2. třída

 

třídnictví:  Mgr. Dana Horňáková
 

počet žáků: 26

 


 

30.6. jsme dostali vysvědčení a ukončili jsme slavnostně školní rok 2014/2015 v KD ve Ždánicích. 16 dětí z naší třídy mělo samé jedničky. Gratuluji! Za aktivitu, snahu, píli a vzornou přípravu na výuku dostali letos knižní odměnu Tomášek Hromek a Kristýnka Plachá, která si odměnu převezme později, protože je nyní na dovolené. A teď už hurá na prázdniny!!!

 

        

 

        

 


 

Vyhodnocení soutěží

V posledním týdnu jsme vyhodnocovali naše celoroční soutěže. Soutěž mezi chlapci a děvčaty ve vědomostech vyhrála tento školní rok děvčata. Gratuluji!

V hvězdičkové soutěži na 1. místě z děvčat skončila Kristýnka Plachá, která měla 223 hvězdiček za celý školní rok za aktivitu a své vědomosti, 2. místo obsadila Kamilka Tomášová - 204 hvězdiček  a 3. místo patřilo Kristýnce Strmiskové - 202 hvězdiček. Z chlapců vyhrál Jakub Marhefka, který získal 170 hvězdiček, 2. místo patřilo Marečku Zelinkovi - 166 hvězdiček a těsně za ním byl Tomáš Hromek, který získal 165 hvězdiček. Gratuluji!

Velké uznání také patří Tomáši Hromkovi, který si po celý školní rok poctivě plnil své školní povinnosti a nic nezapomněl.

Také jsme v tomto pololetí hodnotili, jak si děti plní své školní povinnosti a dodržují pravidla chování ve třídě. Děti měly svého klauna a pokud měly v daný den vše v pořádku a byly hodné, paní učitelka jim vybarvila na klaunovi kousek oblečení. Nakonec se vybarvená políčka sečetla a my už víme, kdo vyhrál. Byla to Terezka Tomášová, hned těsně za ní Kamilka Tomášová a třetí skončil Tomáš Hromek. Gratuluji.

V závěru předposledního školního dne jsme se také rozloučili se Zetíkem a všemi skřítky, kteří nás provázeli výukou českého jazyka a matematiky a popřáli jim hezké prázdniny. 

 

        

 

        

 

        

 


 

Ve čtvrtek 25.6. jsme zakončili plavecký výcvik. V plaveckých závodech zvítězil Tomáš Hromek, na druhém místě skončila Kristýna Maršálová a pěkné třetí místo obsadila Ema Vachůtová. Na závěr jsme všichni obdrželi mokré vysvědčení, které jsme si plně zasloužili. Chtěli bychom také poděkovat paní ředitelce a učitelkám z plavecké školy za vlídný přístup, laskavost a za vše, co nás naučily při prvním plaveckém výcviku. A také jim popřát hezké prázdniny. 

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

  

 


 

Dne 16.6. jsme se fotografovali.

 

        

 


 

V soutěži ve školním časopise Kuliočko tentokrát uspěla Kristýnka Strmisková a Adam Jandora, který je právě na dovolené. Děti obdržely pěkné věcné odměny. Gratuluji.

 

 


 

Dne 9.6. jsme vyrazili na školní výlet do westernového městečka Šiklův mlýn. Počasí nám přálo a my jsme si zde užili hodně zábavy a legrace. Po takto stráveném dni plným skvělých zážitků se nám vůbec nechtělo domů.

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 


 

V pondělí 1.6 jsme oslavili Den dětí v přírodě. Vyrazili jsme na vycházku k Salaši a cestou jsme hledali a plnili úkoly, které si pro nás připravili starší spolužáci. Procvičili jsme si tak prvouku, český jazyk, tělesnou i hudební výchovu. V závěru cesty nás čekal sladký poklad a táborák, na kterém jsme si opekli špekáčky. Protože nám i počasí skvěle vyšlo, měli jsme výbornou náladu a celý den jsme si skvěle užili.

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 


 

KERAMIKA - TUŽKOVNÍK
A tak vypadá náš hotový výrobek. Všem se nám moc povedl.

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

 


 

Náš úspěch
V březnu jsme se zapojili do výtvarné a literární soutěže "Voda štětcem a básní", kterou každoročně vyhlašuje Povodí Moravy, s.p. K našemu milému překvapení hned dvě děvčata z naší třídy byla oceněna. Kristýna Plachá se svou básní Vodička získala cenu generálního ředitele a Adéla Hrbotická s básní Voda cenu redakční rady. Oběma dívkám gratuluji. Také ostatní děti, které se do soutěže zapojily, byly odměněny výtvarnými potřebami. Tř. uč. Dana Horňáková

 

     

 


 

V pátek 15.5. proběhla 24. školní akademie. Děti z 2. třídy tentokrát zatancovaly na krásné písničky z filmu Pomáda. Vystoupení se jim velmi povedlo a všem dětem moc děkuji. Také bych chtěla poděkovat rodičům za pomoc při přípravě kostýmů.

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 


 

Ve středu 13. května proběhla celostátní sbírka Český den proti rakovině. Stejně jako vloni i letos na naši školu zavítali studenti Gymnázia Bučovice, aby preventivně působili na děti a jejich rodiče prostřednictvím letáků s informacemi a nabízeli žlutý kvítek měsíčku lékařského. Z naší třídy si z 21 dětí zakoupilo celkem 28 kvítků . Za tuto podporu děkuji všem dětem a jejich rodičům.

 

        

 

        

 


 

28.4. jsme se opět vydali na Domeček, abychom dokončili náš "tužkovník" z keramiky. Tentokrát jsme ho potírali barevnými glazurami. Paní Věra Švábová nám ho opět vypálí v keramické peci a naše výrobky budou ke zhlédnutí na Výstavě prací z keramiky, která proběhne ve dnech 4. - 7 .5. v prostorách DDM Ždánice. Tímto Vás také srdečně zveme k prohlídce našich výrobků, jsou totiž velmi krásné a povedené. Ještě jednou děkujeme DDM Ždánice za možnost vyzkoušet si práci s novým materiálem a možná se některým tvoření z keramické hlíny zalíbilo natolik, že bude dále pokračovat prostřednictvím kroužku keramiky.

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 


 

Výstavka dobových válečných zbraní v gymnastickém sále
28. dubna jsme navštívili výstavu dobových válečných zbraní k 70. výročí osvobození Ždánic a ukončení 2. světové války.

 

        

 

        

 


 

Dopravní škola
V měsíci březnu a dubnu jsme se věnovali dopravní výchově a prostřednictvím internetového portálu dopravní škola.cz jsme zhlédli 5 výukových videolekcí k dopravní výchově. Lekce byly zaměřeny na téma chodci, viditelnost, dopravní značky, kolo a pásy. Po každé lekci následoval interaktivní kvíz a videoklip s písničkou, kterou se děti s radostí učily v hudební výchově. V rámci třídnických hodin a hodin prvouky děti vyplňovaly pracovní listy, testy a omalovánky. Závěrem děti obdržely diplom za úspěšné absolvování výukového programu.

 

        

 

        

 

        
 


 

V soutěži " O nejoriginálnější velikonoční vajíčko", kterou pořádalo Vrbasovo muzeum ve Ždánicích, obsadil 2. místo Mareček Zelinka a 3.místo tým děvčat z naší třídy. Gratulujeme!

 

         

 


 

Dne 23.4. jsme zahájili plavecký výcvik v Bučovicích.

 

        

 

        

 

        

 


 

V úterý 14.4. jsme byli pozvání paní ředitelkou DDM ve Ždánicích Hanou Plachou na tvoření z keramiky. Děti si vyráběly pod vedením paní Věry Švábové hrneček na tužky. Práce s keramickou hlínou a tvoření se dětem moc líbilo,děti naučily se hlínu zpracovávat, lepit pomocí šlikru díly hrnečku k sobě, někteří výrobek zdobili vyrýváním obrázků, jiní si vyrobili a přilepili na hrneček hlavu kočičky, pejska či sovičky. Práce děti velmi bavila a zaujala natolik, že už se těší na druhou lekci, ve které budou výrobek glazovat. Poté si ho odnesou domů.

 

        

 

        

 

        

 


 

V pátek 10.4. jsme vyrazili do divadla Radost v Brně na divadelní představení Guliver v Liliputově aneb Deník bájného cestovatele. Příběh vypráví o lodním lékaři Lemueli Guliverovi, kterému učarovaly cesty po moři a který jednoho dne ztroskotá na pozoruhodném ostrově Liliput, kde nachází fantastické lidi a zvířata mnohem menší než on. Nakonec vše dobře dopadne a Guliver se vrací zpátky do Anglie. Divadelní představení zaujalo malé diváky svou dobrodružností a skvělým humorem. Domů jsme se vraceli plni krásných dojmů a zážitků.

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 


 

V prosinci jsme se zapojili do výtvarné soutěže Dva světy. Sice jsme neuspěli, ale obdrželi jsme pamětní list a malou odměnu v podobě tužek. I tento malý dárek nám udělal radost.

 

     

 


 

Ve středu 1.4. jsme navštívili Velikonoční výstavu ve Vrbasově muzeu ve Ždánicích spojenou se soutěží o nejoriginálnější velikonoční vajíčko. Děti si zde mohly prohlédnout nejen své výrobky, ale i výrobky svých spolužáků, kamarádů či dospělých a v každé kategorii mohly dát hlas tomu nejpěknějšímu vajíčku. Jedním z hostů zde byla paní Dagmar Freiwaldová, která dětem předvedla, jak se tvoří vyškrabované kraslice. Děti si zde také vytvořily velikonoční kuřátko, vajíčko či beránka z papíru. Děkujeme paní Monice Jandorové za pěknou výstavu a přejeme krásné Velikonoce.

 

        

 

        

 

        

 


 

Poslední březnový den jsme si ve škole zpříjemnili projektovou výukou na téma VELIKONOCE. Den začal povídám si o velikonočních zvycích a přednesem velikonočních koled. Děti si vyslechly legendu o Ježíšovi, seznámily se s názvy dnů
v pašijovém týdnu a zazpívaly si velikonoční písničku. Další dvě hodiny jsme řešili zajímavé úkoly z českého jazyka a matematiky na dané téma do velikonoční knihy, kterou si děti odnesly domů. Za odměnu děti zhlédly pohádku Velikonoční vajíčko s postavičkami Pat a Mat a také si zasoutěžily skládáním rozbitých vajíček s matematickými příklady. Ve výtvarné výchově jsme ozdobili dvě vyfouklá vejce a vyrobili jsme si na ně stojánky v podobě kuřátka, zajíčka či slepičky. Na konci vyučovaní děti čekalo překvapení - hledání pašijového pokladu, který obsahoval drobné sladkosti. Za okny se sice čerti ženili, ale nám to nevadilo a velikonoční den jsme si pěkně užili.

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 


 

V měsíci březnu jsme se zapojili do výtvarné soutěže "O nejoriginálnější velikonoční vajíčko", kterou pořádá spolu s velikonoční výstavou Vrbasovo muzeum ve Ždánicích. Zde jsou naše soutěžní výtvory a ještě některé další práce s velikonoční tématikou.

 

        

 

        

 

  

 


 

V pátek 20.3. jsme nejen pozorovali částečné zatmění Slunce, ale také jsme si ověřili své znalosti v matematické soutěži Klokan. V kategorii "Cvrček", která je určena pro 2. a 3. třídu chválím Jakuba Marhefku, který měl z 2.třídy nejvíce bodů, potom Dominika Bowerse a Valentýnku Němcovou. Úspěšným řešitelům blahopřeji.

 

        

 


 

V rámci měsíce března, který je vyhlášen jako měsíc čtenářů, jsme navštívili naši městskou knihovnu. Paní Marie Wolfová si pro nás připravila povídání s názvem "Mluvící zvířátka". Děti se rozdělily do 4 skupin podle toho jaké zvířátko si vylosovaly. Jednalo se o kocourka, pejska, krtečka a Ferdu Mravence. Jak napovídají postavičky zvířátek, beseda se týkala spisovatelů a zároveň i ilustrátorů Josefa Lady, Josefa Čapka, Zdeňka Milera a Ondřeje Sekory. Také jsme si připomněli 70. výročí úmrtí Josefa Čapka, které letos slavíme. Na závěr naší besedy si děti ve skupinkách zasoutěžily řešením kvízů. Dětem se zajímavé a pestré povídání velmi líbilo a tímto bych chtěla poděkovat paní Marii Wolfové za její čas a přípravu pěkné besedy pro děti.

 

        

 

        

 


 

V úterý 10.3. jsme se zúčastnili exkurze v naší hasičské zbrojnici. Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí, které tato práce obnáší. Tímto děkujeme panu Zelinkovi ,panu Tomáši a Radku Košuličovi a panu Rostislavu Schöfrovi za pěkné povídání o práci hasičů a za ukázku hasičské techniky.


        

 

        

 

        

 

 


 

V pondělí 9.3. jsme vyrazili do Planetária v Brně na nový pořad " Se zvířátky o vesmíru". Spolu se zajícem, krtkem, sovou a ježkem jsme se ocitli na kraji lesa, abychom prozkoumali hvězdářskou základnu a díky chytrému myšákovi, který strávil celý svůj život na této základně, jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o vesmíru. Součástí představení byla prohlídka noční oblohy, ukázka několika jasných hvězd a nejnápadnějších souhvězdí.

 

        

 

        

 

        

 

        

 


 

Středisko volného času Lužánky letos vyhlásilo mimořádnou výtvarnou soutěž "Bílý čáp", která je součástí projektu "Děti malují pro konto bariéry". Posláním soutěže je vést děti k tomu, aby se pokusily namalovat čápa tak, jak ho znají ze svého okolí, jak ho vidí nebo si ho představují v prostředí, ve kterém žije na různých místech světa, jak se s ním setkaly ve světě pohádek, v knihách, animovaných filmech, co se o něm dozvěděly ve škole. V rámci učiva prvouky o příchodu jara a příletu ptáků jsme se také pokusili čápa namalovat a zúčastnit se této soutěže.

 

     

 


 

Děti z 2. třídy MZŠ Ždánice se zapojily se do X. ročníku literární a výtvarné soutěže "Voda štětcem a básní", kterou vyhlašuje Povodí Moravy. Letos jsme se kromě malování obrázků také pokusili o psaní veršů. Děti složily pěkné básničky na téma Voda. Všechny děti za jejich snahu a chuť zapojit se do soutěže moc chválím.

 

        

 

        

 


 

V pondělí 16.2.2015 proběhla na prvním stupni recitační soutěž. Naši třídu zastupovali Tomášek Hromek, Kubík Marhefka, Terezka a Kamilka Tomášovi a Kristýnka Plachá. Přestože se nikdo z nich neumístil na žádném z prvních třech míst, chtěla bych všem recitátorům poděkovat za jejich pěkné výkony a píli při učení se básniček. Tř.uč. Dana Horňáková.

 

        

 

        

 


 

Právě čteme knihu od Josefa Čapka "Povídání o pejskovi a kočičce". Příhody pejska a kočičky jsou čtivé a veselé, proto v hodinách čtení plníme rádi a s chutí různé úkoly, řešíme hádanky a luštíme rébusy, které se vždy vztahují k dané kapitole. Také jsme si pejska a kočičku namalovali a vytvořili jsme je v 3D modelu.

 

        

 

  

 


 

V hodině pracovních činností jsme nechali naklíčit řeřichu a celý další týden jsme pozorovali její růst. Nakonec děvčata připravila chutné a také zdravé jednohubky, které touto řeřichou nazdobila. Všem nám jednohubky moc chutnaly.

 

        

 

        

 

        

 


 

Krásná zimní příroda, slunečné počasí a sníh nás vylákaly na zdravotní vycházku do lesa, kterou jsme uskutečnili v rámci zdravotní tělesné výchovy. Abychom také udělali nějaký dobrý skutek, rozhodli jsme se nazdobit zvířátkům strom plný samých dobrot. Děti přinesly zvířátkům mrkvičky, jablíčka, oříšky, kukuřici, zrní, aby v zimě zvěř netrpěla hladem. Nechyběla ani pořádná koulovaná. Díky slunečnému počasí jsme si vycházku skvěle užili.

 

        

 

        

 

        

 


 

V hodině prvouky jsme se zabývali tématem Zdraví a zdravá výživa, v pracovních činnostech jsme navázali a modelovali jsme z plastelíny talíř zdravých potravin. Děti si také přinesly do školy jeden den zdravou svačinku, která se skládala nejen ze samých zdravých surovin, ale také měla zaujmout svým vzhledem. Svačinky byly opravdu velmi nápadité, a proto jsme se rozhodli, že ty nejzajímavější kulinářské pokusy odměníme. Děti samy bodovaly a hodnotily svoje svačinky a svačinky svých spolužáků. A jak to dopadlo? Na 1. místě s počtem 23 bodů byla Kamilka Tomášová se zajímavou ovocnou palmou, na 2. místě skončila Valentýnka Němcová s počtem 18 bodů se zeleninovou beruškou, na třetím místě s počtem 13 bodů byla Barunka Bačíková s medvídkem z ovesných palačinek.4. místo obsadily Terezka Tomášová a Klárka Rybková, 5. místo pak patřilo Terezce Skoumalové a Adámku Jandorovi. Děti byly odměněny zdravými sladkostmi zakoupenými v našem "Zdravíčku". Chválím všechny děti za výborně splněný úkol a rodičům za jejich spolupráci.

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

     

 


 

Třída plná sněhuláků
Jak se vám líbí naši sněhuláci z ponožek? Ti se nám povedli, že?

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 


 

29.ledna jsme zakončili 1. pololetí školního roku 2014/2015 rozdáním vysvědčení. 18 dětí z naší třídy mělo samé jedničky. Gratuluji všem dětem k jejich pěkným školním výsledkům.
Dále jsme také vyhodnotili soutěž o co největší počet rybích šupinek, které děti dostávaly za plnění školních povinností a dodržování školních pravidel. Na 1. místě byla Terezka Tomášová s počtem 57 šupinek, na druhém místě Kamilka Tomášová 56 šupinek a na třetím místě Adélka Hrbotická s Kristýnkou Maršálovou s 55 šupinkami. Vítězkám gratuluji.

Také jsme vyhodnotili hvězdičkovou soutěž za aktivitu. Na prvním místě z děvčat skončila Terezka Tomášová, na 2. místě Kristýnka Plachá s Kristýnkou Strmiskovou a na 3. místě byla Kamilka Tomášová. Z chlapců obsadil 1. místo Jakub Marhefka, 2. místo Tomáš Hromek a na 3. místě skončil Dominik Bowers. Všem gratuluji k pěknému umístění.

Za zmínku také stojí, že jeden žák za celé pololetí nic nezapomněl a také byl odměněn sladkou odměnou. Tím poctivým žákem je Tomáš Hromek. Tomášku, gratuluji.
     Tř.uč. Dana Horňáková.

 

        

 


 

24.1. 2015 se uskutečnil v sále KD ve Ždánicích Společenský ples, na kterém žáci 2. a 3. třídy zatančili polonézu. Naši třídu reprezentovalo 8 párů, všem dětem se polonéza velmi povedla. Za jejich snahu a výkony jim moc děkuji.
Také bych chtěla touto cestou poděkovat rodičům za pomoc a spolupráci.

    Tř. uč. Dana Horňáková.

 

        

 

        

 

        

 

        

 


 

Stejně jako vloni i letos jsme se zapojili do výtvarné soutěže Květina ve váze, kterou každoročně vyhlašuje Český zahrádkářský svaz.

 

        

 

        

 

        

 

        

 


 

V hodině slohu jsme popisovali a následně ve výtvarné výchově malovali svou oblíbenou hračku.

 

        

 

        

 


 

Zapojili jsme se do XX. ročníku dětské výtvarné soutěže " Vánoční malování ", která je součástí projektu " Děti malují pro Konto Bariéry ". Podívejte se, jak děti ztvárnily své zážitky a představy spojené s celým obdobím zimy.

 

     

 


 

V pondělí 22.12. jsme strávili krásné předvánoční odpoledne v Městské knihovně ve Ždánicích, kde probíhalo vyhodnocení soutěže „Cesta do říše fantazie“. Děti z 1. – 5. tříd malovaly obrázky na toto kouzelné pohádkové téma v hodinách výtvarné výchovy. V knihovně se takových obrázků sešlo nepřeberné množství a bylo velmi obtížné vybrat ty nejkrásnější. Nakonec přeci jen porota složená z učitelů 1. a 2. stupně MZŠ Ždánice vybrala a ohodnotila ty nejzajímavější, nejhezčí a nejpropracovanější obrázky. A jak to tedy dopadlo? Kdo byl ilustrátorem těchto krásných obrázků?

Na 1. místě v kategorii 1. a 2. třída se umístila Barbora Bačíková z 2. třídy, druhé místo obsadila Ema Šeferová z 1. třídy a o třetí místo se v této kategorii dělila Terezka Tomášová a Tomáš Hromek.

Děti byly odměněny krásnými cenami v podobě výtvarných pomůcek, knih a pohádkových DVD.

Všechny vyhodnocené obrázky postupují do celostátní výtvarné soutěže „Cesta do říše fantazie“ do Českého Těšína. Nezbývá než si přát, abychom i tam získali nějaké pěkné ocenění, snad se nám to podaří. Všem dětem gratuluji k jejich pěkným dílům a přeji jim, aby stále nacházely inspiraci pro své výtvarné tvoření a rozvíjely tak svou kreativitu a fantazii.

    Tř.uč. Dana Horňáková

 

        

 

        

 


 

V pátek 19.12. jsme si udělali ve třídě vánoční besídku spojenou s rozdáváním dárečků, na kterou se děti moc těšily. Některé děti nám zpříjemnily tuto krásnou chvíli a připravily si hudební, pěvecké či kouzelnické vystoupení. Za jejich přípravu jim moc děkuji, všechna vystoupení byla krásná a dětem se povedla. Po besídce následoval koncert žáků ZUŠ v KD ve Ždánicích, kde také vystoupili i žáci z naší třídy. Děkuji všem účinkujícím za krásná vystoupení a navození tak příjemné vánoční atmosféry plné klidu, lásky, vzájemného porozumění, pohody a štěstí.
Přeji touto cestou všem dětem a rodičům krásné prožití vánočních svátků v rodinném kruhu a hodně zdraví, štěstí, lásky a úspěchů v novém roce 2015.

    Tř. uč. Dana Horňáková

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 


 

Vánoce jsou už za dveřmi a i Ježíšek nelení a odpovídá dětem na jejich přání. Dopisy od Ježíška děti nahlas předčítají v hodinách čtení a není tajemstvím, že se děti už nemohou dočkat, kdy si rozbalí své dárky pod vánočním stromečkem.

 

        

 


 

V úterý 9.12. jsme navštívili Vrbasovo muzeum ve Ždánicích, kde jsme zhlédli výstavu historických vánočních ozdob a něco málo se dozvěděli o také o historii zdobení vánočního stromečku. Děkujeme paní Monice Jandorové za pěkný výklad.

 

        

 

        

 


 

V pátek 5.12. probíhal na prvním stupni projekt " Čertí škola". Do školy jsme přišli v maskách a všemi předměty se prolínalo téma Mikuláš, čert a anděl. V českém jazyce jsme skládali popletený příběh a doplňovali jsme u,ú, a ů do básničky o Mikulášovi. V matematice jsme řešili slovní úlohy o čertech a vybarvili si čertici s barevným počítám, dětem se líbilo i čertí bingo a soutěž v počítání mezi čerty a anděly. Ve čtení jsme si přečetli, kdo byl štědrý biskup Mikuláš a napsali jsme si o něm krátkou básničku. V hudební výchově jsme zopakovali čertí písničky a vyrobili jsme krásného andílka. Také nás přišel navštívit velký Mikuláš se svou družinou. Všichni společně jsme přednesli básničku a zazpívali jim písničku Bu Bu Bu, nikdo z nich se však nelekl, ale ani z nás nikdo nebyl čerty odnesen do pekla. Ba naopak za naše pěkné vystoupení jsme dostali mikulášskou nadílku. Takto strávený den ve škole se nám moc líbil.

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 


 

V úterý 2.12. proběhl v tělocvičně MZŠ Ždánice tradiční "Mikulášský turnaj v kopané". Naše dva týmy "Kobry" a "Červené šelmy" se utkaly s 1. třídou a umístily na úžasném 1. místě a na pěkném 3. místě. Všem hráčům moc blahopřeji. Tř. uč. Dana Horňáková.

 

        

 

        

 


 

V hodině výtvarné výchovy jsme malovali obrázky do soutěže Dva světy. Pokusili jsme se ztvárnit svět mrazu a zimy.

 

        

 

        

 

        

 


 

V hodině prvouky jsme se věnovali tématu "Moje rodina". Děti tvořily strom života, myšlenkovou mapu, také zpracovávaly dotazník , v němž zjišťovaly oblíbenou barvu, jídlo, zvíře a činnost každého člena rodiny do pirátské lodě, kdy každý člen rodiny byl jedním z námořníků.

 

        

 

        

 


 

V rámci výtvarné výchovy jsme se zapojili do dvou celostátních výtvarných soutěží. "Ahoj z prázdnin" a "Cesta do říše fantazie". Děti malovaly s nadšením a ty nejhezčí obrázky jsme si společně vyhodnotili a jejich autory odměnili již ve třídě.

 

        

 

        

 

        

 


 

Dne 14.11. jsme strávili pěkné odpoledne , kdy jsme se společně s dalšími třídami 1. stupně vydali do Kina Panorama v Kyjově na film Mrňouskové. Mohli jsme se tak ponořit do světa plného fantazie a dobrodružství těch nejdrobnějších tvorů, mravenečků a odvážné berušky.
Všichni jsme drželi pěsti černým mravencům a malé berušce, která pomohla zachránit mraveniště před invazí červených mravenců. Příběh se všem velmi líbil.


        

 

        

 


 

Píšeme Ježíškovi
Vánoce se nezadržitelně blíží a děti již začínají přemýšlet o svých vánočních přáních. Letos jsme se rozhodli napsat dopis Ježíškovi přímo do jeho dílny na Božím Daru. Těšíme se na jeho odpověď, v níž nám poradí či utěší naše starosti a dodá sílu a radost do dalšího roku.

 

        

 


 

Podzim v naší třídě

 

        

 

        

 


 

V pondělí 20.10. jsme vyrazili do plaveckého bazénu v Bučovicích, kde jsme strávili pěkné odpoledne plné vodních radovánek.

 

        

 

        

 

        

 


 

Zavařujeme lesní plody

 

        

 

        

 

        

 


 

V pátek 10. října naše škola uspořádala zájezd na divadelní představení do divadla Radost. Tentokrát jsme zvolili divadelní adaptaci knihy Karla Poláčka Bylo náš pět a nelitovali jsme. Půvabné a humorné vyprávění Petra Bajzy, jehož tatínek má obchod v malém městě. Péťa kamarádí s Antonínem Bejvalem, Čeňkem Jirsákem, Edou Kemlinkem, a Zilvarem z chudobince. Je jich tedy pět. Zažívají spolu mnohá dobrodružství ve škole, v kině, při potyčkách s Habrováky a častých rošťárnách. Představení se všem líbilo, protože se zde baví stejně děti i dospělí.

 

        

 

        

 


 

Ve čtvrtek jsme v rámci týdne knihoven navštívili Městskou knihovnu ve Ždánicích. Tentokráte si pro nás paní Marie Wolfová připravila zajímavé povídání o díle Václava Čtvrtka. Děti se seznámily s jeho nejznámějšími díly, ze kterých si vyslechly krátké úryvky a v závěru si své znalosti ověřily luštěním tajenky. Jejím řešením se také dozvěděly, že Václav Čtvrtek byl vlastním jménem Václav Cafourek. Některé děti také využily svého členství, vzaly si s sebou do knihovny průkazku a zapůjčily si knihy k domácí četbě. Chválím je za jejich píli. Děkujeme paní Marii Wolfové za krásně připravenou besedu o spisovateli Václavu Čtvrtkovi.

 

        

 

        

 

        

 

        

 


 

V hodině čtení nás motivoval článek Anička a básnička k tomu, abychom i my se stali malými básníky a pokusili se o pár veršů. Některým dětem se podařilo složit krásné básničky. Za to byly odměněny jedničkou a malou drobností. Doufám, že i vy oceníte snahu našich malých básníků.

 

        

 

        

 

        

 

     

 


 

30. září jsme navštívili Vrbasovo muzeum ve Ždánicích. Paní Monika Jandorová nás provedla muzeem a seznámila děti s minulostí našeho města a kraje. Děti také plnily vědomostní úkoly a řešily obrázkový kvíz. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací, např. který šlechtický rod nechal postavit ždánický zámek, jak se nazývala první papírová platidla na území Rakouska - Uherska nebo kdo se ze ždánických rodáků zasloužil o obnovení tradice pořádání krojovaných hodů ve Ždánicích. Děti za správně vyřešené úkoly dostaly na památku magnet. V závěru naší prohlídky jsme také zhlédli výstavu Malované keramiky paní Marie Otradovcové ze Ždánic. Děkujeme paní Monice Jandorové za pěkný a poutavý výklad našich dějin.

 

        

 

        

 

        

 


 

V hodině prvouky se nyní věnujeme tématu Naše minulost. Ve třídě jsme si uspořádali výstavku starých předmětů, které se používaly dříve. Děti pohledaly doma nebo u babičky na půdě a co kdo našel, přinesl ukázat do školy. Sešly se nám staré mlýnky, fotoaparáty, lampy, hodiny, hmoždíř, žehlička, fotografie, formy na máslo. Opravdu krásné a vzácné exponáty.

 

        

 

        

 

        

 

  
 


 

V hodině geometrie jsme modelovali tělesa. Práce děti velmi bavila a modely se nejen zdařily, ale děti si pomocí těchto modelů těles lépe představily, co jsou vrcholy a hrany krychle, kvádru či jehlanu.

 

        

 

        

 

        

 

        

 


 

Některé děti se sportu věnují i mimo školu a dosahují v něm pěkných výsledků. Nedávno se do školy přišli pochlubit pohárem za 3. místo  z turnaje České pošty ve florbale, který se konal v Kyjově, dva žáci z naší třídy. Jsou jimi Samuel Hanzlík a Zdeněk Provazník. Tuto dvojici doplnil v týmu Filip Švábík z 3. třídy. Celá naše třída blahopřeje k pěknému třetímu místu.

 

  

 


 

V tělesné výchově jsme závodili v běhu na 60 m. Jak to dopadlo? Z děvčat měla nejlepší čas Kristýnka Strmisková, na druhém místě skončila Ema Vachůtová a třetí Kristýnka Plachá. Nejrychlejším závodníkem se stal Tomáš Hromek, druhý doběhl Josef Hartl a třetí se umístil Samuel Hanzlík. Všem gratuluji!!!

 

        

 


 

Dnes nás ve škole čekalo milé překvapení v podobě nových lavic. Také se Vám líbí jako nám? Těšíme se, že se nám v nich bude dobře a s chutí pracovat.

 

        

 


 

1. září 2014 jsme opět zasedli do lavic a začal nám nový školní rok 2014/2015. Nyní jsme už otřelí druháci a spoustu věcí již zvládáme z 1. třídy, ale určitě i letos se naučíme spoustu nových věcí a na to se už společně s paní učitelkou těšíme. Do naší třídy chodí 26 dětí, přesně 13 dívek a 13 chlapců.