mzš

Title
Přejít na obsah
Akce školního roku 2019 / 2020
Vysvědčení rozdáno a hurá na prázdniny
V úterý 30.června skončil pro žáky netypický školní rok. I závěrečný den byl jiný než každoročně. Účast na předávání vysvědčení byla v souvislosti s opatřeními proti koronaviru dobrovolná, ale většinou se sešly celé třídy. Absolventi-deváťáci pokračovali v tradici a přišli se důstojně rozloučit se všemi vyučujícími do sborovny. Ve slavnostní řeči poděkovali za roky strávené v naší škole a předali pro všechny zaměstnance školy dort. Pak už v jednotlivých třídách obdrželi žáci vysvědčení, rozloučili se se spolužáky a třídními učiteli a vydali se na dvouměsíční letní prázdniny. Úspěšní žáci v soutěžích dostali od pana ředitele knižní odměnu a ještě byli pozváni na městský úřad, kde obdrželi také ocenění od pana starosty.
    Lenka Kopřivová
Naši žáci ozdobou na Společenském plese
Třetí lednová sobota tradičně patří Společenskému plesu Města Ždánice a Masarykovy základní školy.
Na tuto slavnostní událost se těšili především nejstarší žáci školy a jejich rodiče. Úvod plesu tradičně patřil slavnostnímu předtančení Polonézy, kterou předvedlo 18 párů žáků z osmého a devátého ročníku. Pod dozorem a s velkým nasazením paní učitelky Lenky Procházkové a Dagmar Selucké se žáci předvedli opět s velmi pěkně secvičenou skladbou. Úroveň vystoupení si udržuje vysokou laťku po mnoho let a ani letos nikoho nezklamalo. Bylo jako obvykle hlavním tahákem plesu. Po slavnostním začátku si ples každý užil po svém. Nechyběla ani bohatá tombola a dvě další kulturní vystoupení. Poděkování patří firmám, sponzorům a rodičům žáků za ceny, které věnovali do slosování. Výtěžek byl vložen do pokladny SRPŠ. Velké díky patří mým kolegyním, které precizně Polonézu připravily, a také všem žákům za vystoupení, ochotu a výbornou spolupráci při této kulturní akci.
    Lenka Kopřivová
Vánoční koncert
Poslední společnou akcí školy v kalendářním roce 2019 byl vánoční koncert, který pro nás tradičně připravila místní základní umělecká škola. V devadesátiminutovém pestrém programu zazněly nejen vánoční písně, ale také klasické písně a známé světové melodie. To vše bylo v podání jednotlivců, dvojic a flétnových, kytarových, klarinetových a houslových souborů. V závěru koncertu se představil pěvecký sbor a cimbálová muzika. Všem účinkujícím dětem a jejich pedagogům patří poděkování za pěkně připravená vystoupení a naladění pravé vánoční atmosféry.
    Lenka Kopřivová
Mikulášská obchůzka
Blíží se už Vánoce,
jsme tu zase po roce.
I když tady nejsou děti,
Mikuláš k vám z nebes letí.
Andělé ho provázejí
A cestu mu ukazují.
Jsou tu ale i zlí čerti,
S těmi nejsou žádné žerty.
Zpytujte své svědomí,
Ať nepřijdou pohromy
Zprávy tady o vás máme,
Tak se na ně podíváme……
To byla první slova Mikuláše, který spolu s čerty a anděly navštívil naši školu.  Dopoledne 5. prosince bylo na chodbách i ve třídách slyšet andělské zvonění a čertovské rachocení. Mikuláš pokáral zlobivé děti a andělé odměnili malou sladkostí pilné a snaživé žáky.
Mikulášská tradice patří spolu s projektovou výukou „Čertí škola“ k oblíbeným akcím většiny žáků. Tento den si užili především nejmladší žáci. Ti až do pozdního odpoledne křepčili na mikulášské diskotéce ve školní družině.
    Lenka Kopřivová
Příběhy bezpráví
    Tak jako každý rok i letos se naše škola zapojila do projektu Příběhy bezpráví. O tématu besedy přitom nebylo pochyb, neboť právě v těchto dnech si připomínáme 30 let od sametové revoluce, která zásadně změnila naše životy.                                                   
    Nejdříve jsme zhlédli zajímavý autobiografický film Z dopisů psaných přes železnou oponu, jehož hlavním hrdinou byl pardubický student Petr Kořínek. Ten se v roce 1988 rozhodne emigrovat do vysněné Francie. V průběhu dokumentu se z autentických záběrů dozvídáme, co vede mladého nadaného chlapce z normální apolitické rodiny k opuštění vlasti. Petrovy začátky ve svobodném světě nejsou vůbec jednoduché, samota a neznalost jazyka ho velmi tíží.  Útěchu nachází v dopisech. Ty adresuje střídavě rodičům a nejlepšímu kamarádovi Martinovi, kteří na ně odpovídají. Na základě jejich korespondence se nám odkrývá příběh, který osloví i generaci, jež zmíněnou dobu nepamatuje. Prostřednictvím toho se dozvídáme o životě ve Francii, exilovém nakladatelství Svědectví, ale hlavně o politickém „tání“, změnách v našich okolních zemích – například pádu berlínské zdi, vzniku hnutí Solidarita v Polsku či demokratických přeměnách v Maďarsku. Sledujeme i chronologicky seřazené události roku 1989 v Československu, dobu přerodu totality v demokracii. Film končí šťastným setkáním hlavních aktérů v nové svobodné zemi a vírou v to, že podobná doba už nikdy nenastane.                                                                                             
    Další částí projektu byla beseda s pamětníky daných událostí. Bývalý starosta, pan Josef Medřický, přítomným povyprávěl o svých zážitcích z listopadu 1989, kdy stál v čele zakladatelů místního Občanského fóra, připomněl generální stávku ve ždánických Šroubárnách i osobní setkání s pozdějším prezidentem Václavem Havlem. Na něj navázala paní učitelka Anastázie Poláčková. Ta hovořila o tehdejším nedostatku objektivních zpráv, cenzuře, ale i obavách, jež mezi lidmi panovaly. Na závěr hosté žákům odpověděli na jejich dotazy.                                                                
    Projekt příběhy bezpráví rozhodně splnil svůj účel. Dobu plnou útlaku a strachu je potřeba si pravidelně připomínat, stejně tak je nutné nezapomínat na to, co úsilí získání svobody stálo. I proto si važme toho, že žijeme v zemi, kde můžeme nahlas vyjádřit svůj vlastní názor.
    Mgr. Pavel Fraj
Přírodovědný klokan
Ve středu 16. října se konala celostátní soutěž Přírodovědný klokan, kterou pro žáky osmých a devátých tříd připravuje každoročně Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.  V průběhu čtyřiceti minut řeší žáci 24 úkolů z přírodopisu, fyziky, zeměpisu, chemie a matematiky.  Úlohy byly stejně jako každý rok poměrně obtížné, při jejich řešení se účastníci pěkně zapotili. Do soutěže se zapojilo 21 našich žáků z uvedených ročníků. A jak dopadli?
1. místo - Filip Švábík
2. místo – Vojtěch Vrbík
3. místo -  Radim Halačka
Všem řešitelům patří poděkování za snahu a účast.
    Lenka Kopřivová
Cyklistický výlet
Mezi tradiční akce školy patří cyklistické odpoledne.  Ve čtvrtek 12. září se vydalo dvacet žáků ze II. stupně a šest pedagogů na cyklovýlet. Naším cílem se stala farma Jalův Dvůr, naplánováno bylo asi 30 km středně náročné trasy. Nejen že nám přálo počasí, ale i příroda k nám byla hodně štědrá. Pro mnohé účastníky byl neopakovatelný zážitek sběr hub přímo ze sedla svého kola. Na „Jalováku“ jsme se občerstvili, odpočinuli si a vydali se nazpět. U Salaše jsme si opekli špekáčky a příjemně unaveni se večer vrátili k naší škole. Všem účastníkům patří poděkování za vzorné chování, které přispělo ke zdárnému průběhu této mimoškolní akce.  
    Lenka Kopřivová
Zpět do školních lavic
2. září začal po krásných slunečných měsících prázdnin nový školní rok. Do lavic v naší MZŠ poprvé zasedlo 29 prvňáčků. Na slavnostním shromáždění v KD byli tito žáčci spolu se svými rodiči slavnostně přivítáni. Tady nechyběli ani hosté-  starosta města MUDr. Vladimír Okáč,  ředitel školy pan Mgr. František Markus, ředitel ZUŠ pan Mgr. Miroslav Procházka a předsedkyně  školské rady paní Naděžda Baldíková. Všichni ve svých projevech popřáli prvňákům i ostatním žákům hodně pěkných známek, úspěchů, kamarádů a zážitků v novém školním roce, rodičům hodně trpělivosti a spokojenosti se školou. Prvňáčci obdrželi dárky od pana starosty, balíček pomůcek věnovala i naše škola a paní vychovatelky ze školní družiny vyrobily dětem drobná překvapení.  Po slavnostním zahájení se žáci rozešli do jednotlivých tříd, kde jim třídní učitelé předali další pokyny k organizaci školního roku.
    Lenka Kopřivová
Masarykova základní škola Ždánice, příspěvková organizace
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky