mzš

Title
Přejít na obsah
Akce školního roku 2020 / 2021
Testování v devátém ročníku
V týdnu od 14. prosince se žáci devátého ročníku zapojili do celorepublikového srovnávacího testování 9. tříd z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů (OSP). Díky testu OSP žáci zjistí, zda výsledky odpovídají jejich studijnímu potenciálu.
Testování probíhalo on-line v aplikaci ScioDat. Škola získá v lednu podrobné výstupy o žácích, třídách i škole. Žáci také obdrží podrobnou individuální zprávu. Z dílčích výsledků v jednotlivých testech uveřejňujeme žáky s nejlepšími výsledky:

9. A
9. B
Test OSP
Dlouhý Adam
Bednaříková Ágnes
Konečný Vincenc
Vrbík Vojtěch
Křivánková Alžběta
Halačka Radim
Test ČJ
Bednaříková Ágnes
Konečný Vincenc
Dlouhý Adam
Vrbík Vojtěch
Křivánková Alžběta
Holešinský Matěj
Test M
Bednaříková Ágnes
Dlouhý Adam
Reysík Václav
Vrbík Vojtěch
Selucký Petr
Halačka R., Holešinský M.
Mikulášská nadílka v naší škole
Dne 4.12.2020 navštívili všechny třídy prvního stupně Mikuláš s čertem a andělem.
V každé třídě pochválil Mikuláš některé pilné a pracovité žáky, ale samozřejmě se našli i někteří zlobiví , kteří pak museli před čertem slíbit, že se polepší a příští rok budou opět pochváleni.
Děti si připravily letos jen básničky a říkadla, ale i tak se vystoupení této vzácné návštěvě moc líbila a obdarovala všechny děti drobnou sladkostí.
    Mgr. Michaela Slivková, za 1. st. MZ
Premiéra ve školních lavicích
Na ni se těšilo 21 prvňáčků spolu se svými rodiči. I přestože první školní den proběhl kvůli koronavirovým opatřením trochu odlišně než v předchozích letech, neztratil snad na své vážnosti. Ve třídě své nové žáčky přivítala paní učitelka Michaela Slivková spolu s panem ředitelem Františkem Markusem, pozdravit je přišel i pan starosta MUDr. Vladimír Okáč, který dětem předal dárkovou tašku. Dárky ze školy a od vychovatelek školní družiny měly děti připravené na lavici a určitě jim tento den zpříjemnily.  Děti byly všem přítomným představeny, splnily si i svůj první úkol a spolu s rodiči odcházely po desáté hodině domů. Tento slavnostní den uvedl děti do světa školáků.
Všem prvňáčkům i ostatním žákům školy přeji úspěšný, bezproblémový a ve zdraví prožitý školní rok 2020/ 2021.
    Lenka Kopřivová
Masarykova základní škola Ždánice, příspěvková organizace
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky