5. třída

 

třídnictví:   Mgr. Dagmar Selucká

počet žáků: 33

 


 

Den dětí 1. 6. 2015
Na Den dětí jsme společně se šesťáky doputovali do Lovčic, kde jsme se zastavili na pyramidě. Na poldrech jsme si opekli špekáčky a cestou zpátky jsme si zahráli sportovní hry na víceúčelovém hřišti.


        

 

        

 

        

 

     

 


 

Školní výlet 27. 5. 2015
V letošním roce jsme se rozhodli navštívit Brno. I když nabízí spoustu možností, všechno se stihnout nedalo. Dopoledne jsme strávili v Zábavním vědeckém parku Vida na Výstavišti. Navštívili jsme výukový program Mráz a žár a prozkoumali jsme, jaké pokusy a rébusy na nás v celém parku čekají. Na Špilberku jsme se snažili i přes vítr a pár kapek deště přijít na kloub jeho nedobytelnosti. V Zoo jsme se svezli vláčkem, poslechli si zajímavosti o velbloudech a obdivovali zvířata.

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

 


 

Školní akademie 2015
V letošní školní akademii jsme jako páťáci vystupovali celá třída v pohádce O líném Honzovi, který se přece jenom nakonec zvedl od počítače a šel zachránit království, princeznu i královskou počítačovou síť. Eliška Rosotová se blýskla bravurním zpěvem, vybrala si nelehkou písničku Let it go, kterou nacvičila pod vedením pana učitele Fraje. Děvčata, která navštěvují kroužek Aerobik, s paní učitelkou Slivkovou připravila taneční vystoupení.

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 


 

Den Země
Projektový den čtvrtek 30. dubna jsme strávili plněním úkolů na stanovištích, které si připravily pro nás žáci devátých tříd, pod vedením paní učitelky Freiwaldové a paní učitelky Ševčíkové. Zajímavé aktivity prověřily naše vědomosti znalosti i dovednosti v přírodovědě. V mladší kategorii se pátá třída umístila na prvním a druhém místě.

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

 


 

McDonald´s cup 29. dubna 2015 Žarošice

 

        

 

  

 


 

Vzpomínka na 70. výročí konce 2. světové války
proběhla i v naší škole ve Ždánicích. Naše třída si 27. dubna vyslechla přednášku paní Marie Wolfové, která nám přiblížila události válečných dní ve Ždánicích na základě autobiografické knížky Jiřiny Kesslerové s názvem Pod svícnem tma. V tělocvičně jsme si prohlédli drobnou ukázku vojenské techniky. Snad to nebude znít jako klišé, ale jsme rádi, že můžeme žít v míru a na válečné události jen prostřednictvím pamětníků vzpomínat.

 

        

 

        

 

  

 


 

Ve ždánickém muzeum jsme navštívili výstavu s velikonoční tematikou.

 

        

 

        

 

        

 

 


 

Planetárium a hvězdárnu v Brně na Kraví hoře jsme navštívili ve čtvrtek 12. března. Pořad Příběh Sluneční soustavy byl plný interaktivních prezentací, projekcí a ukázek. Nadšeně jsme sledovali výklad našeho pana průvodce a po něm jsme si už sami mohli vyzkoušet, kolik vážíme na Zemi a na jiných tělesech Sluneční soustavy, kolik váží litr džusu na Měsíci, jak vypadají jednotlivé planety, atmosféra na Zemi,
i co to je zatmění Slunce.

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 


 

3. března se v naší škole objevila skupina mladých sympatických skautů, kteří nás seznámili s tímto hnutím. Pozvali nás na společné schůzky ve Ždánicích na "domečku". Určitě nás zaujaly nejen praktické ukázky her, ale i prezentace z táborů a společných akcí. Děkujeme.

 

        

 

        

 

        

 


 

Školní kolo recitační soutěže si ostřílené soutěžící z páté třídy užily. Vítězkou se stala Eliška Rosotová, na druhém místě se umístila Klára Kouřilová. V okresním kole Eliška ve své kategorii zvítězila podruhé, ke krásnému úspěchu jí moc gratulujeme a děkujeme za krásnou reprezentaci naší školy.

 

        

 

        

 

     

 


 

Pololetní vysvědčení jsme oslavili v kině v Kyjově zhlédnutím nového filmu Velká šestka.

 

        

 


 

O tom, že jsou páťáci šikovní výtvarníci, se můžete přesvědčit nejen na chodbách školy, kde mají vystavené své práce. Paní učitelka výtvarné výchovy Magda Ždánská se rozhodla zúčastnit soutěže, kterou vyhlásila Galerie výtvarných umění v Havlíčkově Brodě. Soutěž se jmenovala "Ilustruj známé čertovské pořekadlo" a v kategorii "1. stupeň základní školy" se Bára Šefferová a Eva Krulíčková umístily na prvním místě. Paní učitelce moc děkujeme a oběma děvčatům gratulujeme. Děkujeme i ostatním zúčastněným žákům, kteří sice nedosáhli na "bednu", ale jejich píle a snaha se určitě nevytratily. Obrázky ze soutěže si můžete prohlédnout na facebooku Galerie výtv. umění v Havlíčkově Brodě.

 

        

 


 

Poslední den ve škole jsme si vzájemně rozdávali radost, přání všeho dobrého pod stromeček i v novém roce a samozřejmě i dárky, za které všem upřímně děkujeme. Zazpívali jsme si nejen spolu ve třídě, ale i na krásném vánočním koncertě v kulturním domě, který si pro nás připravili žáci i učitelé základní umělecké školy.

 

        

 

        

 

        

 

        

 


 

Vánoční tabule v kroužku Vaření. Poslední středu před prázdninami jsme si vyzkoušeli, co naše maminky musí obstarat na Štědrý den. Připravili jsme tradiční pokrm - smaženou rybu (zvolili jsme jednodušší variantu - filé) a bramborový salát. Upekli jsme i "kubu". Vytvořili jsme pomerančové voňavé dekorace a jablíčkové svícny.

 

        

 


 

8. prosince jsme navštívili ve Vrbasově muzeu výstavu tradičních i netradičních vánočních ozdob. Dozvěděli jsme se historické zajímavosti spojené s Vánocemi i jaké vánoční poklady se ukrývají v domácnostech našeho kraje.

 

        

 

        

 

        

 

        

 


 

Mikuláš se svým nebeským i pekelným doprovodem dorazil i do naší třídy. Nejspíš ani večer nikoho neodnesli čerti, protože jsme se další týden všichni zase sešli. Děkujeme za nadílku. V matematice jsme využili netradičního dne a řešili jsme úkoly pro 5. ročník ve skupinách i samostatně, za splněný úkol děti obdrželi vždy jednu část tajenky. Gratulace patří Evě Krulíčkové, která zvládla správně vyřešit celou tajenku.

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

 


 

V kroužku Vaření jsme se nechali inspirovat adventním časem, který jsme mohli prožívat spolu i v kuchyni. Vytvořili jsme myslím docela zdařilé adventní věnce a svícny.

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 


 

I 5. třída si vyzkoušela na budově "měšťanky" vůbec poprvé a už pěkně "naostro" evakuaci budovy v rámci cvičného zásahu požárních jednotek, který proběhl ve středu 26. listopadu 2014. Imaginární požár vypukl v chemické pracovně. Zasahovali hasiči ze Ždánic, Lovčic, Archlebova a Kyjova. Evakuaci jsme zvládli, ale doufejme, že ji nebudeme nikdy potřebovat.

 

        

 

        

 

        

 

        

 

 


 

Gratulujeme Elišce Rosotové, která 26. listopadu 2014 vybojovala krásné 6. místo v okresním kole soutěže Bible a my, které se uskutečnilo v Základní škole Marie Kudeříkové ve Strážnici.

 

        

 


 

Hoši pátého ročníku se 18. listopadu zúčastnili florbalového klání žáků 1. stupně "Think Blue Cup", které proběhlo v Základní škole v Dambořicích. Reprezentovali nás Lukáš Šedivý, Vojta Holátko, Honza Mlejnek, David Gažák, Matěj Rozsypal a Roman Rohořa. Kluci získávali cenné zkušenosti v boji s dalšími družstvy ze základních škol okresu Hodonín. O průběhu a výsledcích dále celá fotoreportáž.

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 


 

10. října jsme v brněnském divadle Radost zhlédli představeni Bylo nás pět. Vtipné vystoupení, do kterého herci vtáhli diváky malé i dospělé, se nám moc líbilo. Škoda jen, že ve třídě nebyl o divadlo moc velký zájem. Snad o to víc my ostatní jsme si divadlo užili.

 

        

 

        

 


 

V předmětu Člověk a jeho svět se zajímáme opravdu o celý náš svět. Říjnové téma nás vytáhlo s paní učitelkou Slivkovou do parku u zámku, abychom si prakticky vyzkoušeli teoretické znalosti.

 

        

 

        

 

        

 


 

V sobotu 20. září jsme se zúčastnili s mladšími spolužáky divadelního představení v Kulturním domě v Lovčicích. Kunovští komedianti sehráli Doškovou pohádku aneb jak si Vojta pro štěstí vylezl, kterou napsal pan Jiří Blaha (v Lovčicích svého času bydlel a hrál divadlo). Se zaujetím a zájmem jsme se nechali vtáhnout do děje, herci s námi komunikovali, naučili nás Vojtovu písničku. Po představení nás vyzvali, abychom se s nimi vyfotili, je div, že se téměř všechny děti v kulturním domě vešli na jeden záběr.

 

        

 

        

 

        

 

  

 


 

1. září jsme v plném počtu o rok starší zasedli do páté třídy na "velké" škole.  Přibyl nám jeden nový žák, David Gažák z Nechvalína. Všichni si ale zvykáme na nové prostředí, nové paní učitelky a pány učitele i trochu jiný režim.