3. třída - mzš

Title
Přejít na obsah
3. třída
Dana Horňáková
Návštěva hvězdárny
Ve středu 23.10.  jsme se vypravili na naši hvězdárnu. Pan ing.Karel Trutnovský si pro nás připravil zajímavé povídání o vesmíru, planetách a sluneční soustavě s názvem Honzík a Verunka. Nakonec jsme zhlédli pohádku Krtek a raketa. Děkujeme za pěknou besedu a těšíme se na další návštěvu naší hvězdárny.
Projekt "Naše obec v malém", beseda s panem starostou
V hodině prvouky jsme se učili o naší obci. V této souvislosti jsme se vydali na vycházku, abychom ji lépe poznali .Při vycházce jsme si všímali důležitých budov v obci, dopravních značek, sledovali jsme provoz v obci, vyšli jsme na nejbližší kopec, odkud jsme pozorovali krajinu v okolí obce, orientovali mapy a určovali světové strany pomocí buzoly. Také jsme se učili určovat v přírodě světové strany podle lišejníků, letokruhů, vchodu do kostela, mraveniště. V hodině pracovních činností jsme ve skupinkách vytvořili model okolí školy a děti si za domácí úkol připravily referáty o historii Ždánic, důležitých  historických budovách, o firmách ve Ždánicích. Celé učivo bylo zakončeno pozváním pana starosty  Vladimíra Okáče do naší třídy, aby zodpověděl všetečné otázky dětí. Tímto mu za pěknou besedu o naší obci moc děkujeme.
Podzim v naší třídě
V hodině čtení děti na zadaná slova v čítance vymýšlely básničku. V básničce se měla objevit slova  veverka, ještěrka, žárovka, aktovka, liška, pampeliška, mrak, drak, prak, paní, pán, tulipán. Děti se tohoto úkolu zhostily velmi dobře a vznikly krásné verše, které si nyní můžete přečíst. Za svou snahu byly děti odměněny sladkostí a pochvalným diplomem. Také jsme si třídu vyzdobili krásnými obrázky, které jsme vytvořili v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností.

Podzim
Václav Müller
Podzim bude príma,
když nepřijde rýma.
Pustíme si draky,
ať proženou mraky.
Buřty, párky opečeme,
bude pršet – utečeme!

Babí léto
Lukáš Vrbík
Po stromě skotačí roztomilá veverka,
pod ní na trávě se vyhřívá ještěrka.
Babí léto krásně hřeje,
na všechny se slunce směje.
Motýlci si létají
a děti je chytají.

Zvířátka v lese
Viola Moltová
Na stromě seděla veverka,
kolem ní běžela ještěrka.
„ Neběžela tudy liška?“
„ Ne, roste tu jen pampeliška.“
Prošel tudy starý pán,
držel v ruce tulipán.

Kamarádky
Vanessa Kosová
Žila – byla liška
a s ní malá myška.
V zahradě jim rostla pampeliška,
vedle strom a na něm šiška.
Rády pozorovaly mraky
a na podzim pouštěly draky.
Na cestu do školy vzaly si aktovky
a s sebou kousíček bábovky.
Chodily spolu do školy i zpátky,
byly to totiž velké kamarádky.

Porada v lese
Michal Hula
Dnes se sešel celý les,
pořádá se porada,
u lesa se staví ves,
každé zvíře nadává.
V čele medvěd, lesa pán,
přezdívaný velikán.
Přišla také kmotra liška,
právě vylezla z pelíška.
„Co se stalo?“ zeptala se,
oči moudré, plné rad.
Medvěd vzdychl na to krátce:
„Máme problém, je to znát!
Lidé se zde zabydlují,
muži, ženy, rodiny.
Mám jen strach o naše lesy.
Jak to bude vypadat?“
Návštěva knihovny
V rámci týdne knihoven, který se každoročně koná první říjnový týden, jsme do knihovny vyrazili i my, třeťáci. Od paní knihovnice Anety Valihrachové jsme se dozvěděli, co si přečíst jako třeťák/ třeťačka. Stejně tak se jmenovalo i téma naší besedy. Děkujeme paní knihovnici děkujeme za pěkné povídání a výběr knih pro děti. Někteří z nás se také zapojili do soutěže Lovci perel, která v knihovně letos probíhá. Tak už jen zbývá popřát dětem hodně krásných chvil s novými knižními kamarády.
Kino Panorama Kyjov
Ve čtvrtek 26.9. 2019 jsme vyrazili do Kina Panorama v Kyjově. Pohádka Princ Krasoň se nám všem moc líbila a děti si ji skvěle užily.
Tak už nám to začalo
V pondělí 2. září jsme slavnostně zahájili nový školní rok a zasedli do školních lavic. Už jsou z nás třeťáci! Letos k nám přibyla nová žákyně z Lovčic, tak už je nás 24. Všem dětem přeji hodně úspěchů v novém školním roce.
V prvním týdnu se na nás přišli podívat i naši malí prvňáčci. Přejeme jim, aby se jim ve škole líbilo a učení je bavilo.
Masarykova základní škola Ždánice, příspěvková organizace
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky