7.B třída

 

třídnictví:  Mgr. Bohumila Halačková
 

počet žáků: 16

 


 

Odpočinkové odpoledne v aquaparku
Někteří z nás se ve středu 10. června vydali do uherskohradišťského aquaparku, kde se pořádně vydováděli.

 

        

 

 


 

Den dětí
1. června jsme slavili Den dětí. Vypravili jsme se lesem do Lovčic k rybníku a na malé hřiště, kde jsme si zasoutěžili, zahráli míčové hry a opekli špekáčky.

 

        

 

     

 


 

Školní výlet
V úterý 26. 5. jsme spolu se spolužáky ze 7. B vyrazili na školní výlet. Naším cílem bylo Znojemsko. Navštívili jsme Znojemské podzemí, projeli jsme se výletním vláčkem po městě, prohlédli jsme si zámek Vranov nad Dyjí a celý výlet jsme zakončili menším výšlapem na zříceninu Nový Hrádek, odkud byl úchvatný výhled na řeku Dyji. Po cestě domů jsme se ještě stavili na něco dobrého v KFC a McDonaldu.

 

        

 

        

 

        

 

     

 


 

Školní akademie
V pátek 15. května se konala tradiční školní akademie.
Pro naše vystoupení jsme zvolili téma velmi aktuální - reklamy mobilních telefonů.
Scénkou jsme chtěli ukázat, jak jsou reklamy ošidné a jak mohou lehce člověka ovlivnit.

 

        

 

        

 

  

 


 

Den Země
Letošní Den Země jsme oslavili ve čtvrtek 30. dubna celoškolní projektovou výukou, kterou si pro nás připravili deváťáci.
Na jednotlivých stanovištích, která byla tematicky zaměřena, jsme za různé úkoly poctivě sbírali body a nakonec v celé soutěži zvítězili.
Dokázali jsme tak, že nám příroda není lhostejná a že o ní i něco víme.

 

        

 

  

 


 

Beseda o osvobození Ždánic
28. dubna, tedy v den, kdy jsme si připomínáme výročí osvobození Ždánic, byla pro žáky 2. stupně připravena beseda s panem Medřickým, pamětníkem událostí, které se ve Ždánicích před sedmdesáti lety staly. Součástí byla také výstava zbraní z období 2. světové války.

 

        

 

     

 


 

Memento - preventivní protidrogový program
Ve čtvrtek 16. dubna 2015 navštívila naši školu v rámci protidrogové prevence umělecká agentura Rajcha s dramatizací románu Memento od Radka Johna. Tento bestseller 80. let minulého století vychází ze skutečného příběhu šestnáctiletého Michala Otavy, který se nechá partou stáhnout k užívání drog a stává se na nich závislým.
Představení vyznělo jako skutečné memento - varování pro všechny, kteří působení omamných látek podceňují a zlehčují.

 

        

 


 

Lyžařský výcvik
Ve dnech 14.3. až 19.3. jsme se zúčastnili lyžařského výcviku, který se uskutečnil v Rychlebských horách na Paprsku. Každý na svahu vydal ze sebe vše, co dokázal, a za to nás čekala odměna v podobě velmi chutného jídla, které nám vařili skvělí kuchaři na chatě. Za celý pobyt jsme měli spoustu aktivit (např. diskotéky, různé hry, koulovačku). Když nastal poslední den, nikomu se nechtělo domů. Na horách to bylo velmi zábavné a zdálo se nám, že "ten lyžák" nějak rychle utekl. Za to všechno bychom chtěli poděkovat paní učitelce Netopilové a panu učiteli Neužilovi.
     Simona Slivková

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

  

 


 

Soutěž dětských recitátorů
Čtvrtek 12. února patřil na 2. stupni recitaci. Ve školním kole recitační soutěže zastupovaly naši třídu Simona Slivková a Veronika Bartoníková, které si zaslouží pochvalu za vzornou přípravu.

 

  

 


 

Beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou
Ve středu 11. 2. k nám do školy přijela česká spisovatelka Martina Bittnerová. Připravila si pro nás zajímavé vyprávění o Boženě Němcové a Karlu Hynku Máchovi, o nichž napsala zajímavé biografie.

 

        

 


 

Výtvarná soutěž Květina ve váze
Děvčata z naší třídy přispěla svými výrobky do výtvarné soutěže Květina ve váze, kterou pořádá Český zahrádkářský svaz.

 

        

 


 

Vánoce jsou tady...
Poslední školní den v roce 2014 jsme tradičně prožili slavnostně. Proběhla besídka ve třídě i vánoční koncert v kulturním domě.

 

        

 

        

 

        

 


 

Předvánoční Brno
Krátce před těmi nejkrásnějšími svátky v roce jsme spolu se 7. A vyrazili do Brna. Někteří z nás navštívili velmi zajímavou výstavu o Velké Moravě v Paláci šlechtičen, jiní si zašli do Špalíčku, kde zhlédli nový díl filmu Hobit - Bitva pěti armád. Před odjezdem domů jsme se občerstvili a nakoupili dárečky na vánočních trzích. Přijeli jsme unaveni, ale spokojeni.

 

        

 


 

Tradiční předvánoční návštěva
Jako každý rok i letos zavítal do naší třídy Mikuláš se svým doprovodem...

 

     

 


 

Návštěva Vrbasova muzea
V předvánočním čase se dívky z naší třídy spolu s paní učitelkou Freiwaldovou vypravily do ždánického muzea, kde byly vystaveny nejrůznější historické vánoční ozdoby. A bylo skutečně co obdivovat...

 

     

 


 

Lékaři bez hranic
V pátek 24. října mezi nás přijel MUDr. Petr Kozmon, rodák ze Slavkova, který si pro nás připravil velmi zajímavou besedu o jedné z nejchudších oblastí Afriky - o Jižním Súdánu. Právě sem totiž přijel pomáhat v rámci projektu Lékaři bez hranic.
Prostřednictvím poutavého vyprávění spojeného s prezentací fotografií nás seznámil s úplně jiným způsobem života, než na jaký jsme zvyklí.
Přenesli jsme se do světa bez elektřiny, kde umí číst a psát zhruba každý dvacátý člověk a kde se hodnota všeho přepočítává na kusy krav.
Nahlédli jsme do práce lékařů, kteří zde dobrovolně ošetřují nemocné tuberkulózou, zápalem plic, malárií, žloutenkou, chorobou AIDS apod.
Snažili jsme se pochopit tolik vzdálený svět a snad jsme si i uvědomili, že životní úroveň, kterou máme my, není zdaleka pro všechny lidi na světě samozřejmá.

 

        

 


 

Náš běžný den ve škole...

 

        

 

  

 


 

Výzdoba školy
Děvčata z naší třídy se podílela na výzdobě školy. Ve vestibulu byly vystaveny jejich výrobky z papíru.

 

     

 


 

 

Ve středu 24. 9. 2014 jsme se vypravili spolu s žáky ze 7. A, 6. A a 6. B na exkurzi do Žďáru nad Sázavou. Navštívili jsme Muzeum knihy, kde jsme se vydali do světa psaných i tištěných knih, nahlédli jsme do středověké písařské dílny i do tiskařských dílen. Velmi nás zaujala také expozice Starých pověstí českých, kde jsme si mohli např. vyzkoušet, jestli bychom unesli divokého kance, jak to podle pověstí zvládl silák Bivoj.
Dalším naším cílem byl Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Museli jsme uznat, že byl právem zařazen mezi památky UNESCO. Během prohlídky s velmi poutavým výkladem jsme ani nepípli.
Celá exkurze se všem moc líbila a už v autobuse padaly dotazy, kam pojedeme příště.

 

        

 

        

 

        

 

  

 


 

 

Jsou z nás sedmáci
Přestože jsme po prázdninách nastoupili do školy ve stejném počtu jako v loňském školním roce, došlo v naší třídě ke dvěma změnám.
Odstěhoval se náš spolužák Tomáš Svozil a přišla k nám nová spolužačka Veronika Bartoníková. Doufáme, že se oběma v nových kolektivech bude líbit a najdou si dobré kamarády.