4. A - mzš

Title
Přejít na obsah
4. A
Michaela Slivková
Poslední školní den jsme tento zvláštní školní rok ukončili tradičně vydáním vysvědčení, které proběhlo jen ve třídě. Zhodnotili jsme společnou práci za celé čtyři roky a všichni jsme se shodli na tom, že jsme se nejen hodně naučili, ale prožili spolu i spoustu legrace.
Poslední týden jsme vyhodnotili i naši tradiční HVĚZDIČKOVOU SOUTĚŽ. Vítězové této soutěže získali hodně hvězdiček i za aktivní domácí práci v průběhu distanční výuky. Na prvním místě byl Lukáš Klimek, druhé místo obsadil Dany Henzl a třetí místo získala Agáta Světlíková.
Po prázdninách již odcházíme na budovu druhého stupně, a tak jsme se museli rozloučit s naší paní učitelkou. Původně to mělo být rozloučení v přírodě, ale celý den pršelo, a tak jsme si opekli špekáčky a pohráli hry u paní učitelky na zahradě. Rozloučili jsme se i s naší oblíbenou paní vychovatelkou Čadílkovou.
A takto vypadala naše květnová a červnová výuka. Každý sedí sám a na obličejích máme roušky.

V květnu jsme ukončili soutěž PUTOVÁNÍ PO EVROPĚ, ve které zvítězila Agáta Světlíková, druhé místo obsadil Lukáš Klimek a třetí místo získal Jakub Všetička. Gratulujeme!
Ve čtvrtek 5.3. jsme navštívili naši knihovnu a paní knihovnice si pro nás připravila besedu na téma František Nepil. Dověděli jsme se o tomto výborném vypravěči a spisovateli spoustu zajímavostí, poslechli jsme si ukázky z jeho vyprávěním a sami jsme si vyzkoušeli vytvořit ve skupinách vlastní příběh, který jsme pak mohli prezentovat ostatním.
V úterý 25.2. se uskutečnila tradiční recitační soutěž. Z naší třídy se jí zúčastnili Agáta Světlíková a Jakub Daniel. Oba přednesli své texty výborně a Agátě se podařilo obsadit krásné druhé místo. Blahopřejeme.
V pátek 7.2. jsme do naší třídy pozvali děti z ostatních tříd, abychom jim zahráli naše divadelní představení, které jsme v rámci předmětu Literárně dramatická výchova vymysleli a nacvičili s paní učitelkou Dagmar Seluckou. První vystoupení se jmenovalo Ostrov, druhé S čerty nejsou žerty a poslední vystoupení mělo název Letíme na výlet. Ke všem vystoupením jsme si vyrobili kulisy a podle slov našich kamarádů se nám i herecky velmi vydařila.
30. ledna jsme ukončili naši Hvězdičkovou soutěž a paní učitelka vyhlásila tři nejúspěšnější sběratele hvězdiček. Potom jsme si rozdali pololetní vysvědčení a rozebrali naše pokroky v učení za uplynulý půlrok. Společně jsme si naplánovali, jak naši práci v příštím pololetí vylepšíme.
20. prosince jsme si v naší třídě udělali vánoční besídku, každý nám řekl, co si nejvíce přeje pod vánočním stromečkem a vzájemně jsme si předali naše nachystané dárečky.
V pátek 6.12. vyrazilo družstvo našich chlapců do tělocvičny obhájit prvenství z loňského roku v tradičním Mikulášském turnaji v kopané. Naše družstvo Draků odehrálo všechny zápasy vítězně a s radostí opět mohli zvednout nad hlavu putovní pohár, kterým se budou moci pyšnit celý rok.
Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší třídy.
5.12. jsme se ráno sešli převlečení za čerty a jednoho anděla , protože nás opět čekal projektový den „Čertí škola“. První hodinu jsme si přečetli o tom,jaké tradice dodržovaly děti na Mikuláše dříve a vyzkoušeli jsme si výrobu vrkočů z jablíček a sušeného ovoce. Ve druhé hodině jsme se věnovali určování pekelných slovních druhů a navštívili nás Mikuláš, čerti a andílci, kteří nám připomněli, co bychom měli zlepšit, aby příští rok byli čerti více spokojeni. Pak jsme v rámci projektu počítali zapeklité příklady a slovní úlohy, zahráli si andělský létací diktát a mnohé další hry.Pracovali jsme
s pohádkou o čertovi vyrobili si čerty s papírového talířku a andělská přáníčka jsme vzali domů pro naše rodiče. Tento den nám utekl velmi rychle a shodli jsme se na tom, že nás všechno velmi bavilo.
Ve čtvrtek 21.11 jsme navštívili naše oblíbené divadlo Radost v Brně, ve kterém jsme zhlédli představení Čaroděj ze země OZ. Poutavý příběh Dorotky, kterou tornádo odneslo do čarodějné země Oz, a která za pomoci kamarádů Hastroše, Plecháče a Lva najde Oze a cestu domů. Toto představení bylo plné krásných písní , kulis a vynikajících hereckých výkonů. a tak jsme si společně
užili tento kulturní zážitek.
V pátek 25.10. nás na pozvání paní knihovnice poctil svou návštěvou Daniel Vydra, který se svou ženou Markétou Vydrovou tvoří velmi oblíbené komiksové knihy. Formou workshopu jsme si vyzkoušeli dotváření textů ke komiksovým obrázkům, některé příběhy jsme si i zdramatizovali. Tvoření komiksů se nám tak zalíbilo, že si o podzimních prázdninách vyzkoušíme krátké komiksové příběhy namalovat i doma.
Dne 4.10. jsme v rámci Týdne knihoven navštívili naši městskou knihovnu . Paní knihovnice si pro nás přichystala besedu s názvem „Co si můžu přečíst jako čtvrťák“. Seznámila nás s různými detektivními příběhy pro děti, s knihami, které jsou psány formou deníků, ale také komiksů a doporučila nám autory, které bychom si mohli oblíbit. Na besedě samozřejmě nechyběly ani různé soutěže ve skupinách, a tak jsme si besedu v knihovně opravdu užili.
Kino
Ve čtvrtek 26.9. jsme navštívili kino Panorama v Kyjově, kde jsme se pobavili u pohádky Princ Krasoň a strávili jsme tak pěkné odpoledne s kamarády.
Planetárium
V předmětu Člověk a jeho svět jsme se seznamovali s vesmírem, a tak jsme využili našeho nového Planetária, kde nám pan Ing. Karel Trutnovský názorně ukázal, jak jednotlivé planety vypadají, jak jsou velké v porovnání s naší Zemí, jak vypadá jejich povrch, ale také nám ukázal Slunce a jeho stavbu. Moc se nám v Planetáriu líbilo a ve škole se nám tyto poznatky hodily.
Škola
A to je naše třída po prázdninách. Letos jsme již nejstaršími žáky na naší budově.
Masarykova základní škola Ždánice, příspěvková organizace
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky