3. třída - mzš

Title
Přejít na obsah
3. třída
Dana Horňáková
Vyhodnocení soutěží a ukončení školního roku
V úterý 30.6. jsme zakončili letošní " koronavirový" školní rok rozdáním vysvědčení, pochval, diplomů za soutěž skupin Cesta do hradu, za hvězdičkovou soutěž, za čtenářskou soutěž a také za celoroční soutěž holky a kluci. V tento den za námi mohly přijít i děti, které pokračovaly s domácí výukou. Moc jsme se na ně i na tento nejkrásnější den školního roku těšili. Všechny děti za svou snahu byly odměněny dárečky a také plackou " Zvládli jsme to".  Letos diplom za práci s dětmi v době karantény obdrželi i rodiče. Jsem ráda, že mnoho rodičů tato pochvala potěšila. Ještě jednou Vám děkuji za práci s vašimi dětmi v době karantény. Roli učitelů jste zvládli skvěle!!!! A nyní už Vám všem přeji krásné prázdniny plné sluníčka a odpočinku.
    Tř. uč. Dana Horňáková
Moje kniha o přírodě
V hodinách prvouky jsme probírali živou přírodu. Učili jsme se o rostlinách, houbách i živočiších. Děti si vždy namalovaly obrázek a popsaly části těla. Nakonec jsme si z obrázků udělali pěknou knihu. Knihy se nám moc povedly, co říkáte?
Slunce
Slunce je zdrojem tepla a světla na planetě Zemi. Je to jedna ze základních životních podmínek. Co dalšího děti zjistily, se dozvíte z jejich krásných prací o Slunci. Všechny pilné žáky ze třetí třídy moc chválím.
Divadelní představení žáků 4. tříd
V předmětu Literární dramatická výchova si žáci 4. tříd připravili divadelní představení pro své mladší spolužáky. Žáci 4. A třídy si připravili divadelní představení s názvy Ostrov, Letíme na výlet a S čerty nejsou žerty. Žáci 4. B třídy vystoupili s představeními Ženy mají talent, Královna děvčata, Dovolená na horách. Za jejich nápaditá a skvěle připravená vystoupení jim patří uznání a velká pochvala.
Recitační soutěž
V úterý 25.4. proběhlo na prvním stupni školní kolo recitační soutěže. Především bych chtěla pochválit všechny recitátory za jejich pěkné přednesy básní a textů, za jejich odvahu vystoupit před porotou a dětským publikem a také ochotu a chuť naučit se něco víc než je jejich školní povinností. Gratuluji všem úspěšným recitátorům a přeji jim hodně štěstí v okresním kole v Hodoníně.
Vysvědčení za 1. pololetí
Ve čtvrtek 30.1.2020 jsme si rozdali vysvědčení za 1. pololetí. Rovněž jsme vyhodnotili nejlepší písaře a čtenáře v 1. pololetí a také hvězdičkovou soutěž. Všem dětem gratuluji k jejich školním úspěchům a chválím je za snahu a píli. Přeji jim krásné prožití jednodenních pololetních prázdnin a hodně chuti do práce v dalším pololetí.
Člověk a jeho svět
V prvouce probíráme téma Člověk a jeho zdraví, kdy děti ve skupinkách přemýšlely a nadále pak prezentovaly, jak by mohl takový den pro zdraví vypadat. Jejich nápady byly opravdu zajímavé a stály by za vyzkoušení.
Také jsme se věnovali tématu první pomoci, kde si děti prakticky vyzkoušely fixovat zlomeniny, zavázat rány, rovněž se pokoušely o uložení člověka do zotavovací polohy. V závěru dne jsme si uvařili horký ovocný čaj pro dobrou náladu a namalovali si zátiší se zimním čajem.
Čtenářský deník
Od letošního školního roku si vedeme čtenářské deníky a v měsíci lednu jsme se pochlubili ve škole počtem přečtených knih. Nejvyšší počet se vyšplhal na číslo 16 přečtených knih za 1. pololetí u jedné pilné naší spolužačky. Také nás baví zimní tématika ve výtvarné výchově a zde jsou některé naše práce.
Advent a vánoční besídka s koncertem
V období adventu se  těšíme na Ježíška, a tak není divu, že rádi vyrábíme vánoční přání, svícny, malujeme výkresy s vánoční tématikou, zapojujeme se do adventních charitativních sbírek. Ve čtvrtek jsme si ve třídě udělali vánoční besídku. Všechny děti se zapojily do programu, v němž zazpívaly koledy, zarecitovaly básničky, kouzlily, hrály na nástroje či vyprávěly vtipy. Ochutnali jsme vzájemně vánoční cukroví a rozdali si dárečky. Následující den jsme se příjemně naladili na nadcházející vánoční svátky krásným adventním koncertem, který si pro nás připravili žáci ZUŠ Ždánice.
Přeji všem dětem a jejich rodičům příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce hodně zdraví, štěstí a lásky.
Tř. uč. Dana Horňáková
Mikulášský turnaj v kopané
V pátek 6.12. se konal ve velké tělocvičně naší školy Mikulášský turnaj v kopané pro žáky 1. - 4. třídy. Po usilovném boji jsme skončili na krásném 3. a 4. místě. Všichni účastníci obdrželi diplomy i pěkné odměny.
Všem sportovcům gratuluji k jejich skvělým výkonům!
Čertí škola
Jako každým rokem i letos jsme si udělali pořádnou "Čertí školu" s čertím učením plným čertovin, tanečků, písniček, ale také čertího čtení, psaní a počítání. Přišel nás navštívit i samotný Mikuláš se svou družinou. Za naše vystoupení jsme byli odměněni perníčky. Celý den jsme si skvěle užili.
Projekt "Po stopách cestovatele"
Dne 26.11. proběhl ve 3. třídě projekt s názvem " Po stopách cestovatele". Děti měly za úkol ve skupinkách zpracovat referát o jedné z šesti evropských zemích, kterou si daná skupinka vylosovala. V hodině českého jazyka jsme si přečetli úvodní článek o cestě našeho cestovatele. O tom, které země navštívil a co tam viděl, procvičili jsme si na textu probrané pravopisné jevy, počítali jsme, jak dlouho v každé zemi pobyl, jak je vysoká šikmá věž v Pise a tajenkou jsme přišli i na to, v které zemi tuto věž najdeme. V prvouce děti ve skupinkách předčítaly své referáty a ostatní děti si do připravených listů zapisovaly důležité údaje o dané zemi, lepily vlajky a obrázky těchto států. Listy jsme si svázali do kroužkové vazby jako knihu. V pracovních činnostech jsme si vyrobili šikmou věž v Pise a ve výtvarné výchově jsme se pokoušeli dokreslit obličej W. A. Mozartovi a Moně Lise. Tento den byl pro všechny velmi zajímavý a hlavně poučný.
Čaroděj ze země Oz
Ve čtvrtek 21.11. jsme opět jako každý rok vyrazili do Divadla Radost v Brně, tentokrát na divadelní představení Čaroděj ze země Oz, které je vlastně dramatizací známé dětské knížky. Vše začíná, když tornádo odnese Dorotku i s její chaloupkou do čarovné země Oz. Jenom Veliký Oz jí může pomoct najít cestu zpátky domů. Proto se k němu vydá do Smaragdového města. Cestou se k ní připojí Hastroš, Plecháč a Lev, kteří chtějí od Velikého Oze splnit také svá přání. Veliký Oz je však pošle splnit nečekaně těžký úkol – porazit zlou čarodějnici ze západu. To je jeho podmínka, aby Dorotce i jejím společníkům splnil jejich přání. Jestli myslíte, že když se jim to podaří, tak už Dorotce nic nebude bránit dostat se domů, není to tak. Její dobrodružství v kouzelné zemi Oz ještě nekončí…Divadelní představení plné zajímavých efektů, triků, krásných kostýmů a skvělé zábavy jsme si velmi užili.
My toy from recycled material
V anglickém jazyce jsme měli téma Toys from cecycled material - Hračky z recyklovatelného materiálu. Naučili jsme nová slovíčka hraček a názvů materiály, ze kterých jsou hračky vyrobeny. Toto učivo jsme si procvičili i ve výtvarné výchově, kdy jsme si takovou hračku sami vyrobili. A že se nám povedly!!!
Návštěva hvězdárny
Ve středu 23.10.  jsme se vypravili na naši hvězdárnu. Pan ing.Karel Trutnovský si pro nás připravil zajímavé povídání o vesmíru, planetách a sluneční soustavě s názvem Honzík a Verunka. Nakonec jsme zhlédli pohádku Krtek a raketa. Děkujeme za pěknou besedu a těšíme se na další návštěvu naší hvězdárny.
Projekt "Naše obec v malém", beseda s panem starostou
V hodině prvouky jsme se učili o naší obci. V této souvislosti jsme se vydali na vycházku, abychom ji lépe poznali .Při vycházce jsme si všímali důležitých budov v obci, dopravních značek, sledovali jsme provoz v obci, vyšli jsme na nejbližší kopec, odkud jsme pozorovali krajinu v okolí obce, orientovali mapy a určovali světové strany pomocí buzoly. Také jsme se učili určovat v přírodě světové strany podle lišejníků, letokruhů, vchodu do kostela, mraveniště. V hodině pracovních činností jsme ve skupinkách vytvořili model okolí školy a děti si za domácí úkol připravily referáty o historii Ždánic, důležitých  historických budovách, o firmách ve Ždánicích. Celé učivo bylo zakončeno pozváním pana starosty  Vladimíra Okáče do naší třídy, aby zodpověděl všetečné otázky dětí. Tímto mu za pěknou besedu o naší obci moc děkujeme.
Podzim v naší třídě
V hodině čtení děti na zadaná slova v čítance vymýšlely básničku. V básničce se měla objevit slova  veverka, ještěrka, žárovka, aktovka, liška, pampeliška, mrak, drak, prak, paní, pán, tulipán. Děti se tohoto úkolu zhostily velmi dobře a vznikly krásné verše, které si nyní můžete přečíst. Za svou snahu byly děti odměněny sladkostí a pochvalným diplomem. Také jsme si třídu vyzdobili krásnými obrázky, které jsme vytvořili v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností.

