3. třída - mzš

Title
Přejít na obsah
3. třída
Mgr. Věra Maříková
VÁNOČNÍ BESÍDKA
V pátek 18.12. jsme se v poslední vyučovací hodině rozloučili před Vánočními prázdninami.
Uspořádali jsme si malou třídní besídku, kterou nám některé děti z naší třídy zpestřili hrou na hudební nástroj.
V jejich podání jsme tak slyšeli krásné české koledy. Děkujeme.
Pak následovalo rozdávání vánočních dárečků.
NÁVŠTĚVA MIKULÁŠE V NAŠÍ TŘÍDĚ
V pátek 4.12. k nám do třídy zavítal Mikuláš, anděl a obávaný čert.
Připravili jsme si pro ně krátké vystoupení a všechny prohřešky byly zapomenuty.
Každý dostal od Mikuláše sladkost a stihli jsme se s nimi i vyfotit.

VYHODNOCENÍ ČTENÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ŠKOLNÍ ROK 2019 - 2020
Dne 7. 10. za námi do třídy zavítala paní knihovnice Aneta Valihrachová, aby vyhodnotila čtenářskou soutěž Lovec perel, kterou vyhlásila
Městská knihovna ve Ždánicích v minulém školním roce.
Dostali jsme jako třída velkou pochvalu, protože se nás zúčastnilo celkem 16 čtenářů.
A kdo z dětí přečetl knížek nejvíce?
Nejlepším čtenářem se stal v naší třídě Mireček, na druhém místě se umístila Hanička a třetí místo patří Emičce.
Pochváleni a odměněni byli však všichni zúčastnění.
Děkujeme tímto paní knihovnici za zorganizování i vyhodnocení této soutěže.
NÁVŠTĚVA PLANETÁRIA VE ŽDÁNICÍCH
Dne 29.9. jsme navštívili planetárium, kde nás přivítal p. Trutnovský se svým povídáním o vodě, koloběhu vody a významu vody pro náš život. Kromě toho jsme viděli i pohádky, pokusy, které se týkaly vody. Ani píseň o vodě v podání pana Trutnovského nechyběla. Nepřišli jsme ani o hvězdnou oblohu a souhvězdí související s vodou. Program byl velmi pěkně připravený a pro děti poutavý. Tímto panu Trutnovskému děkujeme a těšíme se na další setkání s ním.
ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU
Nový školní rok, nový počet žáků a zahájení školního roku ve třídách.
Školní rok 2020 -2021 začal a my jsme
vstoupili poprvé do třetí třídy plni nového očekávání.
Přibyla k nám 3 nová
děvčata, takže stav je nyní vyrovnaný – 13 chlapců a 13 děvčat , celkem 26 žáků.
Přejme si, aby tento školní rok
proběhl, tak jak má, abychom byli všichni zdraví a abychom se toho co nejvíce
společně naučili.
Masarykova základní škola Ždánice, příspěvková organizace
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky