4. třída

 

třídnictví:  Mgr. Isabela Klečková

počet žáků: 19

 


 

Rozloučení se 4. třídou
Poslední den školy byl sice veselý, že budou brzy prázdniny,ale zároveň trochu smutný, neboť byl ve znamení loučení. Děti si odnesly výsledky své pilné půlroční práce. A jak už to tak bývá někteří byli šťastní a nadšení, jiní trošku zklamaní a možná motivovaní k usilovnější práci..
Chtěla bych dětem popřát krásné prázdniny plné sluníčka a do 5.třídy hodně chuti dozvídat se nové a neznámé.
Všem rodičům děkuji za krásné dárky a květiny. Dík za výbornou spolupráci a důvěru,kterou jste mi dávali po celé čtyři roky a za nemalou podporu, které se mi nejednou od Vás dostalo. Poklidnou a příjemnou dovolenou.
     Vaše p. uč. Isabela Klečková

 

        

 

        

 


 

Zapomněnková soutěž
Ukončili jsme celoroční soutěž, která měla žáky motivovat k pečlivější a svědomitější přípravě pomůcek a úkolů do školy.
Zvítězil Šimon,který za celý školní rok zapomněl pouze 2x.
Druhé místo patřilo Lucce, třetí místo Denisce H. a čtvrté Simonce.
Moc gratuluji a chválím umístěné děti.

 

  

 


 

Zdravověda
Dne 16. června jsme se účastnili Dne první pomoci na DDM ve Ždánicích. Výukový program připravili studenti Střední zdravotnické školy z Kyjova. Děti se od studentů naučily resuscitovat, ovazovat zlomeniny, různé druhy krvácení a zkusily si vyplnit ověřovací test. Všem se výuka líbila neboť se dozvěděli mnoho nového a zajímavého.

 

        

 

  

 


 

Počítání příkladů ve vajíčkách
Soutěž,kdo vypočítá nejvíce příkladů ukrývajících se ve vajíčkách, trvala několik měsíců, vyhrála ji Káťa a těsně za ní skončili Jakub se Filipem. Chválím a gratuluji.

 

  

 


 

Dárek z výletu
Našeho posledního společného výletu do Šiklova mlýna se nemohla zúčastnit Simonka, která se těsně před výletem vážně zranila.
Děti vymyslely a společně jsme se domluvili, že přivezeme Simonce z výletu dárek.Vybrali jsme roztomilého plyšového králíčka, na nákup se všechny děti složily.
Moc za tento skutek děti chválím,že byly ochotny dát část peněz, určených na svou útratu a přispět na dárek,který udělá někomu radost.
Děti mě velmi potěšily a chválím je za to!

 

 


 

Matematický král
Soutěž v matematice,kde řešíme numerické příklady, slovní úlohy, logické úkoly a nestandartní početní příklady. Hodnotíme nejen správnost, ale i rychlost.
Vyhrál Filip, Kuba a Deniska H.
Gratuluji a chválím!

 

  

 


 

Soutěž Král prvouky
Zopakovat a zapamatovat si, co nejvíce informací z předmětu Člověk a jeho svět byl cíl naší soutěže.
Zvítězil Filip, Deniska H. a Káťa.
Gratuluji a chválím!

 

  

 


 

Soutěž Čtení s porozuměním
Vyhodnocení celoroční soutěže s cílem procvičit kvalitu čtení a následné reprodukce textu.
Nejlepší byla Eliška, Filip a Káťa.
Gratuluji a chválím!

 

  

 


 

Na kole dětem
Dne 11.6. byly Ždánice, jedním z 54 měst,kterými projížděl cyklistický peloton. Mezinárodní sportovní projekt na podporu onkologicky nemocných dětí. Byl zde osobně pan profesor MUDr. Pavel Pafko a jezdec na historickém vysokém kole Josef Zimovčák.

 

        

 

  

 


 

Výlet Šiklův mlýn
Dne 9.6. jsme si užili v příjemném počasí náš společný výlet ve westernovém městečku. Myslím,že se všem líbil a děti měly příjemné zážitky.

 

        

 

        

 


 

 

Čtenářský deník
Druhé hodnocení čtenářských deníků proběhlo. Děti měly přečíst a zapsat nejméně 3 knihy.
Na 1. Deniska H. přečetla 20 knih=1 911 stran. Za 4 roky přečetla Deniska celkem 103! Gratuluji a chválím za mimořádný výkon!
Na 2. Eliška přečetla 6 knih=1 828 stran. Také gratuluji a chválím!
Na 3. Simon přečetl 3 knihy=724 stran.Také gratuluji a chválím!
Pro porovnání, nejméně přečtených stran bylo 112.
Mám velkou radost ze všech skvělých čtenářských výkonů,nejen z výše uvedených. Všem dětem patří moje pochvala za to, že čtou knihy a vedly si o knihách zápisy ve svých denících.

 

        

 


 

Zapomněnková soutěž
V květnu zvítězil Šimon. Druhé místo patří Lucce a Elišce. Třetí místo obsadila Káťa, Marťa a Tobi.
Gratuluji a chválím!

 

 


 

Den dětí
1. červen jsme strávili v přírodě.
Podnikli jsme túru,opekli špekáčky,hledali poklad,schovávali jsme a vymýšleli úkoly pro mladší děti.

 

        

 

        

 

 


 

 

Keramika
Tak a konečně představují děti svá malá originální umělecká dílka,která si samy vytvořily na domě dětí. Myslím, že se všem moc podařila.

 

        

 


 

Akademie
I letos jako každým rokem jsme na školní akademii předvedli, co jsme předem společně secvičili.
Tentokrát jsme zatancovali příběh o krásných zlodějkách, které ukradly poklad zlatých cihel,ale jak známo krást se nemá,tak i naše zlodějky byly vypátrány chytrým malým psem,který pomáhal našim mazaným detektivům.
Závěrem si zatancovaly děti tanec v páru.
Všichni byli moc šikovní a vystoupení se povedlo a líbilo.
Moje poděkování patří maminkám paní Klimkové, Macháčkové a Handlířové, které přišly namalovat děvčata udělat tak zlodějky ještě krásnější.

 

        

 

        

 

  

 


 

Skupinová soutěž
Ukončili jsme skupinovou soutěž, protože se jedné ze skupin podařilo dostat do cíle a dobýt tak pomyslný hrad. Vítězné děti získaly sladkou odměnu. Soutěžilo se v matematice a českém jazyce. Touto aktivitou se děti učí pracovat v týmu. Musí si umět práci rozvrhnout, poslouchat druhé, vzájemně komunikovat a obhajovat vlastní názor a to není zrovna málo.
Myslím,že se to čtvrťákům už daří docela dobře.

 

        

 


 

Cestujeme po Evropě
Ukončili jsme více jak půlroční soutěž, jejímž cílem bylo poznat většinu hlavních měst Evropy a taky si trošku zpříjemnit plnění školních povinností a sami sebe motivovat k ještě vyšším a lepším výkonům.
Někteří chlapci se zcela dobrovolně a skvěle naučili všechna hlavní města a státy pamětně a pak nám všem svoje znalosti předvedli. Obzvláště v této aktivitě vynikal Maty.
Diplom a odměnu za znalost hlavních měst získali Maty, Filip, Tobi, Oliver, Šimon a Kuba.
Moc chválím a cením si, že se to kluci naučili dobrovolně a pro sebe.
Pouze některým dětem se zase podařilo procestovat jednotlivá města a státy Evropy až do cíle a získaly za to také diplom a odměnu.
Nejrychleji objela Evropu a do cíle dorazila jako 1. Deniska H., 2. Simonka, 3.Honza, 4.,Šárka, 5. Káťa, 6. Lucka, 7. Kristýnka.
Pravidla soutěže: každé dítě dostalo cestovatelskou kartu se jmény hlavních evropských měst, která mělo navštívit. Za každý školní den mohlo získat razítko do karty a tak postupně procestovávat jednotlivá města. Podmínka pro získání razítka byla, že v daném dni nezapomene žádný úkol ani školní pomůcku a ve škole se chová dle třídních pravidel. V opačném případě musel odevzdat cestovatelskou kartu v tomto dni nezískal razítko a necestoval.
Gratuluji a chválím ty, co se snažili a ostatním přeji více úspěchů v jiných třídních soutěžích a aktivitách.

 

        

 


 

Zapomněnková soutěž
V Zapomněnkové soutěži za duben zvítězila Lucinka a Deniska H, které si své školní povinnosti splnily nejlépe..
Druhé místo patří Simonce a Šimonovi.
Třetí pak Tobimu.
Chválím a gratuluji a všem ostatním přeji více štěstí do posledního hodnoceného měsíce května.

 

  

 


 

Výstava zbraní
V den výročí osvobození Ždánic, 28. 4. jsme zhlédli zajímavou výstavu zbraní z II. sv. války.

 

     

 


 

Návštěva knihovny
Dne 21. dubna jsme navštívili městskou knihovnu ve Ždánicích, kde pro nás paní Wolfová připravila besedu k 70. výročí osvobození Ždánic, o knize Pod svícnem je tma - Jiřina Kesslerové a dalších dětských hrdinech z 2. světové války.
Děkujeme za zajímavé povídání, při kterém se děti dověděly mnoho nového.


        

 


 


 

Planetárium v Brně pořad Úžasné planety

 

        

 


 

Pracovní činnosti a výtvarná výchova na DDM Ždánice
VV a PČ tentokrát neproběhly tradičně v naší třídě, ale v DDM. Děti si přišly vytvořit hrneček na tužky-tužkovník. Práce s hlínou se všem líbila a rady a ukázky paní Věry Švábové z DDM všichni pozorně poslouchali a sledovali.
Děkujeme!
Příště nás čeká glazování našich výrobků.

 

        

 

  

 


 

Divadlo Radost Brno Gulliver v Liliputově

 

        

 

 


 

Zapomněnková soutěž
V březnu zvítězila v soutěži Lucinka. 2. místo Šimon, Deniska H. a Káťa. 3. místo Filip a Šárka. Gratuluji a chválím nejšikovnější žáky!
Ostatním přeji více úspěchu příští měsíc. Nejvíce zapomnětlivé děti kárám.

 

  

 


 

Velikonoční návštěva Vrbasova muzea

 

        

 


 

Velikonoční projekt
Dne 31.března proběhl na 1. stupni projekt Velikonoce. Povídali jsme si o zvycích, symbolech a tvořili jsme přáníčka, počítali velikonoční vajíčka,četli si a pracovali s textem, zazpívali a procvičili angličtinu.
Letos jsme měli krásnou velikonoční výzdobu. Děti modelovaly velikonoční symboly z plastelíny. Paní Vyhlídalová nám nazdobila krásné kraslice a připravila vrbové proutí. Paní Macháčková nám napekla a nádherně nazdobila velikonoční perníčky, velikonočního beránka a linecké cukroví ve tvaru oveček,kuřátek,vajíček a králíčků. Děti si na všech dobrotách s nadšením pochutnaly.
Děkujeme paní Vyhlídalové a Macháčkové!

 

        

 

        

 

     

 


 

Skauti ve škole
Děti strávily hodinku plnou zábavných her a informací. Kyjovský skautský oddíl Podchřibáci zakládá skautský oddíl i ve Ždánicích. Představili svoji činnost v podobě her a filmu, aby se děti mohly snáze rozhodnout, zda se stanou skauty.

 

        

 


 

Zapomněnková soutěž
V únorové Zapomněnkové soutěži zvítězil Šimon.
Druhé místo obsadila Simonka, Deniska H., Lucka, Filip, Honza a Maty.
Třetí místo patřilo Kátě, Tobimu a Denisce D.
Těmto nejšikovnějším dětem gratuluji a chválím je. Ať se daří i další měsíc.
Věřím,že se bude dařit i ostatním,kteří tento měsíc byli méně úspěšní.

 

     

 


 

 

 

Recitační soutěž
Dne 16. 2. 2015 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Recitátoři z naší třídy Filípek, Matýsek, Šimonek a Eliška podali skvělé výkony, svědomitě se na soutěž připravili, naučili se obsáhlé úryvky z dětské prózy. Všechny chválím! Filípkovi gratuluji za 3. místo!

 

        

 

  

 


 

Divadlo
Děti v rámci předmětu literárně dramatické výchovy sehrály po skupinkách pět divadelních představení.
Nejprve si však musely vyrobit kulisy, jeviště pro loutky a samotné loutky. Napsat scénář , dialogy a vše secvičit. Učila je a se vším jim pomáhala paní učitelka Magda Ždánská. Tento předmět si děti mimořádně oblíbily a litovaly,že jej mají pouze jedno pololetí.

 

        

 

  

 


 

Vycházka do přírody
Krásné zimní sněhové počasí jsme využili k pozorování zimní přírody, Sledovali jsme stopy ve sněhu, stromy. Proběhli jsme se v závějích a někteří i padali. Nazdobili jsme několik ptačích stromů. Zavěsili jsme dobroty pro ptáčky, aby si mohli přilepšit v době kdy mají nedostatek potravy. Všem se čas strávený venku v lese moc líbil.

 

        

 

        

 


 

Zapomněnková soutěž
V lednu vyhráli v Zapomněnkové soutěži Simonka a Šimon. 2. místo obsadili Jakub,Filip, Lucka a Deniska H. 3.místo patří Martince, Tobimu a Honzovi. Gratuluji a chválím děti za vzornou přípravu do školy a plnění všech úkolů. Ostatním přeji úspěšnější další měsíc.

 

  

 


 

Výtvarná soutěž s názvem Květina ve váze
Děti se zapojily do soutěže a kreslily a malovaly různými technikami květiny. Nejhezčí obrázky jsme vybrali a posíláme do soutěže.
Pochvala patří ale všem, protože všichni se snažili.

 

        

 

        

 

        

 


 

Ovoce a zelenina do škol
Dne 30.1. se děti v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol seznamovaly s neobvyklým exotickým ovocem.

 

        

 

     

 


 

Čtenářské deníky
Dne 22. 1. jsme hodnotili přečtené knihy za 4.třídu a letní prázdniny. Někteří pilně četli opravdu objemné knihy, jiní dali přednost raději útlejším knihám avšak ve větším počtu. Všechny děti však přečetly nejméně 3 knihy a za to jim patří pochvala!
Největší čtenářkou v naší třídě je Eliška, která přečetla 2 221 stránek v 8 knihách a Deniska H. přečetla 1734 stránek v 15 knihách. Dále následuje Šárka, Maty a Martinka.
Vítězům gratuluji a přeji chuť do dalšího čtení a radost z objevování nových knih!

 

     

 


 

Zapomněnková soutěž
1. místo za prosinec v Zapomněnkové soutěži obsadili Šimon a Deniska H.
2. místo Filip, Kuba, Lucka a Simonka
3. místo Honza, Káťa a Marťa
Chválím za perfektní přípravu do školy a bezchybné plnění všech školních povinností.

 

  

 


 

Koncert ZUŠ
V pátek jsme zhlédli a vyslechli vánoční koncert ZUŠ. Koncert se všem velmi líbil a zároveň jsme obdivovali skvělé výkony učinkujících.
Z naší třídy vystupovali na koncertě s hrou na flétnu Tobi,Filip, Oliver a Deniska H.a zpívala Eliška.
Všichni byli moc šikovní a zaslouží si pochvalu za svou píli při nacvičování a vystoupení.

 

        

 


 

Vánoční nadílka ve třídě
Poslední kalendářní den ve škole byl ve znamení vzájemného obdarovávání. Děti si připravily pro své kamarády dárky,aby se potěšily a udělaly si radost.
Velkou radost udělaly i své paní učitelce svými dárky.
Ještě jednou děkuji všem dětem a zejména rodičům.
Přeji všem radostné a krásné vánoční svátky,prožité s těmi nejbližšími a nejmilejšími. V novém roce hodně zdraví.
    Isabela Klečková tř. uč.

 

        

 

  

 


 

Třídní vánoční koncert
Děti z naší třídy se rozhodly,že si uspořádají ve třídě hudební vánoční koncert.
Samy si sepsaly program učinkujících. Všichni, kdo chtěli ukázat svým spolužákům,co se naučili ve ždánické ZUŠ zahráli a zazpívali.
Eliška se úžasně zhostila moderování a zpěvu. Filip zahrál nejen na flétnu ale i s Matym krásně zazpívali. Deniska H. zahrála na flétnu a na kytaru. O vtipné improvizování se postarali Šimon s Davem S.

 

        

 

        

 


 

Ochutnávka cukroví
Tento týden patří velký dík za krásné a výborné cukroví paní Novotné, Kasanové, Švábíkové, Bimkové, Kobzinkové, Valentové a Gurské.
Letošní ochutnávku vánočního cukroví si všechny děti náramě užily a pochutnávaly si celý adventní čas.
Poděkování patří paní Gajdošové, která nám nádherně nazdobila a přinesla ,,vánoční stromeček " s betlémem.

 

        

 

        

 

        

 


 

Ochutnávka cukroví
I tento týden pokračovala naše úžasná ochutnávka vánočního cukroví.
Tentokrát naše poděkování patří maminkám paní Gajdošové, Horehleďové a Vyhlídalové,ale navíc i hodným babičkám Davídka S. a Oliverka, které napekly krásné a chutné cukroví.

 

        

 

        

 


 

Návštěva Vrbasovova muzea, výstavy historických vánočních ozdob

 

        

 


 

Čertí škola
I letos jsme se všichni na 1. stupni učili v Čertí škole. Děti se tento den proměnily v čertíky, andílky a paní učitelky v čertice.
Počítali jsme čertí příklady,četli pohádku o čertovi, zpívali písničky o čertech,ale i o Mikulši. Vymýšleli čertí slovní druhy a ve slohu jsme popsali čerta. Dokonce nás navštívil Mikuláš, tři andělé a dva čerti, aby obdarovali hodné děti z naší třídy. Ty si připravily pásmo básní a básniček o Mikuláši a čertech.
Učení v čertí škole se všem líbilo.

 

        

 

 


 

Mikulášský fotbalový turnaj
V letošním turnaji fotbalisté z naší třídy obhájili prvenství ve starší kategorii a proto putovní pohár opět zůstává v naší třídě.
Pochvala patří všem fotbalistům za výborný sportovní výkon a pěknou hru, kterou předvedli.
Chválím Matyho,Filipa,Jakuba,Šimona, Honzu a Daviho S.

 

        

 


 

Vánoční ochutnávka cukroví
Chtěla bych moc poděkovat maminkám z naší třídy, které se svými dětmi pečou vánoční cukroví. Oceňuji, že si v předvánoční době udělají čas na pečení a zdobení, aby jejich děti mohly uspořádaly ochutnávku ve třídě.
Děkuji maminkám: paní Klimkové, Macháčkové, Maříkové, Handlířové a Veselé za skvělé cukroví.

 

        

 

     

 


 

Zapomněnková soutěž
V listopadové Zapomněnkové soutěži se velmi dařilo mnoha dětem.
1. místo obsadili Šimon, Honzík,Lucka,Marťa, Simonka a Deni H.
2. místo Filip
3. místo Káťa
K takovému výkonu všem dětem blahopřeji,moc chválím a věřím,že i nadále vytrvají ve své skvělé přípravě do školy. A těm, kterým se tolik nedařilo přeji více úspěšných dní v prosinci.
Vaše p.uč.

 

     

 


 

Mrňouskové
Dne 14. 11. jsme se vypravili do Kyjova,do kina Panorama na animovaný film Mrňouskové.
Film se všem líbil a děti si užily pěkné odpoledne s kamarády v kině.

 

        

 


 

Zapomněnková soutěž
1.místo v Zapomněnkové soutěži obsadili Filip se Šimonem a 2. místo Simonka s Honzou. Gratuluji a chválím za vzornou přípravu do školy a vzorné plnění všech školních povinností.

 

  

 


 

Bazén Bučovice
Dne 20.10. si deset dětí z naší třídy zaplavalo a zaskotačilo v bučovickém bazénu spolu s ostatními dětmi ze všech tříd 1.stupně.
Děti perfektně zúročily nabyté dovednosti z dvouletého školního, plaveckého výcviku. Všichni jsou výborní plavci!

 

     

 


 

Dne 14. října jsme navštívili Městskou knihovnu ve Ždánicích. Paní Wolfová si pro nás připravila povídání o pohádkách, pohádkářích, pověstech a o tom jak se ústní slovesností šířily pohádky a pověsti. Děti si zkusily samy jak takové předávání pověsti probíhá a jak se liší počáteční verze pověsti od konečné.
Děkujeme paní Wolfové za besedu.

 

        

 


 

Divadelní představení Bylo nás pět v divadle Radost v Brně.
Představení nás rozesmálo a moc se nám líbilo.

 

        

 

  

 Pohádky v českém jazyce
Ve slohu jsme procvičovali časovou posloupnost a skládali kartičky s obrázkovou osnovou pohádek. Pracovali jsme ve skupinách. Každá skupina pak svoji pohádku vyprávěla. Závěrem si každá skupina poskládala obrázkové puzzle.

 

        

 


 

Zapomněnková soutěž
Za měsíc září se na 1. místě v Zapomněnkové soutěži umístili Honza,Šimon,Simonka a Lucka.
2. místo obsadili Simon,Deniska, Šárka a Martinka.
Chválím všechny umístěné děti za vzornou přípravu do školy a gratuluji!

 

 


 

Prodejní výstava knih ve škole

 

        

 


 

Chlapci z naší třídy se zúčastnili florbalového turnaje v Kyjově, Svým velkým nasazením a snahou velmi dobře reprezentovali Ždánice.

 

 


 

 

Tak to jsme my, čtvrťáci v plném počtu 19. Sešli jsme se opět po prázdninách letos už po čtvrté. Do naší třídy chodí 10 chlapců a 9 dívek.