péťův strýc a teta) a ani pan Fajst nemohl chybět.
Představení si všichni vychutnali, skvěle se pobavili a mnohokrát užasli nad hereckými, pěveckými a tanečními výkony. Účinkujícím se dokonce podařilo zapojit některé diváky z publika, aby si s nimi zahráli. Děti se zasmály a dospělí se tak trochu na chvíli vrátili do dětství.
     Isabela Klečková
 

 


 

Úspěch na Coca-Cola cupu
Ve čtvrtek 2. října jsme se zúčastnili oblíbené školní soutěže Coca Cola Cup.
Tentokrát jsme vyrazili na základní kolo do Kobylí, kde se ve dvou skupinách utkaly týmy z Klobouk u Brna, Hovoran, Dambořic, Žarošic, Kobylí a Ždánic. V základní skupině jsme sehráli dvě utkání (s družstvem z Kobylí a Hovoran) a do finále jsme postoupili spolu s družstvem ze Žarošic, kde jsme na tom byli fyzicky lépe a vyhráli jsme. Spokojeni jsme se vraceli domů a už se těšíme, jak silného soupeře budeme mít v dalším kole.

     Jan Čadílek a Ondra Koutný, žáci 9. ročníku

 

        

 


 

EKODEN S KOMETOU
Dne 23. září 2014 se žáci Masarykovy základní školy ve Ždánicích zúčastnili 2. ročníku akce EKODEN s Kometou. Této ekologicky zaměřené akce se již podruhé účastnili žáci škol ze všech koutů jihomoravského kraje. Letošní ročník, pořádaný pod záštitou biologa RNDr. Mojmíra Vlašína, ve spolupráci s hokejovým klubem HC Kometa Brno se konal ve Slavkově u Brna. V místní oboře se sešlo téměř pět set žáků z osmi škol, kteří soutěžili ve sběru a třídění odpadu. Na tuto činnost byly jednotlivé týmy vybaveny barevnými plastovými pytli na tříděný odpad a nejrůznějšími ochrannými pomůckami. Samotnému sběru odpadu a čištění slavkovské obory předcházelo poučení od organizátorů, kteří žákům připomněli zásady správného třídění odpadu a také hlavní pravidla bezpečného zacházení s odpady.
Jednotlivé týmy doprovázeli hráči A týmu Komety, kteří dětem poskytli nejenom radu ohledně správného třídění, ale později také pomocnou ruku, když odpadu v pytlích přibývalo. Hráči měli také pro žáky připravený vědomostní test, zaměřený na třídění odpadu, jehož výsledky byly poté zapracovány do celkového skóre jednotlivých týmů.
Oproti minulému ročníku se letos pozornost sběračů zaměřila také na spadané kaštany, které budou později využity především k farmaceutickým účelům. Celý den byl zakončen setkáním na kopci nad slavkovskou oborou, kde proběhlo závěrečné vážení a následné vyhlášení nejlepších sběračských týmů. Výsledná hmotnost nasbíraného odpadu přesáhla 800 kilogramů. K tomuto číslu přispěli nemalým podílem i žáci ze Ždánic, kteří nasbírali a roztřídili skoro sto kilogramů odpadu. Děti i dospělí si nakonec mohli prohlédnout výjezdovou techniku ochranných složek policie, hasičů a záchranné služby.
Poděkování patří tedy jak organizátorům EKODNE s Kometou, tak i všem zúčastněným, kteří dokázali, že jim není lhostejný stav přírody v jejich okolí. Můžeme si pouze přát, aby se podobné akce konaly v neztenčené míře i v budoucnosti. V neposlední řadě je třeba vyjádřit poděkování Městu Ždánice, které je pořadatelským partnerem klubu HC Kometa Brno, za poskytnuté prostředky na dopravu žáků na místo konání akce.
Profesionální komentovaný videozáznam z celé akce je ke zhlédnutí na oficiálních stránkách klubu Kometa Brno, pod webovým odkazem www.hc-kometa.cz.
       Mgr. Vratislav Lysoněk

 

        

 


 

Úspěch ve výtvarné soutěži
Děti z výtvarného kroužku pod vedením vychovatelek školní družiny se v létě zúčastnily výtvarné soutěže „BOUDO, BUDKO, kdo v tobě přebývá?“, kterou pořádal Nadační fond Jičín – město pohádky společně s časopisy Sluníčko a Mateřídouška.
Naše společná práce byla oceněna jako 2. nejlepší v kategorii prostorové kolektivní práce. Jednotlivých i kolektivních prací přišlo více než 1500. Vybrat vítěze mezi tolika výtvory, do kterých každý vložil svůj um, nebylo určitě vůbec lehké. O to více nás těší, že jsme obstáli a umístili se na velmi dobrém 2. místě.
       Vychovatelky ŠD

 

     

 


 

Uvítání prvňáčků
Nezapomenutelný den v životě každého školáka je první den v první třídě. Na tento slavnostní okamžik čeká celá rodina. Někteří se těší, jiní přicházejí s obavami, co nového je čeká. Nástup do školy je novou životní etapou, která do každodenního shonu vnáší zcela jiné starosti, povinnosti a přináší velké množství převratných změn v životě celé rodiny.
Letos jsme přivítali 23 prvňáků. Slavnostní zahájení bylo tentokrát v obřadní síni městského úřadu. Zúčastnil se ho ředitel školy pan Mgr. František Markus, starostka města paní Ing. Iva Stafová , ředitel ZUŠ pan Mgr. Miroslav Procházka, třídní učitelka paní Mgr. Věra Maříková a předsedkyně školské rady paní Jaroslava Příkopová. Po krátkém slavnostním projevu předali hosté dětem kytičku, dárkovou tašku s pomůckami na vyučování a balíček školních potřeb od paní starostky. Další drobné dárečky věnovala paní Dana Schöfrová a nechyběla ani pozornost, kterou připravily děti a paní vychovatelky ze školní družiny. Všem výše zmíněným patří velké poděkování.
Poté se naši nejmladší školáci odebrali se svou paní učitelkou do budovy školy a zasedli do opravdových školních lavic.
Dětem i rodičům přeji hodně radosti ze školních úspěchů, trpělivost při plnění úkolů a osvojování nových zkušeností a poznatků.
     Mgr. Lenka Kopřivová