Podzim
Václav Müller
Podzim bude príma,
když nepřijde rýma.
Pustíme si draky,
ať proženou mraky.
Buřty, párky opečeme,
bude pršet – utečeme!

Babí léto
Lukáš Vrbík
Po stromě skotačí roztomilá veverka,
pod ní na trávě se vyhřívá ještěrka.
Babí léto krásně hřeje,
na všechny se slunce směje.
Motýlci si létají
a děti je chytají.

Zvířátka v lese
Viola Moltová
Na stromě seděla veverka,
kolem ní běžela ještěrka.
„ Neběžela tudy liška?“
„ Ne, roste tu jen pampeliška.“
Prošel tudy starý pán,
držel v ruce tulipán.

Kamarádky
Vanessa Kosová
Žila – byla liška
a s ní malá myška.
V zahradě jim rostla pampeliška,
vedle strom a na něm šiška.
Rády pozorovaly mraky
a na podzim pouštěly draky.
Na cestu do školy vzaly si aktovky
a s sebou kousíček bábovky.
Chodily spolu do školy i zpátky,
byly to totiž velké kamarádky.

Porada v lese
Michal Hula
Dnes se sešel celý les,
pořádá se porada,
u lesa se staví ves,
každé zvíře nadává.
V čele medvěd, lesa pán,
přezdívaný velikán.
Přišla také kmotra liška,
právě vylezla z pelíška.
„Co se stalo?“ zeptala se,
oči moudré, plné rad.
Medvěd vzdychl na to krátce:
„Máme problém, je to znát!
Lidé se zde zabydlují,
muži, ženy, rodiny.
Mám jen strach o naše lesy.
Jak to bude vypadat?“
Návštěva knihovny
V rámci týdne knihoven, který se každoročně koná první říjnový týden, jsme do knihovny vyrazili i my, třeťáci. Od paní knihovnice Anety Valihrachové jsme se dozvěděli, co si přečíst jako třeťák/ třeťačka. Stejně tak se jmenovalo i téma naší besedy. Děkujeme paní knihovnici děkujeme za pěkné povídání a výběr knih pro děti. Někteří z nás se také zapojili do soutěže Lovci perel, která v knihovně letos probíhá. Tak už jen zbývá popřát dětem hodně krásných chvil s novými knižními kamarády.
Kino Panorama Kyjov
Ve čtvrtek 26.9. 2019 jsme vyrazili do Kina Panorama v Kyjově. Pohádka Princ Krasoň se nám všem moc líbila a děti si ji skvěle užily.
Tak už nám to začalo
V pondělí 2. září jsme slavnostně zahájili nový školní rok a zasedli do školních lavic. Už jsou z nás třeťáci! Letos k nám přibyla nová žákyně z Lovčic, tak už je nás 24. Všem dětem přeji hodně úspěchů v novém školním roce.
V prvním týdnu se na nás přišli podívat i naši malí prvňáčci. Přejeme jim, aby se jim ve škole líbilo a učení je bavilo.
Masarykova základní škola Ždánice, příspěvková organizace
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky