5. třída - mzš

Title
Přejít na obsah
5. třída
Dagmar Selucká
Rozloučení s netradičním školním rokem proběhlo nezvykle ve třídě. Rozdáním vysvědčení a vyhodnocením pololetních soutěží začaly prázdniny.
Malování triček
Konec školního roku jsme si zpestřili malováním a savováním triček.
Naše výpěstky
Co se nám povedlo vypěstovat ve třídě v truhlíku...
Recitační soutěž
V úterý 25. 2. 2020 proběhlo školní kolo recitační soutěže v mladších kategoriích. Gratulujeme těm, kteří postoupili do okresního kola.
Ukončení 1. pololetí školního roku
Pět měsíců uteklo jako voda a žáci obdrželi zhodnocení své práce za první pololetí letošního školního roku. Gratulujeme i těm, kteří se umístili na prvních místech v "Hvězdičkové" soutěži v matematice a "Housenkové" soutěži v předmětu Člověk a jeho svět.
Poslední školní den 2019
Poslední školní den v kalendářním roce 2019 jsme si užili obdarováváním ve třídě a s přáním krásných vánočních svátků jsme se přesunuli na kulturní dům, kde jsme se zaposlouchali do melodií, které si připravili žáci ZUŠ ve Ždánicích.
Vánoční Brno
V úterý 17. prosince jsme se vydali podívat se do předvánočního Brna. Nejdříve jsme na hradě Špilberk navštívili výstavu výtvarnice Karly Hanušové plné překrásných obrazů a rekvizit ze světa fantazie, dozvěděli jsme se něco o jejím životě, vyrobili si svého skřítka a hledali klíček k porozumění v pohádkovém fantazijním obchodě. Ochotně se nám věnovala paní lektorka. Poté jsme sešli na Zelný trh, kde jsme se nadýchali vánoční atmosféry, žasli nad krásnou světelnou výrobou a také si zakoupili něco s sebou domů.
Vánoční besídka
Ve středu 19.12. jsme se odpoledne sešli na společné třídní vánoční besídce. Společně jsme si připravili občerstvení a doplnili jsme ho ochutnávkou vánočního cukroví přineseného z domova. Během odpoledne jsme si pro spolužáky připravili nějakou zábavu - vyprávěli jsme vtipy, představili ostatním, jak vypadá vybavení truhlářské dílny, vyprávěli o zbytcích dálnice ze druhé světové války, která však nebyla dokončená podle původních plánů, zato po ní zůstaly památky až do dnešní doby nedalo našeho domova, prošli jsme zábavným vánočním kvízem a zpívali koledy. Společně strávené odpoledne nám uběhlo jako voda.
Vánoční dílny
Ve středu 11.12 2019 jsme nezasedli jako každý jiný školní den do lavic, ale rozešli jsme se podle svého výběru do skupinek, ve kterých jsme se snažili si něco vyrobit vlastníma rukama. Někteří pekli vánočku, někteří vyráběli z keramické hlílny, někteří vyráběli dekoraci z polystyrenového kužele. Většinou nám práce šla od ruky a s tím, co nám tolik nešlo, jsme se pěkně poprali. Hlavně nás to bavilo.
Mikuláš
5. prosince k nám zavítala nebeská návštěva s pekelnou posilou.Trochu jsme se báli, ale všichni jsme v 5. třídě zůstali i nadále. Navíc jsme dostali sladkou odměnu, tak to s námi nebude snad tak zlé.
Hvězdárna
V pátek 29. listopadu jsme navštívili Hvězdárnu a planetárium Oldřicha Kotíka ve Ždánicích. Přednáška pana Ing. Trutnovského s názvem O světle byla protkána krásnými ukázkami a světelnými pokusy, připomněli jsme si životodárný jev - fotosyntézu, sledovali jsme, jak se láme světlo, žasli jsme nad tím, jak dlouho k nám letí světlo z vesmíru a na závěr jsme se dívali dokonce skrz svoje ruce. Bohužel světelné jevy se velmi špatně fotí, zájemci se musí přijít podívat osobně.
Beseda v knihovně
Ve čtvrtek 31. října jsme se v rámci českého jazyka zúčastnili besedy v Knihovně ve Ždánicích na téma Staré české báje a pověsti.
Raketová výzva
10. října jsme se někteří z nás nechali nalákat organizátory z Hvězdárny a planetária Oldřicha Kotíka ve Ždánicích akcí s názvem Raketová výzva. Při vyrábění plastové rakety jsme se hlavně těšili na odpálení. Skutečnost předčila naše očekávání a radost z dosažení téměř nebeských výšek byla velká. Děkujeme za poznávání fyzikálních zákonů v praxi.
Přírodovědná vycházka
Využili jsme krásného ještě letního odpoledne ve čtvrtek 12. září a společně téměř celá třída se vydali na procházku do okolí Ždánic. Vzájemně jsme se trochu více poznali, zvládli jsme hrát různé hry a poznat i něco z přírody. Nasbírané přírodniny jsme využili ve výtvarné výchově následující den a vyrobili jsme fantazijní městečka pro všelijaké pohádkové bytosti.
První školní den
Do 5. třídy ve "velké" škole zasedlo 12 zbrusu nových páťáků. Přejeme všem, aby se školní práce dařila.
V úterý dne 18. června 2019 jsme poprvé navštívili nově zrekonstruovanou hvězdárnu ve Ždánicích a s žáky 5. ročníku jsme zhlédli výukový program: Putování Sluneční soustavou.
V pátek 28. června 2019 jsme dostali vysvědčení a společně se rozloučili, jak s naší paní učitelkou, tak s naší třídou a budovou. Také jsme se zúčastnili slavnostního ukončení školního roku na Kulturním domě ve Ždánicích. Krásné prázdniny a spoustu slunných dnů všem, přejí děti a třídní učitelka 4. ročníku.
Masarykova základní škola Ždánice, příspěvková organizace
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky