mzš

Title
Přejít na obsah
Akce školního roku 2019 / 2020
Přírodovědný klokan
Ve středu 16. října se konala celostátní soutěž Přírodovědný klokan, kterou pro žáky osmých a devátých tříd připravuje každoročně Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.  V průběhu čtyřiceti minut řeší žáci 24 úkolů z přírodopisu, fyziky, zeměpisu, chemie a matematiky.  Úlohy byly stejně jako každý rok poměrně obtížné, při jejich řešení se účastníci pěkně zapotili. Do soutěže se zapojilo 21 našich žáků z uvedených ročníků. A jak dopadli?
1. místo - Filip Švábík
2. místo – Vojtěch Vrbík
3. místo -  Radim Halačka
Všem řešitelům patří poděkování za snahu a účast.
    Lenka Kopřivová
Cyklistický výlet
Mezi tradiční akce školy patří cyklistické odpoledne.  Ve čtvrtek 12. září se vydalo dvacet žáků ze II. stupně a šest pedagogů na cyklovýlet. Naším cílem se stala farma Jalův Dvůr, naplánováno bylo asi 30 km středně náročné trasy. Nejen že nám přálo počasí, ale i příroda k nám byla hodně štědrá. Pro mnohé účastníky byl neopakovatelný zážitek sběr hub přímo ze sedla svého kola. Na „Jalováku“ jsme se občerstvili, odpočinuli si a vydali se nazpět. U Salaše jsme si opekli špekáčky a příjemně unaveni se večer vrátili k naší škole. Všem účastníkům patří poděkování za vzorné chování, které přispělo ke zdárnému průběhu této mimoškolní akce.  
    Lenka Kopřivová
Zpět do školních lavic
2. září začal po krásných slunečných měsících prázdnin nový školní rok. Do lavic v naší MZŠ poprvé zasedlo 29 prvňáčků. Na slavnostním shromáždění v KD byli tito žáčci spolu se svými rodiči slavnostně přivítáni. Tady nechyběli ani hosté-  starosta města MUDr. Vladimír Okáč,  ředitel školy pan Mgr. František Markus, ředitel ZUŠ pan Mgr. Miroslav Procházka a předsedkyně  školské rady paní Naděžda Baldíková. Všichni ve svých projevech popřáli prvňákům i ostatním žákům hodně pěkných známek, úspěchů, kamarádů a zážitků v novém školním roce, rodičům hodně trpělivosti a spokojenosti se školou. Prvňáčci obdrželi dárky od pana starosty, balíček pomůcek věnovala i naše škola a paní vychovatelky ze školní družiny vyrobily dětem drobná překvapení.  Po slavnostním zahájení se žáci rozešli do jednotlivých tříd, kde jim třídní učitelé předali další pokyny k organizaci školního roku.
    Lenka Kopřivová
Masarykova základní škola Ždánice, příspěvková organizace
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky